Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas 2.osa

Projektijuhi juhtimiskompetentsid (käitumuslikud ja kontekstuaalsed kompetentsid)

Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas 2.osa

Kestus:

24 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusprogrammi 2.osas käsitletakse projektijuhile juhi tööks vajalikke teemasid, milleks on ajutiste meeskondade juhtimine ja koostöö erinevate huvigruppidega.

 

Projektijuhtimise edukust hindavad inimesed, kes on projektiga vahetult või kaudselt seotud. Antav hinnang on subjektiivne, kui ei ole teada milline on hea juhtimine.

Äripäeva Akadeemia koos Tiit Valmiga koostatud 3 päevase koolituses “Professionaalne projektijuhtimine 2 osa” saavad osalejad ülevaate ja teadmised, kuidas erinevate huvipooltega sõlmida kokkulepped projekti juhtimise osas nii, et hiljem oleks võimalik objektiivselt hinnata projektijuhi juhtimiskompetentse. Sellel koolitusel keskendume sellele, kuidas hakkama saada erinevate inimestega, erinevate töökultuuridega ja erineva töökorraldusega, et vähendada võimalike konfliktide tekkimist.

Projektijuhtimisega kaasnevad probleemid:

 • otsustajad venitavad oma valikutega;
 • meeskonna liikmed ei ole motiveeritud;
 • inimesed ei täida oma lubadusi;
 • meeskonna liikmed ei taha oma peaga mõelda;
 • informatsioon ei liigu;

Projektijuhi kutsetunnistus
Alates 2015. aasta lõpust antakse välja projektijuhi kutsetunnistust. Kolmepäevane koolitus valmistab projektijuhi ette kutseeksami sooritamiseks. Kutsetunnistuse omandamine tõstab projektijuhi konkurentsivõimet tööjõuturul, andes tööandjale kinnituse selle kohta, et projektijuht on omandanud edukaks projektide juhtimiseks vajalikud oskused. Pärast koolitust on võimalik registreerida end kutseeksamile, mida viib läbi Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon. Rohkem infot kutse taotlemise kohta: http://epma.ee/profession/

Koolituse eesmärk on
täiustada projektide juhtimise jaoks vajaminevaid teadmisi, saada juurde olulisi mõtteviise, et mõista miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad. Mõistes “miks” saame aru “kuidas” on mõttekas oma juhtimise stiili  arendada.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • teadmised, kuidas hinnata projektijuhtimise edukust;
 • selged tegevusjuhised koostööks erinevate huvigruppidega;
 • juhised infovahetuse korraldamiseks;
 • ideid ja mõtteviise meeskonna liikmete motiveerimiseks ja koostöövalmiduse tõstmiseks;
 • hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta.

Koolitus annab osalejale praktilised juhised ja teesihi, mis arendavad  projektijuhtimise käitumuslikke ja kontekstuaalseid kompetentse läbi mille muutub projektijuht enesekindlamaks. Nende oskuste arendamisega luuakse eeldus meeldivaks ja vastastikku kindlust loovaks koostööks, mis kujundab positiivse hinnangu projektijuhtimisele.

Koolitusele on oodatud
koolituse “Professionaalne projektijuhtimine 1.osa” läbinud või mõne muu 2 päevase Tiit Valmi projektijuhtimise koolituse läbinud osaleja.

Projektijuhid, kes korraldavad ajutiste meeskondade tööd ja juhivad erinevaid inimesi ja osapooli, sõltumata oma ametinimest ja igapäevastest tööülesannetest:

 • Projektijuhid, kes alles alustavad sellealast tööd, kui ka neile, kes juba omavad projektijuhtimise kogemust
 • Keskastmejuhid, kelle spetsialistid osalevad erinevates projektides, või kes peavad korraldama koostööd maatriksorganisatsioonis
 • Spetsialistid, kes peavad korraldama erineva suurusega projekte ning soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise ja maatriksjuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted
lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Vaata ka neid koolitusi:

Professionaalne projektijuhtimine 2.osa koolitusele eelneb erinevate valdkondade projektijuhtidele mõeldud "Projektijuhtimine 1.osa" või ehitusvaldkonnas tegutsevatele projektijuhtidele suunatud "Õiguse alused projektijuhtidele".

Tervikprogrammidega tutvu siin:

 

 

Osaleja tagasiside:

Heidi Edela

FAVOR AS projektijuhti tagasisidet loe SIIT

Koolitajad

 • Tiit Valm

  konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

  Tiit Valm

  konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

Ajakava

09:45 – 10:00

Saabumine ja hommikukohv

Toimumiskoht on Tallinn. Täpne info saadetakse nädal enne koolituspäeva e-maili teel.

10:00 – 17:00

Koolitus

Teemad, mida koolituse käigus käsitletakse

 • Projekti juhtimise edukuse tagamine ja näitamine.
 • Koostöö korraldamine huvipooltega. Kokkulepped projekti edukuse hindamiseks.
 • Projektiorganisatsiooni sidumine püsivate organisatsioonidega. Kuidas viia projekti töökultuur kooskõlla tellija ja teostajate omadega?
 • Projektimeeskonna kujundamine –kuidas meeskond kohe alguses meeskonnana tööle panna.
 • Toimetulek erinevate inimtüüpidega. Tekkivate probleemide lahendamise võtted ja metoodikad. Läbirääkimiste pidamine erinevate huvipooltega.
 • Meeskonna innustamine loovateks lahendusteks.
 • Kommunikatsiooni ja infovahetuse korraldamine.
 • Saadud kogemustest õppimise kindlustamine (projektijuhile, meeskonnale ja erinevatele huvipooltele).
 • Projektijuhi juhtimisstiil. Vastutuste kokkulepped. Meeskonnaliikmete ja huvipoolte panustamise ja motiveerituse kindlustamine. Pingete ja väsimuse leevendamine.
 • Eetika projektijuhtimises.
 • Kulude arvestamine ja nende jälgimine projekti käigus.
 • Projektijuhile vajalik juriidiline taust.

Koolituse ajakava:

 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:00 Lõuna
 • 14:00 - 15:30 Koolitus
 • 15:30 - 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 - 17.00 Koolitus
Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas 2.osa

Kestus:

24 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusprogrammi 2.osas käsitletakse projektijuhile juhi tööks vajalikke teemasid, milleks on ajutiste meeskondade juhtimine ja koostöö erinevate huvigruppidega.

 

Projektijuhtimise edukust hindavad inimesed, kes on projektiga vahetult või kaudselt seotud. Antav hinnang on subjektiivne, kui ei ole teada milline on hea juhtimine.

Äripäeva Akadeemia koos Tiit Valmiga koostatud 3 päevase koolituses “Professionaalne projektijuhtimine 2 osa” saavad osalejad ülevaate ja teadmised, kuidas erinevate huvipooltega sõlmida kokkulepped projekti juhtimise osas nii, et hiljem oleks võimalik objektiivselt hinnata projektijuhi juhtimiskompetentse. Sellel koolitusel keskendume sellele, kuidas hakkama saada erinevate inimestega, erinevate töökultuuridega ja erineva töökorraldusega, et vähendada võimalike konfliktide tekkimist.

Projektijuhtimisega kaasnevad probleemid:

 • otsustajad venitavad oma valikutega;
 • meeskonna liikmed ei ole motiveeritud;
 • inimesed ei täida oma lubadusi;
 • meeskonna liikmed ei taha oma peaga mõelda;
 • informatsioon ei liigu;

Projektijuhi kutsetunnistus
Alates 2015. aasta lõpust antakse välja projektijuhi kutsetunnistust. Kolmepäevane koolitus valmistab projektijuhi ette kutseeksami sooritamiseks. Kutsetunnistuse omandamine tõstab projektijuhi konkurentsivõimet tööjõuturul, andes tööandjale kinnituse selle kohta, et projektijuht on omandanud edukaks projektide juhtimiseks vajalikud oskused. Pärast koolitust on võimalik registreerida end kutseeksamile, mida viib läbi Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon. Rohkem infot kutse taotlemise kohta: http://epma.ee/profession/

Koolituse eesmärk on
täiustada projektide juhtimise jaoks vajaminevaid teadmisi, saada juurde olulisi mõtteviise, et mõista miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad. Mõistes “miks” saame aru “kuidas” on mõttekas oma juhtimise stiili  arendada.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • teadmised, kuidas hinnata projektijuhtimise edukust;
 • selged tegevusjuhised koostööks erinevate huvigruppidega;
 • juhised infovahetuse korraldamiseks;
 • ideid ja mõtteviise meeskonna liikmete motiveerimiseks ja koostöövalmiduse tõstmiseks;
 • hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta.

Koolitus annab osalejale praktilised juhised ja teesihi, mis arendavad  projektijuhtimise käitumuslikke ja kontekstuaalseid kompetentse läbi mille muutub projektijuht enesekindlamaks. Nende oskuste arendamisega luuakse eeldus meeldivaks ja vastastikku kindlust loovaks koostööks, mis kujundab positiivse hinnangu projektijuhtimisele.

Koolitusele on oodatud
koolituse “Professionaalne projektijuhtimine 1.osa” läbinud või mõne muu 2 päevase Tiit Valmi projektijuhtimise koolituse läbinud osaleja.

Projektijuhid, kes korraldavad ajutiste meeskondade tööd ja juhivad erinevaid inimesi ja osapooli, sõltumata oma ametinimest ja igapäevastest tööülesannetest:

 • Projektijuhid, kes alles alustavad sellealast tööd, kui ka neile, kes juba omavad projektijuhtimise kogemust
 • Keskastmejuhid, kelle spetsialistid osalevad erinevates projektides, või kes peavad korraldama koostööd maatriksorganisatsioonis
 • Spetsialistid, kes peavad korraldama erineva suurusega projekte ning soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise ja maatriksjuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted
lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Vaata ka neid koolitusi:

Professionaalne projektijuhtimine 2.osa koolitusele eelneb erinevate valdkondade projektijuhtidele mõeldud "Projektijuhtimine 1.osa" või ehitusvaldkonnas tegutsevatele projektijuhtidele suunatud "Õiguse alused projektijuhtidele".

Tervikprogrammidega tutvu siin:

 

 

Osaleja tagasiside:

Heidi Edela

FAVOR AS projektijuhti tagasisidet loe SIIT

Koolitajad

 • Tiit Valm

  konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

  Tiit Valm

  konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

Ajakava

09:45 – 10:00

Saabumine ja hommikukohv

Toimumiskoht on Tallinn. Täpne info saadetakse nädal enne koolituspäeva e-maili teel.

10:00 – 17:00

Koolitus

Teemad, mida koolituse käigus käsitletakse

 • Projekti juhtimise edukuse tagamine ja näitamine.
 • Koostöö korraldamine huvipooltega. Kokkulepped projekti edukuse hindamiseks.
 • Projektiorganisatsiooni sidumine püsivate organisatsioonidega. Kuidas viia projekti töökultuur kooskõlla tellija ja teostajate omadega?
 • Projektimeeskonna kujundamine –kuidas meeskond kohe alguses meeskonnana tööle panna.
 • Toimetulek erinevate inimtüüpidega. Tekkivate probleemide lahendamise võtted ja metoodikad. Läbirääkimiste pidamine erinevate huvipooltega.
 • Meeskonna innustamine loovateks lahendusteks.
 • Kommunikatsiooni ja infovahetuse korraldamine.
 • Saadud kogemustest õppimise kindlustamine (projektijuhile, meeskonnale ja erinevatele huvipooltele).
 • Projektijuhi juhtimisstiil. Vastutuste kokkulepped. Meeskonnaliikmete ja huvipoolte panustamise ja motiveerituse kindlustamine. Pingete ja väsimuse leevendamine.
 • Eetika projektijuhtimises.
 • Kulude arvestamine ja nende jälgimine projekti käigus.
 • Projektijuhile vajalik juriidiline taust.

Koolituse ajakava:

 • 10:00 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:00 Lõuna
 • 14:00 - 15:30 Koolitus
 • 15:30 - 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 - 17.00 Koolitus

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]