Hitleri õukond

Füüreri lähiring Kolmandas Riigis ja hiljem

Hitleri õukond
Heike B. Görtemaker
Lehekülgi: 544
Ilmub: 23.10.2020
Kirjastus: Äripäev

Levinud arusaama kohaselt saavutas Hitler võimu üksnes omal jõul, evimata püsivamaid sidemeid. Kuid milleks ta siis vajas kitsast, pidevalt tema käsutuses olnud „maagilist siseringi“, kuhu, erinevalt Stalini omast kuulus ka üllatavalt palju naisi? Missugust rolli mängisid need inimesed tema era- ja poliitikaelus ning kas ei olnud need tänaseni vähe tähelepanu pälvinud sidemed Hitleri võimu tegelik allikaks?

Veidi pärast Eva Brauni biograafia ilmumist võttis 2010. aasta kevadel Heike B. Görtemakeriga ühendust Hitleri pikaaegse usaldusaluse, õhuväeadjutandi Nicolaus von Belowi poeg, kes otsekui möödaminnes mainis: „Ma olen selles ringis üles kasvanud.“ Tema sõnul ei lagunenud Hitleri ja Eva Brauni sisering sugugi pärast 1945. aastat – sidemed jäid kauaks püsima ka Saksa Liitvabariigi aegadel. Peeti kirjavahetust, käidi üksteisel külas ning pidulikematel puhkudel korraldati suuremaid kokkutulekuid, hoolitsedes veel aastakümneid pärast Hitleri surma tema mälestuse püsimajäämise eest.

Kes olid need mehed ja naised, kes kuulusid pikki aastaid diktaatori lähiringkonda? Mil viisil olid nad sattunud võimu keskmesse? Kuidas toimis see õukond, kuhu kuulusid mitte Saksa Riigi mõjukad ja rikkad, vaid pigem väikekodanlikust keskklassist ning poolkriminaalidest koosnev seltskond? Millist kasu ammutasid usaldusisikud oma lähedastest suhetest võimsa füüreriga ning millises valguses paistab nüüd nende isiklik süü ja osalus? Kuidas nad elasid pärast natsionaalsotsialistliku diktatuuri kokkuvarisemist ning kui palju oli neil lisaks minevikupoliitika teatrilavale mõjuvõimu ka Saksamaa Liitvabariigi või SDV poliitikale?

Nendele ja paljudele teistele seni küsimata küsimustele pakub vastuseid Görtemakeri „Hitleri õukond“, mis on kirja pandud varem avalikkusele kättesaamatuks jäänud allikmaterjalide, muu hulgas isiklike arhiivide põhjal.

Sisukord

Sissejuhatus 9

 

Esimene osa – Hitleri lähiring 15

1 Allakäik ja põgenemine 19

Riigikantselei punkris

Põgenemine ja reetmine

Paopaik Berghof

Lõppvaatus Berliinis

2 Ringi tekkimine 38

Müncheni klikk

Ernst Röhm

Hermann Esser ja Dietrich Eckart

Alfred Rosenberg

Ihukaitsjad

Võitlusaeg

Hermann Göring ja Wilhelm Brückner

Mussolini eeskuju

Ernst Hanfstaengl

Heinrich Hoffmann

Lööksalk Adolf Hitler

Bayreuth

Putš

Landsberg

Ümberorienteerumine

NSDAP taasasutamine

Joseph Goebbels

3 Võimuletulek 99

Tõus

Ebakindlus ja ahistus

Geli Raubal – romanss onuga

Panustamine tuttavale tööjõule

Otto Dietrich

Magda Goebbels

Suur valimiste aasta 1932

Kainestumine pärast võimuhaaramist

Verine suvi 1934

Lüdecke põgenemine

Hukkamised

Õigustuskatsed

 

Teine osa – Berghofi seltskond

1 Füüreri keelutsoonis

Eraldatus

Martin ja Gerda Bormann

Inimtühi ruum

Mägede miljöö

Salaarmastus Eva Braun

Hitler ja Hoffmann: perekondlik lähedus

Enesetapukatse kui armastuse tõend?

Erisuhe

Albertja Margarete Speer

Füüreri arhitekt

Karl ja Anni Brandt

Elu Berghofis

Isiklikud suhted

2 Tunnistajad ja veendunud toetajad 157

Ajalooline missioon

Võimu keskmes

Hitleriga Viinis

Kaminavestlused

Mussolini juures

Wiedemann Inglismaal

Unity Mitford

Müncheni kokkulepe ja pogromm 1938

Wiedemanni vallandamine

Stalini järele ootamine

3 Lähiring sõja ajal 279                                      

Võit või surm

Etniline puhastus

Puuetega inimeste mõrvamine

Esialgsed võidud

Sõja pöörded

Hundikoobas

Viimased kokkusaamised Berghofis

Esimesed kahtlused lõppvõidus

Totaalne sõda

Hirm Hitleri pärast

 

Kolmas osa – Ring ilma füürerita 325

1 Vastasseis võitjatega 330

Liitlasriikide salateenistuste sihikul

Hitleri toimik

Põgenemine

Kaos Berghofis

Esimesed ülekuulamised

Vangilaagris

Eluvalede teke

2 Karistusmenetlus ja integratsioon 353

Võitlus võitjate õigusemõistmise vastu

Denatsifitseerimiskoja ees

Rehabiliteerimine kassatsioonimenetlusel

„Küsi, mis nad ülemusest mõtlevad“

Uus elu

Mälestuskirjandus ja ajalootõlgendus

 

Lõppmärkused 381

Märkused 385

Allikad ja kirjandus 533

Fotode allikad 544

Ajalooraamatud

1. Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi (edaspidi raamatuklubi) annab eesti keeles välja Eesti ja muu maailma autorite parimaid populaarteaduslikke raamatuid (edaspidi klubiraamatud).

2. Raamatuklubi liikmed saavad iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut vähemalt 20% poehinnast odavamalt.

3. Klubiraamatud saadame Omniva pakiautomaati või kulleriga kohale. Omniva pakiautomaati saatmine on tasuta, kulleritasu on 1.50.

4. Raamatuklubi teavitab liikmeid uute klubiraamatute ilmumisest SMSi, uudiskirja, raamatuklubi kodulehekülje ning ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus kaudu.

Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga
Hitleri õukond

Hitleri õukond

Heike B. Görtemaker
Füüreri lähiring Kolmandas Riigis ja hiljem
Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Levinud arusaama kohaselt saavutas Hitler võimu üksnes omal jõul, evimata püsivamaid sidemeid. Kuid milleks ta siis vajas kitsast, pidevalt tema käsutuses olnud „maagilist siseringi“, kuhu, erinevalt Stalini omast kuulus ka üllatavalt palju naisi? Missugust rolli mängisid need inimesed tema era- ja poliitikaelus ning kas ei olnud need tänaseni vähe tähelepanu pälvinud sidemed Hitleri võimu tegelik allikaks?

Veidi pärast Eva Brauni biograafia ilmumist võttis 2010. aasta kevadel Heike B. Görtemakeriga ühendust Hitleri pikaaegse usaldusaluse, õhuväeadjutandi Nicolaus von Belowi poeg, kes otsekui möödaminnes mainis: „Ma olen selles ringis üles kasvanud.“ Tema sõnul ei lagunenud Hitleri ja Eva Brauni sisering sugugi pärast 1945. aastat – sidemed jäid kauaks püsima ka Saksa Liitvabariigi aegadel. Peeti kirjavahetust, käidi üksteisel külas ning pidulikematel puhkudel korraldati suuremaid kokkutulekuid, hoolitsedes veel aastakümneid pärast Hitleri surma tema mälestuse püsimajäämise eest.

Kes olid need mehed ja naised, kes kuulusid pikki aastaid diktaatori lähiringkonda? Mil viisil olid nad sattunud võimu keskmesse? Kuidas toimis see õukond, kuhu kuulusid mitte Saksa Riigi mõjukad ja rikkad, vaid pigem väikekodanlikust keskklassist ning poolkriminaalidest koosnev seltskond? Millist kasu ammutasid usaldusisikud oma lähedastest suhetest võimsa füüreriga ning millises valguses paistab nüüd nende isiklik süü ja osalus? Kuidas nad elasid pärast natsionaalsotsialistliku diktatuuri kokkuvarisemist ning kui palju oli neil lisaks minevikupoliitika teatrilavale mõjuvõimu ka Saksamaa Liitvabariigi või SDV poliitikale?

Nendele ja paljudele teistele seni küsimata küsimustele pakub vastuseid Görtemakeri „Hitleri õukond“, mis on kirja pandud varem avalikkusele kättesaamatuks jäänud allikmaterjalide, muu hulgas isiklike arhiivide põhjal.

Lisainfo

Heike B. Görtemaker
Lehekülgi: 544
Ilmub: 23.10.2020
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Sissejuhatus 9

 

Esimene osa – Hitleri lähiring 15

1 Allakäik ja põgenemine 19

Riigikantselei punkris

Põgenemine ja reetmine

Paopaik Berghof

Lõppvaatus Berliinis

2 Ringi tekkimine 38

Müncheni klikk

Ernst Röhm

Hermann Esser ja Dietrich Eckart

Alfred Rosenberg

Ihukaitsjad

Võitlusaeg

Hermann Göring ja Wilhelm Brückner

Mussolini eeskuju

Ernst Hanfstaengl

Heinrich Hoffmann

Lööksalk Adolf Hitler

Bayreuth

Putš

Landsberg

Ümberorienteerumine

NSDAP taasasutamine

Joseph Goebbels

3 Võimuletulek 99

Tõus

Ebakindlus ja ahistus

Geli Raubal – romanss onuga

Panustamine tuttavale tööjõule

Otto Dietrich

Magda Goebbels

Suur valimiste aasta 1932

Kainestumine pärast võimuhaaramist

Verine suvi 1934

Lüdecke põgenemine

Hukkamised

Õigustuskatsed

 

Teine osa – Berghofi seltskond

1 Füüreri keelutsoonis

Eraldatus

Martin ja Gerda Bormann

Inimtühi ruum

Mägede miljöö

Salaarmastus Eva Braun

Hitler ja Hoffmann: perekondlik lähedus

Enesetapukatse kui armastuse tõend?

Erisuhe

Albertja Margarete Speer

Füüreri arhitekt

Karl ja Anni Brandt

Elu Berghofis

Isiklikud suhted

2 Tunnistajad ja veendunud toetajad 157

Ajalooline missioon

Võimu keskmes

Hitleriga Viinis

Kaminavestlused

Mussolini juures

Wiedemann Inglismaal

Unity Mitford

Müncheni kokkulepe ja pogromm 1938

Wiedemanni vallandamine

Stalini järele ootamine

3 Lähiring sõja ajal 279                                      

Võit või surm

Etniline puhastus

Puuetega inimeste mõrvamine

Esialgsed võidud

Sõja pöörded

Hundikoobas

Viimased kokkusaamised Berghofis

Esimesed kahtlused lõppvõidus

Totaalne sõda

Hirm Hitleri pärast

 

Kolmas osa – Ring ilma füürerita 325

1 Vastasseis võitjatega 330

Liitlasriikide salateenistuste sihikul

Hitleri toimik

Põgenemine

Kaos Berghofis

Esimesed ülekuulamised

Vangilaagris

Eluvalede teke

2 Karistusmenetlus ja integratsioon 353

Võitlus võitjate õigusemõistmise vastu

Denatsifitseerimiskoja ees

Rehabiliteerimine kassatsioonimenetlusel

„Küsi, mis nad ülemusest mõtlevad“

Uus elu

Mälestuskirjandus ja ajalootõlgendus

 

Lõppmärkused 381

Märkused 385

Allikad ja kirjandus 533

Fotode allikad 544

Ajalooraamatud

1. Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi (edaspidi raamatuklubi) annab eesti keeles välja Eesti ja muu maailma autorite parimaid populaarteaduslikke raamatuid (edaspidi klubiraamatud).

2. Raamatuklubi liikmed saavad iga kuu (v.a juulis) 1–2 klubiraamatut vähemalt 20% poehinnast odavamalt.

3. Klubiraamatud saadame Omniva pakiautomaati või kulleriga kohale. Omniva pakiautomaati saatmine on tasuta, kulleritasu on 1.50.

4. Raamatuklubi teavitab liikmeid uute klubiraamatute ilmumisest SMSi, uudiskirja, raamatuklubi kodulehekülje ning ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus kaudu.

© AS Äripäev 2000-2024
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]