Protsessijuhtimine tööstusettevõttes

Teooriast praktikani – kuidas kirjeldada protsesse ja viia juhtimissüsteem uuele tasemele?

Kestus: 16 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Kas Sinu ettevõttes on protsessid kirjeldatud ja kui on, siis kuidas? Sageli on protsessid kirjeldatud just Wordi-failides, mis pole sugugi parim ega tõhusaim lahendus, sest see tähendab lugematut arvu tekstiga täidetud lehekülgi ja muudab info haaramise keeruliseks. Koolitusel saad selgeks tervikliku protsessijuhtimise põhimõtted ja tead, kuidas neid praktikas rakendada.

 

Juhtimise olulisimaks objektiks on protsess. Protsessid on eduka ettevõtte keskmeks ning visualiseerituna on need kõigile osapooltele üheselt mõistetavad luues lihtsamad võimalused tegevuste efektiivsuse hindamiseks ja raiskamiste korrigeerimiseks. Protsessijuhtimine peab olema järjepidev, hõlmates endas planeerimist, modelleerimist, analüüsimist, parendamist ja protsesside toimimise hindamist. Kõige selle juures on oluline säilitada juhtimissüsteemi ajakohasus ja töötajate kaasatus. Kuidas selle kõigeni jõuda?

 

Korrastatud protsessid loovad soodsa keskkonna juhtimaks muutusi seoses:

 • ettevõtte käsitlusalaga
 • töötajate vastutusalade ja töömahtudega
 • uute süsteemide juurutamisega
 • digitaliseerimisega

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et parendada ettevõtte protsessijuhtimist ja luua väärtust lisav protsessijuhtimise süsteem.

 

Koolitusele on oodatud tööstusettevõtete erinevate valdkondade juhid ja spetsialistid,  kelle tööülesannete hulka kuulub protsesside juhtimine, kirjeldamine, analüüsimine ja parendamine.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid, et sinu ettevõttes oleksid protsessid paremini juhitud?
 • Kas sinu ettevõttes on probleemiks segased protsessikirjeldused ja on tunda rahulolematust seoses vastutusaladega?
 • Kas sinu ettevõtte praegune juhtimissüsteem vajab restarti?
 • Kas soovid oma ettevõttes juurutada protsessijuhtimist, kuid puuduvad piisavad oskused, et seda tulemsulikult teha?
 • Kas soovid leida lihtsaid võimalusi kaardistamaks protsesside parenduskohti ja viimaks ellu kiireid muudatusi?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet protsessijuhtimise põhimõtetest nii teoorias kui ka praktikas;
 • teab, millised on protsessijuhtimise erinevad etapid ja kuidas vastavaid tegevusi ellu viia;
 • omab ülevaadet tervikliku juhtimissüsteemi põhimõtetest;
 • teab, milliseid tööriistu kasutada ja kuidas juhtimissüsteemi oma ettevõttes juurutada;
 • teab, millised on protsesside analüüsimise ja parendamise võimalused;
 • teab, kuidas juhtida muutusi seoses uue juhtimissüsteemi juurutamisega.

 

Koolitusel osalejatele antakse kaasa käsitletud õppematerjal, mis on loodud selle eesmärgiga, et sellele tuginedes on võimalik oma organisatsioonis protsessijuhtimisega seotud muutusi ellu viia.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täismahus koolitusel osalemine. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteludel osalemise ja grupitöö teel – koolitusel tuleb osaleda tööstusettevõtte külastusel ja protsesside analüüsimise grupitöös.

Maht: 16 akadeemilist tundi.

 

Kahepäevane koolitus toimub seminari vormis. Lisaks loengutele ja aruteludele toimub ühe tööstusettevõtte külastus* ja protsesside analüüsimise grupitöö. Grupitöö tulemusi analüüsitakse ja tagasisidestatakse, tekkinud küsimused käsitletakse avatud aruteluna või koolitajaga eraviisiliselt.

*Tööstusettevõtte külastus võib toimuda Zoomi-seminarina, juhul kui valitsus on kehtestanud külastust takistavad piirangud.

 

Koolitusele lisaks on võimalik osta mentorpakett, et koos koolitajaga analüüsida osaleja ettevõtte põhiseid probleeme ja leida võimalusi nende lahendamiseks. Mentorpakett sisaldab kahte ühetunnist individuaalset mentorlussessiooni koolitajaga. Esimesel kohtumisel kaardistatakse probleemkohad ning lepitakse kokku parendustegevused, teisel kohtumisel analüüsitakse tulemust ning pannakse paika järgmised tegevused, et hõlbustada protsessijuhtimise süsteemi juurutamist.

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

 

 

Loe koolituse teemaga seotud artikleid:

Protsesse tuleb parendada ka kriisiajal: 10 olulisemat soovitust

4 tüüpviga ja lahendust protsessijuhtimises 

Helen Hilkja: muutuste juhtimises jääb suurepärasest projektijuhtimisest väheks, vaja on enamat

 

Soovitused:

Kristjan Rotenberg

Espira mentor ja koolitaja, endine Harju Elekter Elektrotehnika tehase juht

"Heleniga oli mul sujuv ja väga viljakas koostöö Harju Elekter Elektrotehnika tehase juhina. Aastaga saime kaardistatud 200 uut protsessivoogu ning uue juhtimissüsteemi ka sertifitseeritud! Uskumatult hea tulemus!"

 

Jaan-Hendrik Murumets

2020. aasta noorettevõtja ja Krakul tegevjuht 

"Kaasasime Heleni, et ettevõttes kasutatavad protsessid formaliseerida ja välja töötada protsesside uuendamise ja kaasajastamise metoodika. Tänu Heleni kogemusele ja üldisele nutikusele saime asjad väga kiiresti liikuma. Heleni puhul on muljetavaldav, kui kiiresti ta ennast uue valdkonna protsessides orienteerida suudab."

KOOLITAJA

Helen Hilkja

Koolitaja
Helen Hilkja on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi ja mentorina ligi 7 aastat keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele ja protsessijuhtimisele. Tema jaoks on oluline, et loodud süsteemid oleksid lihtsad ning väärtuslikud.

Sama kaua on Helen tegelenud ka koolitamisega, peamisteks fookusteemadeks on olnud juhtimissüsteemid, protsessijuhtimine ja nendest tulenevate muutuste juhtimine. Ta panustab nii väike- kui ka suurettevõtete juhtimiskvaliteedi teadlikkuse suurendamisse ja parendusvõimaluste leidmisesse.

Helenil on laiapindne kogemus olles koostööd teinud paljude Eesti TOP ettevõtetega. Lisaks erasektori nõustamisele on tal kogemus ka avalikus sektoris, sealhulgas riigikaitses, läbi mille on ta omandanud mitmekülgse ülevaate erinevate sektorite juhtimiskvaliteedist ning enim levinud väljakutsetest.

Heleni väljatöötatud tervikliku lähenemisega juhtimissüsteemid on saanud ka Eesti Kvaliteediühingu innovatsiooni tunnustuse, tänaseks on samalaadseid juhtimissüsteeme juurutatud mitmetes mainekates ettevõtetes üle Eesti.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1.Sissejuhatus protsessijuhtimisse

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Sissejuhatus protsessijuhtimisse

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Planeerimine ja protsesside modelleerimine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Protsesside parendamine ja toimimise hindamine

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 13:15

09:45 - 13:15

1.Tööstusettevõtte külastus (täpsustub)

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Protsesside analüüsimise grupitöö ja arutelu

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Grupitöö tagasisidestamine ja koolituse kokkuvõte

REGISTREERIMINE
05.05 ja 12.05.2022 Protsessijuhtimine tööstusettevõttes
Hind:
945 €
1134 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

COVID-19

Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse kehtestatud piirangutega täiendkoolitustele kontrollime sissepääsul COVID-19 tõendit ja isikusamasust. Palume kohale tulla ajavaruga. COVID-19 tõend peab olema
- viimase aasta jooksul läbitud vaktsineerimiskuuri kohta (või läbitud vaktsineerimiskuuri ja saadud täiendav doos);
- COVID-19 läbipõdemise kohta (diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui 180 päeva).

Klassikoolitusel on maski kandmine on kohustuslik.
Lisainfo kehtestatud piirangute kohta.

Vaata ka neid