Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Andmetest ja nende töötlusest ei pääse tänapäeval ükski IT-ga tegelev inimene. Mis oskusi on edukaks andmeanalüüsiks vaja? Kuidas oma tulemusi efektiivselt teistele arusaadavaks teha ja jagada?

 

Kõikidele nendele küsimustele ja veel teistelegi seotud küsimustele saab vastused koolitusel “Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil”, kus praktika kinnitab teooriat.

Koolituse eesmärk on osalejatele kinnistada peamisi SQL põhise andmeanalüüsi võtteid ning samuti teha sissejuhatus andmete visualiseerimise lõpmatute võimalustega maailma.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud algtasemel SQL päringukeele oskusega andmehalduritele, analüütikutele ja arendajatele, kes soovivad astuda järgmist sammu oma töö efektiivsuse suurendamisel või  soovivad edasi liikuda andmeteaduse valdkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab erinevate andmebaasidega tööd teha
 • Oskab andmeid analüüsiks ette valmistada ja SQL abil pärida
 • Tunneb andmeanalüüsi ja statistika peamisi võtteid
 • Teab keerukamaid SQL konstruktsioone, sh aknafunktsioone
 • Oskab tulemusi visualiseerida Grafana tarkvara abil

Koolitusel osalemise eeldused:

Praktilised harjutused eeldavad vähemalt algtasemel kokkupuudet SQL päringukeelega ja tekstifailide redigeerimise oskust. Konkreetselt kasutame andmebaasimootorina vabavaralist PostgreSQL baasimootorit, aga sobib ka Oracle, MS SQL, MySQL jms kogemus. Päringukeskkonnaks ja visualiseerimiseks kasutame vabaralisi programme pgAdmin ja Grafana.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Teemapeatükkide järjestikune läbimine ja harjutused. Kursuse alguses selgitab koolitaja välja osalejate senised teadmised ja erihuvid ning saadud info põhjal on vastavalt võimalik osade teemaplokkide spetsiifilisem käsitlus.

Koolitusel on teooria ja praktika omavahel läbivalt seotud. Tutvustatakse levinumaid tööriistu, mis sobivad ka algajatele.

Õpiväljundite omandamist hinnatakse peale igat teooriaplokki tehtavate praktiliste harjutuste kaudu.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsiste ja puuviljadega.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Ants Aasma

  Senior Database Engineer, Andmebaaside koolitaja, konsultant

  Ants Aasma omab 10 aastat kogemust rahvusvahelistele suurkorporatsioonidele ja idufirmadele PostgreSQL teenuste pakkumises, alates jõudluse probleemide lahendamisest ja kõrgkäideldavuse tagamisest kuni privaatpilve ehitamise ja andmebaasi mootori parenduste arendamiseni. Koos sellele eelnenud arendaja ja tarkvaraarhitekti tööga on ta kogenud nii andmebaasi lahenduste arendamises kui ka nende opereerimises. Ants on aidanud klientidel ehitada sujuvalt töötavaid andmebaasilahendusi nii autotööstuses, telekommunikatsioonis, pangaduses, kosmosetehnoloogias kui ka mujal.

  Ants Aasma

  Senior Database Engineer, Andmebaaside koolitaja, konsultant

  Ants Aasma omab 10 aastat kogemust rahvusvahelistele suurkorporatsioonidele ja idufirmadele PostgreSQL teenuste pakkumises, alates jõudluse probleemide lahendamisest ja kõrgkäideldavuse tagamisest kuni privaatpilve ehitamise ja andmebaasi mootori parenduste arendamiseni. Koos sellele eelnenud arendaja ja tarkvaraarhitekti tööga on ta kogenud nii andmebaasi lahenduste arendamises kui ka nende opereerimises. Ants on aidanud klientidel ehitada sujuvalt töötavaid andmebaasilahendusi nii autotööstuses, telekommunikatsioonis, pangaduses, kosmosetehnoloogias kui ka mujal.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

Sissejuhatus

 • Kursuse ülevaade
 • Põhimõisted
 • Praktiliste kasutusvaldkondade näited
 • Kastutatud tarkvara tutvustus

Kasutatavad meetodid: loeng

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Andmekogude praktiline käsitlemine

 • Andmete pärimine SQL abil ja analüüsiks ettevalmistamine
 • Andmete andmebaasi laadimine / import
 • Levinud failiformaadid ja transformatsioonid, sh regulaaravaldised.
 • EDA - Exploratory Data Analysis

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

SQL andmeanalüüsi lihtsamad võtted

 • Järjestamine / sorteerimine. Nullide käsitsus.
 • Grupipõhised agregaatfunktsioonid
 • Grupi näidisridade leidmine
 • Pivot

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

SQL Statistika põhifunktsioonid

 • Regressioonarvutus
 • Järjestusfunktsioonid (ranking)
 • Kvantiilanalüüs

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Andmetest ja nende töötlusest ei pääse tänapäeval ükski IT-ga tegelev inimene. Mis oskusi on edukaks andmeanalüüsiks vaja? Kuidas oma tulemusi efektiivselt teistele arusaadavaks teha ja jagada?

 

Kõikidele nendele küsimustele ja veel teistelegi seotud küsimustele saab vastused koolitusel “Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil”, kus praktika kinnitab teooriat.

Koolituse eesmärk on osalejatele kinnistada peamisi SQL põhise andmeanalüüsi võtteid ning samuti teha sissejuhatus andmete visualiseerimise lõpmatute võimalustega maailma.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud algtasemel SQL päringukeele oskusega andmehalduritele, analüütikutele ja arendajatele, kes soovivad astuda järgmist sammu oma töö efektiivsuse suurendamisel või  soovivad edasi liikuda andmeteaduse valdkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab erinevate andmebaasidega tööd teha
 • Oskab andmeid analüüsiks ette valmistada ja SQL abil pärida
 • Tunneb andmeanalüüsi ja statistika peamisi võtteid
 • Teab keerukamaid SQL konstruktsioone, sh aknafunktsioone
 • Oskab tulemusi visualiseerida Grafana tarkvara abil

Koolitusel osalemise eeldused:

Praktilised harjutused eeldavad vähemalt algtasemel kokkupuudet SQL päringukeelega ja tekstifailide redigeerimise oskust. Konkreetselt kasutame andmebaasimootorina vabavaralist PostgreSQL baasimootorit, aga sobib ka Oracle, MS SQL, MySQL jms kogemus. Päringukeskkonnaks ja visualiseerimiseks kasutame vabaralisi programme pgAdmin ja Grafana.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Teemapeatükkide järjestikune läbimine ja harjutused. Kursuse alguses selgitab koolitaja välja osalejate senised teadmised ja erihuvid ning saadud info põhjal on vastavalt võimalik osade teemaplokkide spetsiifilisem käsitlus.

Koolitusel on teooria ja praktika omavahel läbivalt seotud. Tutvustatakse levinumaid tööriistu, mis sobivad ka algajatele.

Õpiväljundite omandamist hinnatakse peale igat teooriaplokki tehtavate praktiliste harjutuste kaudu.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsiste ja puuviljadega.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

Koolitajad

 • Ants Aasma

  Senior Database Engineer, Andmebaaside koolitaja, konsultant

  Ants Aasma omab 10 aastat kogemust rahvusvahelistele suurkorporatsioonidele ja idufirmadele PostgreSQL teenuste pakkumises, alates jõudluse probleemide lahendamisest ja kõrgkäideldavuse tagamisest kuni privaatpilve ehitamise ja andmebaasi mootori parenduste arendamiseni. Koos sellele eelnenud arendaja ja tarkvaraarhitekti tööga on ta kogenud nii andmebaasi lahenduste arendamises kui ka nende opereerimises. Ants on aidanud klientidel ehitada sujuvalt töötavaid andmebaasilahendusi nii autotööstuses, telekommunikatsioonis, pangaduses, kosmosetehnoloogias kui ka mujal.

  Ants Aasma

  Senior Database Engineer, Andmebaaside koolitaja, konsultant

  Ants Aasma omab 10 aastat kogemust rahvusvahelistele suurkorporatsioonidele ja idufirmadele PostgreSQL teenuste pakkumises, alates jõudluse probleemide lahendamisest ja kõrgkäideldavuse tagamisest kuni privaatpilve ehitamise ja andmebaasi mootori parenduste arendamiseni. Koos sellele eelnenud arendaja ja tarkvaraarhitekti tööga on ta kogenud nii andmebaasi lahenduste arendamises kui ka nende opereerimises. Ants on aidanud klientidel ehitada sujuvalt töötavaid andmebaasilahendusi nii autotööstuses, telekommunikatsioonis, pangaduses, kosmosetehnoloogias kui ka mujal.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

Sissejuhatus

 • Kursuse ülevaade
 • Põhimõisted
 • Praktiliste kasutusvaldkondade näited
 • Kastutatud tarkvara tutvustus

Kasutatavad meetodid: loeng

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Andmekogude praktiline käsitlemine

 • Andmete pärimine SQL abil ja analüüsiks ettevalmistamine
 • Andmete andmebaasi laadimine / import
 • Levinud failiformaadid ja transformatsioonid, sh regulaaravaldised.
 • EDA - Exploratory Data Analysis

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

SQL andmeanalüüsi lihtsamad võtted

 • Järjestamine / sorteerimine. Nullide käsitsus.
 • Grupipõhised agregaatfunktsioonid
 • Grupi näidisridade leidmine
 • Pivot

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

SQL Statistika põhifunktsioonid

 • Regressioonarvutus
 • Järjestusfunktsioonid (ranking)
 • Kvantiilanalüüs

Kasutatavad meetodid: loeng + harjutus

Registreerimine

Hind
Osalejaid

10.-11.05.2023 Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

1399,00 €

1678,80 € km-ga

0

14.-15.12.2023 Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

1399,00 €

1678,80 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

10.-11.05.2023 Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

OsalejaidHind
0

1399,00 €

1678,80 € km-ga

14.-15.12.2023 Andmeanalüüs ja visualiseerimine SQL abil

OsalejaidHind
0

1399,00 €

1678,80 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]