Avaliku esinemise praktikum

Praktiline töötuba avaliku esinemise samm-sammuliseks ettevalmistuseks

Avaliku esinemise praktikum

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Koolitusel õpid, kuidas õige ettevalmistusega oma tänased esinemisvead homseteks tugevusteks vormida. Ei mingit müstikat ega kehakeele või karisma juttu – avalik esinemine on kõigile. Õpid kasutama praktilisi võtteid, mis toovad sulle kasu esinemistel ja ettekannete tegemisel.

Koolitaja Mihkel Kangur: “Uurisin kokku 500 Eesti esinejat, kes on üles astunud konverentsidel ja seminaridel viimasel neljal aastal. Seega on koolitus vastus küsimusele, kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on. Osaleja saab ainulaadse ülevaate, kus meil tegelikult avaliku esinemise puhul abi vaja läheb ning millised lahendused toovad suurimat kasu.”

Uuringu kohaselt teeb 68% esinejatest oma esimesed vead juba sissejuhatuses. 74% esinejatest kasutab slaide, mis pole publikule loetavad. 53% esinejatest mitte ainult ei unusta nõuetekohast kokkuvõtet, vaid nende ettekande viimane osa puudub täielikult. Ometi on need murekohad lahendatavad. Õige ettevalmistusega on võimalik vältida levinud vigu ja tõsta esineja enesekindlust ning mõjusust. 

Koolituse eesmärk on saavutada valmisolek mõjusalt avalikult esineda, lähtudes nõuetekohase ettevalmistuse sammudest.

Sihtgrupp: juhid, ettevõtjad, spetsialistid, ametnikud, poliitikud, teadlased - kõik, kellele on tööalaselt kasulik omandada hea avaliku esinemise oskus.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada sõnumi eesmärki publikust lähtuvalt;
 • kasutab esinemiseks valmistumisel asjakohaseid töövõtteid, et edukalt toime tulla esinemispingega;
 • analüüsib avaliku esinemisega seotud peamisi vigu ja teab, kuidas neid vältida;
 • rakendab vähemalt kuut erinevat esinemisvõtet, et hoida publiku tähelepanu;
 • kasutab sõnumiseadmise mudeleid, et kiiremalt ja tulemuslikumalt esinemiseks valmistuda;
 • mõistab, kuidas erialased sõnumid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

Metoodika

Koolitus on üles ehitatud töötoa põhimõttel ja toimub väikeses kuni 10 osalejaga grupis. Koolitus algab tutvumisega, et luua päevaks sobilik sünergia ja kaardistada ühised ootused. Seejärel vahelduvad lühiloengud individuaal-, paaris- ja grupitöödega. Igas teemajaotuses on praktilised harjutused, mille abil saab kõik ise järele proovida. Koolitaja annab jooksvalt tagasisidet ning hoolitseb selle eest, et koolitus mööduks sõbralikus ning toetavas atmosfääris. Koolitusel on olulisel kohal analüüs, tagasiside ja arutelud.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa põhjalikud materjalid, mis jagunevad samm-sammulisteks juhenditeks, kuidas esinemiseks valmistuda ja PowerPoint esitluste puhul kõige olulisemaid võtteid rakendada.

1-2 nädalat enne koolitust palume osalejatel täita lühikese küsimustiku.

NB! Koolitusruumis pole kõigi murekohtadega võimalik tegeleda. Seepärast saab iga osaleja koolituse järgselt tunni individuaalset nõustamist just talle vajalikul teemal. Individuaalne nõustamine põhineb kas möödunud või tulevasel ettekandel. Analüüsi viib koolitaja läbi osaleja edastatud video, esitluse või visandi põhjal.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Mihkel Kangur.

Mihkel Kangur on töötanud koolitajana alates 2013. aastast. Koolitajana sobib ta inimestele, kes tahavad aktiivset lähenemist õppimisele. Mihkel on juhendanud nii tipp- kui keskastmejuhte, spetsialiste, ettevõtjaid, teadlasi ja poliitikuid esinemisjulguse leidmisel ning ettekannete koostamisel.

Mihkli avaliku esinemise koolitus on inspireeritud õpingutest USAs, Itaalias ja Soomes. Seetõttu on tema koolituse programm Eestis ainulaadne. Tempokad ja kaasavad töötoad on täis praktilist õppimist ning positiivseid emotsioone.

 

Loe koolitaja artikleid:

3 võtet enesekindlaks esinemiseks

Keskpärasest kõnelejast mõjusaks esinejaks

 

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Ave Lellep

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja 

Selle koolituse läbimine on tulnud minu tööelus mulle mitmel korral kasuks. Kasutasin koolitajalt saadud näpunäiteid veredoonorluse 80. juubeli ürituse kõne koostamisel ja esitamisel. Sain sõna pärast Vabariigi Presidenti ja Tallinna linnapead ning võin kindlalt väita, et sellises väärikas seltskonnas ilma läbitud treeninguta esinemine oleks olnud minu jaoks ülimalt keeruline katsumus. Pärast esinemist sain kuulajatelt palju positiivset tagasisidet ning nendega vesteldes sain aru, et minu sõnad läksid neile südamesse ja panid neid kaasa mõtlema.

 

Tärnid (210x40 Px)

Rene Salumäe

Simus OÜ juhatuse esimees

Soovitan Mihkli koolitust kindlasti kõigile, kellel on tahtmist saada esinemisjulgust ning oma senist kõnepidamise taset parandada. Olen pärast koolitust pidanud nii lühemaid kui ka pikemaid kõnesid ning olen saanud omalegi üllatuseks palju positiivset tagasisidet, sh professionaalsetelt TV-s esinejatelt.

 

Tärnid (210x40 Px)

Karl Teichmann

Coach-superviisor

Koolituse võluvaim pool on selle ülesehitus, kus kogu protsess käib väga järkjärguliselt: sa hakkad peale pisikestest soojendusharjutustest ning lõpuks teed kergusega asju, mida pidasid alguses ebamugavaks või lausa hirmutavaks. Mihkel annab pidevalt sisukat ning toetavat tagasisidet, mis aitab märgata enda edusamme ja nõnda esinejana enesekindlust kasvatada (head aega värisev hääl!). Võtsin koolituselt kaasa märkimisväärselt suurema enesekindluse ning samm-sammulise protsessi, kuidas enda esinemisi üles ehitada. Kohe pärast Mihkli koolitust pidasin ka ühe avaliku kõne, mis tõi mulle lisaks aplausile hulganisti uusi kontakte ja laheda partneri, tänu kellele astusin oma äriasjades olulise sammu edasi.

 

Baltic Agro tellimuskoolituse tagasiside:

Osalejatele meeldis teoreetiline pool, teeviidad, kindlasti üleminekud ja võtted oluliste asjade väljatoomiseks. Enne koolitust vahetasimekoolitajaga palju spetsiifilist materjali koolitajaga ja koolitaja oskas oma erialateadmistega meie inimeste õpetamise kokku viia! Eriline oli see, et see koolituspäev oli meie tiimile ülesehitatud, et ühiselt aru saada. Koolitaja tugevus oli inimeste kaasamine, tempo ja teemad!

Koolitajad

 • Mihkel Kangur

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, avaliku esinemise treener

  Mihkel Kangur

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, avaliku esinemise treener

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Aktiivne ettevalmistus kui eduka esinemise vundament

 • Kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on?
 • Kuidas leida üles ettekande kõige tähtsam sõnum?
 • Millised on levinumad visandisüsteemid ja kuidas valida endale sobivaim? 

Kasutatavad meetodid: lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Tõlgime erialased mõtted publiku keelde

 • Kuidas vältida abstraktseid ja teoreetilisi mõttekäike avalikul esinemisel ja mis oleks tulemuslikum meetod?
 • Kuidas leida lahendus tabelitest ja graafikutest kubisevatele slaididele?
 • Kuidas numbrid rääkima panna ning esitada andmeid mõistetavalt ja isegi inspireerivalt?

Kasutatavad meetodid: lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas viia oma sõnum publikuni?

 • Miks avalik esinemine nõuab teistmoodi sõnakasutust võrreldes kirjalike sõnumitega?
 • Kuidas viia keeruline info arusaadavalt ja võimendatult publikuni?
 • 6 kõnetehnilist võtet, mida kasutavad absoluutselt kõik väljapaistvad kõnelejad.

Kasutatavad meetodid: lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Kuidas viia oma sõnum publikuni?

 • Ettekannete ülesehituslikud mudelid igale publikule ja teemale.
 • Mis on aktiivne ettevalmistus ja milleks seda vaja on?

Kasutatavad meetodid: esitlused ja tagasiside

Avaliku esinemise praktikum

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Koolitusel õpid, kuidas õige ettevalmistusega oma tänased esinemisvead homseteks tugevusteks vormida. Ei mingit müstikat ega kehakeele või karisma juttu – avalik esinemine on kõigile. Õpid kasutama praktilisi võtteid, mis toovad sulle kasu esinemistel ja ettekannete tegemisel.

Koolitaja Mihkel Kangur: “Uurisin kokku 500 Eesti esinejat, kes on üles astunud konverentsidel ja seminaridel viimasel neljal aastal. Seega on koolitus vastus küsimusele, kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on. Osaleja saab ainulaadse ülevaate, kus meil tegelikult avaliku esinemise puhul abi vaja läheb ning millised lahendused toovad suurimat kasu.”

Uuringu kohaselt teeb 68% esinejatest oma esimesed vead juba sissejuhatuses. 74% esinejatest kasutab slaide, mis pole publikule loetavad. 53% esinejatest mitte ainult ei unusta nõuetekohast kokkuvõtet, vaid nende ettekande viimane osa puudub täielikult. Ometi on need murekohad lahendatavad. Õige ettevalmistusega on võimalik vältida levinud vigu ja tõsta esineja enesekindlust ning mõjusust. 

Koolituse eesmärk on saavutada valmisolek mõjusalt avalikult esineda, lähtudes nõuetekohase ettevalmistuse sammudest.

Sihtgrupp: juhid, ettevõtjad, spetsialistid, ametnikud, poliitikud, teadlased - kõik, kellele on tööalaselt kasulik omandada hea avaliku esinemise oskus.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab seada sõnumi eesmärki publikust lähtuvalt;
 • kasutab esinemiseks valmistumisel asjakohaseid töövõtteid, et edukalt toime tulla esinemispingega;
 • analüüsib avaliku esinemisega seotud peamisi vigu ja teab, kuidas neid vältida;
 • rakendab vähemalt kuut erinevat esinemisvõtet, et hoida publiku tähelepanu;
 • kasutab sõnumiseadmise mudeleid, et kiiremalt ja tulemuslikumalt esinemiseks valmistuda;
 • mõistab, kuidas erialased sõnumid tõlkida kuulajatele selgesse ja lihtsasse keelde.

Metoodika

Koolitus on üles ehitatud töötoa põhimõttel ja toimub väikeses kuni 10 osalejaga grupis. Koolitus algab tutvumisega, et luua päevaks sobilik sünergia ja kaardistada ühised ootused. Seejärel vahelduvad lühiloengud individuaal-, paaris- ja grupitöödega. Igas teemajaotuses on praktilised harjutused, mille abil saab kõik ise järele proovida. Koolitaja annab jooksvalt tagasisidet ning hoolitseb selle eest, et koolitus mööduks sõbralikus ning toetavas atmosfääris. Koolitusel on olulisel kohal analüüs, tagasiside ja arutelud.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa põhjalikud materjalid, mis jagunevad samm-sammulisteks juhenditeks, kuidas esinemiseks valmistuda ja PowerPoint esitluste puhul kõige olulisemaid võtteid rakendada.

1-2 nädalat enne koolitust palume osalejatel täita lühikese küsimustiku.

NB! Koolitusruumis pole kõigi murekohtadega võimalik tegeleda. Seepärast saab iga osaleja koolituse järgselt tunni individuaalset nõustamist just talle vajalikul teemal. Individuaalne nõustamine põhineb kas möödunud või tulevasel ettekandel. Analüüsi viib koolitaja läbi osaleja edastatud video, esitluse või visandi põhjal.

Maht: 8 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Mihkel Kangur.

Mihkel Kangur on töötanud koolitajana alates 2013. aastast. Koolitajana sobib ta inimestele, kes tahavad aktiivset lähenemist õppimisele. Mihkel on juhendanud nii tipp- kui keskastmejuhte, spetsialiste, ettevõtjaid, teadlasi ja poliitikuid esinemisjulguse leidmisel ning ettekannete koostamisel.

Mihkli avaliku esinemise koolitus on inspireeritud õpingutest USAs, Itaalias ja Soomes. Seetõttu on tema koolituse programm Eestis ainulaadne. Tempokad ja kaasavad töötoad on täis praktilist õppimist ning positiivseid emotsioone.

 

Loe koolitaja artikleid:

3 võtet enesekindlaks esinemiseks

Keskpärasest kõnelejast mõjusaks esinejaks

 

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Ave Lellep

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja 

Selle koolituse läbimine on tulnud minu tööelus mulle mitmel korral kasuks. Kasutasin koolitajalt saadud näpunäiteid veredoonorluse 80. juubeli ürituse kõne koostamisel ja esitamisel. Sain sõna pärast Vabariigi Presidenti ja Tallinna linnapead ning võin kindlalt väita, et sellises väärikas seltskonnas ilma läbitud treeninguta esinemine oleks olnud minu jaoks ülimalt keeruline katsumus. Pärast esinemist sain kuulajatelt palju positiivset tagasisidet ning nendega vesteldes sain aru, et minu sõnad läksid neile südamesse ja panid neid kaasa mõtlema.

 

Tärnid (210x40 Px)

Rene Salumäe

Simus OÜ juhatuse esimees

Soovitan Mihkli koolitust kindlasti kõigile, kellel on tahtmist saada esinemisjulgust ning oma senist kõnepidamise taset parandada. Olen pärast koolitust pidanud nii lühemaid kui ka pikemaid kõnesid ning olen saanud omalegi üllatuseks palju positiivset tagasisidet, sh professionaalsetelt TV-s esinejatelt.

 

Tärnid (210x40 Px)

Karl Teichmann

Coach-superviisor

Koolituse võluvaim pool on selle ülesehitus, kus kogu protsess käib väga järkjärguliselt: sa hakkad peale pisikestest soojendusharjutustest ning lõpuks teed kergusega asju, mida pidasid alguses ebamugavaks või lausa hirmutavaks. Mihkel annab pidevalt sisukat ning toetavat tagasisidet, mis aitab märgata enda edusamme ja nõnda esinejana enesekindlust kasvatada (head aega värisev hääl!). Võtsin koolituselt kaasa märkimisväärselt suurema enesekindluse ning samm-sammulise protsessi, kuidas enda esinemisi üles ehitada. Kohe pärast Mihkli koolitust pidasin ka ühe avaliku kõne, mis tõi mulle lisaks aplausile hulganisti uusi kontakte ja laheda partneri, tänu kellele astusin oma äriasjades olulise sammu edasi.

 

Baltic Agro tellimuskoolituse tagasiside:

Osalejatele meeldis teoreetiline pool, teeviidad, kindlasti üleminekud ja võtted oluliste asjade väljatoomiseks. Enne koolitust vahetasimekoolitajaga palju spetsiifilist materjali koolitajaga ja koolitaja oskas oma erialateadmistega meie inimeste õpetamise kokku viia! Eriline oli see, et see koolituspäev oli meie tiimile ülesehitatud, et ühiselt aru saada. Koolitaja tugevus oli inimeste kaasamine, tempo ja teemad!

Koolitajad

 • Mihkel Kangur

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, avaliku esinemise treener

  Mihkel Kangur

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, avaliku esinemise treener

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Aktiivne ettevalmistus kui eduka esinemise vundament

 • Kuidas eestlased esinevad ja mis meil sellest õppida on?
 • Kuidas leida üles ettekande kõige tähtsam sõnum?
 • Millised on levinumad visandisüsteemid ja kuidas valida endale sobivaim? 

Kasutatavad meetodid: lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Tõlgime erialased mõtted publiku keelde

 • Kuidas vältida abstraktseid ja teoreetilisi mõttekäike avalikul esinemisel ja mis oleks tulemuslikum meetod?
 • Kuidas leida lahendus tabelitest ja graafikutest kubisevatele slaididele?
 • Kuidas numbrid rääkima panna ning esitada andmeid mõistetavalt ja isegi inspireerivalt?

Kasutatavad meetodid: lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas viia oma sõnum publikuni?

 • Miks avalik esinemine nõuab teistmoodi sõnakasutust võrreldes kirjalike sõnumitega?
 • Kuidas viia keeruline info arusaadavalt ja võimendatult publikuni?
 • 6 kõnetehnilist võtet, mida kasutavad absoluutselt kõik väljapaistvad kõnelejad.

Kasutatavad meetodid: lühiloeng, harjutused, lühiesitlused

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Kuidas viia oma sõnum publikuni?

 • Ettekannete ülesehituslikud mudelid igale publikule ja teemale.
 • Mis on aktiivne ettevalmistus ja milleks seda vaja on?

Kasutatavad meetodid: esitlused ja tagasiside

Registreerimine

HindSoodushind
Osalejaid

07.08.2024 Avaliku esinemise praktikum

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

499,00 €

608,78 € km-ga

499,00 €

608,78 € km-ga

07.08.2024 Avaliku esinemise praktikum, 2+ osaleja erihind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

449,00 €

547,78 € km-ga

449,00 €

547,78 € km-ga

05.12.2024 Avaliku esinemise praktikum

549,00 €

669,78 € km-ga

07.08.2024 Avaliku esinemise praktikum

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

499,00 €

608,78 € km-ga

499,00 €

608,78 € km-ga

07.08.2024 Avaliku esinemise praktikum, 2+ osaleja erihind

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

549,00 €

449,00 €

547,78 € km-ga

449,00 €

547,78 € km-ga

05.12.2024 Avaliku esinemise praktikum

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga.  Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.  

Ratastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

 Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]