Ettevõtte arvestussüsteem

Ettevõtte arvestussüsteem

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Juhtimisotsuste tegemine põhineb andmetel ning peab olema hoolikalt kalkuleeritud. Seega vajavad juhid juhtimisotsuste tegemisel mitmesugust infot, et adekvaatselt reageerida nii sise- kui väliskeskkonnast tulevatele muutustele. Selliseks infoks on reeglina erinevad omahinna tasemed, tootlikkust ning kasumlikkust puudutavad näitajad.

Finantsaruandlusest saadavate andmete puuduseks on see, et tegemist on minevikus toimunud infoga, mis saabub juhi töölauale viivitusega ning reeglina on see üldine (ettevõtet tervikuna kajastav, mitte konkreetsele tootele orienteeritud). Otsustamine ise on aga tulevikku suunatud tegevus, mistõttu tuleks kasutada ka tulevikku suunatud majandusarvestust (otsusepõhjenduslik majandus­arvestus, juhtimisarvestus), mis osaliselt põhineb kuluarvestusel (juhtimisarvestuse spetsiifilisi vajadusi koondav detailne arvestus ettevõtte kulude kohta).

 

Koolituse teemad:

 • ettevõtte äriprotsesside kaardistamine;
 • rahaliste ja mitterahaliste näitajate tuvastamine, eristamine ja kasutamine. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, nende kogumine ja kasutamine;
 • standardkulud, normkulud ja tegelikud kulud;
 • sissejuhatus mõõdikute süsteemi väljatöötamisse ja kasutamisesse;
 • toodete ja teenuste omahinna arvutamine, müügihinna määramine kasumlikkuse saavutamiseks;
 • ettevõtte tegevusmahu tasuvuspunkti arvutamine.

Koolituse eesmärk on anda teadmised ettevõtte arvestussüsteemi ülesehitamisest ning praktilised oskused selle kasutamiseks.

Koolitusele on oodatud osalejad ettevõtetest, kus juba juurutatakse või plaanitakse juurutada juhtimisarvestussüsteem.

Oodatud on:

 • juhid - ettevõtete juhid, ostujuhid, müügijuhid, osakonnajuhid;
 • arvestusala spetsialistid - raamatupidajad, pearaamatupidajad;
 • töötajad, kelle ülesandeks on koostada eelarveid, prognoose ja kalkulatsioone või osaleda nende koostamise protsessides - müügijuhid- ja spetsialistid, eelarvestajad, prognoosijad, analüütikud.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid juhtimisotsuste tegemisel tugineda „kõhutunde“ asemel arvestuspõhisele infole?
 • Soovid teada, kuidas arvutada toote või teenuse omahinda, milles kajastuvad kõik ettevõtte kulud?
 • Soovid teada, kuidas hinnata muutuste mõju ettevõtte tegevustulemustele?
 • Soovid teada, kas müügimahu suurendamine hinna langetamisega on tasuv?
 • Soovid teada, kuidas üles ehitada ettevõtte arvestussüsteem, mis võimaldab nii eelarvestada, prognoosida kui mõõta ettevõtte tulemusi?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab erinevaid kululiike ja nende tekkepõhjuseid ning oskab anda sisendit juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
 • oskab analüüsida otsuste tegemiseks vajalikke rahalisi ja mitterahalisi näitajad;
 • oskab arvutada toote või teenuse õige omahinna, võttes arvesse kõik ettevõttes esinevad kulud;
 • oskab arvutada tulude ja kulude muutuse mõju toote või teenuse omahinnale ja ettevõtte tulemusele;
 • teab kuidas luua arvestussüsteemi tulude ja kulude eelarvestamiseks, prognoosimiseks ning tegelike tulemuste võrdlemiseks.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste kaudu. Harjutusi on võimalik sooritada (soovi korral) enda ettevõtte andmetel. Selleks palume osalejal ette valmistada oma ettevõtte materjalid: kasumiaruanne kontode ja kuude lõikes ning tegevusmahtu iseloomustavad näitajad. 
Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Märt Murd

  Märt tegutseb finantsjuhi ja ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis, finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja  prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Märt on töötanud ka Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants-prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused). Täna on Märt finantsjuht jääkvillast mullikile alternatiivi tootvas Woola’s.

  Käesoleval aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt koostöös Excellent Business Solutionsiga välja antava Arvestusala Edendaja tiitli, mis selgitati välja ajakirja lugejate vahel korraldatud avaliku hääletusega. Märdi ajakirjas ilmunud persoonilugu saad lugeda SIIT.

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

  Märt Murd

  Märt tegutseb finantsjuhi ja ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis, finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja  prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Märt on töötanud ka Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants-prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused). Täna on Märt finantsjuht jääkvillast mullikile alternatiivi tootvas Woola’s.

  Käesoleval aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt koostöös Excellent Business Solutionsiga välja antava Arvestusala Edendaja tiitli, mis selgitati välja ajakirja lugejate vahel korraldatud avaliku hääletusega. Märdi ajakirjas ilmunud persoonilugu saad lugeda SIIT.

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Ettevõtte arvestussüsteem

 • Majandusarvestus, finantsarvestus, kuluarvestus, juhtimisarvestus – mis need on, mis neist kasu on ning millist neist juhtimisel kasutada?
 • Mille üle ettevõttes arvestust tuleb pidada?
 • Näide: ettevõtte mõõdikute süsteem.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Ettevõtte kulude analüüs

 • Millist liiki kulud ettevõttes esinevad ning kuidas neid ära tunda?
 • Miks on kulude liigitamine oluline ja mida erinevad kululiigid meile räägivad?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Omahinna arvutus

 • Mida tähendab omahind ja miks seda arvutatakse?
 • Omahinna kasutamine finantsarvestuses ja ettevõtte juhtimisel.
 • Kuidas omahinda arvutatakse ja millised kululiigid on olulised?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Täiskuluarvestus e. traditsiooniline kuluarvestus (traditional costing)

 • Omahinna arvutamine tellimuspõhises kuluarvestuses
 • Omahinna arvutamine protsessipõhises kuluarvestuses
Ettevõtte arvestussüsteem

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Juhtimisotsuste tegemine põhineb andmetel ning peab olema hoolikalt kalkuleeritud. Seega vajavad juhid juhtimisotsuste tegemisel mitmesugust infot, et adekvaatselt reageerida nii sise- kui väliskeskkonnast tulevatele muutustele. Selliseks infoks on reeglina erinevad omahinna tasemed, tootlikkust ning kasumlikkust puudutavad näitajad.

Finantsaruandlusest saadavate andmete puuduseks on see, et tegemist on minevikus toimunud infoga, mis saabub juhi töölauale viivitusega ning reeglina on see üldine (ettevõtet tervikuna kajastav, mitte konkreetsele tootele orienteeritud). Otsustamine ise on aga tulevikku suunatud tegevus, mistõttu tuleks kasutada ka tulevikku suunatud majandusarvestust (otsusepõhjenduslik majandus­arvestus, juhtimisarvestus), mis osaliselt põhineb kuluarvestusel (juhtimisarvestuse spetsiifilisi vajadusi koondav detailne arvestus ettevõtte kulude kohta).

 

Koolituse teemad:

 • ettevõtte äriprotsesside kaardistamine;
 • rahaliste ja mitterahaliste näitajate tuvastamine, eristamine ja kasutamine. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad, nende kogumine ja kasutamine;
 • standardkulud, normkulud ja tegelikud kulud;
 • sissejuhatus mõõdikute süsteemi väljatöötamisse ja kasutamisesse;
 • toodete ja teenuste omahinna arvutamine, müügihinna määramine kasumlikkuse saavutamiseks;
 • ettevõtte tegevusmahu tasuvuspunkti arvutamine.

Koolituse eesmärk on anda teadmised ettevõtte arvestussüsteemi ülesehitamisest ning praktilised oskused selle kasutamiseks.

Koolitusele on oodatud osalejad ettevõtetest, kus juba juurutatakse või plaanitakse juurutada juhtimisarvestussüsteem.

Oodatud on:

 • juhid - ettevõtete juhid, ostujuhid, müügijuhid, osakonnajuhid;
 • arvestusala spetsialistid - raamatupidajad, pearaamatupidajad;
 • töötajad, kelle ülesandeks on koostada eelarveid, prognoose ja kalkulatsioone või osaleda nende koostamise protsessides - müügijuhid- ja spetsialistid, eelarvestajad, prognoosijad, analüütikud.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid juhtimisotsuste tegemisel tugineda „kõhutunde“ asemel arvestuspõhisele infole?
 • Soovid teada, kuidas arvutada toote või teenuse omahinda, milles kajastuvad kõik ettevõtte kulud?
 • Soovid teada, kuidas hinnata muutuste mõju ettevõtte tegevustulemustele?
 • Soovid teada, kas müügimahu suurendamine hinna langetamisega on tasuv?
 • Soovid teada, kuidas üles ehitada ettevõtte arvestussüsteem, mis võimaldab nii eelarvestada, prognoosida kui mõõta ettevõtte tulemusi?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab erinevaid kululiike ja nende tekkepõhjuseid ning oskab anda sisendit juhtimisotsuste vastuvõtmiseks;
 • oskab analüüsida otsuste tegemiseks vajalikke rahalisi ja mitterahalisi näitajad;
 • oskab arvutada toote või teenuse õige omahinna, võttes arvesse kõik ettevõttes esinevad kulud;
 • oskab arvutada tulude ja kulude muutuse mõju toote või teenuse omahinnale ja ettevõtte tulemusele;
 • teab kuidas luua arvestussüsteemi tulude ja kulude eelarvestamiseks, prognoosimiseks ning tegelike tulemuste võrdlemiseks.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste harjutuste kaudu. Harjutusi on võimalik sooritada (soovi korral) enda ettevõtte andmetel. Selleks palume osalejal ette valmistada oma ettevõtte materjalid: kasumiaruanne kontode ja kuude lõikes ning tegevusmahtu iseloomustavad näitajad. 
Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Märt Murd

  Märt tegutseb finantsjuhi ja ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis, finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja  prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Märt on töötanud ka Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants-prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused). Täna on Märt finantsjuht jääkvillast mullikile alternatiivi tootvas Woola’s.

  Käesoleval aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt koostöös Excellent Business Solutionsiga välja antava Arvestusala Edendaja tiitli, mis selgitati välja ajakirja lugejate vahel korraldatud avaliku hääletusega. Märdi ajakirjas ilmunud persoonilugu saad lugeda SIIT.

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

  Märt Murd

  Märt tegutseb finantsjuhi ja ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis, finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja  prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Märt on töötanud ka Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants-prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused). Täna on Märt finantsjuht jääkvillast mullikile alternatiivi tootvas Woola’s.

  Käesoleval aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt koostöös Excellent Business Solutionsiga välja antava Arvestusala Edendaja tiitli, mis selgitati välja ajakirja lugejate vahel korraldatud avaliku hääletusega. Märdi ajakirjas ilmunud persoonilugu saad lugeda SIIT.

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Ettevõtte arvestussüsteem

 • Majandusarvestus, finantsarvestus, kuluarvestus, juhtimisarvestus – mis need on, mis neist kasu on ning millist neist juhtimisel kasutada?
 • Mille üle ettevõttes arvestust tuleb pidada?
 • Näide: ettevõtte mõõdikute süsteem.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Ettevõtte kulude analüüs

 • Millist liiki kulud ettevõttes esinevad ning kuidas neid ära tunda?
 • Miks on kulude liigitamine oluline ja mida erinevad kululiigid meile räägivad?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Omahinna arvutus

 • Mida tähendab omahind ja miks seda arvutatakse?
 • Omahinna kasutamine finantsarvestuses ja ettevõtte juhtimisel.
 • Kuidas omahinda arvutatakse ja millised kululiigid on olulised?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Täiskuluarvestus e. traditsiooniline kuluarvestus (traditional costing)

 • Omahinna arvutamine tellimuspõhises kuluarvestuses
 • Omahinna arvutamine protsessipõhises kuluarvestuses

Registreerimine

Hind
Osalejaid

14.-15.10.2024 Ettevõtte arvestussüsteem

975,00 €

1189,50 € km-ga

14.-15.10.2024 Ettevõtte arvestussüsteem

OsalejaidHind

975,00 €

1189,50 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]