Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse
Seppo Saario
Lehekülgi: 334
Ilmub: 03.02.2020
Kirjastus: Äripäev

Aastal 2016 eesti keeles ilmunud Seppo Saario raamat „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ on läbi teinud põhjaliku uuenduskuuri, eelkõige investeerimisturgude arenguid silmas pidades. Nagu Saario isegi tõdeb, käes on murrangulised ajad, mil digitaliseerimine, globaliseerumine, kliimamuutused, sotsiaalmeedia ja tehisintellekt lammutavad agaralt majandusstruktuuri, milles siiani on andnud tooni pigem kaubandus- ja tööstusettevõtted.

Raamat räägib lihtsalt, loogiliselt ning elutruult sellest, kuidas aktsiaturud toimivad. Vanameistril jagub rohkelt praktilisi nippe, kuidas turult rammusamaid palu noppida, kahjumeid minimeerida ja investeeringute riskiastme muutumist prognoosida.

Saario, kelle õpetussõnade najal on nii siin- kui ka sealpool Soome lahte üles kasvanud terved põlvkonnad aktsionäre, on veendunud, et edukas saab olla üksnes see investor, kes suudab muutustega kohaneda, kahanevatest ärivaldkondadest nutikalt taanduda ning uusi kasvuvõimalusi märgata.

Kui nii mõnigi investeerimisraamat viskab lapates õhku korraliku pahmaka teoreetilist tolmu, siis üle kuuekümne aastase investeerimiskogemusega Saario on puhas praktik, kes jagab lahkelt kogunenud nippe. Ta ei salgagi, et hindab börsiettevõtteid siiani jalgadega, käies kohapeal tutvumas nendega, mille väärtpaberid ta omab. Ta on veendunud, et põhimõtteid, mis on sind alati teeninud, pole mõtet niisama üle parda visata.

 

Raamatu väljaandmist toetasid:

LHV  Nasdaq


„Legendaarse investori Seppo Saario börsivihje nr 96 ütleb: „Turg muutub, samad reeglid ei kehti igavesti.“ Sama põhimõtte järgi on ta kirjutanud ka selle raamatu, pakkudes lugejale uut ja ajakohast infot investeerimismaailma seaduspärasuste kohta.

Saario ei ütle otsesõnu, milline on ainuõige viis aktsiaid valida – nii palju kui on investoreid, on ka erinevaid tõekspidamisi. Küll aga tutvustab ta lugejale aegade jooksul järeleproovitud lähenemisi, mis on turgudel edu toonud. Vastupidi levinud arusaamadele pakub börs aeg-ajalt ka tasuta lõunaid, mille abil riske maandada, kui seda vaid osata.

Soovitan seda raamatut kindlasti lugeda enne oma kõige esimest tehingut. Nii jääb mõnigi kulukas viga tegemata. Kogenud investorile pakub Saario aga võimalust igihaljaid vihjeid taas meelde tuletada ning tänapäevaste investeerimistrendidega end kursis hoida.“

Sander Pikkel
LHV maaklertegevuse juht

 

„Seppo Saario õpetussõnad on lihtsad ja intelligentsed, sobides suurepäraselt nii alles alustavale kui ka kogenud investorile. Sedavõrd hästi ja samas eluliste näidetega palistatult saab investeerimisest kirjutada ainult inimene, kes on seda kõike ise teinud ja kogenud. Seppo Saario on see inimene.“

Kaarel Ots
Nasdaq Tallinna börsi juht

Sisukord

Lugejale   13

 

1. Jõukus kasvab säästes   15

Väärtpaberibörs ja börsiaktsia

Oma ettevõtteid, mis igal aastal jaotavad aina suuremat kasumit

Turujõud on määravad

Teadmised, oskused ja võidutahe on edu võtmetegurid

 

2. Kuidas ma ostan börsiaktsiaid?   29

Börsiaktsiaid on lihtne hoida

Börsiaktsiaid saab hõlpsalt muuta rahaks

Väärtpaberitehingute kulud on väikesed

 

3. Kas tahad jõukaks saada vähese ajakuluga?

See on võimalik!

Börsil kaubeldavad fondid (ETF) pakuvad tavalistest fondidest ülekaalukalt paremat tootlust

OMX H25-indeksi ettevõtted

OMX H25 indeksifondi väärtus neljakordistus aastatel 2002–2018

Võtmetähtsusega on mõista liitintressi pikaajalist mõju

Pikaajalise säästja tee jõukusele

Kasvavatelt välisturgudelt leiab häid alternatiive

Püsisoosikud: Põhjamaad, tehnoloogia ja maailm

Vali hea variant ja anna investeeringule aega!

Arenevate maade majandus kasvab

Aktsiasäästukontol vaid otseinvesteeringud aktsiatesse

 

4. Majanduslikust jõukusest   51

Miljoni dollari suuruse investeerimisvaraga kuulud kaheksateistkümne miljoni miljonäri hulka maailmas

Suuremad varandused luuakse vara koondamisega enda juhitavatesse ettevõtetesse

Teisi nõustades võib hästi teenida

Kapitalikasvu keskmesse on tõusnud kodumajapidamised

Euro vähendab valuutariske

Äri tulusus on võtmeküsimus

Investeerimisobjekti otsival varal ei ole geograafilisi piire

Vara muudetakse väärtpaberiteks

 

5. Börsiaktsiad investeerimisobjektina   61

Kui tahad börsiaktsiatega rikastuda, siis vajad võidutahet ja oskusi

Mida kaugemale ajalukku vaatad, seda kaugemale tulevikku näed!

Börsiaktsiate tootlus USA-s oli aastail 1926–2010 keskmiselt 9,9 protsenti aastas

Soome börsiaktsiad on konkurentsivõimelised investeerimisobjektid

Lühemal perioodil on aktsiainvesteeringute tootlus muutlik

Hea ja halva aktsia tootlus on uskumatult erinev

Dividendide reinvesteerimine on rikkuse võti

Miks börsiaktsiate tootlus on kõige parem?

Soomlased kardavad ebakindlust

 

6. Investeerimispõhimõtted   81

Koosta investeerimispõhimõtted ja tegutse järjekindlalt nende järgi

Mida võtta investeerimispõhimõteteks?

Likviidsusrisk on osa koguriskist

Õnnestunud investeerimisotsused eeldavad pidevat informatsiooni turu kohta

Kuidas alustada vähese kapitaliga?

Süstemaatilise investeerimisega muudad väikese kapitali suureks

Edust pimestatuna oled aldis tegema suurimaid vigu

 

7. Börsiaktsiaga kaasneb risk ehk võimalus kaotada   99

Tururiski saab vältida ainult siis, kui lahkud börsilt

Tururisk on teoks saanud

Kuidas hajutada aktsiaportfelli?

Aktsiaga seonduv risk

Aktsiariski võib mõõta numbrites

Beetakordaja näitab aktsiahinna kõikuvust indeksi suhtes

Volatiilsus mõõdab hinna muutlikkust arvuliselt

 

8. Eesmärk on kõrge tootlus   117

Börsiaktsiad tuluallikana

Pikemal perioodil tõstab aktsia hinda üksnes dividendide suurendamine

Dividendide maksmise mõju aktsiahinnale

Otsus maksta dividende tugevdab ettevõtte positsiooni

Keskmine dividenditootlus on neli protsenti aastas

Aktsionäridele jaotatakse pool aastakasumist

Börsiettevõtted oma dividendipoliitikast

Nokia dividendid aastail 1988–2018

YIT oli kõige kauem maksnud pidevalt kasvavaid dividende

P/E-suhtarv näitab, kuidas turg hindab aktsiat ettevõtte kasumi suhtes

Investeeritud kapitali tootlus ja omakapitali tootlus

Kuidas investor saab omakapitali tootlusnäitajaid kasutada?

Cash is king!

Millal on aktsiahinnad kõrged ja millal madalad?

Intressitaseme areng mõjutab vara väärtust

Kapitaliinvestorid uuendasid aktsia väärtuse määramist

Aktsia bilansiline väärtus

Ettevõtte tükeldamisväärtus

Parimaid aktsiaid võib leida näitajate abil

Erinevate investeerimisstrateegiate aastatootlused 1988–2009

Tootlus kasvab, kui näitajad ühitada

Kõrge omakapitali tootlus ja madal P/E suhe on tootlik kooslus

Ameerika Ühendriikides on tehtud mitu uurimistööd parimatest näitajatest ja nende ühitamisest

 

9. Investeerimisobjekti valiku aspekte   157

Tee pikaajaline investeering vastavalt arengu põhisuunale

Vastutustundlik investeerimine juhib rahavooge

Tee pikaajaline investeering turuliidrite aktsiatesse

Investeerimisobjekti lihtsamaks leidmiseks rühmita börsiettevõtted

Konjunktuuritundlikud ettevõtted tõusevad ja langevad kiiresti

Rikka ettevõtte omanikuna ole kannatlik

Pöördepunktist tõusnud ettevõtted pakuvad unelmate kasumeid

Väärtusettevõtete tootlus on pika perioodi jooksul parem kui kasvuettevõtetel

Kasvuettevõtteid hinnatakse madala inflatsiooni ajal kõrgelt

Kuidas ma hindan täiesti uue tegevusala ettevõtet?

Otsi ettevõtteid, kellel on pakkuda midagi uut

Teemandid kivihunnikus – millised on väikeettevõtete aktsiad?

Sinu risk on seda suurem, mida suurema võlakoormaga ettevõttesse raha paigutad

Börsiettevõttes töötades oled eelisolukorras

Põhiomaniku osaluse suurus mõjutab huvi aktsia vastu

Ole valvas, kui investeerid ettevõttesse, kus võim on palgaliste juhtide käes

Mõtle järele, enne kui osaled uue börsiettevõtte avalikus esmaemissioonis

Oma aktsiate ost on hea märk

Vali enim kaubeldud aktsialiik

Külasta börsiettevõtteid

Hea ettevõtte tunnused

 

10. Kas praegu on õige aeg osta, hoida või müüa börsiaktsiaid?   197

Börsitsükkel on nagu aastaaegade vaheldumine

Küsimusi börsiaktsiaid osta soovivale investorile

Küsimusi börsiaktsiate müüki kaaluvale investorile

Kõrgkonjunktuuri ajal tehtud aktsiainvesteeringute oodatav tootlus on madalaim

Börs võidab aeglase inflatsiooni

Intressimäära langus on börsile mesi, tõus mürk

Hea märk: aktsiahinnad tõusevad ja käive on suur

Börs aimab majandusuudiseid ette

Turult eemalolek võib kalliks osutuda

 

11. Turuvihjed, mis ajendavad kaaluma aktsiate müüki   215

Kui sisering müüb, siis müü sinagi!

Ettevõtte ostmine võõralt tegevusalalt või uuelt turult võib ohtu seada firma väärtuse

Müü aktsiad, kui edukas ettevõte ehitab uhke peakorteri

Suurinvestorite võimuvõitlus võib pakkuda võimaluse ettevõtte aktsiatest kõrge hinnaga loobuda

Pikaajalise tõusu lõpp on lähedal, kui hind hüppeliselt kerkib

Kui kõik võimalikud investorid on turule tulnud, siis hind enam ei tõuse

Kogenematu investori üldine viga on aeglane reageerimine

 

12. Uudised ja aktsia hinna areng on väikeinvestori lõks   231

Väikeinvestori lühinägelikkus hävitab kasumi

Tegutse uudise, mitte hinnamuutuse järgi

Ära loobu parimatest aktsiatest!

 

13. Reeglipärased perioodilised kõikumised loovad võimalusi täiendava tulu saamiseks   237

Kõige tõenäolisem tõusuperiood algab novembris ja lõpeb mais

Seletamatu kuue kuu efekt avaldub tugevalt ka Soomes

Jaanuaris on tõusu tõenäosus 76 protsenti

Soodsaimad tõusupäevad kuus on järjestikku

Ära müü aktsiaid esmaspäeval ega reedel

Nõrgematest aktsiatest saab kõige kergemini lahti aasta esimestel kuudel

 

14. Tehniline börsianalüüs aitab tehinguid ajastada   247

Tee otsus investeerida vastavalt börsi liikumise peasuunale

Aktiivne investor kasutab ära kuudepikkuseid arenguperioode

Toetus- ja vastupanutasemed on nähtamatud hinnamüürid

Muid tehnilise analüüsi abivahendeid

 

15. Madal tükihind võimaldab protsentuaalselt suuri muutusi   257

Investeerimisturule meeldib madal tükihind

Tehnilise analüüsi meetodid aitavad ajastada tehinguid sendiaktsiatega

Sendiaktsiad sobivad investeerimisturu harjutusväljakuks

Trainer’s House kaotas 99,9 protsenti väärtusest, kuid tuli kitsikusest välja

 

16. Kas investeerida välismaa väärtpaberitesse?   265

Välismaale investeerimise riskid

Soomlaste investeeringutes välismaale domineerivad fondid

 

17. Kulla väärtus säilib halbadel aegadel   271

Kulla aluselt turujõudude armule

Kuld on maailma vanim kõlblik valuuta

Uue kulla tootmine kasvab aeglaselt

Kuidas investeerin kulda?

Kullakontol hoitakse raha või aktsiate asemel kulda

Kõige ökonoomsem on kulda investeerida indeksaktsiatega

 

18. Investeerimisstrateegiaid ookeani tagant   281

Wall Streeti professionaali investeerimisstrateegia

Kuidas tunnen ära parimad aktsiad?

Warren Buffett, maailma osavaim investor

Investeerimismeistri strateegiad

Maapealse õnne häll

Peen investor

Tundmatu meisterinvestor

Mees, kes oskas kuulata turu muusikat

Tuletisinstrumentide turu kuldsõrm

Jalad kindlalt maas

 

19. Sada igihaljast börsivihjet   303

Arvustused

Sander PikkelLHV maaklertegevuse juht

Legendaarse investori Seppo Saario börsivihje nr 96 ütleb: „Turg muutub, samad reeglid ei kehti igavesti.“ Selle põhimõtte järgi on ta kirjutanud ka kõik oma investeerimisraamatud, pakkudes lugejale alati uut ja ajakohast infot.

Saario on investorina tegutsenud üle 60 aasta, millest 25 kahe suure börsiettevõtte teenistuses. See rammus kogemus on soravalt kokku võetud äsja eesti keeleski ilmunud „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ täiendatud trükis, mille lahutamatuks osaks on sada igihaljast börsivihjet. Lisaks jagab Saario ohtralt soovitusi raamatute kohta, mida huvilistel tasuks järgmisena sirvida.

Investeerimise alustalaks on säästmine. Tõik, mida illustreerib hästi lugu riigi leiba teeninud Eino Jutikkalast, kes pärandas Soome Teaduste Akadeemiale 22 miljonit. Juhiseid, kuidas järjepidevalt investeerides suure varanduseni jõuda, leiab üsna raamatu algusest. Vihjena olgu öeldud, et liitintress tuleb enda kasuks tööle panna võimalikult vara.

Aabits alustavale investorile

Oma laia haardega annab Saario ammendava ülevaate erinevatest võimalustest, kuidas investeerimismaailmas toimida. Ta ei ütle otsesõnu, milline on ainuõige viis aktsiaid valida – nii palju, kui on investoreid, on ka erinevaid tõekspidamisi. Küll aga tutvustab ta lugejale aegade jooksul järeleproovitud lähenemisi, mis on turgudel edu toonud. Vastupidi levinud arusaamadele pakub börs aeg-ajalt ka tasuta lõunaid, mille abil riske maandada, kui seda vaid osata. Olgu selleks kas või ostukulu keskmistamine või portfelli hajutamine.

Alustavale investorile on raamat justkui aabitsa eest, mis sisaldab Saario aukartustäratava kogemuse kõrval tarkuseteri teisteltki tegijatelt. Ta illustreerib Soome börsil noteeritud aktsiate najal pea kõiki oma väiteid praktiliste näidetega. Seejuures pakub nii mõnigi neist kogenud silmale äratundmisrõõmu, sest raamatusse on mahtunud omajagu meilegi tuttavaid ettevõtteid.

Suured vead ning igihaljad vihjed

Psühholoogial on üksjagu kaalu selles, kuivõrd edukaks meie investeeringud osutuvad. Olles ise maaklerina kõrvalt näinud, kuidas suured rahaliigutajad ning väikeinvestorid börsil toimivad, võin julgelt väita, et psühholoogilise ettevalmistuse ja info tõlgendamise poolest erinevad need kaks rühma üsna tuntavalt.

Börsiettevõtetes või nende aktsionäride üldkoosolekutel käimine on üks viis, kuidas oma informeeritust parandada. Saario sõnul annab see investorile võimaluse otse küsida, kui midagi on ettevõtte tegevuses segaseks jäänud. Nii saavad kokku sarnaste huvidega inimesed, kellega mõtteid vahetada.

Soovitan seda raamatut kindlasti lugeda enne oma kõige esimest tehingut. Nii jääb mõnigi kulukas viga tegemata. Kogenud investorile pakub Saario aga võimalust igihaljaid vihjeid taas meelde tuletada ning viimaste trendidega end kursis hoida.

Raamatu väljaandmist on toetanud LHV ja Nasdaq Tallinn.

Jaak Roosaareinvestor, „Rikkaks saamise õpiku” autor

Seppo Saario käe all on üles kasvanud põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte. Tema raamatute eesmärk on näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks.

Ma mäletan väga selgelt hetke, kui otsustasin, et minust saab investor. Oli 1998. aasta juunikuu ja ma olin raamatukogust laenutanud Seppo Saario raamatu nimega „100 igihaljast börsivihjet”. Esimest korda sain ma aru, et iga avalik ettevõte koosneb killukestest, mida on võimalik kokku osta.

Ma ei suutnud uskuda, et igaühel on võimalik saada ükskõik millise avalikult kaubeldava ettevõtte omanikuks! Selleks ei küsita CV-d ega motivatsioonikirja. Sul pole vaja ei teadmisi ega kogemusi. Ja valik on otsatu. Miks ma peaksin hakkama ise nullist üles ehitama ehitusfirmat, kui mul on võimalus saada näiteks Merko omanikuks? Või kas poleks äge, kui mulle kuuluks tükike Apple’ist ja Facebookist? Kui suur on tõenäosus, et ma saan elu jooksul töötada näiteks USA 500 suurimas ettevõttes? Ilmselt null. Aga olla nende ettevõtete omanik? Lihtne. Kõik see on võimalik. Lugesin Seppo Saario raamatu mitu korda järjest läbi ja otsustasin, et ka minust saab aktsiainvestor.

Usun, et sarnaste mälestustega investeerimishuvilisi on Eestis veel sadu ja sadu. Nii nagu Robert Kiyosaki raamatute lummuses on üles kasvanud terve põlvkond kinnisvarahuvilisi (sh näiteks hiljuti Äripäeva eetris esinenud Ergo Mõttus), on Seppo Saario aidanud kasvatada üles põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte.

Aktsiaturg ei ole keeruline ega ohtlik. Enamasti räägitakse meedias aktsiatest just kauplemise ja spekuleerimise võtmes. Kui sa pole varem sellest teemast midagi kuulnud, siis tundub see ilmselt keeruline, ohtlik ja kättesaamatu. Seppo raamatute eesmärk on seda suhtumist muuta ja näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks.
See on lihtsam ja turvalisem kui töökoha otsimine või hoidmine. Muidugi algab investeerimine säästmisest ja see omakorda eeldab sissetulekut. Sissetulek tähendab reeglina palka ehk töökohta. Aktsiad ei ole töövahend, millega mitte millestki midagi teha. Selleks on töö ja ettevõtlus. Seega ei aita aktsiad rikkaks saada, kui puudub kapital ja sissetulek. Küll on aga aktsiad hea töövahend, et muuta oma säästud pikaajalist ja ajas kasvavat rahavoogu pakkuvateks varadeks. Samuti aitavad aktsiad kapitali hajutada. See on eriti oluline juhul kui muidu koosneb sissetulek ainult palgatulust ja on ilmselt ühe ettevõtte ja ühe riigi põhine. Aktsiad võimaldavad omandada osalust eri ettevõtetes üle kogu maailma ja nii riski oluliselt hajutada.

Soovitan Seppo Saario raamatuid lugeda kõikidel investeerimisest huvitatutel – minu raamaturiiulis on Seppo Saario raamatud üheskoos Warren Buffetti omadega aukohal.

Kaarel OtsNasdaq Tallinna börsi juht
Seppo Saario õpetussõnad on lihtsad ja intelligentsed, sobides suurepäraselt nii alles alustavale kui ka kogenud investorile. Sedavõrd hästi ja samas eluliste näidetega palistatult saab investeerimisest kirjutada ainult inimene, kes on seda kõike ise teinud ja kogenud. Seppo Saario on see inimene.
Tarmo TanilasSwedbanki investeeringute juht

Autosõitu ei saa õpetada inimesed, kes pole ise kunagi autot juhtinud. Teoreetiliselt on see muidugi võimalik, aga ma ei suuda selliseid juhendajaid tõsiselt võtta. Samamoodi on ka investeerimisega. Mulle meeldib Seppo Saario, sest ta on praktik, kes räägib ausalt oma kuuekümne aasta pikkusest kogemusest finantsmaailmas.

Sattusin investeerimise juurde kakskümmend aastat tagasi ülikooliõpingute ajal, kui lugesin Äripäevast pooljuhuslikult ettevõtete erastamisest. See oli põnev aeg, kus ühiskond arenes tormiliselt ning iga päev juhtus midagi huvitavat. Värske majandustudengina soovisin ka ise selles uues maailmas osaline olla. Läksin panka ja palusin tellerineiul osta pisikese summa eest Saku Õlletehase aktsiaid.

Mäletan siiamaani ehedalt seda imestusest õhetavat nägu, mis mulle vastu vaatas. Kontoris läks äkki kibedaks sebimiseks, tehti paar telefonikõnet ning paluti oodata. Samal ajal muutusid minu järel sabas olevad pensionärid närviliseks ning ei mõistnud kuidagi ootamatu järjekorra kinnihoidja kavatsusi. Viimaks sai pank siiski Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumiga ühendust ning tehing toimus.

Kõik tundus nii lihtne!

Paari nädala pärast olin pangas pärast aktsiate kiiret hinnatõusu tagasi, sooviga oma aktsiad ära müüa. Kordus sama protsess – jälle telleri kõne maaklerile, mida põrnitsesid kõigi kontoris viibinud kodanike uudishimulikud pilgud, tehingu allkirjastamine ning järgmisesse loengusse jooksmine.

See kõik tundus kuidagi liiga lihtne. Ma ei teinud justkui midagi, aga pangakontol oli varasemaga võrreldes enam raha. Aktsiad hakkasid mind sügavamalt huvitama ning soovisin nende kohta enam teada saada. Otsustasin keskenduda kohalikule aktsiaturule, kus kaotamine tundus võimatuna.

Mu lemmiksaateks kujunes „Kapital“, kus Tiina Joosu särava naeratuse saatel oli väga mõnus oma virtuaalseid võite kokku arvutada. Ernesto Preatoni Eesti Ühispanga aktsiate müük 1997. aasta hilissuvel tundus täieliku rumalusena – mõelda vaid, müüa kindlalt ja pidevalt tõusvat aktsiat! Elu näitas, et elukogenud itaallasel oli siiski õigus. Sügisene börsikrahh ning sellele järgnenud Vene kriis tulid ootamatusena pea kõigile kohalikele investoritele, minule kaasa arvatud.

Kainenemine pärast krahhi

Pärast kiiret portfelli väärtuse tõusu ning veel kiiremat langust algtaseme lähedale otsustasin mõneks ajaks aja maha võtta ja oma senist tegevust rahulikult analüüsida. Hinges oli tühi tunne. Aasta aega palju rabelemist ja lõpptulemus oli null. Piltlikult öeldes olin kogu aeg sõitnud Ferrariga kiirteel ning ei märganud ees ootavat kurvi.

Väga raske oli endale tunnistada, et olin olnud täielik võhik, kes mängis mängu, mille reegleid ta ei teadnud. Lahtiste silmadega ringi käies sattusin Seppo Saario raamatutele, mis avasid mu silmad. Mõistsin, et mul oli olnud esialgu lihtsalt ropult õnne. Olin keskendunud valedele asjadele ning ei osanud hinnata firmade väärtust. See viga tuli parandada, sest investeerimine paelus mind endiselt ka kõige mustematel päevadel.

Tema näited on selged ja elulähedased, millel on väga suur praktiline väärtus algajale investorile oma finantsvabaduse poole liikumisel. Seppo on siiras ning jutustab investeerimisest lihtsalt ja huvitavalt.Ta jagab lahkelt enda kogemusi, räägib ausalt nii edust kui ka ebaedust ning tõestab ilmekalt, et edukaks investoriks võib hea tahtmise korral saada igaüks meie hulgast.

Saario on elav eeskuju sellest, et investeerimine võiks olla iga inimese eluviis, mille pärliteks on dividendid. Seppo ise on näiteks Sanomalt aastakümnetega saadud dividendidega oma alginvesteeringu väärtuse seitsmekordistanud!

Mitte loto, vaid sihikindel tegevus

Investeerimine ei ole lotomäng. See on sihikindel tegutsemine püstitatud eesmärgi täitmise nimel, mille saavutamiseks pole vaja võtta ülemääraseid riske. Tuleb vaid enda kulutused kontrolli all hoida ning üsna pea märkate, kuidas investeeringutest laekuvad rahavood ning liitintress on muutnud teid finantsiliselt sõltumatuks.

Raamat tõestab ilmekalt, miks tasub olla ahne siis, kui teised on hirmul ja vastupidi. Seppost kolm korda lühema kogemuse najal võin lisada, et tagantjärele vaadates on turgudel alati olnud parimad ostukohad just siis, kui olen ka ise tundnud turgude järjepideva languse pärast lootusetuse tunnet ning ängi. Samuti on oluline meeles pidada, et ülbus tuleb enne langust.

Teadmistele lisaks on vaja praktikat

Heameel on tõdeda, et uuringute kohaselt on eestlaste finantskirjaoskus viimaste aastate jooksul paranenud. Sellest räägitakse üha enam nii koolides kui ka meedias. Juurde on tulnud uusi alternatiivseid investeerimisvõimalusi ning laienenud on info hankimise allikad.

Rahandusalaste teadmiste poolest oleme maailmas esirinnas, kuid selgelt jätab soovida asja praktiline pool. Teame, kuidas on ratsionaalne käituda, kuid millegipärast ei rakenda me piisavalt enda oskusi. Puudu tuleb julgusest ning püsivusest. Kõige raskem on teha esimest sammu.

Levinud on arvamus, et investeerimine nõuab suurt algkapitali. Tegelikult ei ole see nii. Seppo Saario raamatus tuuakse hulgaliselt näiteid, kuidas mitmed miljonärid on alustanud investeerimist väga väikeste summadega. Neist kahtlemata ilmekaim on lugu akadeemik Eino Jutikkalast, kes suri 99aastasena, pärandades oma vara, 22 miljonit eurot Soome Teaduste Akadeemiale. Oluline on püsivus ja võidutahe.

Kui kakskümmend aastat tagasi tuli väärtpaberitehingu tegemiseks sammuda panka ning internetipangast polnud keegi isegi kuulnud, siis praegu võite soovi korral nutitelefoni abil teha tehinguid isegi metsast. Palju lihtsamalt on võimalik leida firmade majandusaruandeid, ka tehingute hinnad on kordades odavamad. Finantsilise sõltumatuse saavutamiseks on aga endiselt vaja teha palju tööd, olla sihikindel ning taibukas. Seppo Saario raamat on teile selleks väga hea praktiku pärandus.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga
Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse

Seppo Saario
Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Aastal 2016 eesti keeles ilmunud Seppo Saario raamat „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ on läbi teinud põhjaliku uuenduskuuri, eelkõige investeerimisturgude arenguid silmas pidades. Nagu Saario isegi tõdeb, käes on murrangulised ajad, mil digitaliseerimine, globaliseerumine, kliimamuutused, sotsiaalmeedia ja tehisintellekt lammutavad agaralt majandusstruktuuri, milles siiani on andnud tooni pigem kaubandus- ja tööstusettevõtted.

Raamat räägib lihtsalt, loogiliselt ning elutruult sellest, kuidas aktsiaturud toimivad. Vanameistril jagub rohkelt praktilisi nippe, kuidas turult rammusamaid palu noppida, kahjumeid minimeerida ja investeeringute riskiastme muutumist prognoosida.

Saario, kelle õpetussõnade najal on nii siin- kui ka sealpool Soome lahte üles kasvanud terved põlvkonnad aktsionäre, on veendunud, et edukas saab olla üksnes see investor, kes suudab muutustega kohaneda, kahanevatest ärivaldkondadest nutikalt taanduda ning uusi kasvuvõimalusi märgata.

Kui nii mõnigi investeerimisraamat viskab lapates õhku korraliku pahmaka teoreetilist tolmu, siis üle kuuekümne aastase investeerimiskogemusega Saario on puhas praktik, kes jagab lahkelt kogunenud nippe. Ta ei salgagi, et hindab börsiettevõtteid siiani jalgadega, käies kohapeal tutvumas nendega, mille väärtpaberid ta omab. Ta on veendunud, et põhimõtteid, mis on sind alati teeninud, pole mõtet niisama üle parda visata.

 

Raamatu väljaandmist toetasid:

LHV  Nasdaq


„Legendaarse investori Seppo Saario börsivihje nr 96 ütleb: „Turg muutub, samad reeglid ei kehti igavesti.“ Sama põhimõtte järgi on ta kirjutanud ka selle raamatu, pakkudes lugejale uut ja ajakohast infot investeerimismaailma seaduspärasuste kohta.

Saario ei ütle otsesõnu, milline on ainuõige viis aktsiaid valida – nii palju kui on investoreid, on ka erinevaid tõekspidamisi. Küll aga tutvustab ta lugejale aegade jooksul järeleproovitud lähenemisi, mis on turgudel edu toonud. Vastupidi levinud arusaamadele pakub börs aeg-ajalt ka tasuta lõunaid, mille abil riske maandada, kui seda vaid osata.

Soovitan seda raamatut kindlasti lugeda enne oma kõige esimest tehingut. Nii jääb mõnigi kulukas viga tegemata. Kogenud investorile pakub Saario aga võimalust igihaljaid vihjeid taas meelde tuletada ning tänapäevaste investeerimistrendidega end kursis hoida.“

Sander Pikkel
LHV maaklertegevuse juht

 

„Seppo Saario õpetussõnad on lihtsad ja intelligentsed, sobides suurepäraselt nii alles alustavale kui ka kogenud investorile. Sedavõrd hästi ja samas eluliste näidetega palistatult saab investeerimisest kirjutada ainult inimene, kes on seda kõike ise teinud ja kogenud. Seppo Saario on see inimene.“

Kaarel Ots
Nasdaq Tallinna börsi juht

Lisainfo

Seppo Saario
Lehekülgi: 334
Ilmub: 03.02.2020
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Lugejale   13

 

1. Jõukus kasvab säästes   15

Väärtpaberibörs ja börsiaktsia

Oma ettevõtteid, mis igal aastal jaotavad aina suuremat kasumit

Turujõud on määravad

Teadmised, oskused ja võidutahe on edu võtmetegurid

 

2. Kuidas ma ostan börsiaktsiaid?   29

Börsiaktsiaid on lihtne hoida

Börsiaktsiaid saab hõlpsalt muuta rahaks

Väärtpaberitehingute kulud on väikesed

 

3. Kas tahad jõukaks saada vähese ajakuluga?

See on võimalik!

Börsil kaubeldavad fondid (ETF) pakuvad tavalistest fondidest ülekaalukalt paremat tootlust

OMX H25-indeksi ettevõtted

OMX H25 indeksifondi väärtus neljakordistus aastatel 2002–2018

Võtmetähtsusega on mõista liitintressi pikaajalist mõju

Pikaajalise säästja tee jõukusele

Kasvavatelt välisturgudelt leiab häid alternatiive

Püsisoosikud: Põhjamaad, tehnoloogia ja maailm

Vali hea variant ja anna investeeringule aega!

Arenevate maade majandus kasvab

Aktsiasäästukontol vaid otseinvesteeringud aktsiatesse

 

4. Majanduslikust jõukusest   51

Miljoni dollari suuruse investeerimisvaraga kuulud kaheksateistkümne miljoni miljonäri hulka maailmas

Suuremad varandused luuakse vara koondamisega enda juhitavatesse ettevõtetesse

Teisi nõustades võib hästi teenida

Kapitalikasvu keskmesse on tõusnud kodumajapidamised

Euro vähendab valuutariske

Äri tulusus on võtmeküsimus

Investeerimisobjekti otsival varal ei ole geograafilisi piire

Vara muudetakse väärtpaberiteks

 

5. Börsiaktsiad investeerimisobjektina   61

Kui tahad börsiaktsiatega rikastuda, siis vajad võidutahet ja oskusi

Mida kaugemale ajalukku vaatad, seda kaugemale tulevikku näed!

Börsiaktsiate tootlus USA-s oli aastail 1926–2010 keskmiselt 9,9 protsenti aastas

Soome börsiaktsiad on konkurentsivõimelised investeerimisobjektid

Lühemal perioodil on aktsiainvesteeringute tootlus muutlik

Hea ja halva aktsia tootlus on uskumatult erinev

Dividendide reinvesteerimine on rikkuse võti

Miks börsiaktsiate tootlus on kõige parem?

Soomlased kardavad ebakindlust

 

6. Investeerimispõhimõtted   81

Koosta investeerimispõhimõtted ja tegutse järjekindlalt nende järgi

Mida võtta investeerimispõhimõteteks?

Likviidsusrisk on osa koguriskist

Õnnestunud investeerimisotsused eeldavad pidevat informatsiooni turu kohta

Kuidas alustada vähese kapitaliga?

Süstemaatilise investeerimisega muudad väikese kapitali suureks

Edust pimestatuna oled aldis tegema suurimaid vigu

 

7. Börsiaktsiaga kaasneb risk ehk võimalus kaotada   99

Tururiski saab vältida ainult siis, kui lahkud börsilt

Tururisk on teoks saanud

Kuidas hajutada aktsiaportfelli?

Aktsiaga seonduv risk

Aktsiariski võib mõõta numbrites

Beetakordaja näitab aktsiahinna kõikuvust indeksi suhtes

Volatiilsus mõõdab hinna muutlikkust arvuliselt

 

8. Eesmärk on kõrge tootlus   117

Börsiaktsiad tuluallikana

Pikemal perioodil tõstab aktsia hinda üksnes dividendide suurendamine

Dividendide maksmise mõju aktsiahinnale

Otsus maksta dividende tugevdab ettevõtte positsiooni

Keskmine dividenditootlus on neli protsenti aastas

Aktsionäridele jaotatakse pool aastakasumist

Börsiettevõtted oma dividendipoliitikast

Nokia dividendid aastail 1988–2018

YIT oli kõige kauem maksnud pidevalt kasvavaid dividende

P/E-suhtarv näitab, kuidas turg hindab aktsiat ettevõtte kasumi suhtes

Investeeritud kapitali tootlus ja omakapitali tootlus

Kuidas investor saab omakapitali tootlusnäitajaid kasutada?

Cash is king!

Millal on aktsiahinnad kõrged ja millal madalad?

Intressitaseme areng mõjutab vara väärtust

Kapitaliinvestorid uuendasid aktsia väärtuse määramist

Aktsia bilansiline väärtus

Ettevõtte tükeldamisväärtus

Parimaid aktsiaid võib leida näitajate abil

Erinevate investeerimisstrateegiate aastatootlused 1988–2009

Tootlus kasvab, kui näitajad ühitada

Kõrge omakapitali tootlus ja madal P/E suhe on tootlik kooslus

Ameerika Ühendriikides on tehtud mitu uurimistööd parimatest näitajatest ja nende ühitamisest

 

9. Investeerimisobjekti valiku aspekte   157

Tee pikaajaline investeering vastavalt arengu põhisuunale

Vastutustundlik investeerimine juhib rahavooge

Tee pikaajaline investeering turuliidrite aktsiatesse

Investeerimisobjekti lihtsamaks leidmiseks rühmita börsiettevõtted

Konjunktuuritundlikud ettevõtted tõusevad ja langevad kiiresti

Rikka ettevõtte omanikuna ole kannatlik

Pöördepunktist tõusnud ettevõtted pakuvad unelmate kasumeid

Väärtusettevõtete tootlus on pika perioodi jooksul parem kui kasvuettevõtetel

Kasvuettevõtteid hinnatakse madala inflatsiooni ajal kõrgelt

Kuidas ma hindan täiesti uue tegevusala ettevõtet?

Otsi ettevõtteid, kellel on pakkuda midagi uut

Teemandid kivihunnikus – millised on väikeettevõtete aktsiad?

Sinu risk on seda suurem, mida suurema võlakoormaga ettevõttesse raha paigutad

Börsiettevõttes töötades oled eelisolukorras

Põhiomaniku osaluse suurus mõjutab huvi aktsia vastu

Ole valvas, kui investeerid ettevõttesse, kus võim on palgaliste juhtide käes

Mõtle järele, enne kui osaled uue börsiettevõtte avalikus esmaemissioonis

Oma aktsiate ost on hea märk

Vali enim kaubeldud aktsialiik

Külasta börsiettevõtteid

Hea ettevõtte tunnused

 

10. Kas praegu on õige aeg osta, hoida või müüa börsiaktsiaid?   197

Börsitsükkel on nagu aastaaegade vaheldumine

Küsimusi börsiaktsiaid osta soovivale investorile

Küsimusi börsiaktsiate müüki kaaluvale investorile

Kõrgkonjunktuuri ajal tehtud aktsiainvesteeringute oodatav tootlus on madalaim

Börs võidab aeglase inflatsiooni

Intressimäära langus on börsile mesi, tõus mürk

Hea märk: aktsiahinnad tõusevad ja käive on suur

Börs aimab majandusuudiseid ette

Turult eemalolek võib kalliks osutuda

 

11. Turuvihjed, mis ajendavad kaaluma aktsiate müüki   215

Kui sisering müüb, siis müü sinagi!

Ettevõtte ostmine võõralt tegevusalalt või uuelt turult võib ohtu seada firma väärtuse

Müü aktsiad, kui edukas ettevõte ehitab uhke peakorteri

Suurinvestorite võimuvõitlus võib pakkuda võimaluse ettevõtte aktsiatest kõrge hinnaga loobuda

Pikaajalise tõusu lõpp on lähedal, kui hind hüppeliselt kerkib

Kui kõik võimalikud investorid on turule tulnud, siis hind enam ei tõuse

Kogenematu investori üldine viga on aeglane reageerimine

 

12. Uudised ja aktsia hinna areng on väikeinvestori lõks   231

Väikeinvestori lühinägelikkus hävitab kasumi

Tegutse uudise, mitte hinnamuutuse järgi

Ära loobu parimatest aktsiatest!

 

13. Reeglipärased perioodilised kõikumised loovad võimalusi täiendava tulu saamiseks   237

Kõige tõenäolisem tõusuperiood algab novembris ja lõpeb mais

Seletamatu kuue kuu efekt avaldub tugevalt ka Soomes

Jaanuaris on tõusu tõenäosus 76 protsenti

Soodsaimad tõusupäevad kuus on järjestikku

Ära müü aktsiaid esmaspäeval ega reedel

Nõrgematest aktsiatest saab kõige kergemini lahti aasta esimestel kuudel

 

14. Tehniline börsianalüüs aitab tehinguid ajastada   247

Tee otsus investeerida vastavalt börsi liikumise peasuunale

Aktiivne investor kasutab ära kuudepikkuseid arenguperioode

Toetus- ja vastupanutasemed on nähtamatud hinnamüürid

Muid tehnilise analüüsi abivahendeid

 

15. Madal tükihind võimaldab protsentuaalselt suuri muutusi   257

Investeerimisturule meeldib madal tükihind

Tehnilise analüüsi meetodid aitavad ajastada tehinguid sendiaktsiatega

Sendiaktsiad sobivad investeerimisturu harjutusväljakuks

Trainer’s House kaotas 99,9 protsenti väärtusest, kuid tuli kitsikusest välja

 

16. Kas investeerida välismaa väärtpaberitesse?   265

Välismaale investeerimise riskid

Soomlaste investeeringutes välismaale domineerivad fondid

 

17. Kulla väärtus säilib halbadel aegadel   271

Kulla aluselt turujõudude armule

Kuld on maailma vanim kõlblik valuuta

Uue kulla tootmine kasvab aeglaselt

Kuidas investeerin kulda?

Kullakontol hoitakse raha või aktsiate asemel kulda

Kõige ökonoomsem on kulda investeerida indeksaktsiatega

 

18. Investeerimisstrateegiaid ookeani tagant   281

Wall Streeti professionaali investeerimisstrateegia

Kuidas tunnen ära parimad aktsiad?

Warren Buffett, maailma osavaim investor

Investeerimismeistri strateegiad

Maapealse õnne häll

Peen investor

Tundmatu meisterinvestor

Mees, kes oskas kuulata turu muusikat

Tuletisinstrumentide turu kuldsõrm

Jalad kindlalt maas

 

19. Sada igihaljast börsivihjet   303

Arvustused (4)

Sander PikkelLHV maaklertegevuse juht

Legendaarse investori Seppo Saario börsivihje nr 96 ütleb: „Turg muutub, samad reeglid ei kehti igavesti.“ Selle põhimõtte järgi on ta kirjutanud ka kõik oma investeerimisraamatud, pakkudes lugejale alati uut ja ajakohast infot.

Saario on investorina tegutsenud üle 60 aasta, millest 25 kahe suure börsiettevõtte teenistuses. See rammus kogemus on soravalt kokku võetud äsja eesti keeleski ilmunud „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“ täiendatud trükis, mille lahutamatuks osaks on sada igihaljast börsivihjet. Lisaks jagab Saario ohtralt soovitusi raamatute kohta, mida huvilistel tasuks järgmisena sirvida.

Investeerimise alustalaks on säästmine. Tõik, mida illustreerib hästi lugu riigi leiba teeninud Eino Jutikkalast, kes pärandas Soome Teaduste Akadeemiale 22 miljonit. Juhiseid, kuidas järjepidevalt investeerides suure varanduseni jõuda, leiab üsna raamatu algusest. Vihjena olgu öeldud, et liitintress tuleb enda kasuks tööle panna võimalikult vara.

Aabits alustavale investorile

Oma laia haardega annab Saario ammendava ülevaate erinevatest võimalustest, kuidas investeerimismaailmas toimida. Ta ei ütle otsesõnu, milline on ainuõige viis aktsiaid valida – nii palju, kui on investoreid, on ka erinevaid tõekspidamisi. Küll aga tutvustab ta lugejale aegade jooksul järeleproovitud lähenemisi, mis on turgudel edu toonud. Vastupidi levinud arusaamadele pakub börs aeg-ajalt ka tasuta lõunaid, mille abil riske maandada, kui seda vaid osata. Olgu selleks kas või ostukulu keskmistamine või portfelli hajutamine.

Alustavale investorile on raamat justkui aabitsa eest, mis sisaldab Saario aukartustäratava kogemuse kõrval tarkuseteri teisteltki tegijatelt. Ta illustreerib Soome börsil noteeritud aktsiate najal pea kõiki oma väiteid praktiliste näidetega. Seejuures pakub nii mõnigi neist kogenud silmale äratundmisrõõmu, sest raamatusse on mahtunud omajagu meilegi tuttavaid ettevõtteid.

Suured vead ning igihaljad vihjed

Psühholoogial on üksjagu kaalu selles, kuivõrd edukaks meie investeeringud osutuvad. Olles ise maaklerina kõrvalt näinud, kuidas suured rahaliigutajad ning väikeinvestorid börsil toimivad, võin julgelt väita, et psühholoogilise ettevalmistuse ja info tõlgendamise poolest erinevad need kaks rühma üsna tuntavalt.

Börsiettevõtetes või nende aktsionäride üldkoosolekutel käimine on üks viis, kuidas oma informeeritust parandada. Saario sõnul annab see investorile võimaluse otse küsida, kui midagi on ettevõtte tegevuses segaseks jäänud. Nii saavad kokku sarnaste huvidega inimesed, kellega mõtteid vahetada.

Soovitan seda raamatut kindlasti lugeda enne oma kõige esimest tehingut. Nii jääb mõnigi kulukas viga tegemata. Kogenud investorile pakub Saario aga võimalust igihaljaid vihjeid taas meelde tuletada ning viimaste trendidega end kursis hoida.

Raamatu väljaandmist on toetanud LHV ja Nasdaq Tallinn.

Jaak Roosaareinvestor, „Rikkaks saamise õpiku” autor

Seppo Saario käe all on üles kasvanud põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte. Tema raamatute eesmärk on näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks.

Ma mäletan väga selgelt hetke, kui otsustasin, et minust saab investor. Oli 1998. aasta juunikuu ja ma olin raamatukogust laenutanud Seppo Saario raamatu nimega „100 igihaljast börsivihjet”. Esimest korda sain ma aru, et iga avalik ettevõte koosneb killukestest, mida on võimalik kokku osta.

Ma ei suutnud uskuda, et igaühel on võimalik saada ükskõik millise avalikult kaubeldava ettevõtte omanikuks! Selleks ei küsita CV-d ega motivatsioonikirja. Sul pole vaja ei teadmisi ega kogemusi. Ja valik on otsatu. Miks ma peaksin hakkama ise nullist üles ehitama ehitusfirmat, kui mul on võimalus saada näiteks Merko omanikuks? Või kas poleks äge, kui mulle kuuluks tükike Apple’ist ja Facebookist? Kui suur on tõenäosus, et ma saan elu jooksul töötada näiteks USA 500 suurimas ettevõttes? Ilmselt null. Aga olla nende ettevõtete omanik? Lihtne. Kõik see on võimalik. Lugesin Seppo Saario raamatu mitu korda järjest läbi ja otsustasin, et ka minust saab aktsiainvestor.

Usun, et sarnaste mälestustega investeerimishuvilisi on Eestis veel sadu ja sadu. Nii nagu Robert Kiyosaki raamatute lummuses on üles kasvanud terve põlvkond kinnisvarahuvilisi (sh näiteks hiljuti Äripäeva eetris esinenud Ergo Mõttus), on Seppo Saario aidanud kasvatada üles põlvkondade viisi aktsiainvestoreid nii siin- kui sealpool Soome lahte.

Aktsiaturg ei ole keeruline ega ohtlik. Enamasti räägitakse meedias aktsiatest just kauplemise ja spekuleerimise võtmes. Kui sa pole varem sellest teemast midagi kuulnud, siis tundub see ilmselt keeruline, ohtlik ja kättesaamatu. Seppo raamatute eesmärk on seda suhtumist muuta ja näidata, et tänu aktsiaturule on meil kõigil võimalik saada omanikeks.
See on lihtsam ja turvalisem kui töökoha otsimine või hoidmine. Muidugi algab investeerimine säästmisest ja see omakorda eeldab sissetulekut. Sissetulek tähendab reeglina palka ehk töökohta. Aktsiad ei ole töövahend, millega mitte millestki midagi teha. Selleks on töö ja ettevõtlus. Seega ei aita aktsiad rikkaks saada, kui puudub kapital ja sissetulek. Küll on aga aktsiad hea töövahend, et muuta oma säästud pikaajalist ja ajas kasvavat rahavoogu pakkuvateks varadeks. Samuti aitavad aktsiad kapitali hajutada. See on eriti oluline juhul kui muidu koosneb sissetulek ainult palgatulust ja on ilmselt ühe ettevõtte ja ühe riigi põhine. Aktsiad võimaldavad omandada osalust eri ettevõtetes üle kogu maailma ja nii riski oluliselt hajutada.

Soovitan Seppo Saario raamatuid lugeda kõikidel investeerimisest huvitatutel – minu raamaturiiulis on Seppo Saario raamatud üheskoos Warren Buffetti omadega aukohal.

Kaarel OtsNasdaq Tallinna börsi juht
Seppo Saario õpetussõnad on lihtsad ja intelligentsed, sobides suurepäraselt nii alles alustavale kui ka kogenud investorile. Sedavõrd hästi ja samas eluliste näidetega palistatult saab investeerimisest kirjutada ainult inimene, kes on seda kõike ise teinud ja kogenud. Seppo Saario on see inimene.
Tarmo TanilasSwedbanki investeeringute juht

Autosõitu ei saa õpetada inimesed, kes pole ise kunagi autot juhtinud. Teoreetiliselt on see muidugi võimalik, aga ma ei suuda selliseid juhendajaid tõsiselt võtta. Samamoodi on ka investeerimisega. Mulle meeldib Seppo Saario, sest ta on praktik, kes räägib ausalt oma kuuekümne aasta pikkusest kogemusest finantsmaailmas.

Sattusin investeerimise juurde kakskümmend aastat tagasi ülikooliõpingute ajal, kui lugesin Äripäevast pooljuhuslikult ettevõtete erastamisest. See oli põnev aeg, kus ühiskond arenes tormiliselt ning iga päev juhtus midagi huvitavat. Värske majandustudengina soovisin ka ise selles uues maailmas osaline olla. Läksin panka ja palusin tellerineiul osta pisikese summa eest Saku Õlletehase aktsiaid.

Mäletan siiamaani ehedalt seda imestusest õhetavat nägu, mis mulle vastu vaatas. Kontoris läks äkki kibedaks sebimiseks, tehti paar telefonikõnet ning paluti oodata. Samal ajal muutusid minu järel sabas olevad pensionärid närviliseks ning ei mõistnud kuidagi ootamatu järjekorra kinnihoidja kavatsusi. Viimaks sai pank siiski Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumiga ühendust ning tehing toimus.

Kõik tundus nii lihtne!

Paari nädala pärast olin pangas pärast aktsiate kiiret hinnatõusu tagasi, sooviga oma aktsiad ära müüa. Kordus sama protsess – jälle telleri kõne maaklerile, mida põrnitsesid kõigi kontoris viibinud kodanike uudishimulikud pilgud, tehingu allkirjastamine ning järgmisesse loengusse jooksmine.

See kõik tundus kuidagi liiga lihtne. Ma ei teinud justkui midagi, aga pangakontol oli varasemaga võrreldes enam raha. Aktsiad hakkasid mind sügavamalt huvitama ning soovisin nende kohta enam teada saada. Otsustasin keskenduda kohalikule aktsiaturule, kus kaotamine tundus võimatuna.

Mu lemmiksaateks kujunes „Kapital“, kus Tiina Joosu särava naeratuse saatel oli väga mõnus oma virtuaalseid võite kokku arvutada. Ernesto Preatoni Eesti Ühispanga aktsiate müük 1997. aasta hilissuvel tundus täieliku rumalusena – mõelda vaid, müüa kindlalt ja pidevalt tõusvat aktsiat! Elu näitas, et elukogenud itaallasel oli siiski õigus. Sügisene börsikrahh ning sellele järgnenud Vene kriis tulid ootamatusena pea kõigile kohalikele investoritele, minule kaasa arvatud.

Kainenemine pärast krahhi

Pärast kiiret portfelli väärtuse tõusu ning veel kiiremat langust algtaseme lähedale otsustasin mõneks ajaks aja maha võtta ja oma senist tegevust rahulikult analüüsida. Hinges oli tühi tunne. Aasta aega palju rabelemist ja lõpptulemus oli null. Piltlikult öeldes olin kogu aeg sõitnud Ferrariga kiirteel ning ei märganud ees ootavat kurvi.

Väga raske oli endale tunnistada, et olin olnud täielik võhik, kes mängis mängu, mille reegleid ta ei teadnud. Lahtiste silmadega ringi käies sattusin Seppo Saario raamatutele, mis avasid mu silmad. Mõistsin, et mul oli olnud esialgu lihtsalt ropult õnne. Olin keskendunud valedele asjadele ning ei osanud hinnata firmade väärtust. See viga tuli parandada, sest investeerimine paelus mind endiselt ka kõige mustematel päevadel.

Tema näited on selged ja elulähedased, millel on väga suur praktiline väärtus algajale investorile oma finantsvabaduse poole liikumisel. Seppo on siiras ning jutustab investeerimisest lihtsalt ja huvitavalt.Ta jagab lahkelt enda kogemusi, räägib ausalt nii edust kui ka ebaedust ning tõestab ilmekalt, et edukaks investoriks võib hea tahtmise korral saada igaüks meie hulgast.

Saario on elav eeskuju sellest, et investeerimine võiks olla iga inimese eluviis, mille pärliteks on dividendid. Seppo ise on näiteks Sanomalt aastakümnetega saadud dividendidega oma alginvesteeringu väärtuse seitsmekordistanud!

Mitte loto, vaid sihikindel tegevus

Investeerimine ei ole lotomäng. See on sihikindel tegutsemine püstitatud eesmärgi täitmise nimel, mille saavutamiseks pole vaja võtta ülemääraseid riske. Tuleb vaid enda kulutused kontrolli all hoida ning üsna pea märkate, kuidas investeeringutest laekuvad rahavood ning liitintress on muutnud teid finantsiliselt sõltumatuks.

Raamat tõestab ilmekalt, miks tasub olla ahne siis, kui teised on hirmul ja vastupidi. Seppost kolm korda lühema kogemuse najal võin lisada, et tagantjärele vaadates on turgudel alati olnud parimad ostukohad just siis, kui olen ka ise tundnud turgude järjepideva languse pärast lootusetuse tunnet ning ängi. Samuti on oluline meeles pidada, et ülbus tuleb enne langust.

Teadmistele lisaks on vaja praktikat

Heameel on tõdeda, et uuringute kohaselt on eestlaste finantskirjaoskus viimaste aastate jooksul paranenud. Sellest räägitakse üha enam nii koolides kui ka meedias. Juurde on tulnud uusi alternatiivseid investeerimisvõimalusi ning laienenud on info hankimise allikad.

Rahandusalaste teadmiste poolest oleme maailmas esirinnas, kuid selgelt jätab soovida asja praktiline pool. Teame, kuidas on ratsionaalne käituda, kuid millegipärast ei rakenda me piisavalt enda oskusi. Puudu tuleb julgusest ning püsivusest. Kõige raskem on teha esimest sammu.

Levinud on arvamus, et investeerimine nõuab suurt algkapitali. Tegelikult ei ole see nii. Seppo Saario raamatus tuuakse hulgaliselt näiteid, kuidas mitmed miljonärid on alustanud investeerimist väga väikeste summadega. Neist kahtlemata ilmekaim on lugu akadeemik Eino Jutikkalast, kes suri 99aastasena, pärandades oma vara, 22 miljonit eurot Soome Teaduste Akadeemiale. Oluline on püsivus ja võidutahe.

Kui kakskümmend aastat tagasi tuli väärtpaberitehingu tegemiseks sammuda panka ning internetipangast polnud keegi isegi kuulnud, siis praegu võite soovi korral nutitelefoni abil teha tehinguid isegi metsast. Palju lihtsamalt on võimalik leida firmade majandusaruandeid, ka tehingute hinnad on kordades odavamad. Finantsilise sõltumatuse saavutamiseks on aga endiselt vaja teha palju tööd, olla sihikindel ning taibukas. Seppo Saario raamat on teile selleks väga hea praktiku pärandus.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]