Argumenteeritud müük

Kuidas õigete argumentidega müügitulemust kasvatada?

Argumenteeritud müük

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Kui soovid konkurentidest eristuda selgelt välja toodud müügiargumentidega ning oma toodete ja teenuste pakkumisel luua klientidele rohkem väärtust kui lihtsalt soodne hind, siis tule koolitusele. On fakt, et teadlik ja läbimõeldud lähenemine müügitöös aitab märkimisväärselt tulemusi kasvatada. 

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente ootab ostuotsuste tegemiseks selgeid argumente. Eriti ärikliendid, kes teevad otsuseid ratsionaalselt ning räägivad tihti läbi mitme osapoolega.

Koolituse eesmärk on arendada osalejate analüütilist mõtlemist ning anda teadmised argumentide loomisest ja kasutamisest, mida rakendada nii suulises kui kirjalikus müügis.  

Sihtgrupp: B2B müügiga tegelevad müügitöötajad, kliendihaldurid, osakonnajuhid, valdkonnajuhid ja tippspetsialistid, kelle töö hulka kuulub oma toote või teenuse tutvustamine ja müük

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab esitada oma toote või teenuse tugevusi ja ettevõtte näitajaid müügiargumentidena; 
 • teab, kuidas moodustada argumentidest terviklik müügiargumentatsioon; 
 • oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend; 
 • tunneb ratsionaalse suhtluse, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi; 
 • oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordi ratsionaalselt ja suunata partnereid argumenteeritud suhtlemisele; 
 • on läbi mõelnud, kuidas õpitud oskusi kasutada müügi parendamiseks. 

Metoodika:

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Õpitut harjutatakse samm-sammult läbi ning koolitus on üles ehitatud dialoogi vormis. Koolitaja annab igale osalejale jooksvalt tagasisidet. Kahe koolituspäeva vahel palutakse osalejatel märgata ja fikseerida olukordasid, kus õpitud oskuseid kasutati. Olukordi analüüsides saab teisel kohtumisel oma müügiargumentatsiooni ja selle esitamist veelgi parendada.

 

Koolitust viib läbi kas Sten Andreas Ehrlich või Brett-Peter Rästas

Sten Andreas Ehrlich on SpeakSmart koolitaja-konsultant, moderaator ja väitlusklubide juhendaja olnud väikeste pausidega alates 2009. aastast. Ta peab loogikat ning argumenteerimist igasuguse ühiskondliku diskussiooni vundamendiks ning pöörab koolitades just nendele valdkondadele enim tähelepanu. 

Sten on varasemalt töötanud Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhatajana ja töövaldkonna asekantslerina, EV õiguskantseleri kantseleis ettevõtlusosakonna nõunikuna ja advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene juristina. Sten on töötanud ka Pactum AI-s Enterprise Program Manager'ina. 2017. aastal  oli ta praktikal Andrus Ansipi kabineti liikmena Euroopa Komisjonis. Igapäevaselt töötab ta Tuleva juhatuse liikmena. 

Stenil on cum laude magistrikraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist ning ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteaduste eriala. 


Brett-Peter Rästas on SpeakSmart koolitaja, kes omab kümneaastast müügikogemust erinevatest sektoritest – nii face to face, business to business, business to consumer kui ka Software as a Service.

Peale müügitöö on Brett varasemalt mentordanud idufirmasid, kellest tuntuim võitis 2021. aastal äriideekonkursi Ajujaht. Ta on töötanud ükssarvikust idufirma Glia äriarenduses. Varasem kogemus teeb Brettist multidistsiplinaarse koolitaja, kes suudab edukalt kaardistada ettevõtete vajadusi/ootusi ning sellele tuginedes luua terviklikke müügistrateegiad ja -argumente.

Brett on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureusekraadiga ning töötab hetkel vabakutselisena turundusvaldkonnas optimeerides ettevõtete turundusplaane ning luues reklaamkampaaniaid ja -strateegijaid klientide leidmiseks.

 

Loe koolituse teemavaldkonna artikleid:

Kuula raadiosaadet:

Argumenteeritud juhtimine

Vaata videoid:

Koolitajad

 • Brett-Peter Rästas

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja

  Brett-Peter Rästas

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja

 • Sten Andreas Ehrlich

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja ja moderaator

  Sten Andreas Ehrlich

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja ja moderaator

Ajakava

1.päev
2.päev

10:45 – 11:00

Kogunemine ja tervituskohv

11:00 – 12:30

1. Inimestevaheline suhtlemine müügis

 • Mis on argument?
 • Miks müügitöös argumenteerida?
 • Kuidas sobitub argument müügiolukorda/situatsiooni?
 • Kuidas muuta klient ratsionaalseks ning hoiduda liiga emotsionaalsest suhtlusest?

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

12:30 – 13:00

Lõuna

13:00 – 14:30

2. Müügiargumentide loomine

 • Kuidas oma müügiargumenti sõnastada?
 • Kuidas müügiargumente leida ja ette valmistada?
 • Iga osalejate enda ettevõtte, toote või teenuse näitajate sidumine tugevaks müügiargumendiks?
 • Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht oma teenuse või toote müümiseks.

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

14:30 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:45

3. Klientide kuulamine ja konstruktiivne mittenõustumine

 • Aktiivne ja struktuurne kuulamine. Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht enda teenuse või toote müümiseks.
 • Kliendi küsimusele või vastuväitele reageerimine. Konstruktiivne mittenõustumine kliendi väidetega.

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

Argumenteeritud müük

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Kui soovid konkurentidest eristuda selgelt välja toodud müügiargumentidega ning oma toodete ja teenuste pakkumisel luua klientidele rohkem väärtust kui lihtsalt soodne hind, siis tule koolitusele. On fakt, et teadlik ja läbimõeldud lähenemine müügitöös aitab märkimisväärselt tulemusi kasvatada. 

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente ootab ostuotsuste tegemiseks selgeid argumente. Eriti ärikliendid, kes teevad otsuseid ratsionaalselt ning räägivad tihti läbi mitme osapoolega.

Koolituse eesmärk on arendada osalejate analüütilist mõtlemist ning anda teadmised argumentide loomisest ja kasutamisest, mida rakendada nii suulises kui kirjalikus müügis.  

Sihtgrupp: B2B müügiga tegelevad müügitöötajad, kliendihaldurid, osakonnajuhid, valdkonnajuhid ja tippspetsialistid, kelle töö hulka kuulub oma toote või teenuse tutvustamine ja müük

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab esitada oma toote või teenuse tugevusi ja ettevõtte näitajaid müügiargumentidena; 
 • teab, kuidas moodustada argumentidest terviklik müügiargumentatsioon; 
 • oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend; 
 • tunneb ratsionaalse suhtluse, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi; 
 • oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordi ratsionaalselt ja suunata partnereid argumenteeritud suhtlemisele; 
 • on läbi mõelnud, kuidas õpitud oskusi kasutada müügi parendamiseks. 

Metoodika:

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Õpitut harjutatakse samm-sammult läbi ning koolitus on üles ehitatud dialoogi vormis. Koolitaja annab igale osalejale jooksvalt tagasisidet. Kahe koolituspäeva vahel palutakse osalejatel märgata ja fikseerida olukordasid, kus õpitud oskuseid kasutati. Olukordi analüüsides saab teisel kohtumisel oma müügiargumentatsiooni ja selle esitamist veelgi parendada.

 

Koolitust viib läbi kas Sten Andreas Ehrlich või Brett-Peter Rästas

Sten Andreas Ehrlich on SpeakSmart koolitaja-konsultant, moderaator ja väitlusklubide juhendaja olnud väikeste pausidega alates 2009. aastast. Ta peab loogikat ning argumenteerimist igasuguse ühiskondliku diskussiooni vundamendiks ning pöörab koolitades just nendele valdkondadele enim tähelepanu. 

Sten on varasemalt töötanud Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhatajana ja töövaldkonna asekantslerina, EV õiguskantseleri kantseleis ettevõtlusosakonna nõunikuna ja advokaadibüroos Tark Grunte Sutkiene juristina. Sten on töötanud ka Pactum AI-s Enterprise Program Manager'ina. 2017. aastal  oli ta praktikal Andrus Ansipi kabineti liikmena Euroopa Komisjonis. Igapäevaselt töötab ta Tuleva juhatuse liikmena. 

Stenil on cum laude magistrikraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist ning ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteaduste eriala. 


Brett-Peter Rästas on SpeakSmart koolitaja, kes omab kümneaastast müügikogemust erinevatest sektoritest – nii face to face, business to business, business to consumer kui ka Software as a Service.

Peale müügitöö on Brett varasemalt mentordanud idufirmasid, kellest tuntuim võitis 2021. aastal äriideekonkursi Ajujaht. Ta on töötanud ükssarvikust idufirma Glia äriarenduses. Varasem kogemus teeb Brettist multidistsiplinaarse koolitaja, kes suudab edukalt kaardistada ettevõtete vajadusi/ootusi ning sellele tuginedes luua terviklikke müügistrateegiad ja -argumente.

Brett on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureusekraadiga ning töötab hetkel vabakutselisena turundusvaldkonnas optimeerides ettevõtete turundusplaane ning luues reklaamkampaaniaid ja -strateegijaid klientide leidmiseks.

 

Loe koolituse teemavaldkonna artikleid:

Kuula raadiosaadet:

Argumenteeritud juhtimine

Vaata videoid:

Koolitajad

 • Brett-Peter Rästas

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja

  Brett-Peter Rästas

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja

 • Sten Andreas Ehrlich

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja ja moderaator

  Sten Andreas Ehrlich

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja ja moderaator

Ajakava

1.päev
2.päev

10:45 – 11:00

Kogunemine ja tervituskohv

11:00 – 12:30

1. Inimestevaheline suhtlemine müügis

 • Mis on argument?
 • Miks müügitöös argumenteerida?
 • Kuidas sobitub argument müügiolukorda/situatsiooni?
 • Kuidas muuta klient ratsionaalseks ning hoiduda liiga emotsionaalsest suhtlusest?

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

12:30 – 13:00

Lõuna

13:00 – 14:30

2. Müügiargumentide loomine

 • Kuidas oma müügiargumenti sõnastada?
 • Kuidas müügiargumente leida ja ette valmistada?
 • Iga osalejate enda ettevõtte, toote või teenuse näitajate sidumine tugevaks müügiargumendiks?
 • Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht oma teenuse või toote müümiseks.

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

14:30 – 14:45

Kohvipaus

14:45 – 15:45

3. Klientide kuulamine ja konstruktiivne mittenõustumine

 • Aktiivne ja struktuurne kuulamine. Argumentatsioon ehk üksikutest argumentidest moodustuv terviklik seisukoht enda teenuse või toote müümiseks.
 • Kliendi küsimusele või vastuväitele reageerimine. Konstruktiivne mittenõustumine kliendi väidetega.

Kasutatavad meetodid: dialoogiline vestlusmeetod, grupiarutelu, grupitöö, iseseisev töö 

Registreerimine

Hind
Osalejaid

11.10.2024 ja 18.10.2024 Argumenteeritud müük

550,00 €

671,00 € km-ga

11.10.2024 ja 18.10.2024 Argumenteeritud müük

OsalejaidHind

550,00 €

671,00 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis 

Ratastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]