Agiilse arenduse põhialused

Agiilse arenduse põhialused

Kestus:

12 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Üha laialdasemaks on muutumas agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine oma töö korraldamisel. Agiilsed organisatsioonid ja tiimid on tõestanud, et nad suudavad vastata kliendi ootustele ning luua väärtust eelarve ja ajakava raamides.

Koolituse lühikokkuvõte:

Agiilse arenduse põhialuste koolituse käigus õpitakse tundma enim levinud agiilseid meetodeid – kuidas töötab Scrum, mis on  Kanban meetod ning saab selgeks, mida tähendab Lean mõtteviis ja kuidas see on seotud agiilsete tööviiside ja raamistikega. Samuti räägitakse kursusel ka ettevõtte agiilsuse (Business Agility) põhimõtetest. Õpingute käigus seotakse teooria erinevate praktiliste näidete ja harjutustega. Kursus lõppeb praktilise ja lõbusa Scrumi simulatsiooniga.

Koolitusel on kolm teemaplokki - Moodul 1: Agiilne mõtteviis ja põhimõtted, Moodul 2: Scrum raamistik ja tootejuhtimine ning Moodul 3: Scrum raamistiku simulatsioon.

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade agiilsest mõtteviisist, väärtustest ja põhimõtetest.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud uute agiilsete meeskondade liikmed või mõnd agiilset praktikat juba varasemalt rakendanud inimesed, kes soovivad oma teadmisi värskendada, leida uusi ideid, kuulda praktilisi näiteid või lahendusi keerukamatele olukordadele.

Samuti soovitame koolitust juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutust.

Kursus sobib ka ettevõtetele ja inimestele, kes ei tegutse otseselt IT valdkonnas, kuivõrd agiilne mõtteviis ja tööviisid on oma loomult universaalsed ja rakendatavad organisatsiooni töökorralduse tõhustamisel mistahes valdkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb agiilset mõtteviisi, väärtuseid ja põhimõtteid ning seda, kuidas agiilse tööviisi kaudu parandada ettevõtte tulemuslikkust.
 • Mõistab Lean mõtteviisi, teab, mis on Scrum raamistik ja Kanban meetod.
 • Teab, mis on Business Agility ja mida on vaja selleks, et luua agiilne organisatsioon
 • On saanud proovida Scrum raamistiku rakendamist töö korraldamisel

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Puuduvad

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituskava on kokku pandud kolme koolitaja koostöös – iga koolitaja on tegutsev praktik ja oma ala ekspert. 

Koolitust viivad korraga läbi 2 koolitajat - koolitajate erinev kogemus ja taust tagavad selle, et osalejatele antakse edasi tervikpilt agiilsest meetodist ning Scrumi rakendamisest.

Loeng viiakse läbi kombineerituna töötubadega – loengute käigus kuuldut saavad osalejad töötubades praktiseerida ja luua seoseid, et omandatud paremini kinnistada.

Enne kursust saadetakse koolitatavatele ettevalmistavaid materjale (lugemine ja lühikesed videod).

Õpitulemuste saavutamist hinnatakse arutelude käigus (osalejate ootused vs tagasiside).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 12 akadeemilist tundi

Lisaks on meil "Tooteomanik - põhialuste koolitus", kus samad koolitajad räägivad kes on tooteomanik ning milliseid tööriistu ja praktikaid tuleks kasutada. Loe lähemalt SIIT

 

Koolitust on võimalik tellida ka inglise ja vene keeles!

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab:

õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Loe ka koolitusest artiklit:

Miks mulle meeldib Scrum? Vastab Scrum Master!

 

Osaleja tagasiside koolitusele: 

"Jäin koolitusega väga rahule. Nüüd on selge ja arusaadav pilt rollidest. Saab kohe kaasarääkida, et ei tekiks protsessis arusaamatusi ning segadust." 

Koolitajad

 • Kristi Paas (CSM)

  Kristi on erinevate tiimidega töötanud üle 15 aasta, täites nii üksuse juhi, projektijuhi kui ka scrum masteri rolli. Viimased kaheksa aastat on ta tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas. Kristi alustas projektijuhina riigisektoris ning viimased neli aastat on ta töötanud väikeste agiilsete tiimidega scrum masteri ning agiilsete praktikate coach’i ja koolitajana. Ta hindab kõrgelt agiilseid väärtuseid ja põhimõtteid, kuna näeb oma igapäevases töös, kuidas agiilne tööviis aitab luua motiveerivat töökeskkonda ja efektiivsust eesmärkide saavutamisel.

  Kristi Paas (CSM)

  Kristi on erinevate tiimidega töötanud üle 15 aasta, täites nii üksuse juhi, projektijuhi kui ka scrum masteri rolli. Viimased kaheksa aastat on ta tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas. Kristi alustas projektijuhina riigisektoris ning viimased neli aastat on ta töötanud väikeste agiilsete tiimidega scrum masteri ning agiilsete praktikate coach’i ja koolitajana. Ta hindab kõrgelt agiilseid väärtuseid ja põhimõtteid, kuna näeb oma igapäevases töös, kuidas agiilne tööviis aitab luua motiveerivat töökeskkonda ja efektiivsust eesmärkide saavutamisel.

 • Andri Vanem (CSPO)

  Andri on töötanud tarkvara arenduses aastast 2010. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana. Toote haldamise kohta oli Andril aga väga palju öelda ning ta otsustas liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua paremat sisendit tarkvaraarendajatele. Tänaseks on see toonud teda tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas kõrge kvaliteediga tarkvara tooteid klientidele tarnida.

  Andri Vanem (CSPO)

  Andri on töötanud tarkvara arenduses aastast 2010. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana. Toote haldamise kohta oli Andril aga väga palju öelda ning ta otsustas liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua paremat sisendit tarkvaraarendajatele. Tänaseks on see toonud teda tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas kõrge kvaliteediga tarkvara tooteid klientidele tarnida.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

1. Agiilsus – miks me seda vajame?

 • Agiilne mõtteviis
 • Lean mõtteviis
 • Ettevõtte agiilsus (Business Agility)

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Agiilsus – miks me seda vajame?

 • Agiilse tarkvaraarenduse manifest ja selle 12 põhimõtet

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitööd

Agiilse arenduse põhialused

Kestus:

12 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Üha laialdasemaks on muutumas agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine oma töö korraldamisel. Agiilsed organisatsioonid ja tiimid on tõestanud, et nad suudavad vastata kliendi ootustele ning luua väärtust eelarve ja ajakava raamides.

Koolituse lühikokkuvõte:

Agiilse arenduse põhialuste koolituse käigus õpitakse tundma enim levinud agiilseid meetodeid – kuidas töötab Scrum, mis on  Kanban meetod ning saab selgeks, mida tähendab Lean mõtteviis ja kuidas see on seotud agiilsete tööviiside ja raamistikega. Samuti räägitakse kursusel ka ettevõtte agiilsuse (Business Agility) põhimõtetest. Õpingute käigus seotakse teooria erinevate praktiliste näidete ja harjutustega. Kursus lõppeb praktilise ja lõbusa Scrumi simulatsiooniga.

Koolitusel on kolm teemaplokki - Moodul 1: Agiilne mõtteviis ja põhimõtted, Moodul 2: Scrum raamistik ja tootejuhtimine ning Moodul 3: Scrum raamistiku simulatsioon.

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade agiilsest mõtteviisist, väärtustest ja põhimõtetest.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud uute agiilsete meeskondade liikmed või mõnd agiilset praktikat juba varasemalt rakendanud inimesed, kes soovivad oma teadmisi värskendada, leida uusi ideid, kuulda praktilisi näiteid või lahendusi keerukamatele olukordadele.

Samuti soovitame koolitust juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutust.

Kursus sobib ka ettevõtetele ja inimestele, kes ei tegutse otseselt IT valdkonnas, kuivõrd agiilne mõtteviis ja tööviisid on oma loomult universaalsed ja rakendatavad organisatsiooni töökorralduse tõhustamisel mistahes valdkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb agiilset mõtteviisi, väärtuseid ja põhimõtteid ning seda, kuidas agiilse tööviisi kaudu parandada ettevõtte tulemuslikkust.
 • Mõistab Lean mõtteviisi, teab, mis on Scrum raamistik ja Kanban meetod.
 • Teab, mis on Business Agility ja mida on vaja selleks, et luua agiilne organisatsioon
 • On saanud proovida Scrum raamistiku rakendamist töö korraldamisel

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Puuduvad

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituskava on kokku pandud kolme koolitaja koostöös – iga koolitaja on tegutsev praktik ja oma ala ekspert. 

Koolitust viivad korraga läbi 2 koolitajat - koolitajate erinev kogemus ja taust tagavad selle, et osalejatele antakse edasi tervikpilt agiilsest meetodist ning Scrumi rakendamisest.

Loeng viiakse läbi kombineerituna töötubadega – loengute käigus kuuldut saavad osalejad töötubades praktiseerida ja luua seoseid, et omandatud paremini kinnistada.

Enne kursust saadetakse koolitatavatele ettevalmistavaid materjale (lugemine ja lühikesed videod).

Õpitulemuste saavutamist hinnatakse arutelude käigus (osalejate ootused vs tagasiside).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 12 akadeemilist tundi

Lisaks on meil "Tooteomanik - põhialuste koolitus", kus samad koolitajad räägivad kes on tooteomanik ning milliseid tööriistu ja praktikaid tuleks kasutada. Loe lähemalt SIIT

 

Koolitust on võimalik tellida ka inglise ja vene keeles!

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab:

õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Loe ka koolitusest artiklit:

Miks mulle meeldib Scrum? Vastab Scrum Master!

 

Osaleja tagasiside koolitusele: 

"Jäin koolitusega väga rahule. Nüüd on selge ja arusaadav pilt rollidest. Saab kohe kaasarääkida, et ei tekiks protsessis arusaamatusi ning segadust." 

Koolitajad

 • Kristi Paas (CSM)

  Kristi on erinevate tiimidega töötanud üle 15 aasta, täites nii üksuse juhi, projektijuhi kui ka scrum masteri rolli. Viimased kaheksa aastat on ta tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas. Kristi alustas projektijuhina riigisektoris ning viimased neli aastat on ta töötanud väikeste agiilsete tiimidega scrum masteri ning agiilsete praktikate coach’i ja koolitajana. Ta hindab kõrgelt agiilseid väärtuseid ja põhimõtteid, kuna näeb oma igapäevases töös, kuidas agiilne tööviis aitab luua motiveerivat töökeskkonda ja efektiivsust eesmärkide saavutamisel.

  Kristi Paas (CSM)

  Kristi on erinevate tiimidega töötanud üle 15 aasta, täites nii üksuse juhi, projektijuhi kui ka scrum masteri rolli. Viimased kaheksa aastat on ta tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas. Kristi alustas projektijuhina riigisektoris ning viimased neli aastat on ta töötanud väikeste agiilsete tiimidega scrum masteri ning agiilsete praktikate coach’i ja koolitajana. Ta hindab kõrgelt agiilseid väärtuseid ja põhimõtteid, kuna näeb oma igapäevases töös, kuidas agiilne tööviis aitab luua motiveerivat töökeskkonda ja efektiivsust eesmärkide saavutamisel.

 • Andri Vanem (CSPO)

  Andri on töötanud tarkvara arenduses aastast 2010. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana. Toote haldamise kohta oli Andril aga väga palju öelda ning ta otsustas liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua paremat sisendit tarkvaraarendajatele. Tänaseks on see toonud teda tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas kõrge kvaliteediga tarkvara tooteid klientidele tarnida.

  Andri Vanem (CSPO)

  Andri on töötanud tarkvara arenduses aastast 2010. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana. Toote haldamise kohta oli Andril aga väga palju öelda ning ta otsustas liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua paremat sisendit tarkvaraarendajatele. Tänaseks on see toonud teda tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas kõrge kvaliteediga tarkvara tooteid klientidele tarnida.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

09:30 – 11:00

1. Agiilsus – miks me seda vajame?

 • Agiilne mõtteviis
 • Lean mõtteviis
 • Ettevõtte agiilsus (Business Agility)

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitöö

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Agiilsus – miks me seda vajame?

 • Agiilse tarkvaraarenduse manifest ja selle 12 põhimõtet

Kasutatavad meetodid: loeng, grupitööd

Registreerimine

Hind
Osalejaid

15.-17.02.2023 Agiilse arenduse põhialused

1199,00 €

1438,80 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

15.-17.02.2023 Agiilse arenduse põhialused

OsalejaidHind
0

1199,00 €

1438,80 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]