Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes

Kuidas hinnata juhtimissüsteemi ja protsesside toimimist ning planeerida parendustegevusi?

Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Aasta Koolitaja 2023 (1)

Protsesside parendamine on järjepidev töö arendamaks organisatsiooni tervikuna, selle tooteid ja teenuseid ning suurendamaks nii sisemist kui ka välist rahuolu. Protsesside parendamise peamiseks eesmärgiks on arendada terviklikku ettevõtte toimimist, sealhulgas minimaliseerida kõrvalekaldeid, vähendada raiskamist, suurendada igapäevast produktiivsust ja efektiivsust.
Koolituse käigus hinnatakse praktiliselt oma organisatsiooni protsesside toimimist ja valmib juhendmaterjal tööriistade edaspidiseks kasutamiseks.
Koolitus on hea täiendus Protsessijuhtimine tööstusettevõttes koolitusele, kuid ei eelda selle läbimist.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade praktiliselt kasutatavatest kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistadest.

Sihtgrupp: spetsialistid ja juhid, kelle vastutusalas on protsesside analüüsimine, kvaliteedivigade tuvastamine, toodete/teenuste kvaliteedi tagamine ja juhtimine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid leida praktiliselt kasutatavaid tööriistu juhtimissüsteemi ja selle protsesside analüüsimiseks?
 • Kas soovid hinnata praeguse juhtimissüsteemi tulemuslikkust ja leida arengu- ning innovatsiooni võimalused?
 • Kas soovid saada ülevaadet milline tööriist milliseid probleeme lahendab ja kuidas neid tööriistu igapäevatöös kasutada?
 • Kas soovid teada, millised tööriistu kasutada toodete või teenuse kvaliteedivigade ennetamiseks, tuvastamiseks ja parendamiseks?
 • Kas soovid teada, milliseid tööriistu kasutada protsessides probleemsete kohtade tuvastamiseks ja parendustegevuste planeerimiseks?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab ja oskab kasutada erinevaid kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistu;
 • oskab organisatsiooni protsesside kogumikku süsteemselt analüüsida ja probleemkohti tuvastada;
 • oskab läbi viia organisatsiooni juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamist vastavalt pideva parendamise mudelile;
 • oskab planeerida juhtimissüsteemi ja protsesside parendustegevusi.

Maht: 8 akadeemilist tundi        

 

Koolitust viib läbi Helen Klettenberg.

Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi, mentori ja koolitajana juba üle 9 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, äriprotsesside parendamisele ja jätkusuutlikule juhtimisele.
Juhtimissüsteemide arendamise mõistes peab ta end uuendusmeelseks, sidudes juhtimissüsteemidele kohalduvad nõuded lihtsate lahendustega, tänu millele on ta pälvinud ka kvaliteediinnovatsiooni tunnustuse juhtimissüsteemide arendamise vallas.
Heleni jaoks on oluline, et organisatsiooni juhtpõhimõtted ja juhtimissüsteemid oleksid ennekõike lihtsad, innovaatilised ning väärtust lisavad.
Ta teeb koostööd paljude Eesti TOP ettevõtetega leidmaks viise nende juhtimissüsteemide arendamiseks, äriprotsesside kaardistamiseks, lihtsustamiseks, jätkusuutlikkuse hindamiseks ja parendamiseks.
Teadlikkuse suurendamiseks viib ta läbi erinevaid avalikke ja tellimuskoolitusi, avaldab praktilisel kogemusel põhinevat sisu, esineb seminaridel, konverentsidel ja juhib Äripäeva raadio saadet "Juhtimisaudit".

 

Koolitusel osalejate tagasiside:

✔️"Helen on väga pädev omas valdkonnas ning oskab aidata ettevõtteid süsteemselt oma protsesse kaardistama."

✔️"Väga kogenud, elulised näited tegid huvitavamaks."

✔️"Tunneb teemat väga hästi ja oskab asjad lihtsalt ja aruaadavalt selgeks teha."

 

Loe koolituse teemaga seotud artikleid:

Äriprotsesside korrastamine: digitaliseerimise oluline tugi

Helen Klettenberg: protsesse ei tohi jätta ühe töötaja luua ja juhi allkirjastada

Protsesse tuleb parendada ka kriisiajal: 10 olulisemat soovitust

4 tüüpviga ja lahendust protsessijuhtimises

Helen Hilkja: muutuste juhtimises jääb suurepärasest projektijuhtimisest väheks, vaja on enamat

Koolitajad

 • Helen Klettenberg

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja

  Helen Klettenberg

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus kvaliteedijuhtimisse ja protsesside parendamisse

 • Kvaliteedijuhtimisest üldiselt, sissejuhatus koolitusse
 • Protsessijuhtimine ja protsesside parendamine
 • Peamised kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad ja parimad praktikad

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

 • Kvaliteedijuhtimise baastööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
 • Kvaliteedijuhtimise 7 baastööriista
 • Pideva parendamise tööriistad
 • Juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamine
 • Parendustegevuste planeerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

 • Protsesside parendamise peamised tööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
 • Protsesside modelleerimine
 • Protsesside probleemkohtade tuvastamise ja analüüsimise tööriistad
 • Protsessipõhine riskide ja võimaluste tuvastamine
 • Väärtust lisavate tegevuste ja raiskamiste tuvastamine
 • Protsesside statistiline analüüs ja andmete visualiseerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad - praktika

 • Praktiline töö erinevate tööriistadega
 • Tagasisidestamine ja koolituse kokkuvõte

Kasutatavad meetodid: praktiline töö, arutelu, tagasisidestamine

Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Aasta Koolitaja 2023 (1)

Protsesside parendamine on järjepidev töö arendamaks organisatsiooni tervikuna, selle tooteid ja teenuseid ning suurendamaks nii sisemist kui ka välist rahuolu. Protsesside parendamise peamiseks eesmärgiks on arendada terviklikku ettevõtte toimimist, sealhulgas minimaliseerida kõrvalekaldeid, vähendada raiskamist, suurendada igapäevast produktiivsust ja efektiivsust.
Koolituse käigus hinnatakse praktiliselt oma organisatsiooni protsesside toimimist ja valmib juhendmaterjal tööriistade edaspidiseks kasutamiseks.
Koolitus on hea täiendus Protsessijuhtimine tööstusettevõttes koolitusele, kuid ei eelda selle läbimist.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade praktiliselt kasutatavatest kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistadest.

Sihtgrupp: spetsialistid ja juhid, kelle vastutusalas on protsesside analüüsimine, kvaliteedivigade tuvastamine, toodete/teenuste kvaliteedi tagamine ja juhtimine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid leida praktiliselt kasutatavaid tööriistu juhtimissüsteemi ja selle protsesside analüüsimiseks?
 • Kas soovid hinnata praeguse juhtimissüsteemi tulemuslikkust ja leida arengu- ning innovatsiooni võimalused?
 • Kas soovid saada ülevaadet milline tööriist milliseid probleeme lahendab ja kuidas neid tööriistu igapäevatöös kasutada?
 • Kas soovid teada, millised tööriistu kasutada toodete või teenuse kvaliteedivigade ennetamiseks, tuvastamiseks ja parendamiseks?
 • Kas soovid teada, milliseid tööriistu kasutada protsessides probleemsete kohtade tuvastamiseks ja parendustegevuste planeerimiseks?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab ja oskab kasutada erinevaid kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistu;
 • oskab organisatsiooni protsesside kogumikku süsteemselt analüüsida ja probleemkohti tuvastada;
 • oskab läbi viia organisatsiooni juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamist vastavalt pideva parendamise mudelile;
 • oskab planeerida juhtimissüsteemi ja protsesside parendustegevusi.

Maht: 8 akadeemilist tundi        

 

Koolitust viib läbi Helen Klettenberg.

Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi, mentori ja koolitajana juba üle 9 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, äriprotsesside parendamisele ja jätkusuutlikule juhtimisele.
Juhtimissüsteemide arendamise mõistes peab ta end uuendusmeelseks, sidudes juhtimissüsteemidele kohalduvad nõuded lihtsate lahendustega, tänu millele on ta pälvinud ka kvaliteediinnovatsiooni tunnustuse juhtimissüsteemide arendamise vallas.
Heleni jaoks on oluline, et organisatsiooni juhtpõhimõtted ja juhtimissüsteemid oleksid ennekõike lihtsad, innovaatilised ning väärtust lisavad.
Ta teeb koostööd paljude Eesti TOP ettevõtetega leidmaks viise nende juhtimissüsteemide arendamiseks, äriprotsesside kaardistamiseks, lihtsustamiseks, jätkusuutlikkuse hindamiseks ja parendamiseks.
Teadlikkuse suurendamiseks viib ta läbi erinevaid avalikke ja tellimuskoolitusi, avaldab praktilisel kogemusel põhinevat sisu, esineb seminaridel, konverentsidel ja juhib Äripäeva raadio saadet "Juhtimisaudit".

 

Koolitusel osalejate tagasiside:

✔️"Helen on väga pädev omas valdkonnas ning oskab aidata ettevõtteid süsteemselt oma protsesse kaardistama."

✔️"Väga kogenud, elulised näited tegid huvitavamaks."

✔️"Tunneb teemat väga hästi ja oskab asjad lihtsalt ja aruaadavalt selgeks teha."

 

Loe koolituse teemaga seotud artikleid:

Äriprotsesside korrastamine: digitaliseerimise oluline tugi

Helen Klettenberg: protsesse ei tohi jätta ühe töötaja luua ja juhi allkirjastada

Protsesse tuleb parendada ka kriisiajal: 10 olulisemat soovitust

4 tüüpviga ja lahendust protsessijuhtimises

Helen Hilkja: muutuste juhtimises jääb suurepärasest projektijuhtimisest väheks, vaja on enamat

Koolitajad

 • Helen Klettenberg

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja

  Helen Klettenberg

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus kvaliteedijuhtimisse ja protsesside parendamisse

 • Kvaliteedijuhtimisest üldiselt, sissejuhatus koolitusse
 • Protsessijuhtimine ja protsesside parendamine
 • Peamised kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad ja parimad praktikad

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

 • Kvaliteedijuhtimise baastööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
 • Kvaliteedijuhtimise 7 baastööriista
 • Pideva parendamise tööriistad
 • Juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamine
 • Parendustegevuste planeerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

 • Protsesside parendamise peamised tööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
 • Protsesside modelleerimine
 • Protsesside probleemkohtade tuvastamise ja analüüsimise tööriistad
 • Protsessipõhine riskide ja võimaluste tuvastamine
 • Väärtust lisavate tegevuste ja raiskamiste tuvastamine
 • Protsesside statistiline analüüs ja andmete visualiseerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad - praktika

 • Praktiline töö erinevate tööriistadega
 • Tagasisidestamine ja koolituse kokkuvõte

Kasutatavad meetodid: praktiline töö, arutelu, tagasisidestamine

Registreerimine

Hind
Osalejaid

18.09.2024 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

549,00 €

669,78 € km-ga

18.09.2024 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga.  Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, harjutamise ja tööriistade praktilise kasutuse käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.

Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]