Finantsalane inglise keel

Kuidas kasutada finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna termineid inglise keeles?

Finantsalane inglise keel

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus annab võimaluse süvendada oma teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogiast, aitab orienteeruda erinevustes briti ja ameerika inglise keele finantsterminite kasutamisel ja praktiseerida finantsalast sõnavara nii kõnes kui kirjas läbi praktiliste harjutuste ja grupitööde.

Koolitusele on oodatud

 • raamatupidajad ja spetsialistid, kes kasutavad oma töös ingliskeelset majandusarvestuse alast terminoloogiat;
 • juhid, kes peavad igapäevases töös finantstermineid ja finantsvaldkonna inglise keelt kasutama, näiteks rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel.

Koolituse eesmärk on süvendada raamatupidajate ja juhtide teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogias, et paremini orienteeruda tööks vajalikes dokumentides ja suhelda valdkonna spetsialistidega rahvusvaheliselt.

Koolituse tulemusena osaleja

 • orienteerub majandusarvestuse ingliskeelses oskussõnavaras;
 • on teadlik erinevustest Suurbritannias, Põhja-Ameerikas ja Rahvusvahelistes Finantsaruandluse Standardites kasutatavas terminoloogias;
 • suudab osaleda finantsteemasid puudutavates aruteludes.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutuste, paaris- ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Kursuse läbiviimise põhimõtted

Iga teemaplokk sisaldab koolitaja poolset ülevaate andmist vastavatest terminitest, mis on läbi põimitud õppimist toetavate sõnavaraharjutuste, arutluste, paaris- ja grupitöödega. Koolitusel on suur roll interaktiivsetel tegevustel, mis aitavad kaasa sõnavara efektiivsele omandamisele.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitusgrupi maksimaalne osalejate arv on 20.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Aet Toots

  Aet Tootsi hariduslik taust on kombinatsioon inglise keelest ja finantsarvestusest - rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA) majandusarvestuse ja rahanduse suunal Estonian Business Schoolist (EBS) 2003. aastast ja magistrikraadile vastav kõrgharidus inglise keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist 1991. aastast.

  Aet Tootsil on koolitamiskogemust üle 25 aasta: töötanud lektori ametikohal EBSis alates 1991. aasta sügisest, alates 1999. aastast on ta EBSi keelekeskuse juhataja. Õpetatavad ained: finantsarvestus, juhtimisarvestus, finantsarvestuse keskkursus, finantsalane inglise keel, rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon, inglise ärikeel. Lisaks õpetanud TTÜs, läbi viinud täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.

  Aet on andnud välja neljakeelse raamatupidamise terminoloogiasõastiku koostöös professor Jaan Alveriga Toots, A., Alver, J. Dictionary of Accounting Terms: English, Estonian, franҫais, Deutsch. Tallinn, Deebet 2008.

  Aet Toots

  Aet Tootsi hariduslik taust on kombinatsioon inglise keelest ja finantsarvestusest - rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA) majandusarvestuse ja rahanduse suunal Estonian Business Schoolist (EBS) 2003. aastast ja magistrikraadile vastav kõrgharidus inglise keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist 1991. aastast.

  Aet Tootsil on koolitamiskogemust üle 25 aasta: töötanud lektori ametikohal EBSis alates 1991. aasta sügisest, alates 1999. aastast on ta EBSi keelekeskuse juhataja. Õpetatavad ained: finantsarvestus, juhtimisarvestus, finantsarvestuse keskkursus, finantsalane inglise keel, rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon, inglise ärikeel. Lisaks õpetanud TTÜs, läbi viinud täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.

  Aet on andnud välja neljakeelse raamatupidamise terminoloogiasõastiku koostöös professor Jaan Alveriga Toots, A., Alver, J. Dictionary of Accounting Terms: English, Estonian, franҫais, Deutsch. Tallinn, Deebet 2008.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.

09:45 – 11:30

1. Finantsaruandluse terminoloogia (1)

 • Bilansis kasutatavad terminid:
 1. Varade liigitamise ja kirjetega seotud terminid
 2. Kohustiste liigitamise ja kirjetega seotud terminid
 3. Omakapitali kirjetega seotud terminid
 • Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRSides kasutatavate bilansiterminite vahel Kasutatavad meetodid: terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Finantsaruandluse terminoloogia (2)

 • Kasumiaruandes kasutatavad terminid: tulud, kulud, erineva tasandi kasumid (bruto-, äri-, puhaskasum)
 • Rahavoogude aruandes kasutatavd terminid
 • Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRSides kasutatavate kasumiaruande ja rahavoogude aruande terminite vahel

Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Juhtimisarvestuse terminoloogia

 • Eelarvestamises kasutatavad terminid
 • Kulude liigitamisega seotud terminid
 • Juhtimisotsustega seotud terminid

Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Maksuarvestuse terminoloogia

 • Maksuarvestuse valdkonna üldised terminid
 • Erinevate maksude nimetused
 • Kokkuvõte

Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

Finantsalane inglise keel

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus annab võimaluse süvendada oma teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogiast, aitab orienteeruda erinevustes briti ja ameerika inglise keele finantsterminite kasutamisel ja praktiseerida finantsalast sõnavara nii kõnes kui kirjas läbi praktiliste harjutuste ja grupitööde.

Koolitusele on oodatud

 • raamatupidajad ja spetsialistid, kes kasutavad oma töös ingliskeelset majandusarvestuse alast terminoloogiat;
 • juhid, kes peavad igapäevases töös finantstermineid ja finantsvaldkonna inglise keelt kasutama, näiteks rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel.

Koolituse eesmärk on süvendada raamatupidajate ja juhtide teadmisi finantsaruandluse, juhtimis- ja maksuarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogias, et paremini orienteeruda tööks vajalikes dokumentides ja suhelda valdkonna spetsialistidega rahvusvaheliselt.

Koolituse tulemusena osaleja

 • orienteerub majandusarvestuse ingliskeelses oskussõnavaras;
 • on teadlik erinevustest Suurbritannias, Põhja-Ameerikas ja Rahvusvahelistes Finantsaruandluse Standardites kasutatavas terminoloogias;
 • suudab osaleda finantsteemasid puudutavates aruteludes.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutuste, paaris- ja grupitööde käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Kursuse läbiviimise põhimõtted

Iga teemaplokk sisaldab koolitaja poolset ülevaate andmist vastavatest terminitest, mis on läbi põimitud õppimist toetavate sõnavaraharjutuste, arutluste, paaris- ja grupitöödega. Koolitusel on suur roll interaktiivsetel tegevustel, mis aitavad kaasa sõnavara efektiivsele omandamisele.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitusgrupi maksimaalne osalejate arv on 20.

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Aet Toots

  Aet Tootsi hariduslik taust on kombinatsioon inglise keelest ja finantsarvestusest - rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA) majandusarvestuse ja rahanduse suunal Estonian Business Schoolist (EBS) 2003. aastast ja magistrikraadile vastav kõrgharidus inglise keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist 1991. aastast.

  Aet Tootsil on koolitamiskogemust üle 25 aasta: töötanud lektori ametikohal EBSis alates 1991. aasta sügisest, alates 1999. aastast on ta EBSi keelekeskuse juhataja. Õpetatavad ained: finantsarvestus, juhtimisarvestus, finantsarvestuse keskkursus, finantsalane inglise keel, rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon, inglise ärikeel. Lisaks õpetanud TTÜs, läbi viinud täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.

  Aet on andnud välja neljakeelse raamatupidamise terminoloogiasõastiku koostöös professor Jaan Alveriga Toots, A., Alver, J. Dictionary of Accounting Terms: English, Estonian, franҫais, Deutsch. Tallinn, Deebet 2008.

  Aet Toots

  Aet Tootsi hariduslik taust on kombinatsioon inglise keelest ja finantsarvestusest - rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA) majandusarvestuse ja rahanduse suunal Estonian Business Schoolist (EBS) 2003. aastast ja magistrikraadile vastav kõrgharidus inglise keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist 1991. aastast.

  Aet Tootsil on koolitamiskogemust üle 25 aasta: töötanud lektori ametikohal EBSis alates 1991. aasta sügisest, alates 1999. aastast on ta EBSi keelekeskuse juhataja. Õpetatavad ained: finantsarvestus, juhtimisarvestus, finantsarvestuse keskkursus, finantsalane inglise keel, rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon, inglise ärikeel. Lisaks õpetanud TTÜs, läbi viinud täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.

  Aet on andnud välja neljakeelse raamatupidamise terminoloogiasõastiku koostöös professor Jaan Alveriga Toots, A., Alver, J. Dictionary of Accounting Terms: English, Estonian, franҫais, Deutsch. Tallinn, Deebet 2008.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.

09:45 – 11:30

1. Finantsaruandluse terminoloogia (1)

 • Bilansis kasutatavad terminid:
 1. Varade liigitamise ja kirjetega seotud terminid
 2. Kohustiste liigitamise ja kirjetega seotud terminid
 3. Omakapitali kirjetega seotud terminid
 • Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRSides kasutatavate bilansiterminite vahel Kasutatavad meetodid: terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Finantsaruandluse terminoloogia (2)

 • Kasumiaruandes kasutatavad terminid: tulud, kulud, erineva tasandi kasumid (bruto-, äri-, puhaskasum)
 • Rahavoogude aruandes kasutatavd terminid
 • Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRSides kasutatavate kasumiaruande ja rahavoogude aruande terminite vahel

Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Juhtimisarvestuse terminoloogia

 • Eelarvestamises kasutatavad terminid
 • Kulude liigitamisega seotud terminid
 • Juhtimisotsustega seotud terminid

Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Maksuarvestuse terminoloogia

 • Maksuarvestuse valdkonna üldised terminid
 • Erinevate maksude nimetused
 • Kokkuvõte

Kasutatavad meetodid: Terminite ülevaatlik tutvustus lektori poolt, millele järgnevad erinevad praktilised harjutused, paaritööd sõnavara praktiseerimiseks

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]