11. Autovedajate Aastakonverents 2023

Kuidas maanteetransport meile alles jääks?

11. Autovedajate Aastakonverents 2023

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

Juba üle 120 osaleja – VAATA OSALEJAID ja TULE KA!

Maanteetranspordi tulevik muutub Eestis aina hägusamaks. Riigi pikemates arengukavades selle sektori tuleviku kohta konkreetset nägemust ei leia. Prioriteedid näivad olevat mujal, kui isegi teedeehitus aastateks pausile pannakse.

Autovedajate teel seisavad ressursimahukad väljakutsed - olgu need investeeringud keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse või karmistuvatesse liikuvuspaketi reeglitesse. Igal hommikul on vaja kaup poodidesse vedada, kuid veokijuhtide keskmine vanus läheneb pensionieale ja noori juhte peale ei tule. Vedajate aastaid kestnud püüdlused tuua teedele efektiivsemaid transpordilahendusi on jäänud hüüdja hääleks kõrbes.

Tendentsi jätkudes tekib tahtmatult küsimus, kas elu tulevikus ongi ilma maanteetranspordita? Kui ei, siis millised on hetkel sektori kõige valulisemad probleemid ning kuidas saame neid riigiga koostöös võimalikult efektiivselt lahendada?

Esimest korda Autovedajate Aastakonverentsi ajaloos kaasame aruteludesse ka poliitikud, et anda vahetult edasi sektori ootused eelolevatele valimistele ja kuulda poliitiliste jõudude esindajate mõtteid maanteetranspordi tuleviku osas.

Päeva juhib Urmas Vaino.

Miks tasub osaleda?

 • Räägime, mille vastu vedajad enim eksivad ja mis võib viia tegevuslitsentsi.
 • Teeme ülevaate nutikatest teemaksulahendustest ja Eesti ja Rootsi ettevõtete arendatavast üle-Euroopalisest digiallkirja süsteemist ning küsime, kas piiriülene paberivaba maanteetransport hakkab lõpuks ometi paistma.
 • Otsime hiljutistele uuringutele tuginedes põhjuseid, miks ei suuda veondussektor uusi juhte kinni hoida.
 • Teeme ülevaate 20 ettepanekust, mis aitavad motiveerida noori autojuhiks õppima ning parandada veoki- ja bussijuhtide koolitamist.
 • Kuuleme, millised on erinevate põlvkondade ootused tööandjale, töökohale ja palgale.
 • Arutleme, kuidas kõikide karjäärivõimaluste hulgast jääks kõlama ka autojuhi amet ehk kuidas tagada veoki- ja bussijuhi ametite konkurentsivõime tööturul.
 • Räägime Põhjamaa kogemusest ja kuuleme, millist kasu on pikemate ja raskemate veoste lubamine  maanteedele toonud efektiivsusele, ohutusele ja majandusele
 • Küsime Transpordiametilt, kui keeruline oleks Soomega sarnaseid reegleid kehtestada ka Eestis, ja kuuleme, mida pikemate veoste teele lubamiseks tänaseks tehtud on ning mis on veel viimasteks takistusteks.
 • Kuulame, mida on poliitiliste jõudude esindajatel enne Riigikogu valimisi öelda Maanteetranspordi tuleviku kohta ja mida peaks pärast valimisi loodav koalitsioon transpordi arengukavas muutma.
 • Arutleme erinevate osapooltega, kuidas transpordisektori sõnumid tulemuslikult riigini viia.

Konverentsi korraldaja on Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee ja sisupartneriteks Autoettevõtete Liit ning Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA).

Programmijuht: Anu Soomets, [email protected], +372 516 4397

Programm

08:30 – 09:10

Registreerumine ja hommikukohv

09:10 – 09:20

Tere hommikust!

Urmas Vaino Moderaator

09:19 – 11:15

Teemaplokk 1: VEOKIJUHTIDE JÄRELKASV

09:20 – 09:50

Uuringud: miks ei suuda veondussektor uusi veokijuhte kinni hoida?

Lenno Põder Autosert Kompetentsikeskuse asutaja

Veondussektori koolituskeskus Autosert tegi oma lõpetajate hulgas küsitluse, et uurida, kui paljud lõpetanutest jäävad sektorisse tööle ja kui paljud otsustavad mujale liikuda. Kui lõpetaja otsustab sektorist lahkuda, siis miks? Milliseid üllatusi uuringu tulemustest leida võib?
Samuti teeme ülevaate IRU 2022 uuringust, mis tõi välja autojuhtide puuduse pikema perspektiivi visiooni – tulemus on masendav. Räägime miljonitest autojuhtidest, mis aastaks 2026 Euroopas puudu jääb. Samas näeb IRU ka lahendusi ja mitte võõrtööjõu sissetoomises. Mis need on?

 

09:50 – 10:15

20 ettepanekut: kuidas noori motiveerida autojuhiks õppima?

Tarmo Loodus Viljandi kutseõppekeskuse direktor

Kuidas tuua põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad autojuhi ameti juurde? Et kasvatada lõpetajate arv, on vaja  parandada veoki- ja bussijuhtide koolitamist, aga kuidas? Ettekandes toetume ELEA ümarlaua 20 ettepanekule, mis aitavad noori veondusesse tuua. 

10:15 – 10:30

Põlvkondade erinevused: mida oodatakse tööandjalt ja ametikohalt ning kuidas noortele autojuhi ametit "müüa"?

Maria Veltmann Tripod partner ja tegevjuht ning HR ekspert

Eri põlvkondadel on oma igapäevasele tööle erinevad ootused ja see, mis tundus tööturule sisenejatele kunagi elementaarne, ei pruugi tänapäeva noortele enam vastuvõetav olla. Millised on erinevate põlvkondade ootused tööandjale, töökohale ja palgale? Kuidas on muutunud tööharjumused ja lojaalsus tööandja suhtes? Milline võiks olla veoki- ja bussijuhi väljavaade tööturul? 

10:30 – 11:15

ARUTELURING: kuidas tagada veokijuhi ameti konkurentsivõime tööturul, et veokid seisma ei jääks?

Maria Veltmann Tripod partner ja tegevjuht ning HR ekspert

Enno Ilves Ilves Transport juht

Katre Suigusaar 2aastase staažiga veokijuht, ameti juurde tulnud teisest valdkonnast

Andres Uutma Autosert Kompetentsikeskuse tegevjuht, alustavate autojuhtide tugiisik. Viie aastase kogemusega endine kutseline autojuht ja töötanud ka transpordiettevõtte veokorraldajana

Me elame ajal, mil noortel on võimalusi rohkem kui kunagi varem. Mida teha, et kõikide nende võimaluste keskel säiliks ka veoki- ja bussijuhtide konkurentsivõime? Kuidas uutele juhtidele autojuhi amet ära argumenteerida? Milliseid uusi oskusi vajavad tänapäeva veokijuhid ja mis on peamised põhjused, miks on ettevõtetel raske juhte leida? Kui suurt rolli mängib palganumber, auto, töötingimused ja kollektiiv? Kui palju panustab töötukassa uute juhtide koolitamisse ja mida saaks riik teha, et järelkasv oleks pidev? 

11:15 – 12:15

Lõuna

12:14 – 14:30

Teemaplokk 2: VÄIKSEM KULU, ROHKEM KAUPA

12:15 – 12:55

Soome kogemus: millist kasu andis pikemate ja raskemate veoste lubamine maanteele?

Otto Lahti Finnish Transport and Communications Agency Traficom Chief Adviser

Soome on oma maanteedele lubanud pikemad ja raskemad veosed. Millised olid väljakutsed siis, kui pikad ja rasked veosed olid keelatud? Millised olid ohud liiklusohutuse seisukohast ja millised on senistele kogemustele tuginedes selle otsuse majanduslikud ning keskkonnamõjude tulemused? Mis kasu on see toonud majandusele, efektiivsusele, keskkonnale ja ohutusele?

12:55 – 13:15

Põhjamaades sõitva Eesti vedaja hinnang: kui keeruline oleks sealseid reegleid Eestis rakendada?

Andrus Laul AloneWolfi omanik ja tegevjuht

Mitmed Eesti autovedajad on Põhjamaades pikemate veostega igapäevaselt seotud. Kui palju erinevad nende riikide olud Eesti omadest ja kui lihtne või keeruline oleks samu reegleid kehtestada Eestis?

13:15 – 13:35

Mis on takistanud pikemate veoste teele lubamist Eestis ja mida võib kaasa tuua oodatav paus teede-ehituses?

Marko Jürimaa Transpordiameti erivedude koordinaator

Transpordiamet on aktiivselt osalenud erinevates testides ja põhimõtteline valmisolek uute reeglite vastuvõtmiseks on olemas. Mis on seni siiski ametit tagasi hoidnud ja uute reeglite vastuvõtmist takistanud - millised on järgmised sammud?

13:35 – 13:45

Sissejuhatus diskussiooni

Kersten Kattai Autoettevõtete Liidu tegevjuht

13:45 – 14:30

POLIITIKUTE DISKUSSIOON: milline on Eesti maanteetransport tulevikus ja kuidas kiirendada muudatusi?

Janek Saareoks ELEA nõukogu liige ja DB Schenkeri Baltikumi tegevjuht ning juhatuse liige

Rene Kokk Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees, EKRE fraktsioon

Pirko Konsa Eesti 200

Einar Vallbaum Viru-Nigula vallavanem ja kauaaegne ERAA president, Isamaa

Erkki Keldo Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

Allan Muuk Parempoolsed

Joosep Vimm Tallinna abilinnapea, Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse liige

Milline on Eesti riigi vaade maanteetranspordi tulevikule ja kuidas kiirendada erinevaid muudatusprotsesse? Kas riigi fookus on tõesti ainult raudteel? Ja kui on, siis kuidas korraldada edaspidi kaubavedu poodidesse? Kui maanteede ehitus pole prioriteet, siis millised on alternatiivid? Mida saaks teha riik, et tagada sektori jätkusuutlik areng kas läbi maksupoliitiliste või hariduslike suunamuutuste? 

14:30 – 15:00

Kohvipaus

14:59 – 16:50

Teemaplokk 3: DIGIARENGUD JA KOOSTÖÖ

15:00 – 15:20

Nutikad teemaksulahendused dünaamilises transpordikeskkonnas

Piotr Szymczak UTA Baltimaade ja Ukraina juht

15:20 – 15:40

Kuidas teha Eesti tasemel digiallkirju üle Euroopa - kas paberivaba maanteetransport paistab?

Margus Pala eID Easy juht

Üks suuremaid takistusi paberivaba maanteetranspordi rakendamisel Euroopa Liidu piires on erinevate riikide digiallkirjade tasemete ja formaatide ühildamatus ning standarditest kõrvalekalded. Nüüd on Põhjamaades ja mujal Euroopas seda probleemi aktiivselt lahendama asutud. Mida see autovedajatele tähendab? Kas lõpuks võime öelda, et teekond paberivaba maanteetranspordi poole on lõppemas?

15:40 – 16:10

Autokaubaveo komisjoni olulisemad kaasused: mille vastu vedajad enim eksivad ja mis võib viia tegevuslitsentsi?

Karl Tiitson Transpordiamet, autokaubaveo komisjoni juht

Transpordiametis käib koos autokaubaveo komisjon, mis lahkab väga erinevaid rikkumisi. Sageli ei jää üle muud, kui peatada ettevõtte tegevuslitsents. Millised on peamised rikkumised, millega komisjon kokku puutub ja kuidas on see aastate jooksul muutunud?

16:10 – 16:50

ARUTELURING: kuidas transpordisektori sõnumid tulemuslikult kõlama panna ja riigini viia?

Tiit Parik Haanpaa tegevjuht, ERAA president

Kersten Kattai Autoettevõtete Liidu tegevjuht

Herkki Kitsing Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) tegevjuht

Priit Sauk Transpordiameti peadirektor

Transpordisektori kõik kolm esindusorganisatsiooni on sõnumite efektiivsemaks edastamiseks pannud seljad kokku, et hääl kaugemale kostuks, kuid see pole kuigi palju aidanud. Kuidas minna edasi, kui senised pingutused pole tulemust andnud? Kas ja mida on esindusorganisatsioonid seni valesti teinud? Millised oleksid riigi ja transpordisektori katusorganisatsioonide parimad koostöövariandid nii, et see tõepeoolest ka toimiks? Mida ootavad ametkonnad sektori organisatsioonidelt ja vastupidi?

16:50 – 17:00

Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

11. Autovedajate Aastakonverents 2023

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

Juba üle 120 osaleja – VAATA OSALEJAID ja TULE KA!

Maanteetranspordi tulevik muutub Eestis aina hägusamaks. Riigi pikemates arengukavades selle sektori tuleviku kohta konkreetset nägemust ei leia. Prioriteedid näivad olevat mujal, kui isegi teedeehitus aastateks pausile pannakse.

Autovedajate teel seisavad ressursimahukad väljakutsed - olgu need investeeringud keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse või karmistuvatesse liikuvuspaketi reeglitesse. Igal hommikul on vaja kaup poodidesse vedada, kuid veokijuhtide keskmine vanus läheneb pensionieale ja noori juhte peale ei tule. Vedajate aastaid kestnud püüdlused tuua teedele efektiivsemaid transpordilahendusi on jäänud hüüdja hääleks kõrbes.

Tendentsi jätkudes tekib tahtmatult küsimus, kas elu tulevikus ongi ilma maanteetranspordita? Kui ei, siis millised on hetkel sektori kõige valulisemad probleemid ning kuidas saame neid riigiga koostöös võimalikult efektiivselt lahendada?

Esimest korda Autovedajate Aastakonverentsi ajaloos kaasame aruteludesse ka poliitikud, et anda vahetult edasi sektori ootused eelolevatele valimistele ja kuulda poliitiliste jõudude esindajate mõtteid maanteetranspordi tuleviku osas.

Päeva juhib Urmas Vaino.

Miks tasub osaleda?

 • Räägime, mille vastu vedajad enim eksivad ja mis võib viia tegevuslitsentsi.
 • Teeme ülevaate nutikatest teemaksulahendustest ja Eesti ja Rootsi ettevõtete arendatavast üle-Euroopalisest digiallkirja süsteemist ning küsime, kas piiriülene paberivaba maanteetransport hakkab lõpuks ometi paistma.
 • Otsime hiljutistele uuringutele tuginedes põhjuseid, miks ei suuda veondussektor uusi juhte kinni hoida.
 • Teeme ülevaate 20 ettepanekust, mis aitavad motiveerida noori autojuhiks õppima ning parandada veoki- ja bussijuhtide koolitamist.
 • Kuuleme, millised on erinevate põlvkondade ootused tööandjale, töökohale ja palgale.
 • Arutleme, kuidas kõikide karjäärivõimaluste hulgast jääks kõlama ka autojuhi amet ehk kuidas tagada veoki- ja bussijuhi ametite konkurentsivõime tööturul.
 • Räägime Põhjamaa kogemusest ja kuuleme, millist kasu on pikemate ja raskemate veoste lubamine  maanteedele toonud efektiivsusele, ohutusele ja majandusele
 • Küsime Transpordiametilt, kui keeruline oleks Soomega sarnaseid reegleid kehtestada ka Eestis, ja kuuleme, mida pikemate veoste teele lubamiseks tänaseks tehtud on ning mis on veel viimasteks takistusteks.
 • Kuulame, mida on poliitiliste jõudude esindajatel enne Riigikogu valimisi öelda Maanteetranspordi tuleviku kohta ja mida peaks pärast valimisi loodav koalitsioon transpordi arengukavas muutma.
 • Arutleme erinevate osapooltega, kuidas transpordisektori sõnumid tulemuslikult riigini viia.

Konverentsi korraldaja on Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee ja sisupartneriteks Autoettevõtete Liit ning Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA).

Programmijuht: Anu Soomets, [email protected], +372 516 4397

Programm

08:30 – 09:10

Registreerumine ja hommikukohv

09:10 – 09:20

Tere hommikust!

Urmas Vaino Moderaator

09:19 – 11:15

Teemaplokk 1: VEOKIJUHTIDE JÄRELKASV

09:20 – 09:50

Uuringud: miks ei suuda veondussektor uusi veokijuhte kinni hoida?

Lenno Põder Autosert Kompetentsikeskuse asutaja

Veondussektori koolituskeskus Autosert tegi oma lõpetajate hulgas küsitluse, et uurida, kui paljud lõpetanutest jäävad sektorisse tööle ja kui paljud otsustavad mujale liikuda. Kui lõpetaja otsustab sektorist lahkuda, siis miks? Milliseid üllatusi uuringu tulemustest leida võib?
Samuti teeme ülevaate IRU 2022 uuringust, mis tõi välja autojuhtide puuduse pikema perspektiivi visiooni – tulemus on masendav. Räägime miljonitest autojuhtidest, mis aastaks 2026 Euroopas puudu jääb. Samas näeb IRU ka lahendusi ja mitte võõrtööjõu sissetoomises. Mis need on?

 

09:50 – 10:15

20 ettepanekut: kuidas noori motiveerida autojuhiks õppima?

Tarmo Loodus Viljandi kutseõppekeskuse direktor

Kuidas tuua põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad autojuhi ameti juurde? Et kasvatada lõpetajate arv, on vaja  parandada veoki- ja bussijuhtide koolitamist, aga kuidas? Ettekandes toetume ELEA ümarlaua 20 ettepanekule, mis aitavad noori veondusesse tuua. 

10:15 – 10:30

Põlvkondade erinevused: mida oodatakse tööandjalt ja ametikohalt ning kuidas noortele autojuhi ametit "müüa"?

Maria Veltmann Tripod partner ja tegevjuht ning HR ekspert

Eri põlvkondadel on oma igapäevasele tööle erinevad ootused ja see, mis tundus tööturule sisenejatele kunagi elementaarne, ei pruugi tänapäeva noortele enam vastuvõetav olla. Millised on erinevate põlvkondade ootused tööandjale, töökohale ja palgale? Kuidas on muutunud tööharjumused ja lojaalsus tööandja suhtes? Milline võiks olla veoki- ja bussijuhi väljavaade tööturul? 

10:30 – 11:15

ARUTELURING: kuidas tagada veokijuhi ameti konkurentsivõime tööturul, et veokid seisma ei jääks?

Maria Veltmann Tripod partner ja tegevjuht ning HR ekspert

Enno Ilves Ilves Transport juht

Katre Suigusaar 2aastase staažiga veokijuht, ameti juurde tulnud teisest valdkonnast

Andres Uutma Autosert Kompetentsikeskuse tegevjuht, alustavate autojuhtide tugiisik. Viie aastase kogemusega endine kutseline autojuht ja töötanud ka transpordiettevõtte veokorraldajana

Me elame ajal, mil noortel on võimalusi rohkem kui kunagi varem. Mida teha, et kõikide nende võimaluste keskel säiliks ka veoki- ja bussijuhtide konkurentsivõime? Kuidas uutele juhtidele autojuhi amet ära argumenteerida? Milliseid uusi oskusi vajavad tänapäeva veokijuhid ja mis on peamised põhjused, miks on ettevõtetel raske juhte leida? Kui suurt rolli mängib palganumber, auto, töötingimused ja kollektiiv? Kui palju panustab töötukassa uute juhtide koolitamisse ja mida saaks riik teha, et järelkasv oleks pidev? 

11:15 – 12:15

Lõuna

12:14 – 14:30

Teemaplokk 2: VÄIKSEM KULU, ROHKEM KAUPA

12:15 – 12:55

Soome kogemus: millist kasu andis pikemate ja raskemate veoste lubamine maanteele?

Otto Lahti Finnish Transport and Communications Agency Traficom Chief Adviser

Soome on oma maanteedele lubanud pikemad ja raskemad veosed. Millised olid väljakutsed siis, kui pikad ja rasked veosed olid keelatud? Millised olid ohud liiklusohutuse seisukohast ja millised on senistele kogemustele tuginedes selle otsuse majanduslikud ning keskkonnamõjude tulemused? Mis kasu on see toonud majandusele, efektiivsusele, keskkonnale ja ohutusele?

12:55 – 13:15

Põhjamaades sõitva Eesti vedaja hinnang: kui keeruline oleks sealseid reegleid Eestis rakendada?

Andrus Laul AloneWolfi omanik ja tegevjuht

Mitmed Eesti autovedajad on Põhjamaades pikemate veostega igapäevaselt seotud. Kui palju erinevad nende riikide olud Eesti omadest ja kui lihtne või keeruline oleks samu reegleid kehtestada Eestis?

13:15 – 13:35

Mis on takistanud pikemate veoste teele lubamist Eestis ja mida võib kaasa tuua oodatav paus teede-ehituses?

Marko Jürimaa Transpordiameti erivedude koordinaator

Transpordiamet on aktiivselt osalenud erinevates testides ja põhimõtteline valmisolek uute reeglite vastuvõtmiseks on olemas. Mis on seni siiski ametit tagasi hoidnud ja uute reeglite vastuvõtmist takistanud - millised on järgmised sammud?

13:35 – 13:45

Sissejuhatus diskussiooni

Kersten Kattai Autoettevõtete Liidu tegevjuht

13:45 – 14:30

POLIITIKUTE DISKUSSIOON: milline on Eesti maanteetransport tulevikus ja kuidas kiirendada muudatusi?

Janek Saareoks ELEA nõukogu liige ja DB Schenkeri Baltikumi tegevjuht ning juhatuse liige

Rene Kokk Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees, EKRE fraktsioon

Pirko Konsa Eesti 200

Einar Vallbaum Viru-Nigula vallavanem ja kauaaegne ERAA president, Isamaa

Erkki Keldo Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

Allan Muuk Parempoolsed

Joosep Vimm Tallinna abilinnapea, Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse liige

Milline on Eesti riigi vaade maanteetranspordi tulevikule ja kuidas kiirendada erinevaid muudatusprotsesse? Kas riigi fookus on tõesti ainult raudteel? Ja kui on, siis kuidas korraldada edaspidi kaubavedu poodidesse? Kui maanteede ehitus pole prioriteet, siis millised on alternatiivid? Mida saaks teha riik, et tagada sektori jätkusuutlik areng kas läbi maksupoliitiliste või hariduslike suunamuutuste? 

14:30 – 15:00

Kohvipaus

14:59 – 16:50

Teemaplokk 3: DIGIARENGUD JA KOOSTÖÖ

15:00 – 15:20

Nutikad teemaksulahendused dünaamilises transpordikeskkonnas

Piotr Szymczak UTA Baltimaade ja Ukraina juht

15:20 – 15:40

Kuidas teha Eesti tasemel digiallkirju üle Euroopa - kas paberivaba maanteetransport paistab?

Margus Pala eID Easy juht

Üks suuremaid takistusi paberivaba maanteetranspordi rakendamisel Euroopa Liidu piires on erinevate riikide digiallkirjade tasemete ja formaatide ühildamatus ning standarditest kõrvalekalded. Nüüd on Põhjamaades ja mujal Euroopas seda probleemi aktiivselt lahendama asutud. Mida see autovedajatele tähendab? Kas lõpuks võime öelda, et teekond paberivaba maanteetranspordi poole on lõppemas?

15:40 – 16:10

Autokaubaveo komisjoni olulisemad kaasused: mille vastu vedajad enim eksivad ja mis võib viia tegevuslitsentsi?

Karl Tiitson Transpordiamet, autokaubaveo komisjoni juht

Transpordiametis käib koos autokaubaveo komisjon, mis lahkab väga erinevaid rikkumisi. Sageli ei jää üle muud, kui peatada ettevõtte tegevuslitsents. Millised on peamised rikkumised, millega komisjon kokku puutub ja kuidas on see aastate jooksul muutunud?

16:10 – 16:50

ARUTELURING: kuidas transpordisektori sõnumid tulemuslikult kõlama panna ja riigini viia?

Tiit Parik Haanpaa tegevjuht, ERAA president

Kersten Kattai Autoettevõtete Liidu tegevjuht

Herkki Kitsing Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) tegevjuht

Priit Sauk Transpordiameti peadirektor

Transpordisektori kõik kolm esindusorganisatsiooni on sõnumite efektiivsemaks edastamiseks pannud seljad kokku, et hääl kaugemale kostuks, kuid see pole kuigi palju aidanud. Kuidas minna edasi, kui senised pingutused pole tulemust andnud? Kas ja mida on esindusorganisatsioonid seni valesti teinud? Millised oleksid riigi ja transpordisektori katusorganisatsioonide parimad koostöövariandid nii, et see tõepeoolest ka toimiks? Mida ootavad ametkonnad sektori organisatsioonidelt ja vastupidi?

16:50 – 17:00

Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Toetajad

Toetajad

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Ehitajate tee, 13517 Tallinn

Anu Soomets | Tööstus- ja Logistikakonverentsid programmijuht | +372 516 4397 | [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]