Spetsialistist juhiks

Kompass Sinu juhiks arenemise teekonnal!

Spetsialistist juhiks

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Aasta Koolitaja 2022

Õnnitlused uue rolli osas on vastu võetud ja väljakutsed terendavad, kuid arusaam juhtimisest pole veel päris selge. Esimesed sammud juhina võivad olla ühtaegu nii elevust kui ka ärevust tekitavad. Tule ja valmista end uueks teekonnaks ette läbi mõtestatud ning süsteemse lähenemise uuele ametile ning kujunda endale toetav tööriistakast, mis aitab suunda hoida ja tulemusi saavutada.

 

Õppe eesmärk on kujundada arusaam juhi rollist ja ülesannetest ning oskused, kuidas neid ülesandeid täita. Koolitusel võetakse läbi olulised teemad, mis aitavad juhil esimesi samme teha ning arutatakse, milliseid väljakutseid juhtimine kaasa toob ja kuidas neid väljakutseid ületada.

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud juhtidele/ettevõtjatele, kes pole varasemalt juhi rollis olnud ja/või selleks ettevalmistust saanud.

Õppe tulemusel osaleja:

 • mõistab juhtimist, juhi rolli ja juhtimise väljakutseid;
 • teab ja tunneb juhtimise põhitegevusi;
 • oskab analüüsida end juhina ja toetavat käekirja kujundada;
 • teeb vahet juhil ja liidril, oskab analüüsida erinevaid juhi tüüpe ja juhtimisviise;
 • on teadlikum ja enesekindlam oma organisatsioonis juhina muutuste elluviimisel, et liikuda suurema koostöö ja efektiivsema tulemuse suunas.

Metoodika:

Tegemist on aktiivõppega, kus loeng vaheldub diskussioonide, näidisjuhtumite ning praktiliste harjutustega.

Koolitust viib läbi Kristo Krumm.

Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal. Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Spetsialistis juhiks koolitusel osalenutele soovitame jätkukoolitusena "Spetsialistist juhiks 2. osa", mis aitab praktiseerival juhil arendada oma juhtimisoskused järgmisele tasemele.

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px) - Lilyjan Viitak, Barrus AS

Akadeemia Tagasiside Lilyjan

"Koolituse otsimine sai alguse sellest, et kasvasin tiimist välja tiimijuhiks, mistõttu tundsin, et tahan leida koolitust, mis mind kõnetaks ja  ka aitaks. Antud koolituse teemad kõnetasid mind väga. Olen tänulik koolitajale, kes andis erinevaid raamatusoovitusi – väga hea võimalus juurde lugeda ja õppida. Koolitusel jäi kõlama mitmed teemad. Näiteks delegeerimine, mida paljud juhid ei oska ja mis ka mulle keeruline on. Asi pole selles, et ei usaldaks oma tiimiliikmeid, vaid see on lihtne kontrolliomamise soov. Koolitaja tõi väga palju näited, millega sai samastuda või mida meelde jätta. Koolitus oli hea sissejuhatus juhtimisse."

Tärnid (210x40 Px) - Pavel Issajev, Bauroc AS

Akadeemia Tootepilt 2

„Tihti juhtub see, et juht juhib endast targemaid inimesi. Selle all mõtlen seda, et alluv võib olla inimkäitumises juhist targem. Minu meelest jääb paljudel juhtidel puudu psühholoogiateadmistest. Kristo täitis need lüngad, oli meeldiva suhtumisega, tõmbas koolitusel osalejaid kaasa ning tõi palju praktilise elu näiteid. Leidsin ka kinnitust oma mõttele otsustamise osas: parem võtta vastu otsus kui jääda kahevahele või üldse mitte otsustada. Isegi kui arvad, et eksid, siis ikkagi ole julge otsustama!“

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristo Krumm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

09:45 – 11:30

Juhtimine ja juht

 • Kes on juht ja millega ta tegeleb?
 • Mis on juhtimise eesmärgid, juhtimine praktikas, juhi ja meeskonna rollid

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Juhi peamised tegevused ja „tööriistad“

 • Eesmärgistamine
 • Motiveerimine
 • Kontrollimine
 • Eestvedamine
 • Juhtimised „tööriistad“ – tasakaalus tulemuskaart, eelarve, kontrollsüsteemid

Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja näidisjuhtumid

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Juht kui liider

 • Juhi erinevad rollid
 • Liider vs administratiivne juht
 • Juhi „käekiri“

Kasutatavad meetodid: näidisjuhtumid ja praktilised ülesanded

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Juhi suurimad väljakutsed ja komistuskivid

 • Kuidas ja miks juhid ebaõnnestuvad?
 • Kuidas juhtida nii, et meeskond oleks koostööaldis?
 • Olulisemad meeskonnatöö juhtimisvõtted

Kasutatavad meetodid: näidisjuhtumid ja praktilised ülesanded

Spetsialistist juhiks

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Aasta Koolitaja 2022

Õnnitlused uue rolli osas on vastu võetud ja väljakutsed terendavad, kuid arusaam juhtimisest pole veel päris selge. Esimesed sammud juhina võivad olla ühtaegu nii elevust kui ka ärevust tekitavad. Tule ja valmista end uueks teekonnaks ette läbi mõtestatud ning süsteemse lähenemise uuele ametile ning kujunda endale toetav tööriistakast, mis aitab suunda hoida ja tulemusi saavutada.

 

Õppe eesmärk on kujundada arusaam juhi rollist ja ülesannetest ning oskused, kuidas neid ülesandeid täita. Koolitusel võetakse läbi olulised teemad, mis aitavad juhil esimesi samme teha ning arutatakse, milliseid väljakutseid juhtimine kaasa toob ja kuidas neid väljakutseid ületada.

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud juhtidele/ettevõtjatele, kes pole varasemalt juhi rollis olnud ja/või selleks ettevalmistust saanud.

Õppe tulemusel osaleja:

 • mõistab juhtimist, juhi rolli ja juhtimise väljakutseid;
 • teab ja tunneb juhtimise põhitegevusi;
 • oskab analüüsida end juhina ja toetavat käekirja kujundada;
 • teeb vahet juhil ja liidril, oskab analüüsida erinevaid juhi tüüpe ja juhtimisviise;
 • on teadlikum ja enesekindlam oma organisatsioonis juhina muutuste elluviimisel, et liikuda suurema koostöö ja efektiivsema tulemuse suunas.

Metoodika:

Tegemist on aktiivõppega, kus loeng vaheldub diskussioonide, näidisjuhtumite ning praktiliste harjutustega.

Koolitust viib läbi Kristo Krumm.

Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal. Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Spetsialistis juhiks koolitusel osalenutele soovitame jätkukoolitusena "Spetsialistist juhiks 2. osa", mis aitab praktiseerival juhil arendada oma juhtimisoskused järgmisele tasemele.

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px) - Lilyjan Viitak, Barrus AS

Akadeemia Tagasiside Lilyjan

"Koolituse otsimine sai alguse sellest, et kasvasin tiimist välja tiimijuhiks, mistõttu tundsin, et tahan leida koolitust, mis mind kõnetaks ja  ka aitaks. Antud koolituse teemad kõnetasid mind väga. Olen tänulik koolitajale, kes andis erinevaid raamatusoovitusi – väga hea võimalus juurde lugeda ja õppida. Koolitusel jäi kõlama mitmed teemad. Näiteks delegeerimine, mida paljud juhid ei oska ja mis ka mulle keeruline on. Asi pole selles, et ei usaldaks oma tiimiliikmeid, vaid see on lihtne kontrolliomamise soov. Koolitaja tõi väga palju näited, millega sai samastuda või mida meelde jätta. Koolitus oli hea sissejuhatus juhtimisse."

Tärnid (210x40 Px) - Pavel Issajev, Bauroc AS

Akadeemia Tootepilt 2

„Tihti juhtub see, et juht juhib endast targemaid inimesi. Selle all mõtlen seda, et alluv võib olla inimkäitumises juhist targem. Minu meelest jääb paljudel juhtidel puudu psühholoogiateadmistest. Kristo täitis need lüngad, oli meeldiva suhtumisega, tõmbas koolitusel osalejaid kaasa ning tõi palju praktilise elu näiteid. Leidsin ka kinnitust oma mõttele otsustamise osas: parem võtta vastu otsus kui jääda kahevahele või üldse mitte otsustada. Isegi kui arvad, et eksid, siis ikkagi ole julge otsustama!“

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristo Krumm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

09:45 – 11:30

Juhtimine ja juht

 • Kes on juht ja millega ta tegeleb?
 • Mis on juhtimise eesmärgid, juhtimine praktikas, juhi ja meeskonna rollid

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Juhi peamised tegevused ja „tööriistad“

 • Eesmärgistamine
 • Motiveerimine
 • Kontrollimine
 • Eestvedamine
 • Juhtimised „tööriistad“ – tasakaalus tulemuskaart, eelarve, kontrollsüsteemid

Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja näidisjuhtumid

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Juht kui liider

 • Juhi erinevad rollid
 • Liider vs administratiivne juht
 • Juhi „käekiri“

Kasutatavad meetodid: näidisjuhtumid ja praktilised ülesanded

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Juhi suurimad väljakutsed ja komistuskivid

 • Kuidas ja miks juhid ebaõnnestuvad?
 • Kuidas juhtida nii, et meeskond oleks koostööaldis?
 • Olulisemad meeskonnatöö juhtimisvõtted

Kasutatavad meetodid: näidisjuhtumid ja praktilised ülesanded

Registreerimine

Hind
Osalejaid

10.09.2024 Spetsialistist juhiks

Kohad täis

30.09.2024 Spetsialistist juhiks

549,00 €

669,78 € km-ga

19.11.2024 Spetsialistist juhiks

549,00 €

669,78 € km-ga

10.09.2024 Spetsialistist juhiks

OsalejaidHind
Kohad täis

30.09.2024 Spetsialistist juhiks

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

19.11.2024 Spetsialistist juhiks

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine, mida hindab koolitaja praktiliset harjutuste ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumisRatastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]