Koolitused

PostgreSQL andmebaaside administreerimine

„Nullist sajani“ baaskursus PostgreSQL andmebaaside käitlemiseks.

Kestus: 24 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Koolitus annab detailse ülevaate vabavaralisest PostgreSQL relatsioonilisest andmebaasisüsteemist ja selle praktilisest käitamisest, alustades laiematest kontseptidest ja lõpetades igapäevaselt ettetulevate probleemide hands-on lahendamisega. Käsitletakse andmebaaside ülesseadmist ja versiooniuuendusi, konfiguratsiooni kohandamist, serverisiseste protsesside tööd ja seotud komponente, varundamist, high-availabilityt, turvalisuse aspekte, monitooringut ja väliseid laiendusi (extensionid).

Antud koolituse peamiseks eesmärgiks on PostgreSQL andmebaasimootori üldtutvustus. Koolituse läbinul on täielik valmidus kriitiliste andmebaaside käitamiseks.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud tulevastele ja praegustele PostgreSQL andmebaasi haldajatele ja ka kogenud andmebaasi arendajatele, kes soovivad kõikide süsteemi võimalustega kursis olla.

Koolituse tulemusena osaleja

  •        Teab PostgreSQL andmebaasimootori arhitektuuri, kasutusvaldkondi ja käitamise põhimõisteid
  •        Oskab luua, käivitada ja konfigureerida andmebaasi instantse
  •        Oskab tagada andmete permanentsust ehk kasutada varundus ja kõrgkäideldavuse tööriistu
  •        Oskab lahendada jõudlusprobleeme
  •        Oskab hallata serveri kasutusvõimalusi avardavaid laiendusi

Koolitusel osalemise eeldused

Praktilised harjutused eeldavad eelnevat kokkupuudet LINUX/UNIX käsureaga ning elementaarset tekstifailide redigeerimise oskust (vi / vim, nano või sarnane).

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse käigus toimuvad loengud, millele järgnevad praktilised harjutused läbitud teemaplokkidest saadud uute teadmiste kinnistamiseks. Õppematerjali käsitlemist on võimalik koolitajal kohandada vastavalt kursuse alguses õpilastelt saadud info põhjal erihuvide ja seniste teadmiste kohta. Tulemusi hinnatakse peale igat teoreetilist osa lahendatavate ülesannete kaudu.

Maht: 24 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Kaarel Moppel

Andmebaaside koolitaja, konsultant
Kaarel on mitmekülgse IT-kogemusega andmebaaside professionaal, kes on erinevatele andmebaasidele spetsialiseerunud juba 12 aastat (nt MS SQL -> Oracle -> Postgres), keskendudes 2011.aastast alates peamiselt PostgreSQL-ile.
Ta on aastaid Lääne-Euroopas kogemust kogunud suuremahuliste PostgreSQL projektidega töötades ning annab nüüd hea meelega oma kogemusi ka teistele edasi.
AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

PostgreSQL üldtutvustus ja installatsioon

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

Põhitoimingud

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

PostgreSQL arhitektuur

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

Laiendatavus

09:00 - 09:30

09:00 - 09:30

Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

Varundamine

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

Replikatsioon

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Turvalisus

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

Konfiguratsiooni tuunimine

09:00 - 09:30

09:00 - 09:30

Kogunemine, eelmise päeva küsimused ja kordamine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

Regulaarne hooldus

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

Monitooring

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

lõuna

13:30 - 15:00

13:30 - 15:00

Päringujõudlus ja indeksid

15:00 - 15:15

15:00 - 15:15

kohvipaus

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

Teemad edasijõudnutele

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.