Investeerimisedu põhimõtted

Investeerimisedu põhimõtted
Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets
Lehekülgi: 336
Ilmub: 28.06.2022
Kirjastus: Argo / Äripäev

Raamat „Investeerimisedu põhimõtted“ keskendub investeerimisele, seda päris algusest kuni tipptasemeni välja. Lisaks teooriale sisaldab raamat rohkelt praktilisi näiteid, mille najal leida aktsiate, võlakirjade ning kinnisvara õiglast väärtust. Lisaks paljudele teistele teemadele saab klaariks seegi, kuidas saavutada edu ühisrahastuses või kuidas investeerida vastavalt majandusseisule. Oma õnnestumisi, aga ka ebaõnnestumisi, jagavad rahandusdoktoritest autorid, kelle õpetlikud kogemuslood aitavad kaasa sinu jõukuse kasvule! 

Selle triloogia esimene raamat „Rahaedu põhimõtted“ täitis minu jaoks paljud lüngad ja olen seeläbi oluliselt tugevam oma pere finantside juhtimises. „Investeerimisedu põhimõtted“ annab nüüd omakorda väga head teadmised ja tööriistad, et suudaksime oma vara inflatsiooni vastu kaitsta ja isegi kasvatada. Olen ametlikult fänn ning ootan juba järge. 

Tanel Padar

 

„Investeerimisedu põhimõtted“ hiilgab praktiliste näidete ja sisukuse poolest. Olles turgudel tegutsenud üle 20 aasta, võin kinnitada, et loetut rakendades on edu investeeringutes ainult aja küsimus.

Investor Toomas

 

Itaallastel on üks kena ütlus – heaks meremeheks ei saada rahulikul merel. Enne kui minna finantsturgude torme omal käel proovima, soovitan end kurssi viia nii teooria kui praktikute väärtuslike nõuannetega. Just kõike seda eduka investori jaoks hädavajalikku antud raamat pakubki. 

Viljar Arakas

 

 

Sisukord

Sissejuhatus 9
Tänuavaldus 11

Investeerimismõtte seadistamine ehk Millest alustamisel lähtuda 12
Investeerimise head ja vead 13
Magava raha probleem 20
Liitintressi ja pika perioodi efekt 23
Raha ajaväärtus investeeringute hindamisel 28
Soovitused 29
Ülesanded 29

Investeerimine ja elukaar ehk Kuidas endast rikkam pensionär vormida 32
Miks pensionieaks investeerida? 33
Eesti pensionisammaste süsteem 36
Esimene pensionisammas 37
Teine pensionisammas 39
Kolmas pensionisammas 48
Soovitused 52
Ülesanded 53

Varaklassid kui investeerimistuum ehk Mille ümber mäng käib 54
Lahutamatud risk ja tootlus 55
Raha 61
Võlakirjad ja laenud 62
Kinnisvara 65
Aktsiad 70
Toorained 75
Krüptovarad 81
Alternatiivsed investeeringud 82
Soovitused 85
Ülesanded 85

Praktilised sammud esimeste tehinguteni ehk Puust ja punaseks teekond börsimaailma 88
Esimene samm – pangakonto avamine 89
Teine samm – maakleri valik 89
Tehinguplatvormid 95
Keerulised tooted 97
Kolmas samm – väärtpaberikonto avamine 100
Kus ja kuidas aktsiaid hoitakse? 100
Maaklerikonto 101
Neljas samm – raha kandmine kontole 102
Viies samm – väärtpaberite ostmine 102
Börsi valik ja hoidmistunnistus 103
Soovitused 104
Ülesanded 105

Tehingud finantsturgudel ehk Kuidas süsteem endale kasulikumalt tööle panna 106
Tehingute edastamine börsile 107
Tehingukorralduse tüübid 109
Turusügavus ja likviidsus 110
Millal kasutada turuhinnaga, millal limiithinnaga tehingukorraldusi? 112
Muud tehingukorralduste tüübid 115
Lühikeseks müük 116
Võimendusega tehingud 119
Soovitused 122
Ülesanded 122

Aktsiate hindamine ja kvalitatiivne analüüs ehk Kuidas tuvastada ettevõtte investeerimispotentsiaal 124
Ettevõtte eesmärk ja sellel põhinev väärtuse hindamine 125
Miks börsiaktsiate hinda ise üldse arvutada? 127
Ettevõtete „pehmed“ ehk kvalitatiivsed väärtused ja nende hindamine 132
Soovitused 142
Ülesanded 142

Finantsaruannete analüüs ehk Millised näitajad aitavad investeerimisedu suurendada 144
Finantsaruannetes kajastuv info 145
Finantsaruannete sisu 146
Finantsaruannete analüüs 152
Likviidsuse suhtarvud 157
Finantsvõimenduse suhtarvud 158
Tasuvuse suhtarvud 160
Soovitused 164
Ülesanded 164

Aktsiate hindamine diskonteerimismudelite abil ehk Kuidas leida rahamasinaid 166
Diskonteerimine – mis see on? 167
Rahavood ja dividendimudel 169
Nõutava tulunormi ja kasvumäära eksperdihindamine 172
Ettevõtte vaba rahavoo ja diskontomäära arvutamine 175
Diskonteeritud vaba rahavoo mudeli rakendamine 180
Mitmeetapiline dividendi diskonteerimismudel 194
Soovitused 196
Ülesanded 197

Aktsiate hindamine suhtarvude abil ehk Kuidas alternatiivide seast võitjaid valida 200
Aktsiate võrdlusmeetod ja olulisemad aktsiahinna suhtarvud 201
Võrdleva hindamismeetodi kasutamine ja suhtarvude võrdlus 211
P/B ja ROE kombineeritud kasutamine aktsiate hindamisel 218
Aktsiate analüüsimise ja valimise tööriistad 222
Soovitused 223
Ülesanded 223

Võlakirjade hindamine ehk Praktilisi näpunäiteid rahakraanide avamiseks 226
Mis on võlakirjad? 227
Olulised mõisted ja võlakirjatüübid 227
Valitsuse võlakirjad 230
Ettevõtete võlakirjad 232
Võlakirja väärtus ja hind 234
Võlakirja hinna ja intressimäära pöördvõrdeline seos 240
Võlakirja hinda mõjutavad tegurid 245
Krediidirisk 245
Likviidsus 248
Tähtaeg 249
Võlakirja intressimäära kujunemine 251
Soovitused 252
Ülesanded 253

Investeerimine kinnisvarasse ehk Kuidas mõõduka riskiga jõukust suurendada 254
Üürikorter kui kindle rikastumise allikas? 255
Võimenduse kasutamine 259
Korteri õiglase väärtuse hindamine võrdlusmeetodiga 261
Korteri turuväärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude mudeliga 266
Üürikorteri tasuvuse arvutamine 269
Üürnike valimine 276
Ärikinnisvara hindamine 279
Maa hindamine 288
Soovitused 291
Ülesanded 292

Ühisrahastus ehk Kuidas suurem risk enda pilli järgi tantsima panna 294
Ühisrahastus kui tehnoloogiline investeerimisviis 295
Laenud 295
Osalused 298
Kinnisvara 300
Ühisrahastuse riskid 303
Soovitused 308
Ülesanded 308

Majandustsüklid ehk Kuidas ajastada eri varaklassidesse ja sektoritesse investeerimist 310
Majandustsüklite toimimise põhimõtted 311
Millised näitajad ennetavad majandusmuutusi? 317
Varaklasside käitumine majandustsükli eri faasides 318
Majandussektorid aktsiaturu- ja majandustsüklites 322
Soovitused 330
Ülesanded 331

Eduka investeerimise kümme põhimõtet 332

Autoritest 334

Arvustused

Raamatuklubi

Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets teavad, kuidas kriiside kiuste edukalt investeerida

Filmis „Nukitsamees“ kõlav „Rahalaul“ väidab, et raha mängib elus põhirolli ning raha ongi õnn ja armastus. Kas just päris nii, kuid kahtlemata on rahal meie heaolus oluline koht. Seda on tunnetanud ka Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmets, kelle ühisest sulest ilmus äsja raamat „Investeerimisedu põhimõtted“.

Kui rahatarkuse triloogia esimeses raamatus „Rahaedu põhimõtted“ keskendus samade autorite kolmik üldisele rahatargale käitumisele, siis „Investeerimisedu põhimõtetes“ seatakse kitsamalt fookus investeerimisele. Peale teooria sisaldab raamat rohkesti praktilisi näiteid, mille najal leida aktsiate, võlakirjade ja kinnisvara õiglast väärtust.

Praeguseks täieliku rahalise vabaduse saavutanud autorid rõhutavad, et tee investeerimiseduni ei ole kiire ega lihtne: protsessi on sisse kirjutatud tagasilöögid ja katsumused. Seda kinnitavad nende endi kogemuslood, mis on „Investeerimisedu põhimõtetesse“ pikitud ja millest nii mõnigi on võtnud eduelamuse asemel õppetunni vormi.

Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets on samamoodi nagu paljud teised investorid seisnud silmitsi keeruliste turuolukordadega. Tehnoloogiamulli lõhkemine 2000. aastal, 2009. aasta sügav majanduslangus, euroala võlakirjakriis, negatiivsed intressid ning koroonapandeemia on üksnes mõned tormiiilid, mis on tulnud üle elada. Samas mainivad rahandusdoktoritest autorid, et peale selle, et kriisid on õpikohad, võivad need pakkuda põnevaid võimalusi edukalt investeerida.

Rahaline vabadus ei ole juhus, kui sa tead, mida teed

Raamat „Investeerimisedu põhimõtted“ algab peatükiga, mis aitab lugejal investeerimisteekonda lahti mõtestada ning vastata küsimusele „Miks investeerimisega üldse tegelda?“. Kui see põhiküsimus on autorite toel vastuse leidnud, liigutakse varaklasside hindamise ja valikute põhimõtete juurde.

Eesti investeerimismaastiku ühed helgemad pead toovad lugeja ette aktsiate hindamise tööriistad, praktilised õppetunnid ning kogemused, mille abil teha kaalutletud investeerimisotsuseid. Juttu tuleb ka võlakirjade ja laenude ning kinnisvarasse investeerimise teekonnast: tutvustatakse praktilisi tööriistu ning samuti võlakirjade ja kinnisvara õiglase väärtuse hindamise mudeleid.

Raamatu võtab kokku majandustsüklitele keskenduv peatükk, mis pakub olulisi teadmisi investeerimisportfelli kui terviku juhtimisest kogu majandustsükli vältel.

Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets on veendunud, et rahaline vabadus ja oskus edukaid investeeringuid teha ei ole juhus, kui sa tead, mida teed. Raamatus on rohkesti teadmisi, kogemusi ja tööriistu, mille abil muuta investeerimine õnnemängust teadlikuks ja tõenäosustel põhinevaks teeks eduni.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
PaberraamatOtsas
Investeerimisedu põhimõtted

Investeerimisedu põhimõtted

Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets
Tellimine
PaberraamatOtsas

Kirjeldus

Raamat „Investeerimisedu põhimõtted“ keskendub investeerimisele, seda päris algusest kuni tipptasemeni välja. Lisaks teooriale sisaldab raamat rohkelt praktilisi näiteid, mille najal leida aktsiate, võlakirjade ning kinnisvara õiglast väärtust. Lisaks paljudele teistele teemadele saab klaariks seegi, kuidas saavutada edu ühisrahastuses või kuidas investeerida vastavalt majandusseisule. Oma õnnestumisi, aga ka ebaõnnestumisi, jagavad rahandusdoktoritest autorid, kelle õpetlikud kogemuslood aitavad kaasa sinu jõukuse kasvule! 

Selle triloogia esimene raamat „Rahaedu põhimõtted“ täitis minu jaoks paljud lüngad ja olen seeläbi oluliselt tugevam oma pere finantside juhtimises. „Investeerimisedu põhimõtted“ annab nüüd omakorda väga head teadmised ja tööriistad, et suudaksime oma vara inflatsiooni vastu kaitsta ja isegi kasvatada. Olen ametlikult fänn ning ootan juba järge. 

Tanel Padar

 

„Investeerimisedu põhimõtted“ hiilgab praktiliste näidete ja sisukuse poolest. Olles turgudel tegutsenud üle 20 aasta, võin kinnitada, et loetut rakendades on edu investeeringutes ainult aja küsimus.

Investor Toomas

 

Itaallastel on üks kena ütlus – heaks meremeheks ei saada rahulikul merel. Enne kui minna finantsturgude torme omal käel proovima, soovitan end kurssi viia nii teooria kui praktikute väärtuslike nõuannetega. Just kõike seda eduka investori jaoks hädavajalikku antud raamat pakubki. 

Viljar Arakas

 

 

Lisainfo

Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets
Lehekülgi: 336
Ilmub: 28.06.2022
Kirjastus: Argo / Äripäev

Sisukord

Sissejuhatus 9
Tänuavaldus 11

Investeerimismõtte seadistamine ehk Millest alustamisel lähtuda 12
Investeerimise head ja vead 13
Magava raha probleem 20
Liitintressi ja pika perioodi efekt 23
Raha ajaväärtus investeeringute hindamisel 28
Soovitused 29
Ülesanded 29

Investeerimine ja elukaar ehk Kuidas endast rikkam pensionär vormida 32
Miks pensionieaks investeerida? 33
Eesti pensionisammaste süsteem 36
Esimene pensionisammas 37
Teine pensionisammas 39
Kolmas pensionisammas 48
Soovitused 52
Ülesanded 53

Varaklassid kui investeerimistuum ehk Mille ümber mäng käib 54
Lahutamatud risk ja tootlus 55
Raha 61
Võlakirjad ja laenud 62
Kinnisvara 65
Aktsiad 70
Toorained 75
Krüptovarad 81
Alternatiivsed investeeringud 82
Soovitused 85
Ülesanded 85

Praktilised sammud esimeste tehinguteni ehk Puust ja punaseks teekond börsimaailma 88
Esimene samm – pangakonto avamine 89
Teine samm – maakleri valik 89
Tehinguplatvormid 95
Keerulised tooted 97
Kolmas samm – väärtpaberikonto avamine 100
Kus ja kuidas aktsiaid hoitakse? 100
Maaklerikonto 101
Neljas samm – raha kandmine kontole 102
Viies samm – väärtpaberite ostmine 102
Börsi valik ja hoidmistunnistus 103
Soovitused 104
Ülesanded 105

Tehingud finantsturgudel ehk Kuidas süsteem endale kasulikumalt tööle panna 106
Tehingute edastamine börsile 107
Tehingukorralduse tüübid 109
Turusügavus ja likviidsus 110
Millal kasutada turuhinnaga, millal limiithinnaga tehingukorraldusi? 112
Muud tehingukorralduste tüübid 115
Lühikeseks müük 116
Võimendusega tehingud 119
Soovitused 122
Ülesanded 122

Aktsiate hindamine ja kvalitatiivne analüüs ehk Kuidas tuvastada ettevõtte investeerimispotentsiaal 124
Ettevõtte eesmärk ja sellel põhinev väärtuse hindamine 125
Miks börsiaktsiate hinda ise üldse arvutada? 127
Ettevõtete „pehmed“ ehk kvalitatiivsed väärtused ja nende hindamine 132
Soovitused 142
Ülesanded 142

Finantsaruannete analüüs ehk Millised näitajad aitavad investeerimisedu suurendada 144
Finantsaruannetes kajastuv info 145
Finantsaruannete sisu 146
Finantsaruannete analüüs 152
Likviidsuse suhtarvud 157
Finantsvõimenduse suhtarvud 158
Tasuvuse suhtarvud 160
Soovitused 164
Ülesanded 164

Aktsiate hindamine diskonteerimismudelite abil ehk Kuidas leida rahamasinaid 166
Diskonteerimine – mis see on? 167
Rahavood ja dividendimudel 169
Nõutava tulunormi ja kasvumäära eksperdihindamine 172
Ettevõtte vaba rahavoo ja diskontomäära arvutamine 175
Diskonteeritud vaba rahavoo mudeli rakendamine 180
Mitmeetapiline dividendi diskonteerimismudel 194
Soovitused 196
Ülesanded 197

Aktsiate hindamine suhtarvude abil ehk Kuidas alternatiivide seast võitjaid valida 200
Aktsiate võrdlusmeetod ja olulisemad aktsiahinna suhtarvud 201
Võrdleva hindamismeetodi kasutamine ja suhtarvude võrdlus 211
P/B ja ROE kombineeritud kasutamine aktsiate hindamisel 218
Aktsiate analüüsimise ja valimise tööriistad 222
Soovitused 223
Ülesanded 223

Võlakirjade hindamine ehk Praktilisi näpunäiteid rahakraanide avamiseks 226
Mis on võlakirjad? 227
Olulised mõisted ja võlakirjatüübid 227
Valitsuse võlakirjad 230
Ettevõtete võlakirjad 232
Võlakirja väärtus ja hind 234
Võlakirja hinna ja intressimäära pöördvõrdeline seos 240
Võlakirja hinda mõjutavad tegurid 245
Krediidirisk 245
Likviidsus 248
Tähtaeg 249
Võlakirja intressimäära kujunemine 251
Soovitused 252
Ülesanded 253

Investeerimine kinnisvarasse ehk Kuidas mõõduka riskiga jõukust suurendada 254
Üürikorter kui kindle rikastumise allikas? 255
Võimenduse kasutamine 259
Korteri õiglase väärtuse hindamine võrdlusmeetodiga 261
Korteri turuväärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude mudeliga 266
Üürikorteri tasuvuse arvutamine 269
Üürnike valimine 276
Ärikinnisvara hindamine 279
Maa hindamine 288
Soovitused 291
Ülesanded 292

Ühisrahastus ehk Kuidas suurem risk enda pilli järgi tantsima panna 294
Ühisrahastus kui tehnoloogiline investeerimisviis 295
Laenud 295
Osalused 298
Kinnisvara 300
Ühisrahastuse riskid 303
Soovitused 308
Ülesanded 308

Majandustsüklid ehk Kuidas ajastada eri varaklassidesse ja sektoritesse investeerimist 310
Majandustsüklite toimimise põhimõtted 311
Millised näitajad ennetavad majandusmuutusi? 317
Varaklasside käitumine majandustsükli eri faasides 318
Majandussektorid aktsiaturu- ja majandustsüklites 322
Soovitused 330
Ülesanded 331

Eduka investeerimise kümme põhimõtet 332

Autoritest 334

Arvustused (1)

Raamatuklubi

Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets teavad, kuidas kriiside kiuste edukalt investeerida

Filmis „Nukitsamees“ kõlav „Rahalaul“ väidab, et raha mängib elus põhirolli ning raha ongi õnn ja armastus. Kas just päris nii, kuid kahtlemata on rahal meie heaolus oluline koht. Seda on tunnetanud ka Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmets, kelle ühisest sulest ilmus äsja raamat „Investeerimisedu põhimõtted“.

Kui rahatarkuse triloogia esimeses raamatus „Rahaedu põhimõtted“ keskendus samade autorite kolmik üldisele rahatargale käitumisele, siis „Investeerimisedu põhimõtetes“ seatakse kitsamalt fookus investeerimisele. Peale teooria sisaldab raamat rohkesti praktilisi näiteid, mille najal leida aktsiate, võlakirjade ja kinnisvara õiglast väärtust.

Praeguseks täieliku rahalise vabaduse saavutanud autorid rõhutavad, et tee investeerimiseduni ei ole kiire ega lihtne: protsessi on sisse kirjutatud tagasilöögid ja katsumused. Seda kinnitavad nende endi kogemuslood, mis on „Investeerimisedu põhimõtetesse“ pikitud ja millest nii mõnigi on võtnud eduelamuse asemel õppetunni vormi.

Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets on samamoodi nagu paljud teised investorid seisnud silmitsi keeruliste turuolukordadega. Tehnoloogiamulli lõhkemine 2000. aastal, 2009. aasta sügav majanduslangus, euroala võlakirjakriis, negatiivsed intressid ning koroonapandeemia on üksnes mõned tormiiilid, mis on tulnud üle elada. Samas mainivad rahandusdoktoritest autorid, et peale selle, et kriisid on õpikohad, võivad need pakkuda põnevaid võimalusi edukalt investeerida.

Rahaline vabadus ei ole juhus, kui sa tead, mida teed

Raamat „Investeerimisedu põhimõtted“ algab peatükiga, mis aitab lugejal investeerimisteekonda lahti mõtestada ning vastata küsimusele „Miks investeerimisega üldse tegelda?“. Kui see põhiküsimus on autorite toel vastuse leidnud, liigutakse varaklasside hindamise ja valikute põhimõtete juurde.

Eesti investeerimismaastiku ühed helgemad pead toovad lugeja ette aktsiate hindamise tööriistad, praktilised õppetunnid ning kogemused, mille abil teha kaalutletud investeerimisotsuseid. Juttu tuleb ka võlakirjade ja laenude ning kinnisvarasse investeerimise teekonnast: tutvustatakse praktilisi tööriistu ning samuti võlakirjade ja kinnisvara õiglase väärtuse hindamise mudeleid.

Raamatu võtab kokku majandustsüklitele keskenduv peatükk, mis pakub olulisi teadmisi investeerimisportfelli kui terviku juhtimisest kogu majandustsükli vältel.

Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets on veendunud, et rahaline vabadus ja oskus edukaid investeeringuid teha ei ole juhus, kui sa tead, mida teed. Raamatus on rohkesti teadmisi, kogemusi ja tööriistu, mille abil muuta investeerimine õnnemängust teadlikuks ja tõenäosustel põhinevaks teeks eduni.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]