Beyond Budgeting (EST)

ehk kohanduva eelarvestamise juhtimismudel

Beyond Budgeting (EST)

Kestus:

7 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Traditsiooniline juhtimine, sealhulgas finantside juhtimine, on tänapäeva muutuva ärikeskkonna jaoks sageli liiga aeglane ja bürokraatlik. Juhtimine peab olema paindliku ja inimliku iseloomuga.

Kohanduv eelarvestamine ehk Beyond Budgeting on tõhus ja edukas juhtimismudel, mis on loodud tänapäeva muutuvas ärikeskkonnas kohandumiseks ja inimeste paremaks juhtimiseks. Organisatsioonid, mis viivad oma juhtimismudeli vastavusse kohanduva eelarvestamise põhimõtetega, võivad omandada olulise ja püsiva konkurentsieelise.

Koolitaja Bjarte Bogsnes on Beyond Budgeting Roundtable’i juhatuse esimees, kellel on rohkem kui kakskümmend aastat praktilisi kogemusi kohanduva eelarvestamise rakendamise juhtimisel kahes suures rahvusvahelises ettevõttes, Borealis ja Statoil.

Sihtgrupp:
Ettevõtete tegevjuhid, finantsjuhid, personalijuhid, Lean-juhtimise ja agiilse juhtimise koolitajad

Koolituse eesmärk:
Anda teadmised, kuidas rakendada Beyond Budgeting mudelit oma ettevõttes ja seeläbi vähendada traditsioonilise juhtimisega seotud probleeme ning tõsta ettevõtte konkurentsieelist.


Koolituse tulemusena osaleja
 • mõistab traditsioonilise juhtimise süsteemist tulenevaid probleeme;
 • saab põhjaliku ülevaate kohanduvast eelarvestamisest, selle taustast, kontseptsioonist ja 12 põhimõttest;
 • õpib, kuidas on rakendatud mudelit üle maailma, sealhulgas Statoilis;
 • saab teadmised, kuidas veenda oma organisatsioonis mudeli kasutusele võtmist;
 • saab praktilised oskused ja teadmised kohanduva eelarvestamise ellurakendamisest;
 • mõistab, mida tähendavad kohanduva eelarvestamise põhimõtted eri majandusharudes ja kultuurides;
 • mõistab kohanduva eelarvestamise ning Lean-juhtimise ja agiilse juhtimise vahelisi seoseid.

PS! Koolitus toimub inglise keeles. 
Read the Programme in English.

Koolituse sisuga saab tutvuda allpool ajakavas.

Lugege koolitaja artiklit:

Kohanduv eelarvestamine kui tuleviku juhtimismudel

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Osaleja tagasiside:

Jürgen Ainsalu
Barrus AS tegevjuht
Eelarve pole hea ei eesmärgina, finantsprognoosina ega ka ressursside planeerimiseks, need asjad on eraldiseisvad. Hakkasime tänu koolitusele ettevõtte siseselt tulemusi võrdlema peamiselt püstitatud eesmärkidega mitte eelarvega. Soovitan kindlasti seda koolitust, sest see aitab juhtimisfilosoofiat ja -põhimõtteid kujundada.

 

Loe koolitaja artiklit:

Kohanduv eelarvestamine kui tuleviku juhtimismudel
Bjarte Bogsnes: peame muutma nii protsesse kui ka juhtimist
Alternatiiv ahistavale eelarvele
Probleemid eelarvega – enamat kui vaid tüütu sügelus
Eelarve lendas vastu taevast?

Koolitajad

 • Bjarte Bogsnes

  Beyond Budgeting Roundtable’i juhatuse esimees

  Bjarte Bogsnes on teinud rahvusvahelist karjääri nii finantsjuhtimises kui ka personalijuhtimises. Praegu juhib ta kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamist Skandinaavia suurimas ettevõttes Statoil.

  Bjarte Bogsnes on organisatsiooni Beyond Budgeting Rountable’i juhatuse esimees. Organisatsiooni eesmärk on kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamine.

  Bjarte Bogsnes

  Beyond Budgeting Roundtable’i juhatuse esimees

  Bjarte Bogsnes on teinud rahvusvahelist karjääri nii finantsjuhtimises kui ka personalijuhtimises. Praegu juhib ta kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamist Skandinaavia suurimas ettevõttes Statoil.

  Bjarte Bogsnes on organisatsiooni Beyond Budgeting Rountable’i juhatuse esimees. Organisatsiooni eesmärk on kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamine.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine

10:00 – 11:30

1. Traditsioonilise juhtimise probleemid

 • Miks see kunagi töötas, kuid enam mitte
 • Kohanduva eelarvestamise filosoofia

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kohanduv eelarvestamine maailmas

 • Kohanduva eelarvestamine põhimõtted
 • Näited eri valdkondadest

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas tegutseda - kohanduv eelarvestamine Statoili näitel

 • Eelarve eesmärkide eraldamine
 • Suhtelised eesmärgid ja terviklik soorituse hindamine
 • Dünaamiline prognoosimine
 • Dünaamiline ressursside jaotamine
 • Kuidas tegutseda?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 16:30

4. Rakendamine

 • Muudatusvajaduse loomine
 • Rakendamise nõustamine
Beyond Budgeting (EST)

Kestus:

7 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Traditsiooniline juhtimine, sealhulgas finantside juhtimine, on tänapäeva muutuva ärikeskkonna jaoks sageli liiga aeglane ja bürokraatlik. Juhtimine peab olema paindliku ja inimliku iseloomuga.

Kohanduv eelarvestamine ehk Beyond Budgeting on tõhus ja edukas juhtimismudel, mis on loodud tänapäeva muutuvas ärikeskkonnas kohandumiseks ja inimeste paremaks juhtimiseks. Organisatsioonid, mis viivad oma juhtimismudeli vastavusse kohanduva eelarvestamise põhimõtetega, võivad omandada olulise ja püsiva konkurentsieelise.

Koolitaja Bjarte Bogsnes on Beyond Budgeting Roundtable’i juhatuse esimees, kellel on rohkem kui kakskümmend aastat praktilisi kogemusi kohanduva eelarvestamise rakendamise juhtimisel kahes suures rahvusvahelises ettevõttes, Borealis ja Statoil.

Sihtgrupp:
Ettevõtete tegevjuhid, finantsjuhid, personalijuhid, Lean-juhtimise ja agiilse juhtimise koolitajad

Koolituse eesmärk:
Anda teadmised, kuidas rakendada Beyond Budgeting mudelit oma ettevõttes ja seeläbi vähendada traditsioonilise juhtimisega seotud probleeme ning tõsta ettevõtte konkurentsieelist.


Koolituse tulemusena osaleja
 • mõistab traditsioonilise juhtimise süsteemist tulenevaid probleeme;
 • saab põhjaliku ülevaate kohanduvast eelarvestamisest, selle taustast, kontseptsioonist ja 12 põhimõttest;
 • õpib, kuidas on rakendatud mudelit üle maailma, sealhulgas Statoilis;
 • saab teadmised, kuidas veenda oma organisatsioonis mudeli kasutusele võtmist;
 • saab praktilised oskused ja teadmised kohanduva eelarvestamise ellurakendamisest;
 • mõistab, mida tähendavad kohanduva eelarvestamise põhimõtted eri majandusharudes ja kultuurides;
 • mõistab kohanduva eelarvestamise ning Lean-juhtimise ja agiilse juhtimise vahelisi seoseid.

PS! Koolitus toimub inglise keeles. 
Read the Programme in English.

Koolituse sisuga saab tutvuda allpool ajakavas.

Lugege koolitaja artiklit:

Kohanduv eelarvestamine kui tuleviku juhtimismudel

 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

 

Osaleja tagasiside:

Jürgen Ainsalu
Barrus AS tegevjuht
Eelarve pole hea ei eesmärgina, finantsprognoosina ega ka ressursside planeerimiseks, need asjad on eraldiseisvad. Hakkasime tänu koolitusele ettevõtte siseselt tulemusi võrdlema peamiselt püstitatud eesmärkidega mitte eelarvega. Soovitan kindlasti seda koolitust, sest see aitab juhtimisfilosoofiat ja -põhimõtteid kujundada.

 

Loe koolitaja artiklit:

Kohanduv eelarvestamine kui tuleviku juhtimismudel
Bjarte Bogsnes: peame muutma nii protsesse kui ka juhtimist
Alternatiiv ahistavale eelarvele
Probleemid eelarvega – enamat kui vaid tüütu sügelus
Eelarve lendas vastu taevast?

Koolitajad

 • Bjarte Bogsnes

  Beyond Budgeting Roundtable’i juhatuse esimees

  Bjarte Bogsnes on teinud rahvusvahelist karjääri nii finantsjuhtimises kui ka personalijuhtimises. Praegu juhib ta kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamist Skandinaavia suurimas ettevõttes Statoil.

  Bjarte Bogsnes on organisatsiooni Beyond Budgeting Rountable’i juhatuse esimees. Organisatsiooni eesmärk on kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamine.

  Bjarte Bogsnes

  Beyond Budgeting Roundtable’i juhatuse esimees

  Bjarte Bogsnes on teinud rahvusvahelist karjääri nii finantsjuhtimises kui ka personalijuhtimises. Praegu juhib ta kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamist Skandinaavia suurimas ettevõttes Statoil.

  Bjarte Bogsnes on organisatsiooni Beyond Budgeting Rountable’i juhatuse esimees. Organisatsiooni eesmärk on kohanduva eelarvestamise põhimõtete juurutamine.

Ajakava

09:45 – 10:00

Kogunemine

10:00 – 11:30

1. Traditsioonilise juhtimise probleemid

 • Miks see kunagi töötas, kuid enam mitte
 • Kohanduva eelarvestamise filosoofia

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Kohanduv eelarvestamine maailmas

 • Kohanduva eelarvestamine põhimõtted
 • Näited eri valdkondadest

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas tegutseda - kohanduv eelarvestamine Statoili näitel

 • Eelarve eesmärkide eraldamine
 • Suhtelised eesmärgid ja terviklik soorituse hindamine
 • Dünaamiline prognoosimine
 • Dünaamiline ressursside jaotamine
 • Kuidas tegutseda?

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 16:30

4. Rakendamine

 • Muudatusvajaduse loomine
 • Rakendamise nõustamine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]