Veebiseminar: Võlaõigusseaduse üürilepingu regulatsiooni muudatused

29.09.2021

Veebiseminar

Võlaõigusseaduse üürilepingut puudutava regulatsiooni muudatused jõustusid käesoleva aasta jaanuaris. Enne nimetatud muudatusi on üüriregulatsioon püsinud ilma suuremate muudatusteta peaaegu 20 aastat.

Samas on pidevalt viidatud vajadusele üüriregulatsiooni kaasajastada ning anda turuosalistele rohkem vabadust omavaheliste üürisuhete kujundamiseks ning seeläbi üürituru korrastamiseks ja elavdamiseks.  Arvestades seadusemuudatuste jõustumisest kulunud aega on põhjendatud teha sissevaade uue regulatsiooni sisusse, analüüsida muudatuste praktilist tähendust ja kirjeldada ka esimesi kerkinud rakenduslikke küsimusi.

Veebiseminari eesmärk on anda ülevaade võlaõigusseaduse üürisuhete regulatsiooni muudatustest ja analüüsida võimalikke praktilisi küsimusi. Käsitlemisele tulevad regulatsiooni muudatused järgmistes üürisuhete valdkondades:  

  •   Üürisuhte poolte õigused ja kohustused
  •   Üür ja kõrvalkulud
  •   Üürileandja tagatised
  •   Üürilepingu kestus ja lõppemine
  •   Üüritud asja tagastamine lepingu lõppemisel

Veebiseminari viib läbi TGS Baltic partner ja vandeadvokaat Peeter Viirsalu.

 

Veebiseminar toimub 29. septembril kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 2 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJA

Peeter Viirsalu

TGS Baltic Partner ja kinnisvara töögrupi kaasjuht
Peeter Viirsalu on Advokaadibüroo TGS Baltic Partner ja kinnisvara töögrupi kaasjuht. Peeter on spetsialiseerunud maksejõuetus-, ehitus- ja kinnisvaraõigusele. Tal on ka laialdased kogemused ehitus-, äri- ja lepinguõigust puudutavate vaidluste vallas. Lisaks nõustab ta kliente kõikides intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguse, kaubamärgi, litsentsimise, tööstusdisainilahenduse ja domeeninime kasutamise valdkondades.

Peeter Viirsalul on kinnisvara-, planeerimis- ja ehitusküsimustes hinnatud ekspert. Ta on nõustanud ehitusettevõtteid ja tellijaid ehitusvaidluste lahendamisel, üürileandjaid (sealhulgas kaubanduskeskusi) üürilepingute sõlmimisel, muutmisel ja lõpetamisel ning üürnikelt võlgade sissenõudmisel. Veel on ta nõustanud tellijaid projekteerimise ettevalmistamisel ja projekteerimisel ning ehituslepingute sõlmimisel.

Peeter Viirsalu on INSOL Europe’i (ümberkujundamise, maksejõuetuse ja pankrotiasjatundjate ühenduse) siseriiklik kontaktisik. Ta on avaldanud pankroti- ja saneerimisteemalisi artikleid ning pidanud maksejõuetust puudutavaid seminare erinevatele äriühingutele, sealhulgas Swedbankile, Nordea Pangale, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ja KredExile. Peeter osaleb ekspertide grupis, kes nõustab Justiitsministeeriumit maksejõuetusreformi alal. Alates 2010. a on ta olnud ka lektor Tartu Ülikoolis.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected] või 667 0105.