Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt

Milliste müügivõtetega juhatada erinevad kliendid ostuotsuseni?

Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Miks on nii, et ühele kliendile sobivad ühed müügivõtted ja teisele teised? Miks on nii, et ühe kliendiga tekib kohe hea suhe ja teisega mitte? Selleks, et võita kliendi poolehoid ja tagada edu kõikide klientidega, on oluline arvestada tema isiksusest tulenevaid erisusi.

Koolitusel „Müügipsühholoogia“ õpid, kuidas läheneda klientidele individuaalselt ning olla müügitöös edukas kõigi klienditüüpide korral.  

Koolitusel käsitletakse nelja erinevat isiksusetüüpi ning nende ilmestamiseks kasutatakse lasteraamatu „Karupoeg Puhh“ tegelasi.

 
Koolitusele on oodatud:

 • müügijuhid ja -konsultandid;
 • teenindusjuhid ja kaupluste juhatajad;
 • turundusjuhid ja -spetsialistid.

Koolituse eesmärk on anda näpunäiteid ja parimaid praktikaid müügiinimese ja kliendi erinevatest isiksuste tüüpidest, et müügis edu saavutada.

Meetodid ja põhimõtted:
Teooria selget ja haaravat esitust täiendavad individuaalsed praktilised harjutused koos videomaterjali ja tagasisidega. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab arusaamist klientide ostuloogikast/psühholoogiast;
 • oskab määrata klienditüüpe;
 • omab ülevaadet levinud vigadest, mille tõttu kliente kaotatakse;
 • teab, kuidas vastata kliendi ootustele.

Programm:

Müügiinimese isiksusest tulenevad võimalused ja ohud

 • Müügiinimese isiksusest tulenevad hirmud ja võimalused oma tugevusi oskuslikult kasutada. „Karupoeg Puhhi harjutus” isiksusetüüpide määramiseks.
 • Erinevate isiksusetüüpide müügiprobleemid, edutegurid, motivaatorid ja stressorid.
 • Ohtlikud hoiakud ja võimalused nende muutmiseks.

Klienditüüpide analüüs ja erinevad ootused

 • Erinevate klienditüüpide analüüs, erinevad lähenemised eri tüüpi klientidele.
 • Erinevate klienditüüpide ootused, põhjused, miks klient tegelikult ostab/ei osta.
 • Tüüpilised vead, mida tuleks erinevate klienditüüpide puhul vältida.

Harjutus gruppides: erinevate klienditüüpide äratundmine

Müügiargumendid erinevatele isiksustele

 • Ratsionaalsed argumendid
 • Emotsionaalsed argumendid
 • Lugude rääkimine ehk storytelling

Harjutus gruppides: argumentide sõnastamine erinevat tüüpi klientidele

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe artiklit:

Unusta müügitehnikad, vajad neid vaid treeningul

Kolm valearvamust müügipsühholoogiast

 

Osalejate tagasiside:

Circle Cropped (5)

Kadri Luhter

Baltic Agro AS müügiesindaja

"Suurem osa müügikoolitustest on suunatud tehnikatele. Põhifookus on sellel, kuidas panna kliendid „jah“ ütlema või kuidas close`ida ehk tehing lõpule viia. Väga vähe räägitakse psühholoogiast ehk sellest, kuidas oma kliente tundma õppida. Samas annab see aluse klientidega suhtlemiseks ja mis veel olulisem, erinevate inimtüüpide mõistmiseks. Aira jagas meile kätte väga täpsed juhised, kuidas mingi tüübiga suhelda ja milline müük kellelegi meeldib. Olen nüüd proovinud aru saada, kes mu kliendid on ja lähenenud nii, nagu nende tüübile kõige sobilikum on. Näiteks Jänesed ei ole emotsionaalsed, neile meeldib rääkida faktidest ja numbritest. Nüüd olengi seda tüüpi klientide juurde läinud ettevalmistatud numbritega."

 

Osalejad on hinnanud Müügipsühholoogia koolitust väga kõrgelt

✔️  "Kaasav, selge ja põhjalik ettevalmistus st trükimaterjal."
✔️  "Konkreetne, asjalik ja struktureeritud, teemad ei valgunud laiali ja olid kergesti jälgitavad."
✔️  "Super koolitaja, kohe näha, et teil on soovi olla väga hea oma töös."
✔️  "Info vastas ootustele, oli informatiivne. Saan kursusel kuuldud infot kohe oma töös rakendada."

Koolitajad

 • Aira Tammemäe

  koolitaja, treener ja konsultant

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Aastatel 1998-2005 oli Aira SEB Ühispanga Elukindlustuse juhatuse liige müügi- ja turundusvaldkonnas, enne seda Hansapangas ja Tallinna Pangas. Koolitajana tegutseb Aira Tammemäe alates 2005. aastast, tema peamised koolitusvaldkonnad on müügijuhtimine, sisemiste piiride küsimused ning juhtimispsühholoogia. Tema tuntuim koolitusprogramm põhineb Karupoeg Puhhi tegelaste kaudu inimtüüpide määratlemisel ja analüüsil. Aira on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis režii eriala, aastast 2002 ärikorralduse magister ja 2010 psühholoogia magister. Aira on õppinud erinevaid teraapiaid Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aastal 2010 ilmus Aira Tammemäe magistritööl põhinev raamat "Inimtüüpide maagiline maailm".

  Aira Tammemäe

  koolitaja, treener ja konsultant

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Aastatel 1998-2005 oli Aira SEB Ühispanga Elukindlustuse juhatuse liige müügi- ja turundusvaldkonnas, enne seda Hansapangas ja Tallinna Pangas. Koolitajana tegutseb Aira Tammemäe alates 2005. aastast, tema peamised koolitusvaldkonnad on müügijuhtimine, sisemiste piiride küsimused ning juhtimispsühholoogia. Tema tuntuim koolitusprogramm põhineb Karupoeg Puhhi tegelaste kaudu inimtüüpide määratlemisel ja analüüsil. Aira on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis režii eriala, aastast 2002 ärikorralduse magister ja 2010 psühholoogia magister. Aira on õppinud erinevaid teraapiaid Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aastal 2010 ilmus Aira Tammemäe magistritööl põhinev raamat "Inimtüüpide maagiline maailm".

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev. Meie juurde pääseb ka bussi ja trammiga (Vineeri peatus).

09:45 – 17:00

Koolitus

Koolituse ajakava:

 • 09:45 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:00 Lõuna
 • 14:00 - 15:30 Koolitus
 • 15:30 - 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 - 17.00 Koolitus
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Miks on nii, et ühele kliendile sobivad ühed müügivõtted ja teisele teised? Miks on nii, et ühe kliendiga tekib kohe hea suhe ja teisega mitte? Selleks, et võita kliendi poolehoid ja tagada edu kõikide klientidega, on oluline arvestada tema isiksusest tulenevaid erisusi.

Koolitusel „Müügipsühholoogia“ õpid, kuidas läheneda klientidele individuaalselt ning olla müügitöös edukas kõigi klienditüüpide korral.  

Koolitusel käsitletakse nelja erinevat isiksusetüüpi ning nende ilmestamiseks kasutatakse lasteraamatu „Karupoeg Puhh“ tegelasi.

 
Koolitusele on oodatud:

 • müügijuhid ja -konsultandid;
 • teenindusjuhid ja kaupluste juhatajad;
 • turundusjuhid ja -spetsialistid.

Koolituse eesmärk on anda näpunäiteid ja parimaid praktikaid müügiinimese ja kliendi erinevatest isiksuste tüüpidest, et müügis edu saavutada.

Meetodid ja põhimõtted:
Teooria selget ja haaravat esitust täiendavad individuaalsed praktilised harjutused koos videomaterjali ja tagasisidega. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab arusaamist klientide ostuloogikast/psühholoogiast;
 • oskab määrata klienditüüpe;
 • omab ülevaadet levinud vigadest, mille tõttu kliente kaotatakse;
 • teab, kuidas vastata kliendi ootustele.

Programm:

Müügiinimese isiksusest tulenevad võimalused ja ohud

 • Müügiinimese isiksusest tulenevad hirmud ja võimalused oma tugevusi oskuslikult kasutada. „Karupoeg Puhhi harjutus” isiksusetüüpide määramiseks.
 • Erinevate isiksusetüüpide müügiprobleemid, edutegurid, motivaatorid ja stressorid.
 • Ohtlikud hoiakud ja võimalused nende muutmiseks.

Klienditüüpide analüüs ja erinevad ootused

 • Erinevate klienditüüpide analüüs, erinevad lähenemised eri tüüpi klientidele.
 • Erinevate klienditüüpide ootused, põhjused, miks klient tegelikult ostab/ei osta.
 • Tüüpilised vead, mida tuleks erinevate klienditüüpide puhul vältida.

Harjutus gruppides: erinevate klienditüüpide äratundmine

Müügiargumendid erinevatele isiksustele

 • Ratsionaalsed argumendid
 • Emotsionaalsed argumendid
 • Lugude rääkimine ehk storytelling

Harjutus gruppides: argumentide sõnastamine erinevat tüüpi klientidele

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe artiklit:

Unusta müügitehnikad, vajad neid vaid treeningul

Kolm valearvamust müügipsühholoogiast

 

Osalejate tagasiside:

Circle Cropped (5)

Kadri Luhter

Baltic Agro AS müügiesindaja

"Suurem osa müügikoolitustest on suunatud tehnikatele. Põhifookus on sellel, kuidas panna kliendid „jah“ ütlema või kuidas close`ida ehk tehing lõpule viia. Väga vähe räägitakse psühholoogiast ehk sellest, kuidas oma kliente tundma õppida. Samas annab see aluse klientidega suhtlemiseks ja mis veel olulisem, erinevate inimtüüpide mõistmiseks. Aira jagas meile kätte väga täpsed juhised, kuidas mingi tüübiga suhelda ja milline müük kellelegi meeldib. Olen nüüd proovinud aru saada, kes mu kliendid on ja lähenenud nii, nagu nende tüübile kõige sobilikum on. Näiteks Jänesed ei ole emotsionaalsed, neile meeldib rääkida faktidest ja numbritest. Nüüd olengi seda tüüpi klientide juurde läinud ettevalmistatud numbritega."

 

Osalejad on hinnanud Müügipsühholoogia koolitust väga kõrgelt

✔️  "Kaasav, selge ja põhjalik ettevalmistus st trükimaterjal."
✔️  "Konkreetne, asjalik ja struktureeritud, teemad ei valgunud laiali ja olid kergesti jälgitavad."
✔️  "Super koolitaja, kohe näha, et teil on soovi olla väga hea oma töös."
✔️  "Info vastas ootustele, oli informatiivne. Saan kursusel kuuldud infot kohe oma töös rakendada."

Koolitajad

 • Aira Tammemäe

  koolitaja, treener ja konsultant

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Aastatel 1998-2005 oli Aira SEB Ühispanga Elukindlustuse juhatuse liige müügi- ja turundusvaldkonnas, enne seda Hansapangas ja Tallinna Pangas. Koolitajana tegutseb Aira Tammemäe alates 2005. aastast, tema peamised koolitusvaldkonnad on müügijuhtimine, sisemiste piiride küsimused ning juhtimispsühholoogia. Tema tuntuim koolitusprogramm põhineb Karupoeg Puhhi tegelaste kaudu inimtüüpide määratlemisel ja analüüsil. Aira on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis režii eriala, aastast 2002 ärikorralduse magister ja 2010 psühholoogia magister. Aira on õppinud erinevaid teraapiaid Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aastal 2010 ilmus Aira Tammemäe magistritööl põhinev raamat "Inimtüüpide maagiline maailm".

  Aira Tammemäe

  koolitaja, treener ja konsultant

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Aastatel 1998-2005 oli Aira SEB Ühispanga Elukindlustuse juhatuse liige müügi- ja turundusvaldkonnas, enne seda Hansapangas ja Tallinna Pangas. Koolitajana tegutseb Aira Tammemäe alates 2005. aastast, tema peamised koolitusvaldkonnad on müügijuhtimine, sisemiste piiride küsimused ning juhtimispsühholoogia. Tema tuntuim koolitusprogramm põhineb Karupoeg Puhhi tegelaste kaudu inimtüüpide määratlemisel ja analüüsil. Aira on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis režii eriala, aastast 2002 ärikorralduse magister ja 2010 psühholoogia magister. Aira on õppinud erinevaid teraapiaid Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Aastal 2010 ilmus Aira Tammemäe magistritööl põhinev raamat "Inimtüüpide maagiline maailm".

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (Vana-Lõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev. Meie juurde pääseb ka bussi ja trammiga (Vineeri peatus).

09:45 – 17:00

Koolitus

Koolituse ajakava:

 • 09:45 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:00 Lõuna
 • 14:00 - 15:30 Koolitus
 • 15:30 - 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 - 17.00 Koolitus

Registreerimine

Hind
Osalejaid

05.11.2024 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt

525,00 €

640,50 € km-ga

05.11.2024 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt

OsalejaidHind

525,00 €

640,50 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]