Avaliku esinemise praktikum

Praktiline töötuba avaliku esinemise samm-sammuliseks ettevalmistuseks

Avaliku esinemise praktikum

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel õpid, kuidas õige ettevalmistusega oma tänased esinemisvead homseteks tugevusteks vormida. Ei mingit müstikat ega kehakeele või karisma juttu - avalik esinemine on kõigile. Õpid kasutama praktilisi võtteid, mis toovad sulle kasu esinemisel ja ettekannete tegemisel.

Koolitaja Mihkel Kangur: “Uurisin kokku 500 Eesti esinejat, kes on üles astunud konverentsidel ja seminaridel viimasel neljal aastal. Seega on koolitus vastus küsimusele, kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on. Osaleja saab ainulaadse ülevaate, kus meil tegelikult avaliku esinemise puhul abi vaja läheb ja millised lahendused toovad suurimat kasu.”

Uuringu kohaselt teeb 68% esinejatest oma esimesed vead juba sissejuhatuses. 74% esinejatest kasutab slaide, mis pole publikule loetavad. 53% esinejatest mitte ainult ei unusta nõuetekohast kokkuvõtet, vaid nende ettekande viimane osa puudub täielikult. Ometi on need murekohad lahendatavad. Õige ettevalmistusega on võimalik vältida levinud vigu ja tõsta esineja enesekindlust ning mõjusust. Ettevalmistus on esinemise kõige olulisem ja ajamahukam osa ning ühtlasi  lahendus  enamusele avaliku esinemisega seotud probleemidele. 

Koolituse põhiteemad ja võtmesõnad: 

 • Vajaduspõhisus - koolitusprogramm on üles ehitatud vastavalt osalejate ootusele ja uuringu tulemustele
 • Kiirus - sõnumi seadmise mudelid, mis aitavad kiiremalt ja tulemuslikumalt valmistuda
 • Lihtsus - suulise kõne reeglid selgeks eneseväljenduseks
 • Aktiivsus - töövõtteid edukaks esinemispingega toimetulekuks
 • Mõjusus - publiku tähelepanu hoidmise tehnikad
 • Täpsus - kuidas andmed ja numbrid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

Koolituse eesmärk on saavutada valmisolek mõjusalt avalikult esineda, lähtudes nõuetekohase ettevalmistuse sammudest.

Koolitusele on oodatud juhid, ettevõtjad, spetsialistid, ametnikud, poliitikud, teadlased - kõik, kellele on tööalaselt kasulik omandada hea avaliku esinemise oskus.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas oled esinemistel või ametialastel koosolekul tundnud, et publik tegelikult ei kuula sind?
 • Kas oled näinud vaeva teksti meeldejätmisega ja õudusega kujutlenud, mis siis saab, kui kõik meelest läheb? 
 • Oled tajunud, et sinu tavapärased suhtlemisoskused justkui ei pääse esinedes mõjule?
 • Oled küll faktidega tugev, kuid  ei oska neid publikule arusaadavalt ja huviäratavalt esitada?
 • Sooviksid  konkreetset plaani, mille abil esinemisteks valmistuda ja edukalt esineda?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada sõnumi eesmärki publikust lähtuvalt;
 • kasutab esinemiseks valmistumisel asjakohaseid töövõtteid, et edukalt tulla toime esinemispingega;
 • analüüsib avaliku esinemisega seotud peamisi vigu ja teab, kuidas neid vältida;
 • rakendab vähemalt kuut erinevat esinemisvõtet, et hoida publiku tähelepanu;
 • kasutab sõnumiseadmise mudeleid, et kiiremalt ja tulemuslikumalt esinemiseks valmistuda;
 • mõistab, kuidas erialased sõnumid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Iga osaleja saab koolituselt kaasa põhjalikud materjalid koolitusel toodud teabe kohta. Materjalid jagunevad samm-sammulisteks juhenditeks, kuidas esinemiseks valmistuda ja tehnilistieks juhenditeks, kuidas Powerpoint esitluste puhul kõige olulisemaid võtteid rakendada.

Koolitus on üles ehitatud töötoa põhimõttel ja toimub väikeses grupis. Koolitus algab tutvumisega, et luua päevaks sobilik sünergia ja kaardistada ühised ootused. Seejärel vahelduvad koolitusel lühiloengud individuaal-, paaris- ja grupitöödega. Igas teemajaotuses on praktilised harjutused, mille abil saad kõik ise järele proovida. Koolitaja annab jooksvalt tagasisidet ning hoolitseb selle eest, et koolitus möödub sõbralikus ning toetavas atmosfääris. Koolitusel on olulisel kohal analüüs, tagasiside ja arutelud, kusjuures koolitaja jälgib hoolega, et arutelud jääksid teemale fokuseerituks. Koolituse esimeses kolmes osas õpime, kuidas uusi teadmisi praktikas kasutada. 

1-2 nädalat enne koolitust palume osalejal täita lühikese küsimustiku. 

NB! Koolitusruumis pole võimalik tegeleda kõigi murekohtadega. Seepärast saab koolituse järgselt iga osaleja tunni individuaalset nõustamist just talle vajalikul teemal. Individuaalne nõustamine põhineb, kas möödunud või tulevasel ettekandel. Analüüsi viib koolitaja läbi osaleja edastatud video, esitluse või visandi põhjal. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt 10 osalejat. 

 

Loe koolitaja artikleid:

3 võtet enesekindlaks esinemiseks

Keskpärasest kõnelejast mõjusaks esinejaks

 

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Ave Lellep

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja 

Selle koolituse läbimine on tulnud minu tööelus mulle mitmel korral kasuks. Kasutasin koolitajalt saadud näpunäiteid veredoonorluse 80. juubeli ürituse kõne koostamisel ja esitamisel. Sain sõna pärast Vabariigi Presidenti ja Tallinna linnapead ning võin kindlalt väita, et sellises väärikas seltskonnas ilma läbitud treeninguta esinemine oleks olnud minu jaoks ülimalt keeruline katsumus. Pärast esinemist sain kuulajatelt palju positiivset tagasisidet ning nendega vesteldes sain aru, et minu sõnad läksid neile südamesse ja panid neid kaasa mõtlema.

Tärnid (210x40 Px)

Rene Salumäe

Simus OÜ juhatuse esimees

Soovitan Mihkli koolitust kindlasti kõigile kellel on tahtmist saada esinemisjulgust ning oma senist kõnepidamise taset parandada. Olen pärast koolitust pidanud nii lühemaid kui ka pikemaid kõnesid ning olen saanud omalegi üllatuseks palju positiivset tagasisidet, sh professionaalsetelt TV-s esinejatelt.

Tärnid (210x40 Px)

Karl Teichmann

Coach-superviisor

Koolituse võluvaim pool on selle ülesehitus, kus kogu protsess käib väga järkjärguliselt: sa hakkad peale pisikestest soojendusharjutustest ning lõpuks teed kergusega asju, mida pidasid alguses ebamugavaks või lausa hirmutavaks. Mihkel annab pidevalt sisukat ning toetavat tagasisidet, mis aitab märgata enda edusamme ja nõnda esinejana enesekindlust kasvatada (head aega värisev hääl!). Võtsin koolituselt kaasa märkimisväärselt suurema enesekindluse ning samm-sammulise protsessi, kuidas enda esinemisi üles ehitada. Kohe pärast Mihkli koolitust pidasin ka ühe avaliku kõne, mis tõi mulle lisaks aplausile hulganisti uusi kontakte ja laheda partneri, tänu kellele astusin oma äriasjades olulise sammu edasi.

 

Baltic Agro tellimuskoolituse tagasiside:

Osalejatele meeldis teoreetiline pool, teeviidad, kindlasti üleminekud ja võtted oluliste asjade väljatoomiseks. Enne koolitust vahetasimekoolitajaga palju spetsiifilist materjali koolitajaga ja koolitaja oskas oma erialateadmistega meie inimeste õpetamise kokku viia! Eriline oli see, et see koolituspäev oli meie tiimile ülesehitatud, et ühiselt aru saada. Koolitaja tugevus oli inimeste kaasamine, tempo ja teemad!

Koolitajad

 • Mihkel Kangur

  Avaliku esinemise treener

  Mihkel Kangur on töötanud koolitajana alates 2013. aastast. Koolitajana sobib ta inimestele, kes tahavad aktiivset lähenemist õppimisele. Mihkel on juhendanud nii tipp- kui ka keskastmejuhte, spetsialiste, ettevõtjaid, teadlasi ja poliitikuid esinemisjulguse leidmisel ning ettekannete koostamisel.

  Mihkli avaliku esinemise koolitus on inspireeritud õpingutest USAs, Itaalias ja Soomes. Seetõttu on tema koolituse programm Eestis ainulaadne. Tempokad ja kaasavad töötoad on täis praktilist õppimist ning positiivseid emotsioone. Koolitajana sobib ta osalejatele, kes on iseloomult tegutsejad ja katsetajad.

  Mihkel Kangur

  Avaliku esinemise treener

  Mihkel Kangur on töötanud koolitajana alates 2013. aastast. Koolitajana sobib ta inimestele, kes tahavad aktiivset lähenemist õppimisele. Mihkel on juhendanud nii tipp- kui ka keskastmejuhte, spetsialiste, ettevõtjaid, teadlasi ja poliitikuid esinemisjulguse leidmisel ning ettekannete koostamisel.

  Mihkli avaliku esinemise koolitus on inspireeritud õpingutest USAs, Itaalias ja Soomes. Seetõttu on tema koolituse programm Eestis ainulaadne. Tempokad ja kaasavad töötoad on täis praktilist õppimist ning positiivseid emotsioone. Koolitajana sobib ta osalejatele, kes on iseloomult tegutsejad ja katsetajad.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Aktiivne ettevalmistus kui eduka esinemise vundament

 • Kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on?
 • Kuidas leida üles ettekande kõige tähtsam sõnum?
 • Millised on levinumad visandisüsteemid ja kuidas valida endale sobivaim? 

Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Tõlgime erialased mõtted publiku keelde

 • Kuidas vältida abstraktseid ja teoreetilisi mõttekäike avalikul esinemisel ja mis oleks tulemuslikum meetod?
 • Kuidas leida lahendus tabelitest ja graafikutest kubisevatele slaididele?
 • Kuidas numbrid rääkima panna ning esitada andmeid mõistetavalt ja isegi inspireerivalt?

Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas viia oma sõnum publikuni?

 • Miks avalik esinemine nõuab teistmoodi sõnakasutust võrreldes kirjalike sõnumitega?
 • Kuidas viia keeruline info arusaadavalt ja võimendatult publikuni?
 • 6 kõnetehnilist võtet, mida kasutavad absoluutselt kõik väljapaistvad kõnelejad.

Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Kuidas viia oma sõnum publikuni?

 • Ettekannete ülesehituslikud mudelid igale publikule ja teemale
 • Mis on aktiivne ettevalmistus ja milleks seda vaja on?

Kasutatavad meetodid: esitlused ja tagasiside

Avaliku esinemise praktikum

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel õpid, kuidas õige ettevalmistusega oma tänased esinemisvead homseteks tugevusteks vormida. Ei mingit müstikat ega kehakeele või karisma juttu - avalik esinemine on kõigile. Õpid kasutama praktilisi võtteid, mis toovad sulle kasu esinemisel ja ettekannete tegemisel.

Koolitaja Mihkel Kangur: “Uurisin kokku 500 Eesti esinejat, kes on üles astunud konverentsidel ja seminaridel viimasel neljal aastal. Seega on koolitus vastus küsimusele, kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on. Osaleja saab ainulaadse ülevaate, kus meil tegelikult avaliku esinemise puhul abi vaja läheb ja millised lahendused toovad suurimat kasu.”

Uuringu kohaselt teeb 68% esinejatest oma esimesed vead juba sissejuhatuses. 74% esinejatest kasutab slaide, mis pole publikule loetavad. 53% esinejatest mitte ainult ei unusta nõuetekohast kokkuvõtet, vaid nende ettekande viimane osa puudub täielikult. Ometi on need murekohad lahendatavad. Õige ettevalmistusega on võimalik vältida levinud vigu ja tõsta esineja enesekindlust ning mõjusust. Ettevalmistus on esinemise kõige olulisem ja ajamahukam osa ning ühtlasi  lahendus  enamusele avaliku esinemisega seotud probleemidele. 

Koolituse põhiteemad ja võtmesõnad: 

 • Vajaduspõhisus - koolitusprogramm on üles ehitatud vastavalt osalejate ootusele ja uuringu tulemustele
 • Kiirus - sõnumi seadmise mudelid, mis aitavad kiiremalt ja tulemuslikumalt valmistuda
 • Lihtsus - suulise kõne reeglid selgeks eneseväljenduseks
 • Aktiivsus - töövõtteid edukaks esinemispingega toimetulekuks
 • Mõjusus - publiku tähelepanu hoidmise tehnikad
 • Täpsus - kuidas andmed ja numbrid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

Koolituse eesmärk on saavutada valmisolek mõjusalt avalikult esineda, lähtudes nõuetekohase ettevalmistuse sammudest.

Koolitusele on oodatud juhid, ettevõtjad, spetsialistid, ametnikud, poliitikud, teadlased - kõik, kellele on tööalaselt kasulik omandada hea avaliku esinemise oskus.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas oled esinemistel või ametialastel koosolekul tundnud, et publik tegelikult ei kuula sind?
 • Kas oled näinud vaeva teksti meeldejätmisega ja õudusega kujutlenud, mis siis saab, kui kõik meelest läheb? 
 • Oled tajunud, et sinu tavapärased suhtlemisoskused justkui ei pääse esinedes mõjule?
 • Oled küll faktidega tugev, kuid  ei oska neid publikule arusaadavalt ja huviäratavalt esitada?
 • Sooviksid  konkreetset plaani, mille abil esinemisteks valmistuda ja edukalt esineda?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada sõnumi eesmärki publikust lähtuvalt;
 • kasutab esinemiseks valmistumisel asjakohaseid töövõtteid, et edukalt tulla toime esinemispingega;
 • analüüsib avaliku esinemisega seotud peamisi vigu ja teab, kuidas neid vältida;
 • rakendab vähemalt kuut erinevat esinemisvõtet, et hoida publiku tähelepanu;
 • kasutab sõnumiseadmise mudeleid, et kiiremalt ja tulemuslikumalt esinemiseks valmistuda;
 • mõistab, kuidas erialased sõnumid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Iga osaleja saab koolituselt kaasa põhjalikud materjalid koolitusel toodud teabe kohta. Materjalid jagunevad samm-sammulisteks juhenditeks, kuidas esinemiseks valmistuda ja tehnilistieks juhenditeks, kuidas Powerpoint esitluste puhul kõige olulisemaid võtteid rakendada.

Koolitus on üles ehitatud töötoa põhimõttel ja toimub väikeses grupis. Koolitus algab tutvumisega, et luua päevaks sobilik sünergia ja kaardistada ühised ootused. Seejärel vahelduvad koolitusel lühiloengud individuaal-, paaris- ja grupitöödega. Igas teemajaotuses on praktilised harjutused, mille abil saad kõik ise järele proovida. Koolitaja annab jooksvalt tagasisidet ning hoolitseb selle eest, et koolitus möödub sõbralikus ning toetavas atmosfääris. Koolitusel on olulisel kohal analüüs, tagasiside ja arutelud, kusjuures koolitaja jälgib hoolega, et arutelud jääksid teemale fokuseerituks. Koolituse esimeses kolmes osas õpime, kuidas uusi teadmisi praktikas kasutada. 

1-2 nädalat enne koolitust palume osalejal täita lühikese küsimustiku. 

NB! Koolitusruumis pole võimalik tegeleda kõigi murekohtadega. Seepärast saab koolituse järgselt iga osaleja tunni individuaalset nõustamist just talle vajalikul teemal. Individuaalne nõustamine põhineb, kas möödunud või tulevasel ettekandel. Analüüsi viib koolitaja läbi osaleja edastatud video, esitluse või visandi põhjal. 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt 10 osalejat. 

 

Loe koolitaja artikleid:

3 võtet enesekindlaks esinemiseks

Keskpärasest kõnelejast mõjusaks esinejaks

 

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Ave Lellep

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja 

Selle koolituse läbimine on tulnud minu tööelus mulle mitmel korral kasuks. Kasutasin koolitajalt saadud näpunäiteid veredoonorluse 80. juubeli ürituse kõne koostamisel ja esitamisel. Sain sõna pärast Vabariigi Presidenti ja Tallinna linnapead ning võin kindlalt väita, et sellises väärikas seltskonnas ilma läbitud treeninguta esinemine oleks olnud minu jaoks ülimalt keeruline katsumus. Pärast esinemist sain kuulajatelt palju positiivset tagasisidet ning nendega vesteldes sain aru, et minu sõnad läksid neile südamesse ja panid neid kaasa mõtlema.

Tärnid (210x40 Px)

Rene Salumäe

Simus OÜ juhatuse esimees

Soovitan Mihkli koolitust kindlasti kõigile kellel on tahtmist saada esinemisjulgust ning oma senist kõnepidamise taset parandada. Olen pärast koolitust pidanud nii lühemaid kui ka pikemaid kõnesid ning olen saanud omalegi üllatuseks palju positiivset tagasisidet, sh professionaalsetelt TV-s esinejatelt.

Tärnid (210x40 Px)

Karl Teichmann

Coach-superviisor

Koolituse võluvaim pool on selle ülesehitus, kus kogu protsess käib väga järkjärguliselt: sa hakkad peale pisikestest soojendusharjutustest ning lõpuks teed kergusega asju, mida pidasid alguses ebamugavaks või lausa hirmutavaks. Mihkel annab pidevalt sisukat ning toetavat tagasisidet, mis aitab märgata enda edusamme ja nõnda esinejana enesekindlust kasvatada (head aega värisev hääl!). Võtsin koolituselt kaasa märkimisväärselt suurema enesekindluse ning samm-sammulise protsessi, kuidas enda esinemisi üles ehitada. Kohe pärast Mihkli koolitust pidasin ka ühe avaliku kõne, mis tõi mulle lisaks aplausile hulganisti uusi kontakte ja laheda partneri, tänu kellele astusin oma äriasjades olulise sammu edasi.

 

Baltic Agro tellimuskoolituse tagasiside:

Osalejatele meeldis teoreetiline pool, teeviidad, kindlasti üleminekud ja võtted oluliste asjade väljatoomiseks. Enne koolitust vahetasimekoolitajaga palju spetsiifilist materjali koolitajaga ja koolitaja oskas oma erialateadmistega meie inimeste õpetamise kokku viia! Eriline oli see, et see koolituspäev oli meie tiimile ülesehitatud, et ühiselt aru saada. Koolitaja tugevus oli inimeste kaasamine, tempo ja teemad!

Koolitajad

 • Mihkel Kangur

  Avaliku esinemise treener

  Mihkel Kangur on töötanud koolitajana alates 2013. aastast. Koolitajana sobib ta inimestele, kes tahavad aktiivset lähenemist õppimisele. Mihkel on juhendanud nii tipp- kui ka keskastmejuhte, spetsialiste, ettevõtjaid, teadlasi ja poliitikuid esinemisjulguse leidmisel ning ettekannete koostamisel.

  Mihkli avaliku esinemise koolitus on inspireeritud õpingutest USAs, Itaalias ja Soomes. Seetõttu on tema koolituse programm Eestis ainulaadne. Tempokad ja kaasavad töötoad on täis praktilist õppimist ning positiivseid emotsioone. Koolitajana sobib ta osalejatele, kes on iseloomult tegutsejad ja katsetajad.

  Mihkel Kangur

  Avaliku esinemise treener

  Mihkel Kangur on töötanud koolitajana alates 2013. aastast. Koolitajana sobib ta inimestele, kes tahavad aktiivset lähenemist õppimisele. Mihkel on juhendanud nii tipp- kui ka keskastmejuhte, spetsialiste, ettevõtjaid, teadlasi ja poliitikuid esinemisjulguse leidmisel ning ettekannete koostamisel.

  Mihkli avaliku esinemise koolitus on inspireeritud õpingutest USAs, Itaalias ja Soomes. Seetõttu on tema koolituse programm Eestis ainulaadne. Tempokad ja kaasavad töötoad on täis praktilist õppimist ning positiivseid emotsioone. Koolitajana sobib ta osalejatele, kes on iseloomult tegutsejad ja katsetajad.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Aktiivne ettevalmistus kui eduka esinemise vundament

 • Kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on?
 • Kuidas leida üles ettekande kõige tähtsam sõnum?
 • Millised on levinumad visandisüsteemid ja kuidas valida endale sobivaim? 

Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Tõlgime erialased mõtted publiku keelde

 • Kuidas vältida abstraktseid ja teoreetilisi mõttekäike avalikul esinemisel ja mis oleks tulemuslikum meetod?
 • Kuidas leida lahendus tabelitest ja graafikutest kubisevatele slaididele?
 • Kuidas numbrid rääkima panna ning esitada andmeid mõistetavalt ja isegi inspireerivalt?

Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas viia oma sõnum publikuni?

 • Miks avalik esinemine nõuab teistmoodi sõnakasutust võrreldes kirjalike sõnumitega?
 • Kuidas viia keeruline info arusaadavalt ja võimendatult publikuni?
 • 6 kõnetehnilist võtet, mida kasutavad absoluutselt kõik väljapaistvad kõnelejad.

Kasutatavad meetodid: Lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Kuidas viia oma sõnum publikuni?

 • Ettekannete ülesehituslikud mudelid igale publikule ja teemale
 • Mis on aktiivne ettevalmistus ja milleks seda vaja on?

Kasutatavad meetodid: esitlused ja tagasiside

Registreerimine

Hind
Osalejaid

18.04.2024 Avaliku esinemise praktikum

549,00 €

669,78 € km-ga

0

07.08.2024 Avaliku esinemise praktikum

549,00 €

669,78 € km-ga

0

05.12.2024 Avaliku esinemise praktikum

549,00 €

669,78 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

18.04.2024 Avaliku esinemise praktikum

OsalejaidHind
0

549,00 €

669,78 € km-ga

07.08.2024 Avaliku esinemise praktikum

OsalejaidHind
0

549,00 €

669,78 € km-ga

05.12.2024 Avaliku esinemise praktikum

OsalejaidHind
0

549,00 €

669,78 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]