Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine

Nutika andmetöötluse ja sobivate mõõdikutega paremate juhtimisotsusteni

Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Andmed on uus nafta – aga ainult siis, kui oskad andmed oma ettevõtte jaoks edukalt tööle panna. Koolitusel õpid, kuidas tõsta oma ettevõtte analüütilist võimekust ehk kuidas andmeid hallata, analüüsida ning neid ärieesmärkide saavutamiseks kasutada. Andres Kukke tutvustab, kuidas panna andmed tööle, nii et neis avanev potentsiaal looks väärtust nii täna kui ka pikemas perspektiivis. Ära lase oma andmetel puhata oma serverites, vaid pane nad enda heaks 24/7 tööle!

Eduka andmetel põhineva juhtimise olulisemateks eeldusteks on ettevõtte juhtkonna sõnastatud andmestrateegia, andmekirjaoskusega töötajad ning fokuseeritud tegevused andmeanalüütikas. Kogenud ärianalüütika tippeksperdi Andres Kukke koolitusel lood isikliku tegevusplaani andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks, õpid defineerima edule suunatud mõõdikuid ning saad oskuse kasutada andmeid oma ettevõtet tegevuste juhtimisel nii nagu GPS-i kasutamine teel sihtkohta jõudmisel. Koolitaja annab põhjaliku ülevaate maailma populaarseimatest andmetöötlustarkvarade eelistest ja puudustest, mis aitavad Sul ettevõttele sobivaid juhtimisotsuseid teha. Kahe koolituse sessiooni vahel teevad osalejad praktilise kodutöö enda poolt valitud andmevaldkonna teemal, mille tulemuste järgi saab igaüks hinnata saadud teadmiste kasulikkust.

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate andmekirjaoskuse taset – oskust kasutada andmeid ja osata paremini tellida ja luua andmerakendusi oma ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks, konkurentsieelise tõstmiseks ning orienteerumiseks andmemajanduse teemades. 

Sihtgrupp:

 • juhid (nt tegev-, arendus-, IT juhid jne), kes soovivad oma ettevõtte/osakonna eesmärke numbriliselt mõtestada ning saadud tulemusi analüüsida;
 • töötajad (nt andme- ja ärianalüütikud, prognoosijad, mudeldajad jne), kes igapäevaselt vajavad või töötlevad andmeid selleks, et luua aruandeid, teostada analüüse või prognoose;
 • andmete eest vastutajad (nt andmehaldurid, andmeanalüütikud), kelle ülesandeks on luua andmeladusid või juhtimislaudu);
 • personalijuhid, kelle eesmärgiks on luua koolitus- või arenguprogramme ettevõttes andmekirjaoskuse ja praktiliste andmekasutusoskuste tõstmiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on kaasaegsed ärianalüütika ja andmeanalüüsi võimalused ning mõistab andmete ja faktide olulisust ning nende rolli paremate juhtimisotsuste tegemisel;
 • orienteerub ärianalüütika ja andmeanalüüsi valdkonnas, sh suurandmed ja masinõpe, ning teab, millistest etappidest koosneb ärianalüütika projekt ja kuidas andmepõhist kultuuri ettevõttes luua;
 • oskab eesmärgipäraselt valida ja rakendada baastasemel ärianalüütika, andmeanalüüsi, andmekaeve, masinõppe (AI), visualiseerimise tehnikaid ja juhtimislaudasid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.

Metoodika:

Koolitusel kasutatavateks meetoditeks on loeng, grupiarutelud, praktilised tööd ning enesehindamine. Kursusel osaleja saab kaasa soovitused nii raamatute, koolituste, kui ka digitaalsete materjalide näol, et vajadusel iseseisvalt ennast edasi arendada. Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse läbi praktiliste harjutuste, grupiarutelude ning enesehindamise meetodite. Koolituse praktilise väljundina on iga osaleja loonud tegevusplaani isikliku andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ning ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks.

 

Koolitust viib läbi Andres Kukke.

Andres on tõeline asjatundja andmeanalüüsi ja -analüütika alal, olles selles valdkonnas tegutsenud üle kahekümne aasta läbi oma loodud ettevõtte Infovara OÜ (www.infovara.ee). Ta on loonud analüütilist võimekust enam kui 60 Eesti eraettevõttes ning töötanud Eesti Statistikaametis andmete suunal olles 4 aastat peadirektori asetäitja andmehalduse ja andmeteaduse valdkonnas. Lisaks on Andres aastaid juhtinud erinevaid ärianalüütika kursuseid EBSis ja TalTechis ning olnud populaarne lektor erinevates juhtide arenguprogrammides. Tema kirg on küsida õigeid küsimusi, leida andmetest nendele vastavaid seoseid ja mustreid ning aidata ettevõtetel teha oma tööd nutikamalt ja saavutada konkurentsieeliseid.

Andrese osalusega loodud avalikud lahendused:

Riigijuhtimise juhtimislaud – tamm.stat.ee

Valdkondlikud juhtimislauad – juhtimislauad.stat.ee

Riigi finantsjuhi analüütiline töölaud – riigiraha.fin.ee

 

Maht: 16 akadeemilist tundi

Osaleja tagasiside:

Heiko Kivihall Modified

Heiko Kivihall
Ärikontroller
Levira AS 

Koolitus pakkus mulle huvi, kuna see valdkond muutub üsna kiiresti. Tahtsin teada saada, mis viimasel ajal on toimumas ja kuhu aruandluse ja visualiseerimise lahendused praegu liikumas on. Osalesime koos kolleegiga ja meile mõlemale koolitus sobis ja meeldis.

Kahe päeva jooksul sain infot nende uute tööriistade kohta, mis on aruandluse ja andmete visualiseerimiseks kergelt kättesaadavad. Interneti otsingumootoreid kasutades saab vastuseid ja erinevaid võimalusi pakutakse väga palju. Samas ei ole ressurssi kõike seda ise läbi töötada. Seetõttu meeldis, et Andres Kukke tõi koolitusel välja milliseid lahendusi ja kus kasutada. Ta on väga kogenud, laia silmaringi ja haardega. Muu hulgas andis Andres ülevaate ka oma tööst Statistikaametis. Mind üllatasid Statistikaameti andmelao lahendused ja  et need on kõigile lihtsalt kättesaadavaks tehtud.

Koolitusmaterjal oli praktiline ja aitab ettevõtetel kindlasti väljapakutud lahendusi praktikas rakendada. Andrese kogemus erinevates valdkondades on väga suur, tal on hea ülevaade paljudest ärivaldkondadest ja ta suudab oma kogemust sünteesida ja uusi lahendusi välja pakkuda. Lisaks teadmisetele oskab ta neid ka väga selgelt, lihtsalt ja veenvalt teisteni tuua. Ta on nauditav ja hea esineja.

Minule isiklikult olid koolitusel oldud päevad väga intensiivsed, palju uut materjali oli vaja läbi töötada.

Osalejate kommentaare:

✔️ "Saan nüüd katsetada uute analüüsimeetoditega, inspireerida oma analüütikuid ja juhte."
✔️ "Oskan nüüd anda paremat tuge juhtkonnale, orienteerun paremini metoodikates."
✔️ "Koolitaja on hea energiaga ja konkreetne. Sisutihe esitlus, ärgitab edasi uurima ja tegutsema!"
✔️ "Koolitab oma ala ekspert, samas ka hea kuulata. Meeldivad näited elust ja kõrvalekalded teistesse teemadesse."
✔️ "Koolitus oli huvitav ja sisukas, pani kohe mõtlema, kuidas koolitusel kuuldut enda ettevõttes rakendada."

 

Loe koolitaja artikleid:

Mida teha, kui mõõdikud ei too soovitud tulemusi?

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult mineviku aruandluseks kasutada

Andres Kukke: see on hädavajalik 21. sajandi kirjaoskus

Koolitajad

 • Andres Kukke

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner

  Andres Kukke

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad väärtust?

 • Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
 • Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
 • Ärianalüütika kasud ning riskid

 

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Ärianalüütika lõimumine igapäevase juhtimisega

 • Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
 • Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
 • Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?

 

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte näite varal

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Andmeanalüüsi praktikum

Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Andmed on uus nafta – aga ainult siis, kui oskad andmed oma ettevõtte jaoks edukalt tööle panna. Koolitusel õpid, kuidas tõsta oma ettevõtte analüütilist võimekust ehk kuidas andmeid hallata, analüüsida ning neid ärieesmärkide saavutamiseks kasutada. Andres Kukke tutvustab, kuidas panna andmed tööle, nii et neis avanev potentsiaal looks väärtust nii täna kui ka pikemas perspektiivis. Ära lase oma andmetel puhata oma serverites, vaid pane nad enda heaks 24/7 tööle!

Eduka andmetel põhineva juhtimise olulisemateks eeldusteks on ettevõtte juhtkonna sõnastatud andmestrateegia, andmekirjaoskusega töötajad ning fokuseeritud tegevused andmeanalüütikas. Kogenud ärianalüütika tippeksperdi Andres Kukke koolitusel lood isikliku tegevusplaani andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ja ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks, õpid defineerima edule suunatud mõõdikuid ning saad oskuse kasutada andmeid oma ettevõtet tegevuste juhtimisel nii nagu GPS-i kasutamine teel sihtkohta jõudmisel. Koolitaja annab põhjaliku ülevaate maailma populaarseimatest andmetöötlustarkvarade eelistest ja puudustest, mis aitavad Sul ettevõttele sobivaid juhtimisotsuseid teha. Kahe koolituse sessiooni vahel teevad osalejad praktilise kodutöö enda poolt valitud andmevaldkonna teemal, mille tulemuste järgi saab igaüks hinnata saadud teadmiste kasulikkust.

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate andmekirjaoskuse taset – oskust kasutada andmeid ja osata paremini tellida ja luua andmerakendusi oma ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks, konkurentsieelise tõstmiseks ning orienteerumiseks andmemajanduse teemades. 

Sihtgrupp:

 • juhid (nt tegev-, arendus-, IT juhid jne), kes soovivad oma ettevõtte/osakonna eesmärke numbriliselt mõtestada ning saadud tulemusi analüüsida;
 • töötajad (nt andme- ja ärianalüütikud, prognoosijad, mudeldajad jne), kes igapäevaselt vajavad või töötlevad andmeid selleks, et luua aruandeid, teostada analüüse või prognoose;
 • andmete eest vastutajad (nt andmehaldurid, andmeanalüütikud), kelle ülesandeks on luua andmeladusid või juhtimislaudu);
 • personalijuhid, kelle eesmärgiks on luua koolitus- või arenguprogramme ettevõttes andmekirjaoskuse ja praktiliste andmekasutusoskuste tõstmiseks.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on kaasaegsed ärianalüütika ja andmeanalüüsi võimalused ning mõistab andmete ja faktide olulisust ning nende rolli paremate juhtimisotsuste tegemisel;
 • orienteerub ärianalüütika ja andmeanalüüsi valdkonnas, sh suurandmed ja masinõpe, ning teab, millistest etappidest koosneb ärianalüütika projekt ja kuidas andmepõhist kultuuri ettevõttes luua;
 • oskab eesmärgipäraselt valida ja rakendada baastasemel ärianalüütika, andmeanalüüsi, andmekaeve, masinõppe (AI), visualiseerimise tehnikaid ja juhtimislaudasid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust.

Metoodika:

Koolitusel kasutatavateks meetoditeks on loeng, grupiarutelud, praktilised tööd ning enesehindamine. Kursusel osaleja saab kaasa soovitused nii raamatute, koolituste, kui ka digitaalsete materjalide näol, et vajadusel iseseisvalt ennast edasi arendada. Koolituse tulemusi kinnistatakse ning hinnatakse läbi praktiliste harjutuste, grupiarutelude ning enesehindamise meetodite. Koolituse praktilise väljundina on iga osaleja loonud tegevusplaani isikliku andmekirjaoskuse taseme tõstmiseks ning ettevõtte analüütilise võimekuse arendamiseks.

 

Koolitust viib läbi Andres Kukke.

Andres on tõeline asjatundja andmeanalüüsi ja -analüütika alal, olles selles valdkonnas tegutsenud üle kahekümne aasta läbi oma loodud ettevõtte Infovara OÜ (www.infovara.ee). Ta on loonud analüütilist võimekust enam kui 60 Eesti eraettevõttes ning töötanud Eesti Statistikaametis andmete suunal olles 4 aastat peadirektori asetäitja andmehalduse ja andmeteaduse valdkonnas. Lisaks on Andres aastaid juhtinud erinevaid ärianalüütika kursuseid EBSis ja TalTechis ning olnud populaarne lektor erinevates juhtide arenguprogrammides. Tema kirg on küsida õigeid küsimusi, leida andmetest nendele vastavaid seoseid ja mustreid ning aidata ettevõtetel teha oma tööd nutikamalt ja saavutada konkurentsieeliseid.

Andrese osalusega loodud avalikud lahendused:

Riigijuhtimise juhtimislaud – tamm.stat.ee

Valdkondlikud juhtimislauad – juhtimislauad.stat.ee

Riigi finantsjuhi analüütiline töölaud – riigiraha.fin.ee

 

Maht: 16 akadeemilist tundi

Osaleja tagasiside:

Heiko Kivihall Modified

Heiko Kivihall
Ärikontroller
Levira AS 

Koolitus pakkus mulle huvi, kuna see valdkond muutub üsna kiiresti. Tahtsin teada saada, mis viimasel ajal on toimumas ja kuhu aruandluse ja visualiseerimise lahendused praegu liikumas on. Osalesime koos kolleegiga ja meile mõlemale koolitus sobis ja meeldis.

Kahe päeva jooksul sain infot nende uute tööriistade kohta, mis on aruandluse ja andmete visualiseerimiseks kergelt kättesaadavad. Interneti otsingumootoreid kasutades saab vastuseid ja erinevaid võimalusi pakutakse väga palju. Samas ei ole ressurssi kõike seda ise läbi töötada. Seetõttu meeldis, et Andres Kukke tõi koolitusel välja milliseid lahendusi ja kus kasutada. Ta on väga kogenud, laia silmaringi ja haardega. Muu hulgas andis Andres ülevaate ka oma tööst Statistikaametis. Mind üllatasid Statistikaameti andmelao lahendused ja  et need on kõigile lihtsalt kättesaadavaks tehtud.

Koolitusmaterjal oli praktiline ja aitab ettevõtetel kindlasti väljapakutud lahendusi praktikas rakendada. Andrese kogemus erinevates valdkondades on väga suur, tal on hea ülevaade paljudest ärivaldkondadest ja ta suudab oma kogemust sünteesida ja uusi lahendusi välja pakkuda. Lisaks teadmisetele oskab ta neid ka väga selgelt, lihtsalt ja veenvalt teisteni tuua. Ta on nauditav ja hea esineja.

Minule isiklikult olid koolitusel oldud päevad väga intensiivsed, palju uut materjali oli vaja läbi töötada.

Osalejate kommentaare:

✔️ "Saan nüüd katsetada uute analüüsimeetoditega, inspireerida oma analüütikuid ja juhte."
✔️ "Oskan nüüd anda paremat tuge juhtkonnale, orienteerun paremini metoodikates."
✔️ "Koolitaja on hea energiaga ja konkreetne. Sisutihe esitlus, ärgitab edasi uurima ja tegutsema!"
✔️ "Koolitab oma ala ekspert, samas ka hea kuulata. Meeldivad näited elust ja kõrvalekalded teistesse teemadesse."
✔️ "Koolitus oli huvitav ja sisukas, pani kohe mõtlema, kuidas koolitusel kuuldut enda ettevõttes rakendada."

 

Loe koolitaja artikleid:

Mida teha, kui mõõdikud ei too soovitud tulemusi?

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult mineviku aruandluseks kasutada

Andres Kukke: see on hädavajalik 21. sajandi kirjaoskus

Koolitajad

 • Andres Kukke

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner

  Andres Kukke

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Kuidas andmed ning analüütiline võimekus loovad väärtust?

 • Andmemajandus (data economy) ning andmete kirjaoskus (data literacy) kui kriitilised võimekused tänases ja homses ärimaailmas
 • Ärianalüütika erinevad kasutusvõimalused koos praktiliste näidetega Eestist ja maailmast
 • Ärianalüütika kasud ning riskid

 

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Ärianalüütika lõimumine igapäevase juhtimisega

 • Milliseid mõõdikuid kasutada juhtimise tagasi- ja edasisidestamisel, kuidas leida need kõige sobivamad mõõdikud?
 • Mõõdikute 4 erinevat kategooriat
 • Kuidas luua erinevatel juhtimistasandite jaoks digitaalseid juhtimislaudu (dashboards)?

 

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Digitaalse juhtimislaua praktikum oma ettevõtte näite varal

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Andmeanalüüsi praktikum

Registreerimine

Hind
Osalejaid

12.11., 03.12.2024 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine - koolitus juhtidele ja spetsialistidele

1135,00 €

1384,70 € km-ga

12.11., 03.12.2024 Ärianalüütika, andmekirjaoskus ja mõõdikute seadmine - koolitus juhtidele ja spetsialistidele

OsalejaidHind

1135,00 €

1384,70 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta.

Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

 Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]