Ametitekstide koostamine ja selge keelekasutus

Kuidas vältida keele- ja stiilivigu ning parandada kirjalikku väljendusoskust

Ametitekstide koostamine ja selge keelekasutus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus on praktiline ning põhineb ajakirjanduse ja asjaajamiskeele näidetel. Põhirõhk ei ole suunatud reeglite õppimisele, vaid nende praktikas kasutamisele ja olulisemate põhimõtete meeldetuletamisele, käsitletakse ka normimuudatusi.

Selgus on suhteline mõiste: mis on selge ühele, ei pruugi olla selge teisele. Koolitusel keskendutakse pigem ametiteksti kui terviku ülesehitusele, mitte üksikutele grammatikaküsimustele, värskendatakse keeleteadmisi ja kinnistatakse varasemaid oskusi. Praktilised harjutused aitavad kinnistada uusi või meelde tuletada varasemaid teadmisi-oskusi.

 

Koolitusele on oodatud kõik, kelle tegevus on seotud mis tahes liiki kirjaliku suhtlusega, kes koostavad dokumente, vastutavad ettevõtte veebilehe eest, kirjutavad ning koostavad teavitus- ja turundusmaterjale.


Koolituse eesmärk on juhtida tähelepanu levinud keele- ja stiilivigadele ning parandada kirjalikku väljendusoskust.


Koolituse tulemusena oskab osaleja

 • eristada eri tasandi tekste;
 • leida üles stiilikonarused;
 • leida ja parandada tekstis leiduvaid vigu ning neist hoiduda;
 • teksti korrektselt kirjutada, on enesekindlam ja suudab leida uusi lahendusi;
 • leida kiiresti abi erinevatest allikatest.

 

Omandatud oskuste kohta annavad tagasisidet nii koolitaja kui ka koolitusel osalejad. Tulemusi hinnatakse harjutuste ja arutelu käigus. Koolitusel osalejad saavad kaasa materjalid ja töölehed, mida on võimalik pärast koolitust igapäevatöös kasutada. Soovi korral võib osaleja võtta koolitusele kaasa süle- või tahvelarvuti, et kohe järele proovida veebis leiduvate abivahendite kasutamine, täiendada õppematerjali oma märkmetega ning teha harjutusi ja lahendada tööülesandeid.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Loe koolitaja artikleid:

"5 viga, mida vältida keelekasutuses".

"Levinud vead keelekasutuses".

"Millised on levinumad komistuskivid kirjakeeles?"

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Helve Hennoste

  Helve Hennostel on ligi 25 aastat kogemusi keeletoimetajana ja enam kui 10 aastat täiskasvanute koolitajana. Töö erinevate väljaannetega ja Äripäeva teabekirjanduses on aidanud silma peal hoida muutustel, mis keeles toimuvad. Tegelemine erinevate tekstidega eeldab kursisolekut õigekeelsuse normimuudatustega. Ta on pälvinud ka justiitsministeeriumi tunnustuse õigusaktide keeletoimetajana. Eelkõige praktikuna jagab ta oma tähelepanekuid ja nõustab kolleege. Praktikuna on ta jaganud keelenõu asutustele ja ettevõtetele, kirjutanud ning rääkinud müügikirjade koostamisest, toimetanud õigusakte ja eri valdkondade raamatuid.

  Ta on pidanud avatud koolitusi „Igapäevakeele kasutamise näpunäited“, esinenud Äripäeva seminaril „Kuidas sünnib hea tekst?“ ja Äripäeva käsiraamatute autoritele „Tekst ja keelenõuded“, juhtinud Pärnu juhtimiskonverentsil keeletöötuba, keelekoolitanud Rahvakool OÜ s. Sisekoolitusi on temalt tellinud nt Eesti Pank, Politsei- ja Piirivalveamet, Are Targa advokaadibüroo, Liikluskindlustusfond, Delfi ja Äripäeva ajakirjanikud, Elion, ABB, DPD, tõlkijate liit.

  Helve Hennoste

  Helve Hennostel on ligi 25 aastat kogemusi keeletoimetajana ja enam kui 10 aastat täiskasvanute koolitajana. Töö erinevate väljaannetega ja Äripäeva teabekirjanduses on aidanud silma peal hoida muutustel, mis keeles toimuvad. Tegelemine erinevate tekstidega eeldab kursisolekut õigekeelsuse normimuudatustega. Ta on pälvinud ka justiitsministeeriumi tunnustuse õigusaktide keeletoimetajana. Eelkõige praktikuna jagab ta oma tähelepanekuid ja nõustab kolleege. Praktikuna on ta jaganud keelenõu asutustele ja ettevõtetele, kirjutanud ning rääkinud müügikirjade koostamisest, toimetanud õigusakte ja eri valdkondade raamatuid.

  Ta on pidanud avatud koolitusi „Igapäevakeele kasutamise näpunäited“, esinenud Äripäeva seminaril „Kuidas sünnib hea tekst?“ ja Äripäeva käsiraamatute autoritele „Tekst ja keelenõuded“, juhtinud Pärnu juhtimiskonverentsil keeletöötuba, keelekoolitanud Rahvakool OÜ s. Sisekoolitusi on temalt tellinud nt Eesti Pank, Politsei- ja Piirivalveamet, Are Targa advokaadibüroo, Liikluskindlustusfond, Delfi ja Äripäeva ajakirjanikud, Elion, ABB, DPD, tõlkijate liit.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine

10:00 – 11:25

Oska märgata

 • Keele eri tasandid
 • Peamised abiallikad
 • Keele norm ja selle muudatused

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

11:25 – 11:35

Kohvipaus

11:35 – 13:15

Sõna ja lause

 • Sõnavara, uudissõnu, uuendusi ametikeeles
 • Lihtsaid ja keerulisi lauseid
 • Kuidas lauseid selgelt ja täpselt sõnastada
 • Stiilinäiteid: ajakirjanduse keel, bürokraatiakeel ehk kantseliit ning sõnaohtrus

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Õiguskeel ja selge keel

 • Mida võib ja mida ei tohi muuta õiguskeeles?
 • Kuidas kirjutada äri- ja isikunimesid ning ametinimetusi?

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

15:30 – 15:40

Kohvipaus

15:40 – 17:00

Dokumendikeel. Küsimused-vastused

 • Kuidas kirja või e-kirja sõnastada ja vormistada?
 • Kas dokumendikeel on erikeel?

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

Ametitekstide koostamine ja selge keelekasutus

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitus on praktiline ning põhineb ajakirjanduse ja asjaajamiskeele näidetel. Põhirõhk ei ole suunatud reeglite õppimisele, vaid nende praktikas kasutamisele ja olulisemate põhimõtete meeldetuletamisele, käsitletakse ka normimuudatusi.

Selgus on suhteline mõiste: mis on selge ühele, ei pruugi olla selge teisele. Koolitusel keskendutakse pigem ametiteksti kui terviku ülesehitusele, mitte üksikutele grammatikaküsimustele, värskendatakse keeleteadmisi ja kinnistatakse varasemaid oskusi. Praktilised harjutused aitavad kinnistada uusi või meelde tuletada varasemaid teadmisi-oskusi.

 

Koolitusele on oodatud kõik, kelle tegevus on seotud mis tahes liiki kirjaliku suhtlusega, kes koostavad dokumente, vastutavad ettevõtte veebilehe eest, kirjutavad ning koostavad teavitus- ja turundusmaterjale.


Koolituse eesmärk on juhtida tähelepanu levinud keele- ja stiilivigadele ning parandada kirjalikku väljendusoskust.


Koolituse tulemusena oskab osaleja

 • eristada eri tasandi tekste;
 • leida üles stiilikonarused;
 • leida ja parandada tekstis leiduvaid vigu ning neist hoiduda;
 • teksti korrektselt kirjutada, on enesekindlam ja suudab leida uusi lahendusi;
 • leida kiiresti abi erinevatest allikatest.

 

Omandatud oskuste kohta annavad tagasisidet nii koolitaja kui ka koolitusel osalejad. Tulemusi hinnatakse harjutuste ja arutelu käigus. Koolitusel osalejad saavad kaasa materjalid ja töölehed, mida on võimalik pärast koolitust igapäevatöös kasutada. Soovi korral võib osaleja võtta koolitusele kaasa süle- või tahvelarvuti, et kohe järele proovida veebis leiduvate abivahendite kasutamine, täiendada õppematerjali oma märkmetega ning teha harjutusi ja lahendada tööülesandeid.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

 

Täpsem ülevaade koolituse teemadest on saadaval ajakavas.

 

Loe koolitaja artikleid:

"5 viga, mida vältida keelekasutuses".

"Levinud vead keelekasutuses".

"Millised on levinumad komistuskivid kirjakeeles?"

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Koolitajad

 • Helve Hennoste

  Helve Hennostel on ligi 25 aastat kogemusi keeletoimetajana ja enam kui 10 aastat täiskasvanute koolitajana. Töö erinevate väljaannetega ja Äripäeva teabekirjanduses on aidanud silma peal hoida muutustel, mis keeles toimuvad. Tegelemine erinevate tekstidega eeldab kursisolekut õigekeelsuse normimuudatustega. Ta on pälvinud ka justiitsministeeriumi tunnustuse õigusaktide keeletoimetajana. Eelkõige praktikuna jagab ta oma tähelepanekuid ja nõustab kolleege. Praktikuna on ta jaganud keelenõu asutustele ja ettevõtetele, kirjutanud ning rääkinud müügikirjade koostamisest, toimetanud õigusakte ja eri valdkondade raamatuid.

  Ta on pidanud avatud koolitusi „Igapäevakeele kasutamise näpunäited“, esinenud Äripäeva seminaril „Kuidas sünnib hea tekst?“ ja Äripäeva käsiraamatute autoritele „Tekst ja keelenõuded“, juhtinud Pärnu juhtimiskonverentsil keeletöötuba, keelekoolitanud Rahvakool OÜ s. Sisekoolitusi on temalt tellinud nt Eesti Pank, Politsei- ja Piirivalveamet, Are Targa advokaadibüroo, Liikluskindlustusfond, Delfi ja Äripäeva ajakirjanikud, Elion, ABB, DPD, tõlkijate liit.

  Helve Hennoste

  Helve Hennostel on ligi 25 aastat kogemusi keeletoimetajana ja enam kui 10 aastat täiskasvanute koolitajana. Töö erinevate väljaannetega ja Äripäeva teabekirjanduses on aidanud silma peal hoida muutustel, mis keeles toimuvad. Tegelemine erinevate tekstidega eeldab kursisolekut õigekeelsuse normimuudatustega. Ta on pälvinud ka justiitsministeeriumi tunnustuse õigusaktide keeletoimetajana. Eelkõige praktikuna jagab ta oma tähelepanekuid ja nõustab kolleege. Praktikuna on ta jaganud keelenõu asutustele ja ettevõtetele, kirjutanud ning rääkinud müügikirjade koostamisest, toimetanud õigusakte ja eri valdkondade raamatuid.

  Ta on pidanud avatud koolitusi „Igapäevakeele kasutamise näpunäited“, esinenud Äripäeva seminaril „Kuidas sünnib hea tekst?“ ja Äripäeva käsiraamatute autoritele „Tekst ja keelenõuded“, juhtinud Pärnu juhtimiskonverentsil keeletöötuba, keelekoolitanud Rahvakool OÜ s. Sisekoolitusi on temalt tellinud nt Eesti Pank, Politsei- ja Piirivalveamet, Are Targa advokaadibüroo, Liikluskindlustusfond, Delfi ja Äripäeva ajakirjanikud, Elion, ABB, DPD, tõlkijate liit.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine

10:00 – 11:25

Oska märgata

 • Keele eri tasandid
 • Peamised abiallikad
 • Keele norm ja selle muudatused

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

11:25 – 11:35

Kohvipaus

11:35 – 13:15

Sõna ja lause

 • Sõnavara, uudissõnu, uuendusi ametikeeles
 • Lihtsaid ja keerulisi lauseid
 • Kuidas lauseid selgelt ja täpselt sõnastada
 • Stiilinäiteid: ajakirjanduse keel, bürokraatiakeel ehk kantseliit ning sõnaohtrus

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Õiguskeel ja selge keel

 • Mida võib ja mida ei tohi muuta õiguskeeles?
 • Kuidas kirjutada äri- ja isikunimesid ning ametinimetusi?

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

15:30 – 15:40

Kohvipaus

15:40 – 17:00

Dokumendikeel. Küsimused-vastused

 • Kuidas kirja või e-kirja sõnastada ja vormistada?
 • Kas dokumendikeel on erikeel?

Kasutatavad meetodid: praktilised ülesanded, arutelu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]