Äriprotsesside kirjaoskuse koolitus

Kuidas äriprotsesside kaasabil äri ja IT vahelist kirjaoskust parandada?

Äriprotsesside kirjaoskuse koolitus

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Kreet Solnask It Aumärk

Soovid väärtustada oma ettevõtte töötajaid või pakutava toote/teenuse kvaliteeti parandada? Tekkinud on vajadus IT-le selgeks teha, millega sinu ettevõte tegeleb? 

 

Äriprotsessidest ja nende toimimisest arusaamise olulisust iseloomustab Bill Gatesi tsitaat “A rule of thumb is that a lousy process will consume ten times as many hours as the work itself requires“.
Töö võimalikult efektiivselt ja optimaalselt tehtud saamiseks on vaja ülevaadet äriprotsessidest, mis on tööst endast kordades ajamahukamad.
Koolitusel õpib osaleja, kuidas äriprotsesse ettevõttes/asutuses kindlaks määrata, kaardistada ja leida protsessid, mis vajavad tõhustamist.
Koolitus käsitleb kogu äriprotsessidega seotud tegevuste elukaart – alustades konkreetses ettevõttes/üksuses esinevate äriprotsesside mõistmisest, lõpetades järjepidevalt kaardistatud äriprotsesside hindamise ja tõhustamisega.

Äriprotsesside kirjaoskuse koolituse eesmärk on tutvustada äriprotsesside olemust ja kaardistamise olulisust. Samuti tutvustatakse õpingute käigus konkreetseid äriprotsesside tuvastamise ja tõhustamise meetodeid ning antakse edasi praktilisi juhiseid.
Koolituse raames rakendatakse juhiseid konkreetsetel äriprotsessidel, mille kaudu tekib arusaam, kuidas saadud teadmisi/nippe edasise töö käigus kasutada. Koolitus võimaldab parandada äriprotsesside kirjaoskust ning praktiseerida protsesside modelleerimise parimaid praktikaid.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik, kellel on oma töös kokkupuutepunkt äriprotsessidega või kes plaanivad hakata äriprotsesse kaardistama näiteks projektijuhid, tooteomanikud, analüütikud, äriprotsesside eest vastutajad, tarkvara tellivad osapooled.
Oodatud on ka isikud, kes on huvitatud äriprotsessidega seonduva paremini mõistmisest. 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):
Koolitusel osalemiseks ei ole vajalik eelnev äriprotsesside kaardistamise kogemus. Piisab huvist ja vajadusest äriprotsesside kaardistamise ja/või tõhustamise suhtes.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab äriprotsessi olemust ja selle kaardistamise vajadust; 
 • oskab koguda ja töödelda informatsiooni äriprotsesside kaardistamiseks;
 • oskab äriprotsesse prioriseerida;
 • oskab defineerida äriprotsessi skoopi;
 • teab äriprotsesside modelleerimise põhitõdesid ja oskab joonistada protsessidiagramme;
 • teab äriprotsesside tõhustamise meetodeid ja oskab neid rakendada äriprotsesside tõhustamisel;
 • teab äriprotsesside testimise meetodeid ja oskab neid rakendada äriprotsesside testimisel.

Koolituse teemad: 

 • äriprotsessid ja neist ülevaate omamise tähtsus; 
 • äriprotsesside kaardistamise kohta info kogumise kohad; 
 • äriprotsesside kaardistamise eesmärk ja skoop; 
 • äriprotsesside prioriseerimine; 
 • kaardistatavate äriprotsesside skoobi defineerimine; 
 • BPMN või mõni muu samaväärne notatsioon; 
 • juhised (best-practice) protsessidiagrammide loomiseks; 
 • AS-IS äriprotsesside kohta protsessidiagrammi loomine; 
 • protsessidiagrammide valideerimine; 
 • AS-IS äriprotsessi ajakulu hindamine; 
 • äriprotsesside tõhustamise meetodid; 
 • AS-IS äriprotsessis potentsiaalsete tõhustuskohtade tuvastamine; 
 • TO-BE äriprotsesside loomine; 
 • äriprotsesside testimise meetodid; 
 • TO-BE äriprotsessi testimine (nt simulatsioon). 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus viiakse läbi lühikeste loengute ja praktiliste harjutuste kombinatsioonina. Iga käsitletava teema kohta tuuakse näiteid reaalsest elust ja/või tehakse koolitatavatega läbi teooriat kinnistavad harjutused. Koolituse käigus kaardistatakse kodtööna äriprotsesse, osaleja saab seda soovi korral teha oma ettevõtte näitel.
Koolitusel on vaja kasutada arvutit, kuhu on eelnevalt installeeritud Camunda Modeler tarkvara: https://camunda.com/download/modeler/. Alternatiivina on võimalik ksautada Camunda veebipõhist versiooni. Veebipõhine Camunda Modeler on leitav aadressil https://camunda.com/modeler

Kellel puudub isikliku sülearvuti kasutamise võimalus, palume 3 tööpäeva enne koolitust ühendust võtta IT Koolitusega meiliaadressil: [email protected]

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolituse hind sisaldab: 

 • õppematerjale;   
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;   
 • tunnistust;  
 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Loe lisaks koolitaja blogi - kreetsolnask.com

Loe IT Koolituse blogis artiklit: 

Kuidas võidavad äriprotsesside kirjaoskusest tooteomanikud, projektijuhid, ärianalüütikud

Koolituse viib läbi Kreet Solnask 

Koolitaja enesetutvustus: „Tööalane teekond on mind tänaseks viinud TEHIK-usse (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), kus ma tegelen peamiselt sellega, et tervise valdkonnaga seotud andmeid klientidele lihtsasti tarbitavaks teha – see hõlmab endas nii äriprotsesside kaardistamist, andmeallikate kaardistamist kui ka andmete töötlemist ja visualiseerimist. Huvi äriprotsesside vastu tekkis mul TalTechis oma teist kõrgharidust, infosüsteemide analüüsi ja kavandamise eriala, omandades. Seda huvi sain praktiseerida 3 aasta jooksul IT firmas erinevatele asutustele ärianalüüse (sh äriprotsesside kaardistusi) läbi viies ning ettevõtte teisi analüütikuid koolitades. Oma äriprotsesside metoodikate „tööriistakohvrit“ täiendan pidevalt erialakirjandust lugedes ning uusi metoodikaid proovin järgemööda ka reaalsetes projektides läbi katsetada.“

Koolitajad

 • Kreet Solnask

  Koolitaja enesetutvustus: „Tööalane teekond on mind tänaseks viinud TEHIK-usse (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), kus ma tegelen peamiselt sellega, et tervise valdkonnaga seotud andmeid klientidele lihtsasti tarbitavaks teha – see hõlmab endas nii äriprotsesside kaardistamist, andmeallikate kaardistamist kui ka andmete töötlemist ja visualiseerimist. Huvi äriprotsesside vastu tekkis mul TalTechis oma teist kõrgharidust, infosüsteemide analüüsi ja kavandamise eriala, omandades. Seda huvi sain praktiseerida 3 aasta jooksul IT firmas erinevatele asutustele ärianalüüse (sh äriprotsesside kaardistusi) läbi viies ning ettevõtte teisi analüütikuid koolitades. Oma äriprotsesside metoodikate „tööriistakohvrit“ täiendan pidevalt erialakirjandust lugedes ning uusi metoodikaid proovin järgemööda ka reaalsetes projektides läbi katsetada.“

  Kreet Solnask

  Koolitaja enesetutvustus: „Tööalane teekond on mind tänaseks viinud TEHIK-usse (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), kus ma tegelen peamiselt sellega, et tervise valdkonnaga seotud andmeid klientidele lihtsasti tarbitavaks teha – see hõlmab endas nii äriprotsesside kaardistamist, andmeallikate kaardistamist kui ka andmete töötlemist ja visualiseerimist. Huvi äriprotsesside vastu tekkis mul TalTechis oma teist kõrgharidust, infosüsteemide analüüsi ja kavandamise eriala, omandades. Seda huvi sain praktiseerida 3 aasta jooksul IT firmas erinevatele asutustele ärianalüüse (sh äriprotsesside kaardistusi) läbi viies ning ettevõtte teisi analüütikuid koolitades. Oma äriprotsesside metoodikate „tööriistakohvrit“ täiendan pidevalt erialakirjandust lugedes ning uusi metoodikaid proovin järgemööda ka reaalsetes projektides läbi katsetada.“

Ajakava

1.päev
2.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Mis on äriprotsess ja kuidas alustada kaardistamist?

 • mis on äriprotsessid;
 • miks on vaja omada ülevaadet äriprotsessidest;
 • kust koguda infot äriprotsesside kaardistamise kohta.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (intervjuu tuvastamaks äriprotsessiga seotud tegevused)

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Äriprotsessi skoop ja prioriteedid

 • äriprotsesside kaardistamise eesmärk ja skoop;
 • äriprotsesside prioriseerimine – prioriseerimise kriteeriumid ja mõõdikud.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (äriprotsesside prioriseerimise läbiviimine)

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Äriprotsessi skoop ja BPMN

 • kaardistatavate äriprotsesside skoobi defineerimine;
 • BPMN notatsioon – peamised elemendid.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (äriprotsessi skoobi vormi täitmine)

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Parimad äriprotsesside modelleerimise praktikad

 • juhised (best-practice) protsessidiagrammide loomiseks;
 • AS-IS äriprotsesside kohta protsessidiagrammi loomine;
 • protsessidiagrammide valideerimine.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (AS-IS protsessidiagrammi loomine)

Äriprotsesside kirjaoskuse koolitus

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Kreet Solnask It Aumärk

Soovid väärtustada oma ettevõtte töötajaid või pakutava toote/teenuse kvaliteeti parandada? Tekkinud on vajadus IT-le selgeks teha, millega sinu ettevõte tegeleb? 

 

Äriprotsessidest ja nende toimimisest arusaamise olulisust iseloomustab Bill Gatesi tsitaat “A rule of thumb is that a lousy process will consume ten times as many hours as the work itself requires“.
Töö võimalikult efektiivselt ja optimaalselt tehtud saamiseks on vaja ülevaadet äriprotsessidest, mis on tööst endast kordades ajamahukamad.
Koolitusel õpib osaleja, kuidas äriprotsesse ettevõttes/asutuses kindlaks määrata, kaardistada ja leida protsessid, mis vajavad tõhustamist.
Koolitus käsitleb kogu äriprotsessidega seotud tegevuste elukaart – alustades konkreetses ettevõttes/üksuses esinevate äriprotsesside mõistmisest, lõpetades järjepidevalt kaardistatud äriprotsesside hindamise ja tõhustamisega.

Äriprotsesside kirjaoskuse koolituse eesmärk on tutvustada äriprotsesside olemust ja kaardistamise olulisust. Samuti tutvustatakse õpingute käigus konkreetseid äriprotsesside tuvastamise ja tõhustamise meetodeid ning antakse edasi praktilisi juhiseid.
Koolituse raames rakendatakse juhiseid konkreetsetel äriprotsessidel, mille kaudu tekib arusaam, kuidas saadud teadmisi/nippe edasise töö käigus kasutada. Koolitus võimaldab parandada äriprotsesside kirjaoskust ning praktiseerida protsesside modelleerimise parimaid praktikaid.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik, kellel on oma töös kokkupuutepunkt äriprotsessidega või kes plaanivad hakata äriprotsesse kaardistama näiteks projektijuhid, tooteomanikud, analüütikud, äriprotsesside eest vastutajad, tarkvara tellivad osapooled.
Oodatud on ka isikud, kes on huvitatud äriprotsessidega seonduva paremini mõistmisest. 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):
Koolitusel osalemiseks ei ole vajalik eelnev äriprotsesside kaardistamise kogemus. Piisab huvist ja vajadusest äriprotsesside kaardistamise ja/või tõhustamise suhtes.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab äriprotsessi olemust ja selle kaardistamise vajadust; 
 • oskab koguda ja töödelda informatsiooni äriprotsesside kaardistamiseks;
 • oskab äriprotsesse prioriseerida;
 • oskab defineerida äriprotsessi skoopi;
 • teab äriprotsesside modelleerimise põhitõdesid ja oskab joonistada protsessidiagramme;
 • teab äriprotsesside tõhustamise meetodeid ja oskab neid rakendada äriprotsesside tõhustamisel;
 • teab äriprotsesside testimise meetodeid ja oskab neid rakendada äriprotsesside testimisel.

Koolituse teemad: 

 • äriprotsessid ja neist ülevaate omamise tähtsus; 
 • äriprotsesside kaardistamise kohta info kogumise kohad; 
 • äriprotsesside kaardistamise eesmärk ja skoop; 
 • äriprotsesside prioriseerimine; 
 • kaardistatavate äriprotsesside skoobi defineerimine; 
 • BPMN või mõni muu samaväärne notatsioon; 
 • juhised (best-practice) protsessidiagrammide loomiseks; 
 • AS-IS äriprotsesside kohta protsessidiagrammi loomine; 
 • protsessidiagrammide valideerimine; 
 • AS-IS äriprotsessi ajakulu hindamine; 
 • äriprotsesside tõhustamise meetodid; 
 • AS-IS äriprotsessis potentsiaalsete tõhustuskohtade tuvastamine; 
 • TO-BE äriprotsesside loomine; 
 • äriprotsesside testimise meetodid; 
 • TO-BE äriprotsessi testimine (nt simulatsioon). 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus viiakse läbi lühikeste loengute ja praktiliste harjutuste kombinatsioonina. Iga käsitletava teema kohta tuuakse näiteid reaalsest elust ja/või tehakse koolitatavatega läbi teooriat kinnistavad harjutused. Koolituse käigus kaardistatakse kodtööna äriprotsesse, osaleja saab seda soovi korral teha oma ettevõtte näitel.
Koolitusel on vaja kasutada arvutit, kuhu on eelnevalt installeeritud Camunda Modeler tarkvara: https://camunda.com/download/modeler/. Alternatiivina on võimalik ksautada Camunda veebipõhist versiooni. Veebipõhine Camunda Modeler on leitav aadressil https://camunda.com/modeler

Kellel puudub isikliku sülearvuti kasutamise võimalus, palume 3 tööpäeva enne koolitust ühendust võtta IT Koolitusega meiliaadressil: [email protected]

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Koolituse hind sisaldab: 

 • õppematerjale;   
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;   
 • tunnistust;  
 • sooje jooke koos küpsistega;  
 • värskeid puuvilju. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Loe lisaks koolitaja blogi - kreetsolnask.com

Loe IT Koolituse blogis artiklit: 

Kuidas võidavad äriprotsesside kirjaoskusest tooteomanikud, projektijuhid, ärianalüütikud

Koolituse viib läbi Kreet Solnask 

Koolitaja enesetutvustus: „Tööalane teekond on mind tänaseks viinud TEHIK-usse (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), kus ma tegelen peamiselt sellega, et tervise valdkonnaga seotud andmeid klientidele lihtsasti tarbitavaks teha – see hõlmab endas nii äriprotsesside kaardistamist, andmeallikate kaardistamist kui ka andmete töötlemist ja visualiseerimist. Huvi äriprotsesside vastu tekkis mul TalTechis oma teist kõrgharidust, infosüsteemide analüüsi ja kavandamise eriala, omandades. Seda huvi sain praktiseerida 3 aasta jooksul IT firmas erinevatele asutustele ärianalüüse (sh äriprotsesside kaardistusi) läbi viies ning ettevõtte teisi analüütikuid koolitades. Oma äriprotsesside metoodikate „tööriistakohvrit“ täiendan pidevalt erialakirjandust lugedes ning uusi metoodikaid proovin järgemööda ka reaalsetes projektides läbi katsetada.“

Koolitajad

 • Kreet Solnask

  Koolitaja enesetutvustus: „Tööalane teekond on mind tänaseks viinud TEHIK-usse (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), kus ma tegelen peamiselt sellega, et tervise valdkonnaga seotud andmeid klientidele lihtsasti tarbitavaks teha – see hõlmab endas nii äriprotsesside kaardistamist, andmeallikate kaardistamist kui ka andmete töötlemist ja visualiseerimist. Huvi äriprotsesside vastu tekkis mul TalTechis oma teist kõrgharidust, infosüsteemide analüüsi ja kavandamise eriala, omandades. Seda huvi sain praktiseerida 3 aasta jooksul IT firmas erinevatele asutustele ärianalüüse (sh äriprotsesside kaardistusi) läbi viies ning ettevõtte teisi analüütikuid koolitades. Oma äriprotsesside metoodikate „tööriistakohvrit“ täiendan pidevalt erialakirjandust lugedes ning uusi metoodikaid proovin järgemööda ka reaalsetes projektides läbi katsetada.“

  Kreet Solnask

  Koolitaja enesetutvustus: „Tööalane teekond on mind tänaseks viinud TEHIK-usse (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), kus ma tegelen peamiselt sellega, et tervise valdkonnaga seotud andmeid klientidele lihtsasti tarbitavaks teha – see hõlmab endas nii äriprotsesside kaardistamist, andmeallikate kaardistamist kui ka andmete töötlemist ja visualiseerimist. Huvi äriprotsesside vastu tekkis mul TalTechis oma teist kõrgharidust, infosüsteemide analüüsi ja kavandamise eriala, omandades. Seda huvi sain praktiseerida 3 aasta jooksul IT firmas erinevatele asutustele ärianalüüse (sh äriprotsesside kaardistusi) läbi viies ning ettevõtte teisi analüütikuid koolitades. Oma äriprotsesside metoodikate „tööriistakohvrit“ täiendan pidevalt erialakirjandust lugedes ning uusi metoodikaid proovin järgemööda ka reaalsetes projektides läbi katsetada.“

Ajakava

1.päev
2.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Mis on äriprotsess ja kuidas alustada kaardistamist?

 • mis on äriprotsessid;
 • miks on vaja omada ülevaadet äriprotsessidest;
 • kust koguda infot äriprotsesside kaardistamise kohta.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (intervjuu tuvastamaks äriprotsessiga seotud tegevused)

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Äriprotsessi skoop ja prioriteedid

 • äriprotsesside kaardistamise eesmärk ja skoop;
 • äriprotsesside prioriseerimine – prioriseerimise kriteeriumid ja mõõdikud.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (äriprotsesside prioriseerimise läbiviimine)

12:45 – 13:30

Lõuna

13:30 – 15:00

Äriprotsessi skoop ja BPMN

 • kaardistatavate äriprotsesside skoobi defineerimine;
 • BPMN notatsioon – peamised elemendid.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (äriprotsessi skoobi vormi täitmine)

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Parimad äriprotsesside modelleerimise praktikad

 • juhised (best-practice) protsessidiagrammide loomiseks;
 • AS-IS äriprotsesside kohta protsessidiagrammi loomine;
 • protsessidiagrammide valideerimine.

Kasutatavad meetodid: ülevaade teooriast/kogemustest loengu vormis. Praktiline ülesanne (AS-IS protsessidiagrammi loomine)

Registreerimine

Hind
Osalejaid

24.05. ja 31.05.2024 Äriprotsesside kirjaoskuse koolitus

640,00 €

780,80 € km-ga

0

01.11. ja 08.11.2024 Äriprotsesside kirjaoskuse koolitus

640,00 €

780,80 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

24.05. ja 31.05.2024 Äriprotsesside kirjaoskuse koolitus

OsalejaidHind
0

640,00 €

780,80 € km-ga

01.11. ja 08.11.2024 Äriprotsesside kirjaoskuse koolitus

OsalejaidHind
0

640,00 €

780,80 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]