Energia Aastakonverents 2021

Energia Aastakonverents 2021

Toimumiskoht:

Tallinna Sadama uus kruiisiterminal

Iga-aastane Energia aastakonverents toob taas kokku sektori juhid ja otsustajad, et üle vaadata olulisemad arengud ja trendid. 2021. aastat iseloomustavad sellised märksõnad nagu "kliimapakett" ja "rohepööre". Konverentsil keskendume Eesti energiapoliitikale, kliimapaketile ja taastuvenergiale.

 

 

Millest konverentsil räägime?

 • Teeme ülevaate Euroopa Komisjoni algatustest (Fit for 55) ja COP26 tulemustest.
 • MKM teeb ülevaate aktuaalsetest teemadest, millega ministeerium energiapoliitika kujundamisel praegu kokku puutub.
 • Räägime ka sellest, miks vajab rohepööre ühiskondlikku kokkulepet väljendavat kliimaseadust.
 • Saame teada, kuidas on tagatud tarbijate varustuskindlus ja milliseid meetmeid plaanib Elering sellega seoses tulevikus veel rakendada.
 • Kuidas maksimeerida päikeseenergia panust rohepöörde elluviimisel?
 • Kas maavarade kättesaadavusest võib saada rohepöörde ambitsioonikate plaanide jaoks kitsaskoht?  
 • Milline mõju on esitatud hagidel riikide kliimapoliitikale ja milline on kohtute roll kliimapoliitika eesmärkide täitmise üle otsustamisel?
 • Arutlusringis keskendume Eesti energiapoliitikale laiemalt.

 

Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul COVID-19 vaktsineerimistõendit või läbipõdemise tõendit. Teised seni lubatud dokumendid (kiirtestid, pcr-testid jm) ei kehti ja sissepääsu ei taga. Samuti palume üritusel kanda maski. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka osalemistingimustes.

Korraldajad: Tööstusuudised.ee, Äripäev ja Advokaadibüroo COBALT
Lisainfo programmi kohta: Harro Puusild, [email protected] või telefonil 51 935 524

Programm

08:45 – 09:30

Registreerimine ja hommikukohv

09:30 – 09:45

Avasõnad

Elo Tamm Advokaadibüroo COBALT partner ja vandeadvokaat, moderaator

09:45 – 10:20

“Fit for 55” paketiga kaasnevad väljakutsed ja võimalused

Karlis Goldstein Euroopa Komisjon energeetikavoliniku Kadri Simsoni kabineti liige, energiatõhususe valdkond

Ettekandes tutvustatakse Euroopa Komisjoni vaatenurgast värskeid komisjoni algatusi (Fit for 55), aga ka COP26 tulemusi. Tulemas on esimene laine seadusandlust, millel on tõeliselt pikaajaline (kuni 2050) kliimaneutraalsuse vaade - see tähendab muutuseid ja uusi võimalusi, mida ettekanne ka käsitleb.

10:20 – 11:00

Riigi energiapoliitika

Timo Tatar Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, energeetika asekantsler

Ettekandes antakse ülevaade aktuaalsetest teemadest, millega ministeerium riigi energiapoliitika kujundamisel parajasti kokku puutub.

11:00 – 11:30

Rohepööre ja kliimaseadus

Ahti Asmann Viru Keemia Grupi juht

Rohepööre vajab õiguslikke piire ehk ühiskondlikku kokkulepet väljendavat kliimaseadust. Ilma selleta saaksime selgusetu ettevõtluskeskkonna, kus ei saa teha pikaajalisi investeeringuid ega otsuseid. Ahti Asmann selgitab ettekandes, miks on vajalik kliimaseaduse loomine ja mida peaksime rohepöörde puhul arvesse võtma.

11:30 – 12:00

Uuring: Eesti kaugküttesektori CO2 heitmed 2020

Eduard Latõšov Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi dotsent

Ettekandes tutvustatakse Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu tellitud ja TalTech Energiatehnoloogia instituudi poolt läbiviidud uurimistööd Eesti kaugküttesektori 2020 aasta C02 heitmetest, mis võtab arvesse ka elektritootmise efekti. Töös kaardistati kasutatud energiasisendid, millest on näha, et kui suures mahus mõjutab kaugküttesektorit heitmekvoodi kallinemine või importkütuste kallinemine. Samuti on ülevaatest võimalik näha, et millises ulatuses mõjutavad sektorit EK Eesmärk 55 ettepanekud.

12:00 – 13:00

Lõuna & networking

13:00 – 13:25

Eesti tarbijate energiavarustuskindlusest

Taavi Veskimägi Eleringi juhatuse esimees

Ettekandes antakse ülevaade, mil moel on tagatud Eesti tarbijate varustuskindlus ning milliseid meetmeid Elering sellega seoses on kasutusele võtnud ning plaanib tulevikus rakendada.

13:25 – 13:50

Kuidas maksimeerida päikeseenergia panust rohepöörde elluviimisel?

Andres Meesak Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juht

Päikeseenergia sektor on näinud viimastel aastatel tormilisi kasvunumbreid. Varasemad toetusmeetmed on tänaseks küll lõppenud, ent teisalt on tehnoloogia hinnad üksjagu alanenud ja elektrihind tõusnud, mille tulemusel võiks hakata päikesejaamu rajama turutingimustel. Samas on uuteks barjäärideks kujunemas kohalike omavalitsuste vastuseis ning võrguga liitumise piirangud ja sageli ebaproportsionaalselt suured liitumiskulud. Kui räägime rohepöördest, on vaja suurendada taastuvenergia tootmisvõimsusi kordades. Kliimaeesmärke aitaks täita erasektori (ettevõtted, eraisikud ja kogukonnad) poolt hajutatult üle kogu riigi rajatud väiksemad taastuvenergia tootmisüksused, milleks sobivad päikesepargid ideaalselt. Ettekandes käsitletakse väljakutseid päikeseenergia täiendaval arendamisel ja võimalusi nende ületamiseks.

13:50 – 14:15

Maavarade kättesaadavus rohepöörde võimaliku kitsaskohana

Rutt Hints Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadur

Ettekandes käsitletakse rohepöörde elluviimisega seoses suurenevat nõudlust erinevate maavarade järele ning selle võimalikke mõjusid ambitsioonikate plaanide elluviimisele.

14:15 – 14:40

Rohevesinik päästab tööstuse

Rainer Küngas Stargate Hydrogen, CTO

Paljude teiste majandussektoritega võrreldes on tööstussektori süsinikujalajälge väga keeruline alandada. Teisalt ei saa me ka tulevikus hakkama ilma terase, tsemendi, klaasi, keemiatoodete või vedelkütusteta. Nende valdkondade dekarboniseerimisel on keskne roll rohevesinikul: roheelektri abil elektrolüüsiseadmes veest toodetud vesinikul. Euroopa Liit on kliimakohustustest lähtuvalt välja pakkunud vesiniku teekaardi, mille eesmärgiks on vesinikutehnoloogiate ja rohevesiniku kasutuselevõtu hüppeline kasv järgmise 5-10 aasta jooksul. Ettekandes kirjeldatakse rohevesiniku tootmise tehnoloogiat ning vesiniku rolli tööstussektori CO2 jalajälje vähendamisel.

14:40 – 15:10

Kohvipaus

15:10 – 15:35

Kliimahagid rohepöörde kujundajana

Sandra Sillaots Advokaadibüroo COBALT advokaat

Kliimaaktivistid ja keskkonnaorganisatsioonid soovivad üha enam võtta vastutusele valitsusi ja ettevõtteid liigse passiivsuse eest kliimamuutustega võitlemisel. Ettekandes käsitletakse, milline mõju on esitatud kliimahagidel riikide kliimapoliitikale ning milline on kohtute roll kliimapoliitika eesmärkide täitmise üle otsustamisel. Ühtlasi käsitletakse Eesti kontekstis, millised kliimahagid oleksid mõeldavad ning mis sellega kaasneks.

15:35 – 16:00

Eesti Energia roll rohepöörde elluviimisel

Margus Vals Eesti Energia juhatuse liige

Mida tuleks teha, et saavutada Eesti energiasektori kliimaneutraalusus aastaks 2030? Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals räägib, kuidas tarkade energialahendustega kiirendada rohepööret ja kuidas energiaettevõte saab aidata ühiskonnal tervikuna oma süsiniku jalajälge vähendada.

16:00 – 16:45

Arutelu: Eesti energiapoliitika ja "Fit for 55" mõjud

Robert Kitt AS Utilitas Eesti juhatuse esimees

Ain Laidoja Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühing, managing director

Aivar Taro Advokaadibüroo COBALT partner ja arutelu moderaator

Taavi Aas majandus- ja taristuminister

Margus Vals Eesti Energia juhatuse liige

Energia Aastakonverents 2021

Toimumiskoht:

Tallinna Sadama uus kruiisiterminal

Iga-aastane Energia aastakonverents toob taas kokku sektori juhid ja otsustajad, et üle vaadata olulisemad arengud ja trendid. 2021. aastat iseloomustavad sellised märksõnad nagu "kliimapakett" ja "rohepööre". Konverentsil keskendume Eesti energiapoliitikale, kliimapaketile ja taastuvenergiale.

 

 

Millest konverentsil räägime?

 • Teeme ülevaate Euroopa Komisjoni algatustest (Fit for 55) ja COP26 tulemustest.
 • MKM teeb ülevaate aktuaalsetest teemadest, millega ministeerium energiapoliitika kujundamisel praegu kokku puutub.
 • Räägime ka sellest, miks vajab rohepööre ühiskondlikku kokkulepet väljendavat kliimaseadust.
 • Saame teada, kuidas on tagatud tarbijate varustuskindlus ja milliseid meetmeid plaanib Elering sellega seoses tulevikus veel rakendada.
 • Kuidas maksimeerida päikeseenergia panust rohepöörde elluviimisel?
 • Kas maavarade kättesaadavusest võib saada rohepöörde ambitsioonikate plaanide jaoks kitsaskoht?  
 • Milline mõju on esitatud hagidel riikide kliimapoliitikale ja milline on kohtute roll kliimapoliitika eesmärkide täitmise üle otsustamisel?
 • Arutlusringis keskendume Eesti energiapoliitikale laiemalt.

 

Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul COVID-19 vaktsineerimistõendit või läbipõdemise tõendit. Teised seni lubatud dokumendid (kiirtestid, pcr-testid jm) ei kehti ja sissepääsu ei taga. Samuti palume üritusel kanda maski. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka osalemistingimustes.

Korraldajad: Tööstusuudised.ee, Äripäev ja Advokaadibüroo COBALT
Lisainfo programmi kohta: Harro Puusild, [email protected] või telefonil 51 935 524

Programm

08:45 – 09:30

Registreerimine ja hommikukohv

09:30 – 09:45

Avasõnad

Elo Tamm Advokaadibüroo COBALT partner ja vandeadvokaat, moderaator

09:45 – 10:20

“Fit for 55” paketiga kaasnevad väljakutsed ja võimalused

Karlis Goldstein Euroopa Komisjon energeetikavoliniku Kadri Simsoni kabineti liige, energiatõhususe valdkond

Ettekandes tutvustatakse Euroopa Komisjoni vaatenurgast värskeid komisjoni algatusi (Fit for 55), aga ka COP26 tulemusi. Tulemas on esimene laine seadusandlust, millel on tõeliselt pikaajaline (kuni 2050) kliimaneutraalsuse vaade - see tähendab muutuseid ja uusi võimalusi, mida ettekanne ka käsitleb.

10:20 – 11:00

Riigi energiapoliitika

Timo Tatar Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, energeetika asekantsler

Ettekandes antakse ülevaade aktuaalsetest teemadest, millega ministeerium riigi energiapoliitika kujundamisel parajasti kokku puutub.

11:00 – 11:30

Rohepööre ja kliimaseadus

Ahti Asmann Viru Keemia Grupi juht

Rohepööre vajab õiguslikke piire ehk ühiskondlikku kokkulepet väljendavat kliimaseadust. Ilma selleta saaksime selgusetu ettevõtluskeskkonna, kus ei saa teha pikaajalisi investeeringuid ega otsuseid. Ahti Asmann selgitab ettekandes, miks on vajalik kliimaseaduse loomine ja mida peaksime rohepöörde puhul arvesse võtma.

11:30 – 12:00

Uuring: Eesti kaugküttesektori CO2 heitmed 2020

Eduard Latõšov Tallinna Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi dotsent

Ettekandes tutvustatakse Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu tellitud ja TalTech Energiatehnoloogia instituudi poolt läbiviidud uurimistööd Eesti kaugküttesektori 2020 aasta C02 heitmetest, mis võtab arvesse ka elektritootmise efekti. Töös kaardistati kasutatud energiasisendid, millest on näha, et kui suures mahus mõjutab kaugküttesektorit heitmekvoodi kallinemine või importkütuste kallinemine. Samuti on ülevaatest võimalik näha, et millises ulatuses mõjutavad sektorit EK Eesmärk 55 ettepanekud.

12:00 – 13:00

Lõuna & networking

13:00 – 13:25

Eesti tarbijate energiavarustuskindlusest

Taavi Veskimägi Eleringi juhatuse esimees

Ettekandes antakse ülevaade, mil moel on tagatud Eesti tarbijate varustuskindlus ning milliseid meetmeid Elering sellega seoses on kasutusele võtnud ning plaanib tulevikus rakendada.

13:25 – 13:50

Kuidas maksimeerida päikeseenergia panust rohepöörde elluviimisel?

Andres Meesak Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juht

Päikeseenergia sektor on näinud viimastel aastatel tormilisi kasvunumbreid. Varasemad toetusmeetmed on tänaseks küll lõppenud, ent teisalt on tehnoloogia hinnad üksjagu alanenud ja elektrihind tõusnud, mille tulemusel võiks hakata päikesejaamu rajama turutingimustel. Samas on uuteks barjäärideks kujunemas kohalike omavalitsuste vastuseis ning võrguga liitumise piirangud ja sageli ebaproportsionaalselt suured liitumiskulud. Kui räägime rohepöördest, on vaja suurendada taastuvenergia tootmisvõimsusi kordades. Kliimaeesmärke aitaks täita erasektori (ettevõtted, eraisikud ja kogukonnad) poolt hajutatult üle kogu riigi rajatud väiksemad taastuvenergia tootmisüksused, milleks sobivad päikesepargid ideaalselt. Ettekandes käsitletakse väljakutseid päikeseenergia täiendaval arendamisel ja võimalusi nende ületamiseks.

13:50 – 14:15

Maavarade kättesaadavus rohepöörde võimaliku kitsaskohana

Rutt Hints Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadur

Ettekandes käsitletakse rohepöörde elluviimisega seoses suurenevat nõudlust erinevate maavarade järele ning selle võimalikke mõjusid ambitsioonikate plaanide elluviimisele.

14:15 – 14:40

Rohevesinik päästab tööstuse

Rainer Küngas Stargate Hydrogen, CTO

Paljude teiste majandussektoritega võrreldes on tööstussektori süsinikujalajälge väga keeruline alandada. Teisalt ei saa me ka tulevikus hakkama ilma terase, tsemendi, klaasi, keemiatoodete või vedelkütusteta. Nende valdkondade dekarboniseerimisel on keskne roll rohevesinikul: roheelektri abil elektrolüüsiseadmes veest toodetud vesinikul. Euroopa Liit on kliimakohustustest lähtuvalt välja pakkunud vesiniku teekaardi, mille eesmärgiks on vesinikutehnoloogiate ja rohevesiniku kasutuselevõtu hüppeline kasv järgmise 5-10 aasta jooksul. Ettekandes kirjeldatakse rohevesiniku tootmise tehnoloogiat ning vesiniku rolli tööstussektori CO2 jalajälje vähendamisel.

14:40 – 15:10

Kohvipaus

15:10 – 15:35

Kliimahagid rohepöörde kujundajana

Sandra Sillaots Advokaadibüroo COBALT advokaat

Kliimaaktivistid ja keskkonnaorganisatsioonid soovivad üha enam võtta vastutusele valitsusi ja ettevõtteid liigse passiivsuse eest kliimamuutustega võitlemisel. Ettekandes käsitletakse, milline mõju on esitatud kliimahagidel riikide kliimapoliitikale ning milline on kohtute roll kliimapoliitika eesmärkide täitmise üle otsustamisel. Ühtlasi käsitletakse Eesti kontekstis, millised kliimahagid oleksid mõeldavad ning mis sellega kaasneks.

15:35 – 16:00

Eesti Energia roll rohepöörde elluviimisel

Margus Vals Eesti Energia juhatuse liige

Mida tuleks teha, et saavutada Eesti energiasektori kliimaneutraalusus aastaks 2030? Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals räägib, kuidas tarkade energialahendustega kiirendada rohepööret ja kuidas energiaettevõte saab aidata ühiskonnal tervikuna oma süsiniku jalajälge vähendada.

16:00 – 16:45

Arutelu: Eesti energiapoliitika ja "Fit for 55" mõjud

Robert Kitt AS Utilitas Eesti juhatuse esimees

Ain Laidoja Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühing, managing director

Aivar Taro Advokaadibüroo COBALT partner ja arutelu moderaator

Taavi Aas majandus- ja taristuminister

Margus Vals Eesti Energia juhatuse liige

Toetajad

Toetajad

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Tallinna Sadama uus kruiisiterminal
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]