Finantsjuhtimise arenguprogramm

Finantsjuhtimise arenguprogramm

Kestus:

60 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Programm koosneb 8 koolituspäevast

Koolitusprogrammi eesmärk on pakkuda ambitsioonikale ja kogenud arvestusvaldkonna töötajale (raamatupidajad, audiitorid, siseaudiitorid jne) võimalus teha oma tööelus järgmine suur samm ja liikuda finantsjuhi positsioonile.

Programm pakub osalejale selle eesmärgi elluviimiseks kõige ajakohasemaid teadmisi finantsplaneerimistest, rahakäibe planeerimisest, finantsanalüüsist, aga ka investeeringutest ja riskijuhtimisest.
Digimaailma kiired arengud on muutmas ka raamatupidajate rolli ja ootusi neile. Üha enam on oluline, et raamatupidaja oleks muu hulgas ka nõustaja ning sisuline partner ettevõtte juhile, kes oskab anda nõu nii maksuküsimustes kui ka äriotsustes laiemalt. Audiitoritel ja siseaudiitoritel on aga olemas vajalikud teadmised ning ettevalmistus, mis võimaldavad edasiarengut finantsjuhtimise maailma. Neid võimalusi ja eeliseid on hea oma karjääri arenguks märgata ja ära kasutada.

Koolitusele on oodatud pearaamatupidajad, raamatupidajad ja raamatupidamisbüroode töötajad.
Samuti audiitorid ja siseaudiitorid, kelle arenguperspektiiv on seotud ettevõtte finantsjuhi ametiga.

Koolitusprogramm sobib sulle, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid analüüsida ettevõtte toimimist ja tulemusi ning koostada finantsprognoose?
 • Soovid teada, kuidas üles ehitada ettevõtte arvestussüsteem, mis võimaldab nii eelarvestada, prognoosida kui mõõta ettevõtte tulemusi?
 • Sul on vaja ettevõtte finantssüsteeme arendada, et saada kvaliteetsemat infot juhtimisotsusteks?
 • Soovid arendada oma oskust lugeda finantsaruandeid, näha olulisi seoseid ja mõista finantssuhtarve?

Koolitusprogrammi läbinud osaleja:

 • teab, kuidas lugeda finantsaruandeid ja tõlgendada suhtarve;
 • mõistab finantsanalüüsi olemust ja rakendamise võimalusi;
 • teab, kuidas mõõta ja hinnata efektiivsust, kasumlikkust, likviidsust;
 • teab, kuidas luua ja parendada ettevõtte finantssüsteemi;
 • teab, kuidas juhtida käibekapitali nii, et tulemuseks oleks rohkem vaba raha;
 • teab erinevaid kululiike ja nende tekkepõhjuseid ning oskab anda sisendit juhtimisotsusteks;
 • oskab analüüsida otsuste tegemiseks vajalikke rahalisi ja mitterahalisi näitajad;

Koolitusprogrammi läbinutele väljastame tunnistuse. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine.
Üksikutes moodulites või eraldi koolituspäevadel osalejatele anname välja tunnistuse osaletud mooduli või koolituspäeva kohta.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Finantsjuhtimise arenguprogramm koosneb kolmest eraldi moodulist (iga moodul 2 päeva) ning kolmest eraldi koolituspäevast. Mooduleid ja koolituspäevi on võimalik osta ka eraldi.

1 - Moodul: Ettevõtte finantsanalüüs (2 päeva)

Esimene moodul keskendub finantsanalüüsile. Kahe koolituspäeva käigus saavad osalejad laialdased teadmised finantsanalüüsi olemusest, meetoditest ja rakendamise viisidest ning praktilised oskused aruannete mõistmiseks ja tõlgendamiseks. Koolituspäevad on üles ehitatud osalejaid kaasavas vormis ning koolitaja paneb rõhku praktilistele tegevustele ning toob reaalelulisi näiteid. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

2 - Moodul: Ettevõtte arvestussüsteem (2 päeva)

Teise mooduli fookuses on ettevõtte arvestussüsteem tervikuna. Kahe koolituspäeva jooksul saavad osalejad teadmised ettevõtte arvestussüsteemi ülesehitamisest ning praktilised oskused selle kasutamiseks. Koolituspäevad on rikastatud praktiliste harjutustega, mida on võimalik lahendada kasutades enda ettevõtte andmeid. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

3 - Ettevõtte finantsplaneerimine (1päev)

Viies koolituspäev keskendub ettevõtte finantsplaneerimisele. Osalejad saavad praktilised teadmised finantsplaneerimisest, eelarvestamise meetoditest ja rakendamise viisidest ning praktilised oskused eelarvestamiseks. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

4 - Investeeringute eelarvestamine (1 päev)

Kuues koolituspäev keskendub investeeringute eelarvestamisele. Osalejad saavad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused pikaajaliste investeeringuprojektide planeerimiseks, nende tasuvuse hindamiseks ja kaalutletud investeerimisotsuste tegemiseks. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

5 - Rahakäibe aruande analüüs (1 päev)

Seitsmes koolituspäev võtab fookusesse rahakäibe planeerimise. Koolituss annab teoreetilised ning praktilised teadmised rahakäibe aruande sisu lugemisest, koostamisest, planeerimisest ning eelarvestamisest. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

6 - Riskijuhtimine (0,5 päeva)

Poolepäevane koolitus teeb sissejuhtatuse riskijuhtimise teemasse ning annab ülevaade ettevõtte riskide juhtimise põhimõtetesse.

 

Esimene moodul koosneb 1. ja 2. päevast ning seda kahepäevast moodulit saab kogu programmist ka eraldi osta.

Teine moodul koosneb 3. ja 4. päevast ning seda kahepäevast moodulit saab kogu programmist ka eraldi osta.

Kõiki eraldi koolituspäevi saab kogu programmist ja moodulitest eraldiseisvana osta.

Tagasiside:

Jüri Lehtsaar Eesti Maaülikool: „Jäin koolitusega väga rahule, kuna siin oli nii koolitaja poolt praktilist lähenemist kui ka teiste osalejate kogemust. Kaasa võtsin häid Exceli rakendusi ja erinevaid lähenemisi, mida oma töös rakendada saan. Kõik lektorid olid oma ala professionaalid. Eriti hea oli see, et koolitaja arvestas osalejatega ja arendas jooksvalt vastavalt osalejate profiiliga koolitusmaterjale ja slaide."

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Teemakohane artikkel:

Raamatupidaja, tahad teenida mitu korda kõrgemat palka? Hakka hoopis finantsjuhiks

Tõhus finantsjuht suudab kujundada ettevõtte strateegiat ja tulevikku

Koolitajad

 • Märt Murd

  Märt tegutseb finantsjuhi ja ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis, finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja  prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Märt on töötanud ka Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants-prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused). Täna on Märt finantsjuht jääkvillast mullikile alternatiivi tootvas Woola’s.

  Käesoleval aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt koostöös Excellent Business Solutionsiga välja antava Arvestusala Edendaja tiitli, mis selgitati välja ajakirja lugejate vahel korraldatud avaliku hääletusega. Märdi ajakirjas ilmunud persoonilugu saad lugeda SIIT.

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

  Märt Murd

  Märt tegutseb finantsjuhi ja ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis, finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja  prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Märt on töötanud ka Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants-prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused). Täna on Märt finantsjuht jääkvillast mullikile alternatiivi tootvas Woola’s.

  Käesoleval aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt koostöös Excellent Business Solutionsiga välja antava Arvestusala Edendaja tiitli, mis selgitati välja ajakirja lugejate vahel korraldatud avaliku hääletusega. Märdi ajakirjas ilmunud persoonilugu saad lugeda SIIT.

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

 • Inga Stelmak

  Inga on suurte kogemustega finantsist, koolitaja ja ettevõtja. Töötanud finantsjuhina mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides (Sportland International Group AS, Six Apples Finance OÜ jt).  Ta on olnud Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõud 2014 – 2022.

  Tugevaim omadus koolitajana on oskus keerulisi asja arusaadavalt ja kaasa haaravalt edasi anda. Inga koolitused on väga praktilised. Ta on kirjutanud raamatu „Juhi ja ettevõtja raharaamat. Ettevõtte finantsidest lihtsalt ja selgelt“. Olles ka ise ettevõtja teab ta , kui oluline on finantsteadlikkus eduka ja konkurentsivõimelise ettevõtte loomisel ja arendamisel. Finantsid pole midagi eraldiseisvat ega keerulist, vaid lihtne tööriist ettevõtte tulemislikuks juhtimiseks.

  Inga on ka  Eesti Ettevõtlike Naiste assotsiatsiooni liige.

  Inga Stelmak

  Inga on suurte kogemustega finantsist, koolitaja ja ettevõtja. Töötanud finantsjuhina mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides (Sportland International Group AS, Six Apples Finance OÜ jt).  Ta on olnud Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõud 2014 – 2022.

  Tugevaim omadus koolitajana on oskus keerulisi asja arusaadavalt ja kaasa haaravalt edasi anda. Inga koolitused on väga praktilised. Ta on kirjutanud raamatu „Juhi ja ettevõtja raharaamat. Ettevõtte finantsidest lihtsalt ja selgelt“. Olles ka ise ettevõtja teab ta , kui oluline on finantsteadlikkus eduka ja konkurentsivõimelise ettevõtte loomisel ja arendamisel. Finantsid pole midagi eraldiseisvat ega keerulist, vaid lihtne tööriist ettevõtte tulemislikuks juhtimiseks.

  Inga on ka  Eesti Ettevõtlike Naiste assotsiatsiooni liige.

 • Kuldar Ojang

  Kuldar on saanud magistrikraadi TTÜ Majandusteaduskonnast ning töötanud panganduses alates 1994 aastast, siseauditi töökogemus 15+ aastat Hansapangas/Swedbankis, riskijuhtimise ning toimepidevuse juhtimise kogemus 7 aastat SEB Pangast.

  Muuhulgas on ta olnud auditikomitee liige Eesti Raudtee AS-is, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA-s ning TREV/2 grupis ja viinud läbi siseauditi ja riskijuhtimise teemalisi loenguid Eesti Siseaudiitorite Ühingu liikmetele, mitmetele avaliku – ja erasektori organisatsioonidele ning Audentese ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele.
  Erialased sertifikaatid : CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (Certification on Control Self Assessment).

  Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja IIA – Institute of Internal Auditors liige alates 2000. aastast.

  Kuldar Ojang

  Kuldar on saanud magistrikraadi TTÜ Majandusteaduskonnast ning töötanud panganduses alates 1994 aastast, siseauditi töökogemus 15+ aastat Hansapangas/Swedbankis, riskijuhtimise ning toimepidevuse juhtimise kogemus 7 aastat SEB Pangast.

  Muuhulgas on ta olnud auditikomitee liige Eesti Raudtee AS-is, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA-s ning TREV/2 grupis ja viinud läbi siseauditi ja riskijuhtimise teemalisi loenguid Eesti Siseaudiitorite Ühingu liikmetele, mitmetele avaliku – ja erasektori organisatsioonidele ning Audentese ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele.
  Erialased sertifikaatid : CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (Certification on Control Self Assessment).

  Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja IIA – Institute of Internal Auditors liige alates 2000. aastast.

Finantsjuhtimise arenguprogramm

Kestus:

60 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Programm koosneb 8 koolituspäevast

Koolitusprogrammi eesmärk on pakkuda ambitsioonikale ja kogenud arvestusvaldkonna töötajale (raamatupidajad, audiitorid, siseaudiitorid jne) võimalus teha oma tööelus järgmine suur samm ja liikuda finantsjuhi positsioonile.

Programm pakub osalejale selle eesmärgi elluviimiseks kõige ajakohasemaid teadmisi finantsplaneerimistest, rahakäibe planeerimisest, finantsanalüüsist, aga ka investeeringutest ja riskijuhtimisest.
Digimaailma kiired arengud on muutmas ka raamatupidajate rolli ja ootusi neile. Üha enam on oluline, et raamatupidaja oleks muu hulgas ka nõustaja ning sisuline partner ettevõtte juhile, kes oskab anda nõu nii maksuküsimustes kui ka äriotsustes laiemalt. Audiitoritel ja siseaudiitoritel on aga olemas vajalikud teadmised ning ettevalmistus, mis võimaldavad edasiarengut finantsjuhtimise maailma. Neid võimalusi ja eeliseid on hea oma karjääri arenguks märgata ja ära kasutada.

Koolitusele on oodatud pearaamatupidajad, raamatupidajad ja raamatupidamisbüroode töötajad.
Samuti audiitorid ja siseaudiitorid, kelle arenguperspektiiv on seotud ettevõtte finantsjuhi ametiga.

Koolitusprogramm sobib sulle, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Soovid analüüsida ettevõtte toimimist ja tulemusi ning koostada finantsprognoose?
 • Soovid teada, kuidas üles ehitada ettevõtte arvestussüsteem, mis võimaldab nii eelarvestada, prognoosida kui mõõta ettevõtte tulemusi?
 • Sul on vaja ettevõtte finantssüsteeme arendada, et saada kvaliteetsemat infot juhtimisotsusteks?
 • Soovid arendada oma oskust lugeda finantsaruandeid, näha olulisi seoseid ja mõista finantssuhtarve?

Koolitusprogrammi läbinud osaleja:

 • teab, kuidas lugeda finantsaruandeid ja tõlgendada suhtarve;
 • mõistab finantsanalüüsi olemust ja rakendamise võimalusi;
 • teab, kuidas mõõta ja hinnata efektiivsust, kasumlikkust, likviidsust;
 • teab, kuidas luua ja parendada ettevõtte finantssüsteemi;
 • teab, kuidas juhtida käibekapitali nii, et tulemuseks oleks rohkem vaba raha;
 • teab erinevaid kululiike ja nende tekkepõhjuseid ning oskab anda sisendit juhtimisotsusteks;
 • oskab analüüsida otsuste tegemiseks vajalikke rahalisi ja mitterahalisi näitajad;

Koolitusprogrammi läbinutele väljastame tunnistuse. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine.
Üksikutes moodulites või eraldi koolituspäevadel osalejatele anname välja tunnistuse osaletud mooduli või koolituspäeva kohta.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Finantsjuhtimise arenguprogramm koosneb kolmest eraldi moodulist (iga moodul 2 päeva) ning kolmest eraldi koolituspäevast. Mooduleid ja koolituspäevi on võimalik osta ka eraldi.

1 - Moodul: Ettevõtte finantsanalüüs (2 päeva)

Esimene moodul keskendub finantsanalüüsile. Kahe koolituspäeva käigus saavad osalejad laialdased teadmised finantsanalüüsi olemusest, meetoditest ja rakendamise viisidest ning praktilised oskused aruannete mõistmiseks ja tõlgendamiseks. Koolituspäevad on üles ehitatud osalejaid kaasavas vormis ning koolitaja paneb rõhku praktilistele tegevustele ning toob reaalelulisi näiteid. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

2 - Moodul: Ettevõtte arvestussüsteem (2 päeva)

Teise mooduli fookuses on ettevõtte arvestussüsteem tervikuna. Kahe koolituspäeva jooksul saavad osalejad teadmised ettevõtte arvestussüsteemi ülesehitamisest ning praktilised oskused selle kasutamiseks. Koolituspäevad on rikastatud praktiliste harjutustega, mida on võimalik lahendada kasutades enda ettevõtte andmeid. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

3 - Ettevõtte finantsplaneerimine (1päev)

Viies koolituspäev keskendub ettevõtte finantsplaneerimisele. Osalejad saavad praktilised teadmised finantsplaneerimisest, eelarvestamise meetoditest ja rakendamise viisidest ning praktilised oskused eelarvestamiseks. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

4 - Investeeringute eelarvestamine (1 päev)

Kuues koolituspäev keskendub investeeringute eelarvestamisele. Osalejad saavad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused pikaajaliste investeeringuprojektide planeerimiseks, nende tasuvuse hindamiseks ja kaalutletud investeerimisotsuste tegemiseks. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

5 - Rahakäibe aruande analüüs (1 päev)

Seitsmes koolituspäev võtab fookusesse rahakäibe planeerimise. Koolituss annab teoreetilised ning praktilised teadmised rahakäibe aruande sisu lugemisest, koostamisest, planeerimisest ning eelarvestamisest. Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos MS Excel programmiga.

6 - Riskijuhtimine (0,5 päeva)

Poolepäevane koolitus teeb sissejuhtatuse riskijuhtimise teemasse ning annab ülevaade ettevõtte riskide juhtimise põhimõtetesse.

 

Esimene moodul koosneb 1. ja 2. päevast ning seda kahepäevast moodulit saab kogu programmist ka eraldi osta.

Teine moodul koosneb 3. ja 4. päevast ning seda kahepäevast moodulit saab kogu programmist ka eraldi osta.

Kõiki eraldi koolituspäevi saab kogu programmist ja moodulitest eraldiseisvana osta.

Tagasiside:

Jüri Lehtsaar Eesti Maaülikool: „Jäin koolitusega väga rahule, kuna siin oli nii koolitaja poolt praktilist lähenemist kui ka teiste osalejate kogemust. Kaasa võtsin häid Exceli rakendusi ja erinevaid lähenemisi, mida oma töös rakendada saan. Kõik lektorid olid oma ala professionaalid. Eriti hea oli see, et koolitaja arvestas osalejatega ja arendas jooksvalt vastavalt osalejate profiiliga koolitusmaterjale ja slaide."

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Teemakohane artikkel:

Raamatupidaja, tahad teenida mitu korda kõrgemat palka? Hakka hoopis finantsjuhiks

Tõhus finantsjuht suudab kujundada ettevõtte strateegiat ja tulevikku

Koolitajad

 • Märt Murd

  Märt tegutseb finantsjuhi ja ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis, finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja  prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Märt on töötanud ka Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants-prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused). Täna on Märt finantsjuht jääkvillast mullikile alternatiivi tootvas Woola’s.

  Käesoleval aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt koostöös Excellent Business Solutionsiga välja antava Arvestusala Edendaja tiitli, mis selgitati välja ajakirja lugejate vahel korraldatud avaliku hääletusega. Märdi ajakirjas ilmunud persoonilugu saad lugeda SIIT.

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

  Märt Murd

  Märt tegutseb finantsjuhi ja ettevõtjana, pakkudes raamatupidamis, finantsanalüüsi- ja koolitusteenuseid.

  Ta on pea 20 aasta jooksul töötanud erinevatel finantsanalüüsi ja  prognoosimisega seotud ametikohtadel, alustades Eesti telekomituru avamisel võrgutariifide kulupõhisuse analüüsimise ja tagamisega toonases Sideametis (täna Tehnilise Järelevalve Amet), siirdudes sealt edasi erasektorisse – esmalt Swedbank’i võlglasi analüüsima ning sealt omakorda edasi eravaldusettevõtte finantsjuhina kontserni ja selle erinevate tütar- ja sidusettevõtete käekäiku ja investeerimisprojekte analüüsima. Lisaks on Märt osalenud riigi osaluspoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel Rahandusministeeriumis, osaledes ministeeriumi esindajana ka KredEx laiendatud krediidikomitee töös suuremate finantseerimis otsuste vastuvõtmisel ning nõukogu liikmena mõnede riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös. Märt on töötanud ka Eesti Energias juhtivfinantskontrollerina, vastutades finants-prognooside ja eelarvete koostamise protsessi eest kontserni tütarettevõtetes (Enefit Solutions ja Enefit Kaevandused). Täna on Märt finantsjuht jääkvillast mullikile alternatiivi tootvas Woola’s.

  Käesoleval aastal pälvis Märt Raamatupidaja.ee poolt koostöös Excellent Business Solutionsiga välja antava Arvestusala Edendaja tiitli, mis selgitati välja ajakirja lugejate vahel korraldatud avaliku hääletusega. Märdi ajakirjas ilmunud persoonilugu saad lugeda SIIT.

  Koolitajana lähtub Märt põhimõttest, et kui midagi selgitada, siis tuleb alati luua seosed erinevate faktide ja asjaolude vahel ning selgitada põhjuseid, miks mõni asi on või paistab olevat just nii nagu ta on. See lähenemine on ennast tõestanud, pälvides tunnustust nii töökaaslaste, koostööpartnerite kui õppijate seas.

 • Inga Stelmak

  Inga on suurte kogemustega finantsist, koolitaja ja ettevõtja. Töötanud finantsjuhina mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides (Sportland International Group AS, Six Apples Finance OÜ jt).  Ta on olnud Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõud 2014 – 2022.

  Tugevaim omadus koolitajana on oskus keerulisi asja arusaadavalt ja kaasa haaravalt edasi anda. Inga koolitused on väga praktilised. Ta on kirjutanud raamatu „Juhi ja ettevõtja raharaamat. Ettevõtte finantsidest lihtsalt ja selgelt“. Olles ka ise ettevõtja teab ta , kui oluline on finantsteadlikkus eduka ja konkurentsivõimelise ettevõtte loomisel ja arendamisel. Finantsid pole midagi eraldiseisvat ega keerulist, vaid lihtne tööriist ettevõtte tulemislikuks juhtimiseks.

  Inga on ka  Eesti Ettevõtlike Naiste assotsiatsiooni liige.

  Inga Stelmak

  Inga on suurte kogemustega finantsist, koolitaja ja ettevõtja. Töötanud finantsjuhina mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides (Sportland International Group AS, Six Apples Finance OÜ jt).  Ta on olnud Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppejõud 2014 – 2022.

  Tugevaim omadus koolitajana on oskus keerulisi asja arusaadavalt ja kaasa haaravalt edasi anda. Inga koolitused on väga praktilised. Ta on kirjutanud raamatu „Juhi ja ettevõtja raharaamat. Ettevõtte finantsidest lihtsalt ja selgelt“. Olles ka ise ettevõtja teab ta , kui oluline on finantsteadlikkus eduka ja konkurentsivõimelise ettevõtte loomisel ja arendamisel. Finantsid pole midagi eraldiseisvat ega keerulist, vaid lihtne tööriist ettevõtte tulemislikuks juhtimiseks.

  Inga on ka  Eesti Ettevõtlike Naiste assotsiatsiooni liige.

 • Kuldar Ojang

  Kuldar on saanud magistrikraadi TTÜ Majandusteaduskonnast ning töötanud panganduses alates 1994 aastast, siseauditi töökogemus 15+ aastat Hansapangas/Swedbankis, riskijuhtimise ning toimepidevuse juhtimise kogemus 7 aastat SEB Pangast.

  Muuhulgas on ta olnud auditikomitee liige Eesti Raudtee AS-is, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA-s ning TREV/2 grupis ja viinud läbi siseauditi ja riskijuhtimise teemalisi loenguid Eesti Siseaudiitorite Ühingu liikmetele, mitmetele avaliku – ja erasektori organisatsioonidele ning Audentese ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele.
  Erialased sertifikaatid : CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (Certification on Control Self Assessment).

  Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja IIA – Institute of Internal Auditors liige alates 2000. aastast.

  Kuldar Ojang

  Kuldar on saanud magistrikraadi TTÜ Majandusteaduskonnast ning töötanud panganduses alates 1994 aastast, siseauditi töökogemus 15+ aastat Hansapangas/Swedbankis, riskijuhtimise ning toimepidevuse juhtimise kogemus 7 aastat SEB Pangast.

  Muuhulgas on ta olnud auditikomitee liige Eesti Raudtee AS-is, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA-s ning TREV/2 grupis ja viinud läbi siseauditi ja riskijuhtimise teemalisi loenguid Eesti Siseaudiitorite Ühingu liikmetele, mitmetele avaliku – ja erasektori organisatsioonidele ning Audentese ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele.
  Erialased sertifikaatid : CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (Certification on Control Self Assessment).

  Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja IIA – Institute of Internal Auditors liige alates 2000. aastast.

Registreerimine

Hind
Osalejaid

Finantsjuhtimise arenguprogramm 25.-26.09., 14.-15.10., 13.11., 26.11., 11.12.2024., 16.01.2025.

3755,00 €

4581,10 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Finantsjuhtimise arenguprogramm 25.-26.09., 14.-15.10., 13.11., 26.11., 11.12.2024., 16.01.2025.

OsalejaidHind

3755,00 €

4581,10 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]