Teabevara

Dokumendinäidiste teabevara

Üle 280 dokumendinäidise koos juristide kommentaaridega

www.teabevara.ee 

Teie käsutuses on dokumendinäidised üheteistkümnes valdkonnas: müük, kinnisvara, töövõtt, kasutusse andmine, võlgade sissenõudmine, logistika ja eksport, intellektuaalne omand, kohtudokumendid, asjaajamine, arhiivindus ning personalitöö.

Dokumendipõhjad võite alla laadida ja kohe kasutada.

Teabevara valmib koostöös advokaadibürooga Kaarma&Kaldvee. Peatoimetajad on vandeadvokaat ja partner Rait Kaarma ning jurist Elena Lass.

Aastalitsentsiga saate

  • ligipääsu igal kuul uuenevale teabevarale
  • kasutada e-nõuandekeskust
  • lisavõimalusena paberväljaande ja selle täiendused kord kvartalis
  • e-uudiskirja Õigusuudised 10 korda aastas

 

Sisukord

1. Müük
2. Kinnisvara
3. Kasutusse andmine
4. Töövõtt
5. Võlgade sissenõudmine
6. Logistika ja eksport
7. Intellektuaalne omand
8. Kohtudokumendid UUS
9. Asjaajamine
10. Arhiivindus
11. Personalitöö UUS
12. Audio ja video

 

Näidispeatükk

8.52.
Kaebus kohtutäituri otsuse kohta


Märkus. 
Täitemenetluse osaline võib kohtutäituri otsuse või tegevuse kohta täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui täitemenetluse seadustikus ei ole sätestatud teisiti. Kaebuse kohtu­täituri tegevuse kohta vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada (edasi kaevata) otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ei saa kohtule kaebust esitada, kui eelnevalt ei ole kaebust esitatud kohtutäiturile.

 

Kohtu nimi, kuhu kaebus esitatakse (kohtutäituri asukoha järgi) _________________,

 

Aadress __________________

 

Näide:

 

Tartu Maakohus

 

Tartu kohtumaja

 

Kalevi 1

 

Kuupäev ______________

 

Kaebuse esitaja: äriühingu nimi _________________ (registrikood__________) / eraisiku nimi (isikukood__________)

 

asukoha/elukoha aadress: ________________

 

telefon: _______________________________

 

e-post: _______________________________

 

Lepinguline esindaja: advokaat/jurist ____________________________________

 

asukoha aadress: _____________________

 

telefon: _______________________________

 

faks: __________________________________

 

e-post: ________________________________

 

 

 

Kuidas teabevara kasutada

 

www.teabevara.ee

Tellimine

Liitumine aastase sammuga