Autovedajate Aastakonverents 2024

Autovedajate Aastakonverents 2024

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

Juba üle 100 osaleja – VAATA OSALEJAID  ja TULE KA!

Eesti autovedajate konkurentsivõime on pikalt langenud ja nüüdseks on avalikkuse ette jõudnud ka esimesed pankrotiteated. Aasta 2024 toob kaasa nii diislikütuse aktsiisitõusu, laevapiletite kallinemise, kui teemaksude tõusu mitmes Euroopa suurriigis. Samal ajal avaldab veokijuhtide krooniline puudus sektorile aina jõulisemat palgasurvet ning transporditeenuste ekspordi pidev langus näitab, et meie vedajate konkurentsivõimega on olukord üsna halb.

Vedajate aastaid kestnud püüdlused tuua teedele efektiivsemaid ja keskkonnasõbralikemaid transpordilahendusi on jäänud endiselt vastuseta ja konkreetset vastust, miks see nii on, pole avalik sektor suutnud autovedajate esindajatele siiani anda.

Seekordsel, juba 12. korda toimuval Autovedajate aastakonverentsil keskendumegi sektori kõige põletavamatele probleemidele ning püüame leida koos avaliku sektori esindajatega neile konkreetseid vastuseid.

Miks tasub kindlasti osaleda - konverentsil saavad vedajad vastuse järgmistele põletavatele küsimustele:

 • Millised tegurid mõjutavad maanteetranspordisektori konkurentsivõimet praegu kõige enam?
 • Kui Eesti on teatanud selgelt eelistust raudteesektori arendamise osas, siis milline on pikemas perspektiivis maanteeveosektori osatähtsus?
 • Milline on tööjõuturg meie autovedudes OSKA värske tööjõuraporti taustal ja kas raport aitab näha lahendust ka veokijuhtide puudusele?
 • Mida toob endaga kaasa 2024. aastal kehtima hakkav uus liikluskindlustuse seadus ja millist rolli mängib see maanteevedude sektoris? Kas muutumas on ka reeglid, mis puudutavad kaupade kindlustamist ja vedaja vastutust?
 • Mida kujutab ja millist kasu saavad meie kaubavedajad autovedajate üle-Euroopalisest riskihindamise süsteemist?
 • Miks on Eesti digiriigina saamatu transiitvedajatelt teekasutustasu ja rikkumiste eest sisse kasseeritavate trahvirahade kätte saamisel - mida riik teeb, et olukorda muuta?
 • Milliseid suunised annab värske Rohetiigri transpordi teekaart meie vedajatele?
 • Miks ei ole erinevalt Skandinaaviast ja Lätist Eestis veel endiselt lubatud kasutada pikemaid autoronge ning kelle või mille taha keskkonnale ja sektorile vajalikud muudatused takerduvad?
 • Miks ei soosi riik keskkonnasõbralikuma HVO diislikütuse kasutamist, ehkki autovedajad oleks juba ammu valmis seda kasutama?
 • Päeva võtab kokku avalik debatt sektori katusorganisatsioonide ning transpordi eest vastutavate poliitikute vahel, kus kõikidele eelnimetatud ja muudele sektorit rõhuvatele küsimustele saab vastused otse vastutajatelt! 

Konverentsi korraldaja on Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee ja sisupartneriteks Autoettevõtete Liit, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) ning Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA).

Programmijuht: Anu Soomets, [email protected], +372 516 4397.

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada [email protected].

Programm

08:40 – 09:25

Registreerimine ja hommikukohv

09:25 – 09:30

Päeva avasõnad

Lenno Põder Autosert Kompetentsikeskuse asutaja, päeva moderaator

09:29 – 11:15

1. TEEMAPLOKK: Autoveosektori konkurentsivõime

09:30 – 10:00

Suur pilt: Kuidas on muutunud maanteetranspordi panus Eesti majanduses ja mis tegurid on sektori konkurentsivõime suurimad mõjutajad?

Tõnu Mertsina Swedbanki peaökonomist

Milline on maanteetranspordi osakaal Eesti SKPs ja teenuste ekspordis? Kuidas on autovedajate konkurentsivõimet mõjutanud globaalsed sündmused, eeskätt sõda Ukrainas ja Venemaa suuna kadumine? Millist mõju avaldavad eesootavad muudatused: diislikütuse aktsiisitõus, surve keskkonnasõbralikele tarneahelatele ning sektori suurim probleem veokijuhtide vananemine ning uute juhtide krooniline puudus. Kuidas mõjutab sektori konkurentsivõime vähenemine ja veoteenuse liikumine teistesse riikidesse Eesti riigi tulusid?

10:00 – 10:30

Uuring: Milline on autotranspordi hetkeseis OSKA värske tööjõuraporti kontekstis?

Silja Lassur Kutsekoja OSKA uuringujuht

Andres Viia Kutsekoja OSKA analüütik

Tutvustame värske OSKA transpordi tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu tulemusi, keskendudes maanteetranspordi sektorile. Räägime, millised on olulisemad muutused võrreldes 2017 aastal valminud raportiga? Kui palju haakub OSKA raport IRU samalaadsete raportitega, kus eeldatakse, et lähima viie aasta jooksul puudu olevate veokijuhtide arv enam kui kahekordistub. Millised peaksid olema riigipoolsed sammud, et seda muret leevendada?

10:30 – 10:55

Ülevaade kindlustusturul toimuvast: mida toob vedajatele kaasa uus liikluskindlustuse seadus?

Kaido Konsap IIZI Kindlustusmaakleri korporatiivkliendiüksuse juht

Mida on oodata 2024. aastal rakenduvast liikluskindlustuse seadusest? Mis see vedajale tähendab? Kuidas kulusid vähendada? Kuidas ise riske ja seonduvat kulu kontrollida? Ülevaade vedaja vastutuskindlustuse turu viimastest praktikatest.

10:55 – 11:15

Teekasutustasud Euroopas ja millised näited võiksid olla eeskujuks ka Eestile?

Piotr Szymczak UTA Edenredi Balti riikide ja Ukraina juht

Millised on tänapäevased teemaksuseadmed ja milliseid võimalusi pakuvad need erinevates riikides? Milliseid investeeringuid peaks tegema Eesti, et ka siin hakkaks kehtima läbisõidupõhine maksustamine. 1. detsembril tõusevad Saksamaal CO2 maksud, milliseid dokumente ja kellele on vaja esitada meie vedajatel, et maksud oleks õiglaselt tasutud?

11:15 – 11:45

Kohvipaus

11:44 – 13:00

2. TEEMAPLOKK: Euroopa transpordikorraldus – mida tasub Eesti autovedajatel teada?

11:45 – 12:10

Vedajate riskitaseme hindamise süsteem – mis see on ja kuidas oma riskitaset parandada?

Eda Rembel Kliimaministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist

EL plaanib sisse viia üle-Euroopalise vedajate riskitaseme hindamise süsteemi. Mida see endast kujutab, kui kaugel sellega ollakse ning kuidas see aitab kaasa teedel toimuva järelevalve tõhustamisele ja õiglasemale konkurentsile autovedudel? Millega peavad meie vedajad arvestama, et selles süsteemis „ausaks ja puhtaks“ jääda? Milliseid vedajate valukohti uus süsteem võiks lahendada? Räägime vedajatele, kuidas oma riskitaset parandada - toome välja konkreetsed näited väikese, keskmise ja suure veoettevõtte riskitaseme arvutusest.

 

12:10 – 13:00

Arutelu: Väljakutsed ja lahendused - kuidas järelevalve- ja trahvipoliitika toetaks õiglast konkurentsi autovedudel?

Toomas Korenev PPA Põhja prefektuuri operatiivbüroo liiklusjärelevalvetalituse liiklusgruppi juht

Heikko Laas Optimum Veod juhatuse liige

Einar Hillep Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik

Priit Tuuna Kliimaministeeriumi teede- ja raudteeosakonna peaspetsialist

Eesti vedajad on tihti hädas, et Eestis ja välismaal ei ole vedajate kohtlemine teedel politsei poolt võrdsetel alustel. Kui X riigis on edasi sõitmine piiratud kuni trahv rikkumise eest on makstud, siis Eesti karistusõigus ei näe sellist võimalust ette. Samuti on suured erinevused trahvide määrades ja nende rakendamise praktikas ning rikkumiste menetluses. Kas Eesti ei peaks digiriigina hakkama otsustavamalt kasutama erinevaid automaatselt rikkumisi tuvastavaid süsteeme (nt kontrollpunktid Leedus) ja neid teiste riikide süsteemidega integreerima? Teadaolevalt astutakse ka Eestis lahenduste suunas juba esimesi samme - millised täpsemalt?

13:00 – 13:45

Lõuna

13:44 – 16:40

3. TEEMAPLOKK: Rohepööre: sektori ootused ja tegelikkus

13:45 – 14:00

Millist suunda näitab vedajatele Rohetiigri värske Transpordi teekaart?

Rene Pärt Rohetiigri transpordi teekaardi projektijuht ja Tallinna Sadama äriarenduse juht

Rohetiiger on valdkondade vaheline koostööplatvorm, mille eesmärk on luua tasakaalus majanduse mudel Eestile ja maailmale. Kui varem on Rohetiiger avaldanud oma teekaardid ehitussektori ja energeetika kohta, siis nüüd on valminud ka värske Transpordisektori teekaart. Mida see endast kujutab ja mida kasulikku on sellest ettevõtjatel kõrva taha panna?

14:00 – 14:15

Kuidas saavad vedajad korraldada transporti kulu- ja keskkonnasõbralikumalt - mida saab ettevõtja juba täna ise teha ja kus on abi vaja?

Tiit Parik Haanpaa tegevjuht

Pikkade autorongide positiivset keskkonnamõju on kinnitanud mitmed uuringuid, kuid mingil põhjusel ei ole Eestis neid siiani teedele lubatud. Skandinaavias toimivad need edukalt juba aastaid, alates jaanuarist on need lubatud ka Lätis. Samuti ootavad kliendid rohkem keskkonnasõbralike kütuste kasutamist, kuid nende kõrget hinda ei neela alla ei kliendid ega ka vedajad ise. Mõlemaid teemasid on sektor aastaid riigile selgitanud, kuid tulemus on endiselt null. Kuhu need ideed takerduvad?

14:15 – 14:30

Transpordiameti autorongide sobivuse uuring: kas meie taristu on pikemate autorongide teedele lubamiseks valmis?

Taivo Kurg Transpordiameti arendamise korraldamise osakonna rajatiste ekspert

Transpordiamet on 60 t ja 20,75 ja 25,25 meetri pikkuste autorongide toimivust meie liikluses ja nende mõju taristule uurinud enam kui aasta. Mida võib nendest uuringutest järeldada ja kas neis on midagi, mis pikemate autorongide kasutusele võtmist takistab? 

14:30 – 14:45

Eesti seadusloome praktika: kas sektori ettepanekutega arvestatakse piisavalt?

Margus Tähepõld Kliimaministeeriumi teede- ja raudteeosakonna veondus- ja liiklusvaldkonna juht

Kui Skandinaavias ja isegi Lätis on pikemad veokid lubatud, siis vaatamata erinevatele uuringutele ei ole Eestis selle teemaga veel kusagile jõutud. Miks see nii on ja milline oleks hea seadusloome praktika, et keskkonnasõbralikud ideed saaks ellu viidud? Kas ja mil moel on roheliste transpordilahendustega arvestatud loodavas kliimaseaduses ja kuivõrd selle väljatöötamisel arvestatakse transpordisektori ettepanekutega?  

14:45 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 15:45

Sissejuhatus poliitikute arutellu: millised on ettevõtjate ootused avalikule sektorile?

Herkki Kitsing ELEA juhatuse liige, juhataja

Andrus Laul Autoettevõtete Liidu juhatuse liige ning AloneWolfi omanik ja tegevjuht

Tiit Parik ERAA president


Rohepööre transpordisektoris on vältimatu, kuid segadust on täna rohkem kui keegi sooviks. Vedajad hea meelega teeks kõik, et oma keskkonna jalajälge vähendada, kuid arusaadavalt ei tee keegi seda enda äritegevust ohtu seades. Vaja on riigipoolseid hoobasid, et neid protsesse toetada ja sektori ettepanekuid rohkem arvestada. Kas loodav Kliimaseadus, Transpordi- ja liikuvuse arengukava, Rohetiigri transpordi teekaart jms, suudavad anda transpordisektorile konkreetsed tegevusjuhised tulevikuinvesteeringuteks? Millised teadaolevad suunised on maanteetranspordi sektorile täna olemas ja kui palju on vedajatele neist kasu? Millised ootused on sektoril riigilt, et teravnevas konkurentsis ellu jääda ning teaks planeerida oma tulevikuinvesteeringuid?

15:45 – 16:30

Aruteluring poliitikutega: maanteetranspordi konkurentsivõime, ehk kuidas näevad riigi poliitikakujundajad selle sektori arengut?

Priit Lomp Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Riigikogu majanduskomisjoni esimees

Aivar Kokk Isamaa fraktsioon, Riigikogu rahanduskomisjoni liige

Lauri Laats Keskerakonna aseesimees, Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees

Tarmo Tamm Eesti 200 fraktsioon, Riigikogu majanduskomisjoni liige

Rene Kokk EKRE fraktsioon, Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees

Mario Kadastik Reformierakonna fraktsioon, Riigikogu majanduskomisjoni liige

 • HVO aktsiisierisus – turg nõuab rohelisemaid vedusid, vedajad on valmis kasutama HVOd, aga riik ei soodusta selle kasutamist;
 • efektiivsemad veokikoosseisud (pikemad ja raskemad);
 • teekasutustasu, lühiajaliste teekasutustasude hinnad tõusevad hüppeliselt ja eeskätt kannatavad selle all meie enda rahvusvahelised vedajad. Endiselt puudub tõhus mehhanism, kuidas transiitvedajatelt raha ja trahvid rikkumiste eest kätte saada;
 • plaan keelata kõnniteedel parkimine isegi kauba laadimise ajaks – on see ikka läbimõeldud otsus?;
 • kui palju järgitakse seda, mida teevad naaberriigid? Kas lätlased ja leedulased tõstavad samuti diisliaktsiisi? Soomlased jätvad teadaolevalt diisliaktsiisi tõusu ära;
 • kuidas parandada poliitikute ja sektori koostööd? Miks sektori ettepanekutega eelnõudes nii vähe arvestatakse?;
 • milliste olulisemate muutustega tuleb arvestada seosed rohe-eesmärkidega?

16:30 – 16:40

Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Lenno Põder Autosert Kompetentsikeskuse asutaja, päeva moderaator

Autovedajate Aastakonverents 2024

Toimumiskoht:

Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus

Juba üle 100 osaleja – VAATA OSALEJAID  ja TULE KA!

Eesti autovedajate konkurentsivõime on pikalt langenud ja nüüdseks on avalikkuse ette jõudnud ka esimesed pankrotiteated. Aasta 2024 toob kaasa nii diislikütuse aktsiisitõusu, laevapiletite kallinemise, kui teemaksude tõusu mitmes Euroopa suurriigis. Samal ajal avaldab veokijuhtide krooniline puudus sektorile aina jõulisemat palgasurvet ning transporditeenuste ekspordi pidev langus näitab, et meie vedajate konkurentsivõimega on olukord üsna halb.

Vedajate aastaid kestnud püüdlused tuua teedele efektiivsemaid ja keskkonnasõbralikemaid transpordilahendusi on jäänud endiselt vastuseta ja konkreetset vastust, miks see nii on, pole avalik sektor suutnud autovedajate esindajatele siiani anda.

Seekordsel, juba 12. korda toimuval Autovedajate aastakonverentsil keskendumegi sektori kõige põletavamatele probleemidele ning püüame leida koos avaliku sektori esindajatega neile konkreetseid vastuseid.

Miks tasub kindlasti osaleda - konverentsil saavad vedajad vastuse järgmistele põletavatele küsimustele:

 • Millised tegurid mõjutavad maanteetranspordisektori konkurentsivõimet praegu kõige enam?
 • Kui Eesti on teatanud selgelt eelistust raudteesektori arendamise osas, siis milline on pikemas perspektiivis maanteeveosektori osatähtsus?
 • Milline on tööjõuturg meie autovedudes OSKA värske tööjõuraporti taustal ja kas raport aitab näha lahendust ka veokijuhtide puudusele?
 • Mida toob endaga kaasa 2024. aastal kehtima hakkav uus liikluskindlustuse seadus ja millist rolli mängib see maanteevedude sektoris? Kas muutumas on ka reeglid, mis puudutavad kaupade kindlustamist ja vedaja vastutust?
 • Mida kujutab ja millist kasu saavad meie kaubavedajad autovedajate üle-Euroopalisest riskihindamise süsteemist?
 • Miks on Eesti digiriigina saamatu transiitvedajatelt teekasutustasu ja rikkumiste eest sisse kasseeritavate trahvirahade kätte saamisel - mida riik teeb, et olukorda muuta?
 • Milliseid suunised annab värske Rohetiigri transpordi teekaart meie vedajatele?
 • Miks ei ole erinevalt Skandinaaviast ja Lätist Eestis veel endiselt lubatud kasutada pikemaid autoronge ning kelle või mille taha keskkonnale ja sektorile vajalikud muudatused takerduvad?
 • Miks ei soosi riik keskkonnasõbralikuma HVO diislikütuse kasutamist, ehkki autovedajad oleks juba ammu valmis seda kasutama?
 • Päeva võtab kokku avalik debatt sektori katusorganisatsioonide ning transpordi eest vastutavate poliitikute vahel, kus kõikidele eelnimetatud ja muudele sektorit rõhuvatele küsimustele saab vastused otse vastutajatelt! 

Konverentsi korraldaja on Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee ja sisupartneriteks Autoettevõtete Liit, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) ning Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA).

Programmijuht: Anu Soomets, [email protected], +372 516 4397.

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada [email protected].

Programm

08:40 – 09:25

Registreerimine ja hommikukohv

09:25 – 09:30

Päeva avasõnad

Lenno Põder Autosert Kompetentsikeskuse asutaja, päeva moderaator

09:29 – 11:15

1. TEEMAPLOKK: Autoveosektori konkurentsivõime

09:30 – 10:00

Suur pilt: Kuidas on muutunud maanteetranspordi panus Eesti majanduses ja mis tegurid on sektori konkurentsivõime suurimad mõjutajad?

Tõnu Mertsina Swedbanki peaökonomist

Milline on maanteetranspordi osakaal Eesti SKPs ja teenuste ekspordis? Kuidas on autovedajate konkurentsivõimet mõjutanud globaalsed sündmused, eeskätt sõda Ukrainas ja Venemaa suuna kadumine? Millist mõju avaldavad eesootavad muudatused: diislikütuse aktsiisitõus, surve keskkonnasõbralikele tarneahelatele ning sektori suurim probleem veokijuhtide vananemine ning uute juhtide krooniline puudus. Kuidas mõjutab sektori konkurentsivõime vähenemine ja veoteenuse liikumine teistesse riikidesse Eesti riigi tulusid?

10:00 – 10:30

Uuring: Milline on autotranspordi hetkeseis OSKA värske tööjõuraporti kontekstis?

Silja Lassur Kutsekoja OSKA uuringujuht

Andres Viia Kutsekoja OSKA analüütik

Tutvustame värske OSKA transpordi tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu tulemusi, keskendudes maanteetranspordi sektorile. Räägime, millised on olulisemad muutused võrreldes 2017 aastal valminud raportiga? Kui palju haakub OSKA raport IRU samalaadsete raportitega, kus eeldatakse, et lähima viie aasta jooksul puudu olevate veokijuhtide arv enam kui kahekordistub. Millised peaksid olema riigipoolsed sammud, et seda muret leevendada?

10:30 – 10:55

Ülevaade kindlustusturul toimuvast: mida toob vedajatele kaasa uus liikluskindlustuse seadus?

Kaido Konsap IIZI Kindlustusmaakleri korporatiivkliendiüksuse juht

Mida on oodata 2024. aastal rakenduvast liikluskindlustuse seadusest? Mis see vedajale tähendab? Kuidas kulusid vähendada? Kuidas ise riske ja seonduvat kulu kontrollida? Ülevaade vedaja vastutuskindlustuse turu viimastest praktikatest.

10:55 – 11:15

Teekasutustasud Euroopas ja millised näited võiksid olla eeskujuks ka Eestile?

Piotr Szymczak UTA Edenredi Balti riikide ja Ukraina juht

Millised on tänapäevased teemaksuseadmed ja milliseid võimalusi pakuvad need erinevates riikides? Milliseid investeeringuid peaks tegema Eesti, et ka siin hakkaks kehtima läbisõidupõhine maksustamine. 1. detsembril tõusevad Saksamaal CO2 maksud, milliseid dokumente ja kellele on vaja esitada meie vedajatel, et maksud oleks õiglaselt tasutud?

11:15 – 11:45

Kohvipaus

11:44 – 13:00

2. TEEMAPLOKK: Euroopa transpordikorraldus – mida tasub Eesti autovedajatel teada?

11:45 – 12:10

Vedajate riskitaseme hindamise süsteem – mis see on ja kuidas oma riskitaset parandada?

Eda Rembel Kliimaministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist

EL plaanib sisse viia üle-Euroopalise vedajate riskitaseme hindamise süsteemi. Mida see endast kujutab, kui kaugel sellega ollakse ning kuidas see aitab kaasa teedel toimuva järelevalve tõhustamisele ja õiglasemale konkurentsile autovedudel? Millega peavad meie vedajad arvestama, et selles süsteemis „ausaks ja puhtaks“ jääda? Milliseid vedajate valukohti uus süsteem võiks lahendada? Räägime vedajatele, kuidas oma riskitaset parandada - toome välja konkreetsed näited väikese, keskmise ja suure veoettevõtte riskitaseme arvutusest.

 

12:10 – 13:00

Arutelu: Väljakutsed ja lahendused - kuidas järelevalve- ja trahvipoliitika toetaks õiglast konkurentsi autovedudel?

Toomas Korenev PPA Põhja prefektuuri operatiivbüroo liiklusjärelevalvetalituse liiklusgruppi juht

Heikko Laas Optimum Veod juhatuse liige

Einar Hillep Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik

Priit Tuuna Kliimaministeeriumi teede- ja raudteeosakonna peaspetsialist

Eesti vedajad on tihti hädas, et Eestis ja välismaal ei ole vedajate kohtlemine teedel politsei poolt võrdsetel alustel. Kui X riigis on edasi sõitmine piiratud kuni trahv rikkumise eest on makstud, siis Eesti karistusõigus ei näe sellist võimalust ette. Samuti on suured erinevused trahvide määrades ja nende rakendamise praktikas ning rikkumiste menetluses. Kas Eesti ei peaks digiriigina hakkama otsustavamalt kasutama erinevaid automaatselt rikkumisi tuvastavaid süsteeme (nt kontrollpunktid Leedus) ja neid teiste riikide süsteemidega integreerima? Teadaolevalt astutakse ka Eestis lahenduste suunas juba esimesi samme - millised täpsemalt?

13:00 – 13:45

Lõuna

13:44 – 16:40

3. TEEMAPLOKK: Rohepööre: sektori ootused ja tegelikkus

13:45 – 14:00

Millist suunda näitab vedajatele Rohetiigri värske Transpordi teekaart?

Rene Pärt Rohetiigri transpordi teekaardi projektijuht ja Tallinna Sadama äriarenduse juht

Rohetiiger on valdkondade vaheline koostööplatvorm, mille eesmärk on luua tasakaalus majanduse mudel Eestile ja maailmale. Kui varem on Rohetiiger avaldanud oma teekaardid ehitussektori ja energeetika kohta, siis nüüd on valminud ka värske Transpordisektori teekaart. Mida see endast kujutab ja mida kasulikku on sellest ettevõtjatel kõrva taha panna?

14:00 – 14:15

Kuidas saavad vedajad korraldada transporti kulu- ja keskkonnasõbralikumalt - mida saab ettevõtja juba täna ise teha ja kus on abi vaja?

Tiit Parik Haanpaa tegevjuht

Pikkade autorongide positiivset keskkonnamõju on kinnitanud mitmed uuringuid, kuid mingil põhjusel ei ole Eestis neid siiani teedele lubatud. Skandinaavias toimivad need edukalt juba aastaid, alates jaanuarist on need lubatud ka Lätis. Samuti ootavad kliendid rohkem keskkonnasõbralike kütuste kasutamist, kuid nende kõrget hinda ei neela alla ei kliendid ega ka vedajad ise. Mõlemaid teemasid on sektor aastaid riigile selgitanud, kuid tulemus on endiselt null. Kuhu need ideed takerduvad?

14:15 – 14:30

Transpordiameti autorongide sobivuse uuring: kas meie taristu on pikemate autorongide teedele lubamiseks valmis?

Taivo Kurg Transpordiameti arendamise korraldamise osakonna rajatiste ekspert

Transpordiamet on 60 t ja 20,75 ja 25,25 meetri pikkuste autorongide toimivust meie liikluses ja nende mõju taristule uurinud enam kui aasta. Mida võib nendest uuringutest järeldada ja kas neis on midagi, mis pikemate autorongide kasutusele võtmist takistab? 

14:30 – 14:45

Eesti seadusloome praktika: kas sektori ettepanekutega arvestatakse piisavalt?

Margus Tähepõld Kliimaministeeriumi teede- ja raudteeosakonna veondus- ja liiklusvaldkonna juht

Kui Skandinaavias ja isegi Lätis on pikemad veokid lubatud, siis vaatamata erinevatele uuringutele ei ole Eestis selle teemaga veel kusagile jõutud. Miks see nii on ja milline oleks hea seadusloome praktika, et keskkonnasõbralikud ideed saaks ellu viidud? Kas ja mil moel on roheliste transpordilahendustega arvestatud loodavas kliimaseaduses ja kuivõrd selle väljatöötamisel arvestatakse transpordisektori ettepanekutega?  

14:45 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 15:45

Sissejuhatus poliitikute arutellu: millised on ettevõtjate ootused avalikule sektorile?

Herkki Kitsing ELEA juhatuse liige, juhataja

Andrus Laul Autoettevõtete Liidu juhatuse liige ning AloneWolfi omanik ja tegevjuht

Tiit Parik ERAA president


Rohepööre transpordisektoris on vältimatu, kuid segadust on täna rohkem kui keegi sooviks. Vedajad hea meelega teeks kõik, et oma keskkonna jalajälge vähendada, kuid arusaadavalt ei tee keegi seda enda äritegevust ohtu seades. Vaja on riigipoolseid hoobasid, et neid protsesse toetada ja sektori ettepanekuid rohkem arvestada. Kas loodav Kliimaseadus, Transpordi- ja liikuvuse arengukava, Rohetiigri transpordi teekaart jms, suudavad anda transpordisektorile konkreetsed tegevusjuhised tulevikuinvesteeringuteks? Millised teadaolevad suunised on maanteetranspordi sektorile täna olemas ja kui palju on vedajatele neist kasu? Millised ootused on sektoril riigilt, et teravnevas konkurentsis ellu jääda ning teaks planeerida oma tulevikuinvesteeringuid?

15:45 – 16:30

Aruteluring poliitikutega: maanteetranspordi konkurentsivõime, ehk kuidas näevad riigi poliitikakujundajad selle sektori arengut?

Priit Lomp Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Riigikogu majanduskomisjoni esimees

Aivar Kokk Isamaa fraktsioon, Riigikogu rahanduskomisjoni liige

Lauri Laats Keskerakonna aseesimees, Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees

Tarmo Tamm Eesti 200 fraktsioon, Riigikogu majanduskomisjoni liige

Rene Kokk EKRE fraktsioon, Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees

Mario Kadastik Reformierakonna fraktsioon, Riigikogu majanduskomisjoni liige

 • HVO aktsiisierisus – turg nõuab rohelisemaid vedusid, vedajad on valmis kasutama HVOd, aga riik ei soodusta selle kasutamist;
 • efektiivsemad veokikoosseisud (pikemad ja raskemad);
 • teekasutustasu, lühiajaliste teekasutustasude hinnad tõusevad hüppeliselt ja eeskätt kannatavad selle all meie enda rahvusvahelised vedajad. Endiselt puudub tõhus mehhanism, kuidas transiitvedajatelt raha ja trahvid rikkumiste eest kätte saada;
 • plaan keelata kõnniteedel parkimine isegi kauba laadimise ajaks – on see ikka läbimõeldud otsus?;
 • kui palju järgitakse seda, mida teevad naaberriigid? Kas lätlased ja leedulased tõstavad samuti diisliaktsiisi? Soomlased jätvad teadaolevalt diisliaktsiisi tõusu ära;
 • kuidas parandada poliitikute ja sektori koostööd? Miks sektori ettepanekutega eelnõudes nii vähe arvestatakse?;
 • milliste olulisemate muutustega tuleb arvestada seosed rohe-eesmärkidega?

16:30 – 16:40

Päeva kokkuvõte ja lõpetamine

Lenno Põder Autosert Kompetentsikeskuse asutaja, päeva moderaator

Toetajad

Hõbetoetaja

Toetaja

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Ehitajate tee 122, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]