Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes

Kuidas hinnata juhtimissüsteemi ja protsesside toimimist ning planeerida parendustegevusi?

Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Protsesside parendamine on järjepidev töö arendamaks organisatsiooni tervikuna, selle tooteid ja teenuseid ning suurendamaks nii sisemist kui ka välist rahuolu. Protsesside parendamise peamiseks eesmärgiks on arendada terviklikku ettevõtte toimimist, sealhulgas minimaliseerida kõrvalekaldeid, vähendada raiskamist, suurendada igapäevast produktiivsust ja efektiivsust.
Koolituse käigus hinnatakse praktiliselt oma organisatsiooni protsesside toimimist ja valmib juhendmaterjal tööriistade edaspidiseks kasutamiseks.
Koolitus on hea täiendus Protsessijuhtimine tööstusettevõttes koolitusele, kuid ei eelda selle läbimist.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • erinevad kõrvalekallete ja juurpõhjuste analüüsi metoodikad;
 • protsesside andmepõhine modelleerimine;
 • protsesside statistiline ja kulusäästlik analüüs;
 • juhtimiseks oluliste andmete visualiseerimine;
 • juhtimissüsteemi tulemuslikkuse ja PDCA mudeli  hindamine.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade praktiliselt kasutatavatest kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistadest.

Koolitusele on oodatud spetsialistid ja juhid, kelle vastutusalas on protsesside analüüsimine, kvaliteedivigade tuvastamine, toodete/teenuste kvaliteedi tagamine ja juhtimine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid leida praktiliselt kasutatavaid tööriistu juhtimissüsteemi ja selle protsesside analüüsimiseks?
 • Kas soovid hinnata praeguse juhtimissüsteemi tulemuslikkust ja leida arengu- ning innovatsiooni võimalused?
 • Kas soovid saada ülevaadet milline tööriist milliseid probleeme lahendab ja kuidas neid tööriistu igapäevatöös kasutada?
 • Kas soovid teada, millised tööriistu kasutada toodete või teenuse kvaliteedivigade ennetamiseks, tuvastamiseks ja parendamiseks?
 • Kas soovid teada, milliseid tööriistu kasutada protsessides probleemsete kohtade tuvastamiseks ja parendustegevuste planeerimiseks?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab ja oskab kasutada erinevaid kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistu;
 • oskab organisatsiooni protsesside kogumikku süsteemselt analüüsida ja probleemkohti tuvastada;
 • oskab läbi viia organisatsiooni juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamist vastavalt pideva parendamise mudelile;
 • oskab planeerida juhtimissüsteemi ja protsesside parendustegevusi.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, harjutamise ja tööriistade praktilise kasutuse käigus.           
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebikeskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.      
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud.          
Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Maht: 8 akadeemilist tundi.        

Koolitusel osalejate tagasiside:

✔️"Helen on väga pädev omas valdkonnas ning oskab aidata ettevõtteid süsteemselt oma protsesse kaardistama."

✔️"Väga kogenud, elulised näited tegid huvitavamaks."

✔️"Tunneb teemat väga hästi ja oskab asjad lihtsalt ja aruaadavalt selgeks teha."

Koolitajad

 • Helen Klettenberg

  Koolitaja

  Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi ja mentorina üle 8 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, protsessijuhtimisele ja jätkusuutlikule juhtimisele. Tema jaoks on oluline, et loodud juhtimissüsteemid oleksid lihtsad ning väärtuslikud.

  Sama kaua on Helen tegelenud ka koolitamisega, peamisteks fookusteemadeks on olnud juhtimissüsteemid, protsessijuhtimine ja nendest tulenevate muutuste juhtimine. Ta panustab nii väike- kui ka suurettevõtete juhtimiskvaliteedi teadlikkuse suurendamisse ja parendusvõimaluste leidmisesse.

  Helenil on laiapindne kogemus olles koostööd teinud paljude Eesti TOP ettevõtetega. Lisaks erasektori nõustamisele on tal kogemus ka avalikus sektoris, sealhulgas riigikaitses, läbi mille on ta omandanud mitmekülgse ülevaate erinevate sektorite juhtimiskvaliteedist ning enim levinud väljakutsetest.

  Heleni väljatöötatud tervikliku lähenemisega juhtimissüsteemid on saanud ka Eesti Kvaliteediühingu innovatsiooni tunnustuse, tänaseks on samalaadseid juhtimissüsteeme juurutatud mitmetes mainekates ettevõtetes üle Eesti.

  Helen Klettenberg

  Koolitaja

  Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi ja mentorina üle 8 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, protsessijuhtimisele ja jätkusuutlikule juhtimisele. Tema jaoks on oluline, et loodud juhtimissüsteemid oleksid lihtsad ning väärtuslikud.

  Sama kaua on Helen tegelenud ka koolitamisega, peamisteks fookusteemadeks on olnud juhtimissüsteemid, protsessijuhtimine ja nendest tulenevate muutuste juhtimine. Ta panustab nii väike- kui ka suurettevõtete juhtimiskvaliteedi teadlikkuse suurendamisse ja parendusvõimaluste leidmisesse.

  Helenil on laiapindne kogemus olles koostööd teinud paljude Eesti TOP ettevõtetega. Lisaks erasektori nõustamisele on tal kogemus ka avalikus sektoris, sealhulgas riigikaitses, läbi mille on ta omandanud mitmekülgse ülevaate erinevate sektorite juhtimiskvaliteedist ning enim levinud väljakutsetest.

  Heleni väljatöötatud tervikliku lähenemisega juhtimissüsteemid on saanud ka Eesti Kvaliteediühingu innovatsiooni tunnustuse, tänaseks on samalaadseid juhtimissüsteeme juurutatud mitmetes mainekates ettevõtetes üle Eesti.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus kvaliteedijuhtimisse ja protsesside parendamisse

 • Kvaliteedijuhtimisest üldiselt, sissejuhatus koolitusse
 • Protsessijuhtimine ja protsesside parendamine
 • Peamised kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad ja parimad praktikad

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

 • Kvaliteedijuhtimise baastööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
 • Kvaliteedijuhtimise 7 baastööriista
 • Pideva parendamise tööriistad
 • Juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamine
 • Parendustegevuste planeerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

 • Protsesside parendamise peamised tööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
 • Protsesside modelleerimine
 • Protsesside probleemkohtade tuvastamise ja analüüsimise tööriistad
 • Protsessipõhine riskide ja võimaluste tuvastamine
 • Väärtust lisavate tegevuste ja raiskamiste tuvastamine
 • Protsesside statistiline analüüs ja andmete visualiseerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad - praktika

 • Praktiline töö erinevate tööriistadega
 • Tagasisidestamine ja koolituse kokkuvõte

Kasutatavad meetodid: praktiline töö, arutelu, tagasisidestamine

Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Protsesside parendamine on järjepidev töö arendamaks organisatsiooni tervikuna, selle tooteid ja teenuseid ning suurendamaks nii sisemist kui ka välist rahuolu. Protsesside parendamise peamiseks eesmärgiks on arendada terviklikku ettevõtte toimimist, sealhulgas minimaliseerida kõrvalekaldeid, vähendada raiskamist, suurendada igapäevast produktiivsust ja efektiivsust.
Koolituse käigus hinnatakse praktiliselt oma organisatsiooni protsesside toimimist ja valmib juhendmaterjal tööriistade edaspidiseks kasutamiseks.
Koolitus on hea täiendus Protsessijuhtimine tööstusettevõttes koolitusele, kuid ei eelda selle läbimist.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • erinevad kõrvalekallete ja juurpõhjuste analüüsi metoodikad;
 • protsesside andmepõhine modelleerimine;
 • protsesside statistiline ja kulusäästlik analüüs;
 • juhtimiseks oluliste andmete visualiseerimine;
 • juhtimissüsteemi tulemuslikkuse ja PDCA mudeli  hindamine.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade praktiliselt kasutatavatest kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistadest.

Koolitusele on oodatud spetsialistid ja juhid, kelle vastutusalas on protsesside analüüsimine, kvaliteedivigade tuvastamine, toodete/teenuste kvaliteedi tagamine ja juhtimine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid leida praktiliselt kasutatavaid tööriistu juhtimissüsteemi ja selle protsesside analüüsimiseks?
 • Kas soovid hinnata praeguse juhtimissüsteemi tulemuslikkust ja leida arengu- ning innovatsiooni võimalused?
 • Kas soovid saada ülevaadet milline tööriist milliseid probleeme lahendab ja kuidas neid tööriistu igapäevatöös kasutada?
 • Kas soovid teada, millised tööriistu kasutada toodete või teenuse kvaliteedivigade ennetamiseks, tuvastamiseks ja parendamiseks?
 • Kas soovid teada, milliseid tööriistu kasutada protsessides probleemsete kohtade tuvastamiseks ja parendustegevuste planeerimiseks?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab ja oskab kasutada erinevaid kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistu;
 • oskab organisatsiooni protsesside kogumikku süsteemselt analüüsida ja probleemkohti tuvastada;
 • oskab läbi viia organisatsiooni juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamist vastavalt pideva parendamise mudelile;
 • oskab planeerida juhtimissüsteemi ja protsesside parendustegevusi.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, harjutamise ja tööriistade praktilise kasutuse käigus.           
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebikeskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.      
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud.          
Koolitus toimub eesti keeles.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Maht: 8 akadeemilist tundi.        

Koolitusel osalejate tagasiside:

✔️"Helen on väga pädev omas valdkonnas ning oskab aidata ettevõtteid süsteemselt oma protsesse kaardistama."

✔️"Väga kogenud, elulised näited tegid huvitavamaks."

✔️"Tunneb teemat väga hästi ja oskab asjad lihtsalt ja aruaadavalt selgeks teha."

Koolitajad

 • Helen Klettenberg

  Koolitaja

  Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi ja mentorina üle 8 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, protsessijuhtimisele ja jätkusuutlikule juhtimisele. Tema jaoks on oluline, et loodud juhtimissüsteemid oleksid lihtsad ning väärtuslikud.

  Sama kaua on Helen tegelenud ka koolitamisega, peamisteks fookusteemadeks on olnud juhtimissüsteemid, protsessijuhtimine ja nendest tulenevate muutuste juhtimine. Ta panustab nii väike- kui ka suurettevõtete juhtimiskvaliteedi teadlikkuse suurendamisse ja parendusvõimaluste leidmisesse.

  Helenil on laiapindne kogemus olles koostööd teinud paljude Eesti TOP ettevõtetega. Lisaks erasektori nõustamisele on tal kogemus ka avalikus sektoris, sealhulgas riigikaitses, läbi mille on ta omandanud mitmekülgse ülevaate erinevate sektorite juhtimiskvaliteedist ning enim levinud väljakutsetest.

  Heleni väljatöötatud tervikliku lähenemisega juhtimissüsteemid on saanud ka Eesti Kvaliteediühingu innovatsiooni tunnustuse, tänaseks on samalaadseid juhtimissüsteeme juurutatud mitmetes mainekates ettevõtetes üle Eesti.

  Helen Klettenberg

  Koolitaja

  Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi ja mentorina üle 8 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, protsessijuhtimisele ja jätkusuutlikule juhtimisele. Tema jaoks on oluline, et loodud juhtimissüsteemid oleksid lihtsad ning väärtuslikud.

  Sama kaua on Helen tegelenud ka koolitamisega, peamisteks fookusteemadeks on olnud juhtimissüsteemid, protsessijuhtimine ja nendest tulenevate muutuste juhtimine. Ta panustab nii väike- kui ka suurettevõtete juhtimiskvaliteedi teadlikkuse suurendamisse ja parendusvõimaluste leidmisesse.

  Helenil on laiapindne kogemus olles koostööd teinud paljude Eesti TOP ettevõtetega. Lisaks erasektori nõustamisele on tal kogemus ka avalikus sektoris, sealhulgas riigikaitses, läbi mille on ta omandanud mitmekülgse ülevaate erinevate sektorite juhtimiskvaliteedist ning enim levinud väljakutsetest.

  Heleni väljatöötatud tervikliku lähenemisega juhtimissüsteemid on saanud ka Eesti Kvaliteediühingu innovatsiooni tunnustuse, tänaseks on samalaadseid juhtimissüsteeme juurutatud mitmetes mainekates ettevõtetes üle Eesti.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Sissejuhatus kvaliteedijuhtimisse ja protsesside parendamisse

 • Kvaliteedijuhtimisest üldiselt, sissejuhatus koolitusse
 • Protsessijuhtimine ja protsesside parendamine
 • Peamised kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad ja parimad praktikad

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

 • Kvaliteedijuhtimise baastööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
 • Kvaliteedijuhtimise 7 baastööriista
 • Pideva parendamise tööriistad
 • Juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamine
 • Parendustegevuste planeerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

 • Protsesside parendamise peamised tööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
 • Protsesside modelleerimine
 • Protsesside probleemkohtade tuvastamise ja analüüsimise tööriistad
 • Protsessipõhine riskide ja võimaluste tuvastamine
 • Väärtust lisavate tegevuste ja raiskamiste tuvastamine
 • Protsesside statistiline analüüs ja andmete visualiseerimine

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad - praktika

 • Praktiline töö erinevate tööriistadega
 • Tagasisidestamine ja koolituse kokkuvõte

Kasutatavad meetodid: praktiline töö, arutelu, tagasisidestamine

Registreerimine

Hind
Osalejaid

23.01.2024 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

495,00 €

594,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

23.01.2024 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad

OsalejaidHind
0

495,00 €

594,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]