Veebiseminar: Lepingud metsanduses II osa

Kuidas tagada lepingu täitmine ilma probleemideta?

Veebiseminar: Lepingud metsanduses II osa
Lepingud metsanduses on 2-osaline veebiseminaride sari, kus räägime metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ja nendega seotud probleemidest. Käsitleme raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepingut, raielepingut, kasutusvalduse seadmise lepingut ja rendilepingut. Juhime tähelepanu vigadele, mida lepingute tegemisel vältida ning anname praktilisi soovitusi tekkinud probleemide lahendamiseks.

Teisel seminaril räägime põhjalikumalt juba sõlmitud lepingu täitmisest, samuti sellest, millised on lepingute täitmise tagamise võimalused ning mida teha siis kui teine pool lepingut rikub. Käsitleme kõige olulisemaid probleeme ja kohtupraktikat.

Seminari sihtgrupp on eelkõige erametsa omanikud, kes soovivad saada rohkem teada metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ning nendega seotud probleemidest. 

Koolituse läbimine aitab ennetada metsanduse valdkonnas lepingute sõlmimisega kaasneda võivaid juriidilisi probleeme. Koolituse läbinud metsaomanik oskab hinnata, millal millist lepingut sõlmida, oskab märgata sõlmitavates lepingutes tema jaoks olulist ja seeläbi maandada riske, mis on seotud teise poole võimaliku lepingu rikkumisega.

Teisel seminaril anname vastused küsimustele:

 • Mida teha siis, kui enne raie teostamist mets hävineb? Kes selle eest vastutab?
 • Kellele kuulub lepingu tähtaja lõppemisel raielangilt ära vedamata metsamaterjal?
 • Kuidas tagada korrastustööde nõuetekohane läbiviimine peale raie teostamist?
 • Millised on lepingute täitmise tagamise võimalused? Mida teha, kui teine pool lepingut rikub?
 • Kes vastutab, kui raie teostaja rikub metsateatise nõudeid või kui raielank jäetakse nõuetekohaselt korrastamata?

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili.

Vaata ka lepingud metsanduses I osas.

 

Veebiseminar toimub 12. juunil kell 14:00–16:00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. 

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist kodus, töökohal või mujal Sulle sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Sul võimalik esitada lektorile ka küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar: Lepingud metsanduses II osa
Lepingud metsanduses on 2-osaline veebiseminaride sari, kus räägime metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ja nendega seotud probleemidest. Käsitleme raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepingut, raielepingut, kasutusvalduse seadmise lepingut ja rendilepingut. Juhime tähelepanu vigadele, mida lepingute tegemisel vältida ning anname praktilisi soovitusi tekkinud probleemide lahendamiseks.

Teisel seminaril räägime põhjalikumalt juba sõlmitud lepingu täitmisest, samuti sellest, millised on lepingute täitmise tagamise võimalused ning mida teha siis kui teine pool lepingut rikub. Käsitleme kõige olulisemaid probleeme ja kohtupraktikat.

Seminari sihtgrupp on eelkõige erametsa omanikud, kes soovivad saada rohkem teada metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ning nendega seotud probleemidest. 

Koolituse läbimine aitab ennetada metsanduse valdkonnas lepingute sõlmimisega kaasneda võivaid juriidilisi probleeme. Koolituse läbinud metsaomanik oskab hinnata, millal millist lepingut sõlmida, oskab märgata sõlmitavates lepingutes tema jaoks olulist ja seeläbi maandada riske, mis on seotud teise poole võimaliku lepingu rikkumisega.

Teisel seminaril anname vastused küsimustele:

 • Mida teha siis, kui enne raie teostamist mets hävineb? Kes selle eest vastutab?
 • Kellele kuulub lepingu tähtaja lõppemisel raielangilt ära vedamata metsamaterjal?
 • Kuidas tagada korrastustööde nõuetekohane läbiviimine peale raie teostamist?
 • Millised on lepingute täitmise tagamise võimalused? Mida teha, kui teine pool lepingut rikub?
 • Kes vastutab, kui raie teostaja rikub metsateatise nõudeid või kui raielank jäetakse nõuetekohaselt korrastamata?

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili.

Vaata ka lepingud metsanduses I osas.

 

Veebiseminar toimub 12. juunil kell 14:00–16:00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. 

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist kodus, töökohal või mujal Sulle sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Sul võimalik esitada lektorile ka küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Lisainfo

Konverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust [email protected]  või 667 0105.

 

Tühistamisinfo

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]