CompTIA Security+

CompTIA Security+

Kestus:

40 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

It Koolituse Aasta Koolitaja 21

CompTIA Security+ koolitusel käsitletakse töökeskkonna turvalisuse hindamist ja sobivate turbelahenduste juurutamist ning hübriidkeskkondade (sealhulgas mobiil-, pilve- ja asjade interneti keskkonna) jälgimist ja turvamist. Õppe käigus harjutatakse turbeintsidentide kindlakstegemist, analüüsimist ja nendele vastamist lähtudes seadusandlusest. 

Koolitus on suunatud IT-spetsialistidele, kellel on teadmised operatsioonisüsteemidest, nende haldamisest ja kasutaja aspektidest, kuid kes soovivad enda teadmisi täiustada küberturvalisuse teemal.

CompTIA Security+ koolituse eesmärk on edasi anda parimad praktilised tõrkeotsingu tavad, mis tagavad osalejatele praktilised turvaprobleemide lahendamise oskused. Koolituse käigus omandatud oskused aitavad:

 • hinnata organisatsiooni keskkonna turvaseisu ning soovitada ja rakendada sobivaid turvalahendusi;
 • jälgida ja tagada hübriidkeskkondade turvalisust (sealhulgas pilveteenused, mobiilseadmed ja asjade internet (IoT));
 • saada teadmised kohaldatavatest seadustest ja poliitikatest, sealhulgas valitsemise, riski ja vastavuse põhimõtetest;
 • tuvastada ja analüüsida turvalisust puudutavaid sündmusi ja intsidente ja neile vastavalt reageerida.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud IT-spetsialistidele, kes omavad teadmisi operatiivsüsteemidest ja nende administreerimisest ning kasutaja-aspektidest, kuid tahavad end lisaks täiendada küberhügieeni teemadel. 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema põhilised Windows operatsioonisüsteemi kasutamise oskused  ning arusaamine arvuti- ja võrgukontseptsioonidest.  

Soovitavad on CompTIA A+ ja Network+ sertifikaadid või samaväärne teadmistepagas ning kuue kuni üheksa kuu pikkune kogemus võrgunduses, sealhulgas turvaparameetrite seadistamises.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab võrrelda ja eristada rünnakuid;
 • oskab kasutada turvalisuse hindamise tööriistu;
 • oskab hallata ligipääsuteenuseid ja kontosid;
 • oskab rakendada turvalist võrguarhitektuuri;
 • oskab kirjeldada turvaliste rakenduste arenduse kontseptisoone;
 • oskab selgitada organisatsiooni turvalisuse kontseptsioone.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Rünnakud, ohud ja haavatavused

Peamised internetis esinevad ohud, rünnakud ja haavatavused.

 •  Intsidentidele reageerimine

Organisatsiooni turvalisuse hinnangu ja intsidentidele reageerimise protseduurid - põhilised ohtude avastamise meetodid, riskide leevendamise tehnikad, turvameetmed ja peamised uurimismeetodid.

 • Arhitektuur ja disain

Organisatsiooni struktuuride, keskkondade ja pilvele toetumise turvalisus.

 • Juhtimine, riskid ja vastavus

Organisatsiooni riskijuhtimine ja  regulatsioonidele vastavus, näiteks PCI-DSS, SOX, HIPAA, GDPR, FISMA, NIST ja CCPA.

 • Rakendamine

Identiteedi, ligipääsu, krüptograafia, PKI haldamine, end-to-end security.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus toimub vajaliku ettevalmistusega arvutiklassis. Koolitus on praktilise suunitlusega ja teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutustega. Koolitaja viib koolituse läbi eesti keeles, ametlikud CompTIA õppematerjalid ja praktilised laborid on inglise keeles. 

Maht: 40 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0612 Andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühm

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

 

Koolitust viib läbi Henn Sarv.

Koolituskogemus ja valdkonnad

Henn koolitab IT Koolituses juba üle 25 aasta. Koolituskogemus oli tal ka varem – jagas paar aastat teadmisi Novelli administraatoritele. IT Koolituses on ta keskendunud peamiselt (aga mitte ainult) Microsofti toodetele, seda nii tavakasutajatele (Excelist Visioni) kuni süsteemiadministraatorite ja programmeerijateni. Peamiselt siiski kõik, mis puudutab andmebaase (SQL) ja ärianalüüsi (BI, Excel).

Tugevused koolitajana

Hoolimata sellest, et Henn on 25+ aastat klassi ees seisnud, ei ole ta kaotanud sidet igapäevase eluga: vahepeal on ta loonud arendusettevõtte ja jõudnud selle maha müüa; on konsulteerinud ja juurutanud süsteeme mitmes ettevõttes, peab talu ja korraldab sulgpallivõistlusi. Pidev side tegeliku eluga on see, mis aitab Hennul olla ekspert ja usaldusväärne allikas ka teadmiste jagamisel. Hennu enda õppimisvõime ja üle 80 sooritatud erialaeksami võimaldab õppijaid suurepäraselt mõista ning on tugevuseks ka koolitajana.

Koolitajad

 • Henn Sarv

  Training Experience and Areas

  Henn has been conducting trainings at IT Koolitus for over 25 years. He has previous training experience having shared his knowledge with Novell administrators for several years. At IT Koolitus, he has mainly, but not exclusively, focused on Microsoft products, ranging from regular users (Excel to Vision) to system administrators and programmers. However, his main expertise lies in databases (SQL) and business intelligence (BI, Excel).

  Strengths as a Trainer

  Despite standing in front of the class for 25+ years, Henn has not lost touch with everyday life: he has established a development company and successfully sold it; he has consulted and implemented systems in several companies, owns a farm, and organizes badminton tournaments. Maintaining his connection with real life experiences helps Henn be an expert and a reliable source when sharing knowledge. His own ability to learn and him having completed over 80 professional exams allows him to understand learners excellently and serves as a strength for a trainer.

  Henn Sarv

  Training Experience and Areas

  Henn has been conducting trainings at IT Koolitus for over 25 years. He has previous training experience having shared his knowledge with Novell administrators for several years. At IT Koolitus, he has mainly, but not exclusively, focused on Microsoft products, ranging from regular users (Excel to Vision) to system administrators and programmers. However, his main expertise lies in databases (SQL) and business intelligence (BI, Excel).

  Strengths as a Trainer

  Despite standing in front of the class for 25+ years, Henn has not lost touch with everyday life: he has established a development company and successfully sold it; he has consulted and implemented systems in several companies, owns a farm, and organizes badminton tournaments. Maintaining his connection with real life experiences helps Henn be an expert and a reliable source when sharing knowledge. His own ability to learn and him having completed over 80 professional exams allows him to understand learners excellently and serves as a strength for a trainer.

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev
5. päev

09:00 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Koolitus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Koolitus

12:45 – 13:30

Lõuna

Lõunat saate süüa meie majas Masinaruumi kohvikus.

13:30 – 15:00

Koolitus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Koolitus ja kokkuvõte

CompTIA Security+

Kestus:

40 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

It Koolituse Aasta Koolitaja 21

CompTIA Security+ koolitusel käsitletakse töökeskkonna turvalisuse hindamist ja sobivate turbelahenduste juurutamist ning hübriidkeskkondade (sealhulgas mobiil-, pilve- ja asjade interneti keskkonna) jälgimist ja turvamist. Õppe käigus harjutatakse turbeintsidentide kindlakstegemist, analüüsimist ja nendele vastamist lähtudes seadusandlusest. 

Koolitus on suunatud IT-spetsialistidele, kellel on teadmised operatsioonisüsteemidest, nende haldamisest ja kasutaja aspektidest, kuid kes soovivad enda teadmisi täiustada küberturvalisuse teemal.

CompTIA Security+ koolituse eesmärk on edasi anda parimad praktilised tõrkeotsingu tavad, mis tagavad osalejatele praktilised turvaprobleemide lahendamise oskused. Koolituse käigus omandatud oskused aitavad:

 • hinnata organisatsiooni keskkonna turvaseisu ning soovitada ja rakendada sobivaid turvalahendusi;
 • jälgida ja tagada hübriidkeskkondade turvalisust (sealhulgas pilveteenused, mobiilseadmed ja asjade internet (IoT));
 • saada teadmised kohaldatavatest seadustest ja poliitikatest, sealhulgas valitsemise, riski ja vastavuse põhimõtetest;
 • tuvastada ja analüüsida turvalisust puudutavaid sündmusi ja intsidente ja neile vastavalt reageerida.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud IT-spetsialistidele, kes omavad teadmisi operatiivsüsteemidest ja nende administreerimisest ning kasutaja-aspektidest, kuid tahavad end lisaks täiendada küberhügieeni teemadel. 

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema põhilised Windows operatsioonisüsteemi kasutamise oskused  ning arusaamine arvuti- ja võrgukontseptsioonidest.  

Soovitavad on CompTIA A+ ja Network+ sertifikaadid või samaväärne teadmistepagas ning kuue kuni üheksa kuu pikkune kogemus võrgunduses, sealhulgas turvaparameetrite seadistamises.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab võrrelda ja eristada rünnakuid;
 • oskab kasutada turvalisuse hindamise tööriistu;
 • oskab hallata ligipääsuteenuseid ja kontosid;
 • oskab rakendada turvalist võrguarhitektuuri;
 • oskab kirjeldada turvaliste rakenduste arenduse kontseptisoone;
 • oskab selgitada organisatsiooni turvalisuse kontseptsioone.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Rünnakud, ohud ja haavatavused

Peamised internetis esinevad ohud, rünnakud ja haavatavused.

 •  Intsidentidele reageerimine

Organisatsiooni turvalisuse hinnangu ja intsidentidele reageerimise protseduurid - põhilised ohtude avastamise meetodid, riskide leevendamise tehnikad, turvameetmed ja peamised uurimismeetodid.

 • Arhitektuur ja disain

Organisatsiooni struktuuride, keskkondade ja pilvele toetumise turvalisus.

 • Juhtimine, riskid ja vastavus

Organisatsiooni riskijuhtimine ja  regulatsioonidele vastavus, näiteks PCI-DSS, SOX, HIPAA, GDPR, FISMA, NIST ja CCPA.

 • Rakendamine

Identiteedi, ligipääsu, krüptograafia, PKI haldamine, end-to-end security.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus toimub vajaliku ettevalmistusega arvutiklassis. Koolitus on praktilise suunitlusega ja teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutustega. Koolitaja viib koolituse läbi eesti keeles, ametlikud CompTIA õppematerjalid ja praktilised laborid on inglise keeles. 

Maht: 40 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0612 Andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühm

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. 

Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

 

Koolitust viib läbi Henn Sarv.

Koolituskogemus ja valdkonnad

Henn koolitab IT Koolituses juba üle 25 aasta. Koolituskogemus oli tal ka varem – jagas paar aastat teadmisi Novelli administraatoritele. IT Koolituses on ta keskendunud peamiselt (aga mitte ainult) Microsofti toodetele, seda nii tavakasutajatele (Excelist Visioni) kuni süsteemiadministraatorite ja programmeerijateni. Peamiselt siiski kõik, mis puudutab andmebaase (SQL) ja ärianalüüsi (BI, Excel).

Tugevused koolitajana

Hoolimata sellest, et Henn on 25+ aastat klassi ees seisnud, ei ole ta kaotanud sidet igapäevase eluga: vahepeal on ta loonud arendusettevõtte ja jõudnud selle maha müüa; on konsulteerinud ja juurutanud süsteeme mitmes ettevõttes, peab talu ja korraldab sulgpallivõistlusi. Pidev side tegeliku eluga on see, mis aitab Hennul olla ekspert ja usaldusväärne allikas ka teadmiste jagamisel. Hennu enda õppimisvõime ja üle 80 sooritatud erialaeksami võimaldab õppijaid suurepäraselt mõista ning on tugevuseks ka koolitajana.

Koolitajad

 • Henn Sarv

  Training Experience and Areas

  Henn has been conducting trainings at IT Koolitus for over 25 years. He has previous training experience having shared his knowledge with Novell administrators for several years. At IT Koolitus, he has mainly, but not exclusively, focused on Microsoft products, ranging from regular users (Excel to Vision) to system administrators and programmers. However, his main expertise lies in databases (SQL) and business intelligence (BI, Excel).

  Strengths as a Trainer

  Despite standing in front of the class for 25+ years, Henn has not lost touch with everyday life: he has established a development company and successfully sold it; he has consulted and implemented systems in several companies, owns a farm, and organizes badminton tournaments. Maintaining his connection with real life experiences helps Henn be an expert and a reliable source when sharing knowledge. His own ability to learn and him having completed over 80 professional exams allows him to understand learners excellently and serves as a strength for a trainer.

  Henn Sarv

  Training Experience and Areas

  Henn has been conducting trainings at IT Koolitus for over 25 years. He has previous training experience having shared his knowledge with Novell administrators for several years. At IT Koolitus, he has mainly, but not exclusively, focused on Microsoft products, ranging from regular users (Excel to Vision) to system administrators and programmers. However, his main expertise lies in databases (SQL) and business intelligence (BI, Excel).

  Strengths as a Trainer

  Despite standing in front of the class for 25+ years, Henn has not lost touch with everyday life: he has established a development company and successfully sold it; he has consulted and implemented systems in several companies, owns a farm, and organizes badminton tournaments. Maintaining his connection with real life experiences helps Henn be an expert and a reliable source when sharing knowledge. His own ability to learn and him having completed over 80 professional exams allows him to understand learners excellently and serves as a strength for a trainer.

Ajakava

1. päev
2. päev
3. päev
4. päev
5. päev

09:00 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Koolitus

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Koolitus

12:45 – 13:30

Lõuna

Lõunat saate süüa meie majas Masinaruumi kohvikus.

13:30 – 15:00

Koolitus

15:00 – 15:15

Kohvipaus

15:15 – 16:45

Koolitus ja kokkuvõte

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]