Maksuarvestus raamatupidajatele

Kuidas maksuarvestuse abil tõsta ettevõtte kasumlikkust?

Kestus: 1 päev


Koolitusel jagab maksuekspert teadmisi ja praktikaid, mille tulemusena kasvab raamatupidajate maksuteadlikkus. See võimaldab leida parimaid maksulahendusi ettevõttele ja tõsta seeläbi ettevõtte kasumlikkust.

 

Raamatupidaja ülesanne on tunda ja rakendada maksuseadusi ning pidada nõuetekohast maksuarvestust. Raamatupidaja maksuteadlikkus annab ettevõttele täiendavaid eeliseid maksukulude kokkuhoidmiseks ja maksuriskide vähendamiseks. Ideaalis on igas ettevõttes pearaamatupidaja esimene isik, kellelt küsitakse nõu ja abi maksuriskide hindamisel ning tehingutele parima maksulahenduse leidmisel. Samuti  eeldatakse raamatupidajalt, et ta esitab Maksu- ja Tolliametile nõuetekohase maksuarvestuse.

 

Koolitusel on võimalik osaleda nii klassiruumis kui veebis. Veebis osalejatele saadame enne koolituse algust lingi, mille abil saate koolitusega liituda.

 

Koolituse eesmärk on viia kokku maksuseaduse normid, maksualased teadmised, parimad kogemused ja praktika ning õppida nägema konkreetses ettevõttes seaduslikke maksude pealt kokkuhoidmise võimalusi.

Koolitusele on oodatud

  • äriühingutes töötavad kogenud, kuid erineva erialase ettevalmistusega raamatupidajad, kes soovivad enda teadmised viia uuele tasemele ja areneda edasi (näiteks) pearaamatupidajaks ning tunda ennast maksude alal viis korda kindlamalt.
  • äriettevõtte omanikud või juhid, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust ja õppida muundama maksukulud ettevõtte tuluks.

Koolituse tulemusena osaleja

  • kaardistab ja analüüsib ettevõtte maksukoormust;
  • hindab oma ettevõttes maksuriske ja nägeb ette võimalikke maksutagajärgi;
  • rakendab enda ettevõttes maksusoodustusi efektiivsemalt;
  • analüüsib tehingute tegemisel erinevaid maksuseaduseid ja oskab hinnata otsuste maksutagajärgi;
  • esitab ja muudab maksudeklaratsoone ning rakendab maksudeklaratsioonide esitamisel parimaid praktikaid, mis vähendavad maksuhalduri huvi ettevõtte vastu;
  • hindab laenudega seonduvaid maksuriske ja oskab neid ära hoida;
  • rakendab turuhinna määramise põhimõtteid, mis ei too kaasa maksukohustuse tekkimist;
  • rakendab maksuaudiitoriga suhtlemisel parimad strateegiaid.

Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu ja olulised osad. Sellele  järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt ja/või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamisega, millele järgneb arutelu. Ülesannete lahendamiseks on ettevalmistatud töölehed. Ülesannete rõhuasetus on teemast tulenevate aspektide taipamine ja seostamine eluliste asjaoludega, eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamine võimalusi ja maksuriske, mida saab juba kohe alguses maandada.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 osalejat.

  

KOOLITAJA

Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja
Aule Kindsigo on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Viimased 5 aastat on omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.
Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Maksude kavandamine ja analüüsimine - tehingute tegemine ja maksude kavandamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Maksude kavandamine ja analüüsimine - tehingute tegemine ja maksude kavandamine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Maksusoodustuste efektiivne kasutamine, laenud - seotud ettevõtete vahelised laenud, turuhinna määramine, soetud isikute vahelised tehingud

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Suhtlus maksuaudiitoriga, maksukontroll ja selle tulemusel tekkivad rahalised kohustused, kohustuste ajatamine ja vähedamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].