Rahakäibe aruande analüüs

Millest räägib ettevõtte rahakäibe aruanne, kuidas seda koostada, planeerida ja eelarvestada?

Rahakäibe aruande analüüs

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Rahakäibe aruandest saab ülevaate sellest, kuidas mingil perioodil raha teeniti, seda kasutati ja kuidas rahavoog on perioodi jooksul muutunud. Tihti võib rahakäibe hoolikas analüüs anda varajase hoiatuse eelseisvate rahaliste probleemide kohta. Kuigi rahakäibe andmete analüüs on tekkepõhiste andmete analüüsi kõrval keerulisem, siis aitab see mõista paremini ettevõtte toimimise efektiivsust.

Koolituse eesmärk on mõtestada lahti, millest räägib ettevõtte rahakäibe aruanne ning miks on hea mõte sellel aruandel silma peal hoida nii enda ettevõttes kui ka ettevõtete puhul, kes on sinu koostööpartner, võlgnik, investeeringuobjekt vms. Kui oleme õppinud rahakäibe aruannet lugema, siis vaatame kuidas rahakäibe aruannet koostada, planeerida ja eelarvestada. Kuigi raamatupidamislikku rahakäibe aruannet on võimalik lasta koostada programmil, on hea aru saada, kuidas rahakäibe aruanne tekib – nii on puudulike andmete puhul (näiteks kui meil on olemas vaid ettevõtte kasumiaruanne ja bilanss), võimalik hinnata ettevõtte tegelikku rahakäivet. Samuti on meil siis võimalik rahakäibe aruannet planeerida ja eelarvestada.

Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, kes soovivad mõista, miks kasum ei võrdu alati rahaga pangakontol ning millest ettevõtte raha tekib ning kuhu see kulub. Finantsjuhid kelle ülesandeks on tagada, et ettevõttel on igal ajal piisavalt rahalisi vahendeid. Pearaamatupidajad ja raamatupidajad, kelle ülesandeks on rahakäibe aruannet koostada ning seda lahti seletada.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid teada, mis on rahakäibe aruanne (rahavooaruanne), kuidas seda koostatakse ja mida see ettevõtte kohta räägib?
 • Kas soovid teada, kuidas aru saada, miks ettevõte on kasumis, aga raha ikka ei ole?
 • Kas soovid teada, kas ettevõte teenib piisavalt, et investeerida uutesse tootmisvahenditesse?
 • Kas soovid teada, kas ettevõtte suudab teenindada täiendavat laenu?

Koolituse tulemused / Õpiväljundid (teadmised, oskused, hoiakud, mille õppija peab koolitusel osalemisel omandama ning mille rakendamise oskust peab olema võimeline demonstreerima ehk koolituse tulemused peavad olema mõõdetavad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab lugeda ettevõtte rahakäibe aruannet ning mõtestada aruandest saadud infot ettevõtte tegevuse edukuse hindamisel;
 • oskab koostada rahakäibe aruannet, kasutades kasumiaruande ja bilansi näitajaid;
 • oskab prognoosida ja eelarvestada ettevõtte rahakäivet.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude käigus ning testiga koolituse lõpus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

* Koolitus on osa Raamatupidajast finantsjuhiks arenguprogrammist. Koolituspäevi on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT. 

Koolitajad

 • Märt Murd

  Märt tegutseb ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis , finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja ‑prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis­otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Viimase ametikohana töötas Märt Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants­prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused).             

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

  Märt Murd

  Märt tegutseb ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis , finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja ‑prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis­otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Viimase ametikohana töötas Märt Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants­prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused).             

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Loeng

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Loeng

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Loeng

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Loeng

Rahakäibe aruande analüüs

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Rahakäibe aruandest saab ülevaate sellest, kuidas mingil perioodil raha teeniti, seda kasutati ja kuidas rahavoog on perioodi jooksul muutunud. Tihti võib rahakäibe hoolikas analüüs anda varajase hoiatuse eelseisvate rahaliste probleemide kohta. Kuigi rahakäibe andmete analüüs on tekkepõhiste andmete analüüsi kõrval keerulisem, siis aitab see mõista paremini ettevõtte toimimise efektiivsust.

Koolituse eesmärk on mõtestada lahti, millest räägib ettevõtte rahakäibe aruanne ning miks on hea mõte sellel aruandel silma peal hoida nii enda ettevõttes kui ka ettevõtete puhul, kes on sinu koostööpartner, võlgnik, investeeringuobjekt vms. Kui oleme õppinud rahakäibe aruannet lugema, siis vaatame kuidas rahakäibe aruannet koostada, planeerida ja eelarvestada. Kuigi raamatupidamislikku rahakäibe aruannet on võimalik lasta koostada programmil, on hea aru saada, kuidas rahakäibe aruanne tekib – nii on puudulike andmete puhul (näiteks kui meil on olemas vaid ettevõtte kasumiaruanne ja bilanss), võimalik hinnata ettevõtte tegelikku rahakäivet. Samuti on meil siis võimalik rahakäibe aruannet planeerida ja eelarvestada.

Koolitusele on oodatud ettevõtete juhid, kes soovivad mõista, miks kasum ei võrdu alati rahaga pangakontol ning millest ettevõtte raha tekib ning kuhu see kulub. Finantsjuhid kelle ülesandeks on tagada, et ettevõttel on igal ajal piisavalt rahalisi vahendeid. Pearaamatupidajad ja raamatupidajad, kelle ülesandeks on rahakäibe aruannet koostada ning seda lahti seletada.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid teada, mis on rahakäibe aruanne (rahavooaruanne), kuidas seda koostatakse ja mida see ettevõtte kohta räägib?
 • Kas soovid teada, kuidas aru saada, miks ettevõte on kasumis, aga raha ikka ei ole?
 • Kas soovid teada, kas ettevõte teenib piisavalt, et investeerida uutesse tootmisvahenditesse?
 • Kas soovid teada, kas ettevõtte suudab teenindada täiendavat laenu?

Koolituse tulemused / Õpiväljundid (teadmised, oskused, hoiakud, mille õppija peab koolitusel osalemisel omandama ning mille rakendamise oskust peab olema võimeline demonstreerima ehk koolituse tulemused peavad olema mõõdetavad.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab lugeda ettevõtte rahakäibe aruannet ning mõtestada aruandest saadud infot ettevõtte tegevuse edukuse hindamisel;
 • oskab koostada rahakäibe aruannet, kasutades kasumiaruande ja bilansi näitajaid;
 • oskab prognoosida ja eelarvestada ettevõtte rahakäivet.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste ja arutelude käigus ning testiga koolituse lõpus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

* Koolitus on osa Raamatupidajast finantsjuhiks arenguprogrammist. Koolituspäevi on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT. 

Koolitajad

 • Märt Murd

  Märt tegutseb ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis , finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja ‑prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis­otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Viimase ametikohana töötas Märt Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants­prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused).             

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

  Märt Murd

  Märt tegutseb ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis , finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja ‑prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis­otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Viimase ametikohana töötas Märt Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants­prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused).             

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Loeng

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Loeng

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Loeng

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Loeng

Registreerimine

Hind
Osalejaid

16.05.2023 Rahakäibe aruande analüüs

495,00 €

594,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

16.05.2023 Rahakäibe aruande analüüs

OsalejaidHind
0

495,00 €

594,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]