Argumenteeritud müük

Kuidas juhtida argumentidega tähelepanu oma toote või teenuse väärtusele?

Argumenteeritud müük

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente, eelkõige B2B müügis, ootab selgeid argumente oma ostuotsuse tegemiseks. Eriti ärikliendid, kes teevad otsuseid ratsionaalselt ning räägivad tihti läbi mitme osapoolega. Teadlik ja läbimõeldud tegevus aitab siin oluliselt müügitulemust kasvatada.

Koolitusel arendatakse osalejate analüütilist mõtlemist ning argumenteeritud suhtlemise oskuseid, mida kasutada suulises ja ka kirjalikus müügis.

Koolituse eesmärk on anda teadmised argumentide loomisest ning kasutamisest oma toodete ja teenuste müügis.

 Koolitusele on oodatud B2B müügiga tegelevad müügitöötajad, kliendihaldurid, osakonnajuhid, valdkonnajuhid ja tippspetsialistid, kelle töö hulka kuulub oma toote või teenuse tutvustamine ja müük.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas esitada oma toote või teenuse tugevusi ja ettevõtte näitajaid müügiargumentidena;
 • teab, kuidas moodustada argumentidest terviklik müügiargumentatsioon;
 • oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend;
 • tunneb ratsionaalse suhtluse mudelit, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi;
 • oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordi ratsionaalselt ja suunata partnereid rahulikule, argumenteeritud suhtlemisele;
 • on läbi mõelnud, kuidas õpitud oskuste kasutamisega oma müüki paremaks muuta.

 Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu kliendid ootavad tootelt või teenuselt enamat kui soodsat hinda?
 • Kas konkurents Sinu valdkonnas sunnib üha enam mõtlema, mis eristab Sinu ettevõtet ja toodet/teenust?
 • Kas soovid, et Su müügitöö ei põhineks vaid hüüdlausetel, vaid sisukatel argumentidel?
 • Kas soovid, et Su ettevõtte müügitöö oleks kvaliteetne ja järjepidev ka inimeste vahetudes?

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Õpitut harjutatakse samm-sammult läbi ning koolitus on üles ehitatud dialoogi vormis. Koolitaja annab igale osalejale jooksvalt tagasisidet. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Grupi suurus maksimaalselt 10 osalejat

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN.

 

Loe koolitaja artikleid:

Harjutus, mis sunnib juhte vaatama tooteid ja teenuseid kriitilise pilguga

Argumenteeritud vs emotsionaalne müük, kumb töötab paremini

Enne uute toodete arendamist tuleks vanad üle vaadata

Argumendiga müügiläbirääkimiste laua taga

Kas müügitegevust on võimalik tõhustada universaalsete argumentide abil?

5 head soovitust argumenteerimisel paremate kokkulepete saavutamiseks

Kuula raadiosaadet:

Argumenteeritud juhtimine

Koolitajad

 • Siim Vahtrus

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator.

  Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides. Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid, esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus- ja erasektoris, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi. "Tänapäeva infoküllastunud maailmas on ka müügitöös tähtis oma seisukohti täpselt ja veenvalt esitada. Ettevõtete vahelises müügiolukorras eeldab see oma müügiargumentide läbimõtlemist ning kliendile kohandamist, " ütleb Siim oma koolituse kohta.

  Siim Vahtrus

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator.

  Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides. Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid, esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus- ja erasektoris, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi. "Tänapäeva infoküllastunud maailmas on ka müügitöös tähtis oma seisukohti täpselt ja veenvalt esitada. Ettevõtete vahelises müügiolukorras eeldab see oma müügiargumentide läbimõtlemist ning kliendile kohandamist, " ütleb Siim oma koolituse kohta.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:15

1. Inimestevaheline suhtlemine müügis

 • Mis on argument?
 • Miks müügitöös argumenteerida?
 • Kuidas sobitub argument müügiolukorda/situatsiooni?
 • Kuidas muuta klient ratsionaalseks ning hoiduda liiga emotsionaalsest suhtlusest?

11:15 – 11:30

Kohvipaus

11:30 – 12:45

2. Müügiargumentide loomine

 • Kuidas oma müügiargumenti sõnastada?
 • Kuidas müügiargumente leida ja ette valmistada?
 • Iga osalejate enda ettevõtte, toote või teenuse näitajate sidumine tugevaks müügiargumendiks?
 • Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht oma teenuse või toote müümiseks.

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 14:30

3. Klientide kuulamine ja konstruktiivne mittenõustumine

 • Aktiivne ja struktuurne kuulamine. Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht enda teenuse või toote müümiseks.
 • Kliendi küsimusele või vastuväitele reageerimine. Konstruktiivne mittenõustumine kliendi väidetega.
Argumenteeritud müük

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente, eelkõige B2B müügis, ootab selgeid argumente oma ostuotsuse tegemiseks. Eriti ärikliendid, kes teevad otsuseid ratsionaalselt ning räägivad tihti läbi mitme osapoolega. Teadlik ja läbimõeldud tegevus aitab siin oluliselt müügitulemust kasvatada.

Koolitusel arendatakse osalejate analüütilist mõtlemist ning argumenteeritud suhtlemise oskuseid, mida kasutada suulises ja ka kirjalikus müügis.

Koolituse eesmärk on anda teadmised argumentide loomisest ning kasutamisest oma toodete ja teenuste müügis.

 Koolitusele on oodatud B2B müügiga tegelevad müügitöötajad, kliendihaldurid, osakonnajuhid, valdkonnajuhid ja tippspetsialistid, kelle töö hulka kuulub oma toote või teenuse tutvustamine ja müük.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas esitada oma toote või teenuse tugevusi ja ettevõtte näitajaid müügiargumentidena;
 • teab, kuidas moodustada argumentidest terviklik müügiargumentatsioon;
 • oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend;
 • tunneb ratsionaalse suhtluse mudelit, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi;
 • oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordi ratsionaalselt ja suunata partnereid rahulikule, argumenteeritud suhtlemisele;
 • on läbi mõelnud, kuidas õpitud oskuste kasutamisega oma müüki paremaks muuta.

 Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu kliendid ootavad tootelt või teenuselt enamat kui soodsat hinda?
 • Kas konkurents Sinu valdkonnas sunnib üha enam mõtlema, mis eristab Sinu ettevõtet ja toodet/teenust?
 • Kas soovid, et Su müügitöö ei põhineks vaid hüüdlausetel, vaid sisukatel argumentidel?
 • Kas soovid, et Su ettevõtte müügitöö oleks kvaliteetne ja järjepidev ka inimeste vahetudes?

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Õpitut harjutatakse samm-sammult läbi ning koolitus on üles ehitatud dialoogi vormis. Koolitaja annab igale osalejale jooksvalt tagasisidet. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Grupi suurus maksimaalselt 10 osalejat

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN.

 

Loe koolitaja artikleid:

Harjutus, mis sunnib juhte vaatama tooteid ja teenuseid kriitilise pilguga

Argumenteeritud vs emotsionaalne müük, kumb töötab paremini

Enne uute toodete arendamist tuleks vanad üle vaadata

Argumendiga müügiläbirääkimiste laua taga

Kas müügitegevust on võimalik tõhustada universaalsete argumentide abil?

5 head soovitust argumenteerimisel paremate kokkulepete saavutamiseks

Kuula raadiosaadet:

Argumenteeritud juhtimine

Koolitajad

 • Siim Vahtrus

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator.

  Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides. Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid, esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus- ja erasektoris, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi. "Tänapäeva infoküllastunud maailmas on ka müügitöös tähtis oma seisukohti täpselt ja veenvalt esitada. Ettevõtete vahelises müügiolukorras eeldab see oma müügiargumentide läbimõtlemist ning kliendile kohandamist, " ütleb Siim oma koolituse kohta.

  Siim Vahtrus

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator.

  Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides. Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid, esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus- ja erasektoris, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi. "Tänapäeva infoküllastunud maailmas on ka müügitöös tähtis oma seisukohti täpselt ja veenvalt esitada. Ettevõtete vahelises müügiolukorras eeldab see oma müügiargumentide läbimõtlemist ning kliendile kohandamist, " ütleb Siim oma koolituse kohta.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:15

1. Inimestevaheline suhtlemine müügis

 • Mis on argument?
 • Miks müügitöös argumenteerida?
 • Kuidas sobitub argument müügiolukorda/situatsiooni?
 • Kuidas muuta klient ratsionaalseks ning hoiduda liiga emotsionaalsest suhtlusest?

11:15 – 11:30

Kohvipaus

11:30 – 12:45

2. Müügiargumentide loomine

 • Kuidas oma müügiargumenti sõnastada?
 • Kuidas müügiargumente leida ja ette valmistada?
 • Iga osalejate enda ettevõtte, toote või teenuse näitajate sidumine tugevaks müügiargumendiks?
 • Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht oma teenuse või toote müümiseks.

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 14:30

3. Klientide kuulamine ja konstruktiivne mittenõustumine

 • Aktiivne ja struktuurne kuulamine. Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht enda teenuse või toote müümiseks.
 • Kliendi küsimusele või vastuväitele reageerimine. Konstruktiivne mittenõustumine kliendi väidetega.

Registreerimine

Hind
Osalejaid

02.03. ja 20.03.2023 Argumenteeritud müük

550,00 €

660,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

02.03. ja 20.03.2023 Argumenteeritud müük

OsalejaidHind
0

550,00 €

660,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]