10. Autovedajate aastakonverents 2022

10. Autovedajate aastakonverents 2022

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonahariduskeskus

Aasta 2022 toob veondussektorisse kaasa mitmeid olulisi seadusemuudatusi. Mis täpsemalt muutub? Lisaks on rohepööre veondussektoris paratamatus ja sellega tuleb arvestada juba kasvõi klientide poolse surve tõttu. Millised on valikud ja võimalused? Arutelus kuuleme, kuidas saaks riik aidata rohepöördega kaasnevaid investeeringuid leevendada? Milline oleks kütuste õiglane maksustamine?


Millest konverentsil räägime?

- 2022. aasta algus toob veondussektorisse mitmeid olulisi seadusemuudatusi - vaatame põhjalikult üle Euroopa liikuvuspaketi II etapi ja räägime ka Riigikogus menetlemisel olevast autoveoseadusest.

- Kuna regulatsioonid eeldavad lähiaastatel nutikaid pardaseadmeid, siis uurime, millised on praegused tehnoloogilised lahendused ja milliseid pardaseadmeid vajame tulevikus.

- Analüüsime, kuidas Euroopa Liidu ja Suurbritannia uued kaubavahetuse reeglid autovedajaid mõjutavad.

- Otsime lahendust ebaõiglasele konkurentsile Läti, Leedu ja Poolaga - ehk võtame fookusesse  veokijuhtide põua ja palgalõhe.

- Logistikafirma DFDS tutvustab oma nägemust maanteetranspordi tulevikust ja selgitab, milliseid ülesandeid hakkavad täitma Volvolt ostetud 100 elektrilist raskeveokit.

- Scania Baltikumi tegevjuht avab on nägemust sellest, kuidas riik saaks transpordisektori rohepöördele kaasa aidata.

- Keskkonnaminister räägib rohepöördest ja maksudest ning selgitab, millal bio-LNG ettevõtjateni jõuab.

- Lõpuarutelus analüüsime, millised riiklikud paketid paneksid vedajad keskkonnasõbralikumaid autosid ostma

Need ja mitmed teised teemad on fookuses 10. Autovedajate Aastakonverentsil, mis toimub juba 27. jaanuaril 2022.


Miks tasub kindlasti tulla osalema?

 • Konverents pakub häid mõtteid ja inspiratsiooni edasisteks valikuteks.
 • Hea võimalus saada ülevaade, milline on veondussektori hetkeseis Eestis ja mis toimub naaberriikides.
 • Võimalus kuulata valdkonna eksperte ja praktikuid ning saada häid nõuandeid, mis on hetkel oluline ja millele tähelepanu pöörata ning kuidas vedajate sektori teised ettevõtjad oma igapäevatöös majandavad.
 • Võimalus suhelda esinejatega ja küsida täiendavat nõu ning jagada kogemusi kolleegidega teistest ettevõtetest.


See on hübriidkonverents - saab osaleda nii kohapeal kui veebiülekande vahendusel. Salvestus on osalejatele hiljem järelvaadatav.

Lisainfo programmijuhilt: Anu Soomets, [email protected], mob +372 516 4397

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected].

Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul COVID-19 vaktsineerimistõendit või läbipõdemise tõendit. Teised seni lubatud dokumendid (kiirtestid, pcr-testid jm) ei kehti ja sissepääsu ei taga. Samuti palume üritusel kanda maski. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka osalemistingimustes.

Programm

08:30 – 09:10

Registreerimine ja hommikukohv

09:10 – 09:20

Tere tulemast!

Rainer Rohtla ELEA nõukogu liige, Via 3L juhatuse esimees

09:20 – 10:00

Euroopa liikuvuspaketi II etapp ja Eesti seadused: millega autovedajatel 2022. aastal arvestada tuleb?

Eda Rembel Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist

Veebruaris jõustub Euroopa liikuvuspaketi II etapp, mis toob kaasa mitmeid muudatusi: rakendub sõiduki tagasipöördumise kohustus, kabotaažvedudele hakkavad kehtima lisanõuded, veoettevõtte tegevjuht peab vastama hea maine nõudele, vedajate andmed elektroonilistes registrites täienevad jms. Samuti on Riigikogus menetlemisel autoveoseaduse muudatused, mille ühe suurema mõjutegurina hõlmatakse tegevusloaga väiksemad tarbesõidukid. Ettekandes teeme ülevaate, millega peavad vedajad uute seadusemuudatustega seoses arvestama.

10:00 – 10:30

Euroopa liikuvuspaketi II etapp: mis muutub sõidukijuhi lähetusnõuetes?

Priit Tuuna Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist

Alates 2. veebruarist 2022 muutuvad sõidukijuhtide lähetusnõuded transporditeenuse osutamisel. Ettekandes räägime, mida see täpselt tähendab ning teeme ülevaate reguleerimisalast ja eranditest, sõidukijuhi õigustest, tööandja kohustustest ja dokumentatsioonist.

10:30 – 11:00

Kuhu kaob raha? Vedajate igapäevaprobleemid ja võimalused digitaliseerimises

Raul Mälk Sixstar OÜ tegevjuht

Andmete kokku viimine võib võtta päevi. See töö võib suure koormuse tõttu jääda tegemata ning vedaja magab rahulikult, sest ei teagi, et midagi on valesti. Summad võivad olla aga märkimisväärsed. Arvestades auto kasumimarginaali, suisa kriitilised. Kuidas olukorda päästa?

11:00 – 11:30

Uued nõuded: Sõidumeerikute tormiline tulevik

Siim Truusalu Riiklikult tunnustatud digimeeriku ekspert, Digimeerik OÜ tegevjuht

Euroopa regulatsioonid nõuavad lähiaastatel uutele sõidumeerikutele üleminekut. Mida see muudatus endast vedajale kujutab? Mis muutub, miks muutub? Erinevad riigid võtavad kasutusele uusi teemaksu kogumise süsteeme. Mis muutub ja mida tegema peaks, et muutustega kaasas käia?

11:30 – 12:30

Lõuna

12:30 – 13:15

Veokijuhtide põud ja rahvusvaheliste vedajate muud väljakutsed.

Arvo Ojaperv Stellateki juhataja

Jaak Kivisild ERAA president

Veokijuhtide põud on kogu Euroopas aina süvenev probleem. Kuidas leida juhte, kui rahvusvahelistel vedudel konkureerib Eesti naaberriikide Läti, Leedu ja Poola vedajatega, kellel on oluliselt vabamad võimalused võõrtööjõu, ehk kolmandate riikide juhtide kasutamisel? Milliseid otsuseid ootaks ERAA riigilt?

13:15 – 13:45

Jätkuv palgalõhe Eesti sisestes vedudes: kas olukord on paranenud või pigem mitte?

Toomas Raud Rain Transport AS juhataja

Palgalõhe ametliku statistika ja tegelikkuse vahel Eesti-sisestes vedudes on endiselt suur. Autoettevõtete Liidu ja Ametiühingute kokkulepe ei toonud samuti loodetud tulemust. Milline on hetkeseis ja kas ebaaus konkurents siseturul jääbki kestma?

13:45 – 14:15

Logistikafirma DFDS nägemus: milline on maanteetranspordi tulevik ja rohepöörde väljakutsed? (NB! Ettekanne on inglise keeles)

Valdemar Warburg DFDSi asepresident, põhjamaade äriüksuse juht

DFDS on üks esimestest Euroopa logistikafirmadest, kes võttis vastu otsuse tellida Volvolt 100 elektrilist raskeveokit. Millisteks operatsioonideks elektriveokeid kasutama hakatakse? Kas mõeldakse ka teistele alternatiivkütustele? Milline on ettevõtte nägemust rohepöördest tervikuna?

14:15 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:05

Millised riigipoolsed hoovad aitaksid vedajaid rohelisemalt mõtlema?

Janno Karu Scania Baltikumi tegevjuht

Scania esitles novembris oma uut diiselmootorite tehnoloogiat, mille arendusel on lähtutud eeskätt vajadusest vähendada kütusekulu, et vähendada seeläbi CO2te. Lisaks on ettevõte turule toonud uued hübriidveokid ja jõudsalt arendatakse ka elektrisõidukeid. Paraku on vedajate huvi rohelisemate kütuste ja uute tehnoloogiate vastu raske saavutada, kuni riik seda omalt poolt ei soodusta. Millised oleks riigi võimalused transpordisektori rohepöördele kaasa aidata?

15:05 – 15:35

Kuidas maksude abil rohepööret kiirendada - biokütused ja CO2 maksud

Erki Savisaar keskkonnaminister

Hüppeliselt tõusnud maagaasihind on samavõrra kergitanud ka Eestis toodetava biogaasi hinda. Kus on loogika ja millal jõuab keskkonnasõbralik bio-LNG ettevõtjateni? Miks on keskkonnasõbralik HVO diislikütus samaväärselt maksustatud kui fossiilne? Milline oleks õiglane maksusüsteem, mis motiveeriks ettevõtjaid muutuma rohelisemaks?

15:35 – 16:30

Arutelu: millised riiklikud motivatsioonipaketid paneks vedajad keskkonnasõbralikumaid autosid ostma?

Erki Savisaar keskkonnaminister

Raul Mälk Sixstar OÜ tegevjuht

Janno Karu Scania Baltikumi tegevjuht

Janek Saareoks ELEA nõukogu liige ja DB Schenkeri Baltikumi tegevjuht ning juhatuse liige

Gaasiautod on kallid, nagu ka gaasi enda hind, samuti ei suuda konkurentsi pakkuda taastuvtoorainest valminud uue põlvkonna HVO diislikütus. 90% Eesti vedajatest kasutab mitte just kõige keskkonnasõbralikumat tehnoloogiat ja fossiilset kütust ning pole ühtegi majanduslikku põhjust, miks nad peaksid oma tegevust rohelisemaks muutma. Kui riik omapoolseid motivatsioonipakette välja ei tööta, on üsna vähetõenäoline, et meie transpordisektor olulisel määral muutuks. Mis motiveeriks vedajaid vahetama oma senist tehnikat keskkonnasõbralikuma vastu?

16:30 – 16:40

Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

10. Autovedajate aastakonverents 2022

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonahariduskeskus

Aasta 2022 toob veondussektorisse kaasa mitmeid olulisi seadusemuudatusi. Mis täpsemalt muutub? Lisaks on rohepööre veondussektoris paratamatus ja sellega tuleb arvestada juba kasvõi klientide poolse surve tõttu. Millised on valikud ja võimalused? Arutelus kuuleme, kuidas saaks riik aidata rohepöördega kaasnevaid investeeringuid leevendada? Milline oleks kütuste õiglane maksustamine?


Millest konverentsil räägime?

- 2022. aasta algus toob veondussektorisse mitmeid olulisi seadusemuudatusi - vaatame põhjalikult üle Euroopa liikuvuspaketi II etapi ja räägime ka Riigikogus menetlemisel olevast autoveoseadusest.

- Kuna regulatsioonid eeldavad lähiaastatel nutikaid pardaseadmeid, siis uurime, millised on praegused tehnoloogilised lahendused ja milliseid pardaseadmeid vajame tulevikus.

- Analüüsime, kuidas Euroopa Liidu ja Suurbritannia uued kaubavahetuse reeglid autovedajaid mõjutavad.

- Otsime lahendust ebaõiglasele konkurentsile Läti, Leedu ja Poolaga - ehk võtame fookusesse  veokijuhtide põua ja palgalõhe.

- Logistikafirma DFDS tutvustab oma nägemust maanteetranspordi tulevikust ja selgitab, milliseid ülesandeid hakkavad täitma Volvolt ostetud 100 elektrilist raskeveokit.

- Scania Baltikumi tegevjuht avab on nägemust sellest, kuidas riik saaks transpordisektori rohepöördele kaasa aidata.

- Keskkonnaminister räägib rohepöördest ja maksudest ning selgitab, millal bio-LNG ettevõtjateni jõuab.

- Lõpuarutelus analüüsime, millised riiklikud paketid paneksid vedajad keskkonnasõbralikumaid autosid ostma

Need ja mitmed teised teemad on fookuses 10. Autovedajate Aastakonverentsil, mis toimub juba 27. jaanuaril 2022.


Miks tasub kindlasti tulla osalema?

 • Konverents pakub häid mõtteid ja inspiratsiooni edasisteks valikuteks.
 • Hea võimalus saada ülevaade, milline on veondussektori hetkeseis Eestis ja mis toimub naaberriikides.
 • Võimalus kuulata valdkonna eksperte ja praktikuid ning saada häid nõuandeid, mis on hetkel oluline ja millele tähelepanu pöörata ning kuidas vedajate sektori teised ettevõtjad oma igapäevatöös majandavad.
 • Võimalus suhelda esinejatega ja küsida täiendavat nõu ning jagada kogemusi kolleegidega teistest ettevõtetest.


See on hübriidkonverents - saab osaleda nii kohapeal kui veebiülekande vahendusel. Salvestus on osalejatele hiljem järelvaadatav.

Lisainfo programmijuhilt: Anu Soomets, [email protected], mob +372 516 4397

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile [email protected].

Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul COVID-19 vaktsineerimistõendit või läbipõdemise tõendit. Teised seni lubatud dokumendid (kiirtestid, pcr-testid jm) ei kehti ja sissepääsu ei taga. Samuti palume üritusel kanda maski. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka osalemistingimustes.

Programm

08:30 – 09:10

Registreerimine ja hommikukohv

09:10 – 09:20

Tere tulemast!

Rainer Rohtla ELEA nõukogu liige, Via 3L juhatuse esimees

09:20 – 10:00

Euroopa liikuvuspaketi II etapp ja Eesti seadused: millega autovedajatel 2022. aastal arvestada tuleb?

Eda Rembel Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist

Veebruaris jõustub Euroopa liikuvuspaketi II etapp, mis toob kaasa mitmeid muudatusi: rakendub sõiduki tagasipöördumise kohustus, kabotaažvedudele hakkavad kehtima lisanõuded, veoettevõtte tegevjuht peab vastama hea maine nõudele, vedajate andmed elektroonilistes registrites täienevad jms. Samuti on Riigikogus menetlemisel autoveoseaduse muudatused, mille ühe suurema mõjutegurina hõlmatakse tegevusloaga väiksemad tarbesõidukid. Ettekandes teeme ülevaate, millega peavad vedajad uute seadusemuudatustega seoses arvestama.

10:00 – 10:30

Euroopa liikuvuspaketi II etapp: mis muutub sõidukijuhi lähetusnõuetes?

Priit Tuuna Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist

Alates 2. veebruarist 2022 muutuvad sõidukijuhtide lähetusnõuded transporditeenuse osutamisel. Ettekandes räägime, mida see täpselt tähendab ning teeme ülevaate reguleerimisalast ja eranditest, sõidukijuhi õigustest, tööandja kohustustest ja dokumentatsioonist.

10:30 – 11:00

Kuhu kaob raha? Vedajate igapäevaprobleemid ja võimalused digitaliseerimises

Raul Mälk Sixstar OÜ tegevjuht

Andmete kokku viimine võib võtta päevi. See töö võib suure koormuse tõttu jääda tegemata ning vedaja magab rahulikult, sest ei teagi, et midagi on valesti. Summad võivad olla aga märkimisväärsed. Arvestades auto kasumimarginaali, suisa kriitilised. Kuidas olukorda päästa?

11:00 – 11:30

Uued nõuded: Sõidumeerikute tormiline tulevik

Siim Truusalu Riiklikult tunnustatud digimeeriku ekspert, Digimeerik OÜ tegevjuht

Euroopa regulatsioonid nõuavad lähiaastatel uutele sõidumeerikutele üleminekut. Mida see muudatus endast vedajale kujutab? Mis muutub, miks muutub? Erinevad riigid võtavad kasutusele uusi teemaksu kogumise süsteeme. Mis muutub ja mida tegema peaks, et muutustega kaasas käia?

11:30 – 12:30

Lõuna

12:30 – 13:15

Veokijuhtide põud ja rahvusvaheliste vedajate muud väljakutsed.

Arvo Ojaperv Stellateki juhataja

Jaak Kivisild ERAA president

Veokijuhtide põud on kogu Euroopas aina süvenev probleem. Kuidas leida juhte, kui rahvusvahelistel vedudel konkureerib Eesti naaberriikide Läti, Leedu ja Poola vedajatega, kellel on oluliselt vabamad võimalused võõrtööjõu, ehk kolmandate riikide juhtide kasutamisel? Milliseid otsuseid ootaks ERAA riigilt?

13:15 – 13:45

Jätkuv palgalõhe Eesti sisestes vedudes: kas olukord on paranenud või pigem mitte?

Toomas Raud Rain Transport AS juhataja

Palgalõhe ametliku statistika ja tegelikkuse vahel Eesti-sisestes vedudes on endiselt suur. Autoettevõtete Liidu ja Ametiühingute kokkulepe ei toonud samuti loodetud tulemust. Milline on hetkeseis ja kas ebaaus konkurents siseturul jääbki kestma?

13:45 – 14:15

Logistikafirma DFDS nägemus: milline on maanteetranspordi tulevik ja rohepöörde väljakutsed? (NB! Ettekanne on inglise keeles)

Valdemar Warburg DFDSi asepresident, põhjamaade äriüksuse juht

DFDS on üks esimestest Euroopa logistikafirmadest, kes võttis vastu otsuse tellida Volvolt 100 elektrilist raskeveokit. Millisteks operatsioonideks elektriveokeid kasutama hakatakse? Kas mõeldakse ka teistele alternatiivkütustele? Milline on ettevõtte nägemust rohepöördest tervikuna?

14:15 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:05

Millised riigipoolsed hoovad aitaksid vedajaid rohelisemalt mõtlema?

Janno Karu Scania Baltikumi tegevjuht

Scania esitles novembris oma uut diiselmootorite tehnoloogiat, mille arendusel on lähtutud eeskätt vajadusest vähendada kütusekulu, et vähendada seeläbi CO2te. Lisaks on ettevõte turule toonud uued hübriidveokid ja jõudsalt arendatakse ka elektrisõidukeid. Paraku on vedajate huvi rohelisemate kütuste ja uute tehnoloogiate vastu raske saavutada, kuni riik seda omalt poolt ei soodusta. Millised oleks riigi võimalused transpordisektori rohepöördele kaasa aidata?

15:05 – 15:35

Kuidas maksude abil rohepööret kiirendada - biokütused ja CO2 maksud

Erki Savisaar keskkonnaminister

Hüppeliselt tõusnud maagaasihind on samavõrra kergitanud ka Eestis toodetava biogaasi hinda. Kus on loogika ja millal jõuab keskkonnasõbralik bio-LNG ettevõtjateni? Miks on keskkonnasõbralik HVO diislikütus samaväärselt maksustatud kui fossiilne? Milline oleks õiglane maksusüsteem, mis motiveeriks ettevõtjaid muutuma rohelisemaks?

15:35 – 16:30

Arutelu: millised riiklikud motivatsioonipaketid paneks vedajad keskkonnasõbralikumaid autosid ostma?

Erki Savisaar keskkonnaminister

Raul Mälk Sixstar OÜ tegevjuht

Janno Karu Scania Baltikumi tegevjuht

Janek Saareoks ELEA nõukogu liige ja DB Schenkeri Baltikumi tegevjuht ning juhatuse liige

Gaasiautod on kallid, nagu ka gaasi enda hind, samuti ei suuda konkurentsi pakkuda taastuvtoorainest valminud uue põlvkonna HVO diislikütus. 90% Eesti vedajatest kasutab mitte just kõige keskkonnasõbralikumat tehnoloogiat ja fossiilset kütust ning pole ühtegi majanduslikku põhjust, miks nad peaksid oma tegevust rohelisemaks muutma. Kui riik omapoolseid motivatsioonipakette välja ei tööta, on üsna vähetõenäoline, et meie transpordisektor olulisel määral muutuks. Mis motiveeriks vedajaid vahetama oma senist tehnikat keskkonnasõbralikuma vastu?

16:30 – 16:40

Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Toetajad

Kuldtoetaja

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tallinna Loomaaia Keskkonahariduskeskus
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]