Tipptegijate kool

Kvaliteetaeg endale oluliste teemade läbimängimiseks kaaslastega, kelle arvamus loeb

Tipptegijate kool

Kestus:

18 päeva

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Mare Porki Tipptegijate kool alustas Äripäeva Akadeemias 2007. aastal. Selle ajaga on majanduses toimunud väga suured muutused ja peale kasvanud uus põlvkond juhte. Oleme selle muutusega kaasas käinud ja saame täie kindlusega öelda, et Tipptegijate kool on tippudele parim arengu koht.

Aasta koolitaja 2021

Koolis osalejad on öelnud, et Tipptegijate kooli peamine väärtus on intensiivne kvaliteetaeg – võimalus töötada läbi endale olulisi teemasid arvestatavas referentgrupis, inimestega, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb.

Ootame Teid Tipptegijate kooli!

See intensiivkoolitus on kogemustega tippjuhtidele ja tippspetsialistidele, kes soovivad enda karjääris ja elutunnetuses edasi areneda.

Töötame oluliste teemadega, millest tavaliselt ei räägita, kuid peaks rääkima. See annab võimaluse murda välja harjumuse  vs stereotüüpide kammitsast ja lahendada probleeme harjumuspärasest erineval viisil. Kui Te leiate end ikka ja jälle tegemas samu asju, tundmas samu tundeid, kasutamas samu mustreid käitumises ja inimsuhetes, siis on see koolitus kindlasti just Teie jaoks.

Nagu kirjutas Manfred Kets de Vries: „Mõistus on nagu vihmavari – see töötab ainult siis, kui ta on avatud“.

Tipptegijate kool annab:

 • võimaluse põhjalikult läbi töötada tipule olulisi valdkondi vs tipule olulisi juhtimispsühholoogia valdkondi;
 • erinevaid seisukohti konkreetsete eluliste näidetega teistelt tippudelt;
 • igapäevaelus kasutatavaid intensiivseid mõjutustehnikaid;
 • oskuse paremini tunnetada teiste inimeste maailmataju;
 • psühholoogilise süvaanalüüsi meetodeid;
 • uusi enesejuhtimise tehnikaid;
 • teadmised sellest, kuidas leida ja käivitada eri inimtüüpide potentsiaali;
 • lisaarusaamisi iseendast, enda tegutsemisloogikast ja motivatsioonist;
 • võimaluse saada kinnitust isiklikule käitumisloogikale;
 • võimaluse laiendada sotsiaalset kapitali tugevate uute kontaktidega.

Koolituse läbiviimine

Tipptegijate kool koosneb 9 moodulist ja toimub kaks korda kuus alates septembrist 2024 kuni maikuuni 2025.

See intensiivkoolitus erineb tavapärastest nii vormilt kui ka sisult. Tipptegijate koolis on teoreetilise osa kõrval samaväärne rõhk praktiliste, tegelikust elust tulenevate kogemuste vahetamisel ja osalejate enda toodud juhtumite analüüsil.

Teid ootavad praktilised ning üllatavad lahendused keerulistele olukordadele ja inimsuhete probleemidele. Programmi jooksul tehakse üle 50 harjutuse, mängulisi teste ning käsitletakse konkreetseid juhtumeid tööelust, kollegiaalsetest ja lähedussuhetest. Samas ei panda ühtegi osalejat rolli või olukorda, milleks ta ise valmis ei ole.

Koolitus ei kuluta ühtki päeva, mil Teie ettevõte Teid vajab. Iga sessioon algab esimese päeva lõunal (kl 13-17) ja lõppeb teise päeva lõunal (kl 9-13). Selline formaat on ennast tõestanud juba alates 2003. aastast, mil Mare Pork alustas EQ koolitust juhtidele.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Loe 2024. aasta jaanuaris koolitajaga tehtud intervjuud SIIT!

🎧Kuula Igor Rõtovi ja Mare Porki juhtimiskooli podcasti teemal "hea juht ei lasku letargiasse ega pahurusse". 

2024 septembris alustava grupi kuupäevad ja ajakava:

I moodul 17. – 18. september 2024
17. september 12:45 – 17:00
18. september 8:45 – 13:00

II moodul 15. – 16. oktoober 2024
15. oktoober 12:45 – 17:00
16. oktoober 8:45 – 13:00

III moodul 12. – 13. november 2024
12. november 12:45 – 17:00
13. november 8:45 – 13:00

IV moodul 10. - 11. detsember 2024
10. detsember 12:45 – 17:00
11. detsember 8:45 - 13:00

V moodul 21. – 22. jaanuar 2025
21. jaanuar  12:45 – 17:00
22. jaanuar  8:45 – 13:00

VI moodul 18. – 19. veebruar 2025
18. veebruar 12:45 – 17:00
19. veebruar 8:45 – 13:00

VII moodul 18. – 19. märts 2025
18. märts 12:45 – 17:00
19. märts 8:45 – 13:00

VIII moodul 22. – 23. aprill 2025
22. aprill 12:45 – 17:00
23. aprill 8:45 – 13:00

IX moodul 13. – 14. mai 2025
13. mai 12:45 – 17:00
14. mai 8:45 – 13:00

 

Teemad, mida Tipptegijate kooli käigus käsitletakse:

Juhtimine ja inimkäitumise varjatud tagamaad

Üks juhi olulisi kompetentse on inimeste käitumise mõistmine ka olukordades, kus see võib kõrvalseisja jaoks tunduda täiesti uskumatu või arusaamatu. Juhil on vaja täpselt tajuda enda mõjuvõimu, analüüsida läbini vastuolulisi situatsioone ja tegutseda loogikavajadust arvestades. Oskus inimeste käitumist mõista ja sellele õigel viisil reageerida võimaldab lahendada ka lahendamatuna näivaid situatsioone. The Dark Triad – juhtimise kalgimast osast. Millal on vaja teha karme otsuseid ja mis see maksab?

Suhtlustehnikad

Koolitusel käsitletakse mitmesuguseid igapäevases töös kasutatavaid suhtlustehnikaid. Üks fookustest on kultuuri-erinevustel ärisuhtluses. Õpitakse võtteid leidmaks töistes situatsioonides konkreetseid lahendusi probleemidele töötajatega. Miks inimene mingis olukorras nii käitub, mõtleb või ütleb? Võtted, mille abil saab aru, mis toimub teise inimesega. Oluline on ära tunda erinevaid ärevuse allikaid. Ja õppida neid kasutama

Kokkulepped

Inimeste juhtimist võib vaadelda kui toimivate kokkulepete sõlmimist. Mõnikord öeldakse „jah”, ent sõnadele ei järgne tegusid. Mis teeb kokkuleppest kokkuleppe? Miks mõnikord tundub, et kokkulepe on saavutatud, aga tegelikult seda ei järgita? Kuidas tagada koostöö ja toimivad kokkulepped? Kuidas me saame teha nii, et asjad hakkavad tegelikult toimuma?

Koosolekud

Mis teeb koosolekust sündmuse? Kuidas murda mänguliste ja muude ootamatute võtete abil koosolekurutiini? Millised võtted kindlustaksid, et ükski koosolek poleks mõttetu ega tüütu, vaid säästaks aega ja innustaks osalejaid? Kuidas jälgida ja juhtida rühmaprotsesside dünaamikat?

Isiklik ja töine elu – üks või kaks elu?

Palju saavutanud juhid küsivad ühel hetkel: miks ma pole rahul sellega, mis ma olen teinud või mis mul on? Tihtipeale põimuvad inimeste era- ja tööelu emotsionaalselt vastastikku arendavalt, mõnikord segavalt. Mida tarka on leitud tööelu ja eraelu tasakaalustamiseks? Millal on vaja isiklikus elus muutusi, et saavutada edu äritegevuses?

Sotsiaalne kapital

Tähtsad inimesed tööl, kolleegid, äripartnerid. Kuidas jõuda selliste suheteni äripartneritega, et te mõlemad kohtudes rõõmustaksite? Initsiatiiv, aktiivsus, kirg, entusiasm – millised on nende tüüpilised ja ebatüüpilised vallandajad? Kuidas initsiatiivi esile kutsuda? Mida saab juht teha ise, et töötajad koos temaga innustuksid? Osalejad jagavad oma erialaseid teadmisi ja juhtimistarkusi.

Enesejuhtimine ja pingetaluvus

Kuidas saada ja jääda iseendaks ka kriitilises olukorras? Kuidas kriisi puhul kõige paremini ennast ja teisi säästa? Miks just äärmine paindlikkus võimaldab meil olla kriisisituatsioonides piisavalt tugev? Kuidas ma õnnestun ja miks vahel ebaõnnestun? Leiame ja kasutame häid reegleid.

Isiklike lisaressursside avastamine

Kui palju oled õppinud kasutama oma sisemaailma juhtimisvahendina? Mida annab teadvelolek (Mindfulness) ja millised tehnikad kujundavad soovitud teadvuse seisundeid? Mis kindlustab eluga rahulolu pikemas perspektiivis? Milliseid kogemusi peaks kindlustama keskiga? Kuidas olla iseendaga kooskõlas nii, et töötegemine oleks lust? Sisemise aja avastamine.

Võim organisatsioonis

Organisatsioonilise ärevuse allikad. Kuidas võim tekitab sõltuvust ja milles see avaldub? Võimu liigid. Võimu ja vaimu konfliktist. Võimumängud. Kuidas vabaneda sõltuvusest? Varjatud agendad: nende märkamine ja arvestamine. Mis juhtudel võib eksida? Millised on suhete vajalikud ja piisavad distantsid?

 

Loe Tipptegijate koolis osalenute muljeid:

Rain Vääna

Ragn-Sellsi juhatuse esimees, Tipptegijate kooli vilistlane. Loe SIIT

Kristjan Rotenberg

Harju Elekter Elektrotehnika tehasejuht, Tipptegijate kooli vilistlane. Loe SIIT

Andero Keronen

NoBananase tegevjuht, Tipptegijate kooli vilistlane. Loe SIIT

Koolitajad

 • Mare Pork

  koolitaja, juhtimiskonsultant, psühholoogiaprofessor ja nõustaja

  Mare Pork on psühhoanalüütilise taustaga koolitaja, juhtimiskonsultant ja nõustaja. Ta on ka Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor.

  Mare Pork käivitas esimesena Eestis EQ kestvad rühmad tippjuhtidele. Tema töövaldkonnad on juhtide konsulteerimine ja kogemusõpe organisatsioonikäitumise küsimustes, juhtimiskompetentside hindamine ja arendamine ning organisatsiooni uuringud. Tema kõige uuemaks huviobjektiks on inimese võimalused teadvuse seisundite juhtimisel ning taju- ja mõtlemise selgust suurendavad tehnikad.

  Mare Pork

  koolitaja, juhtimiskonsultant, psühholoogiaprofessor ja nõustaja

  Mare Pork on psühhoanalüütilise taustaga koolitaja, juhtimiskonsultant ja nõustaja. Ta on ka Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor.

  Mare Pork käivitas esimesena Eestis EQ kestvad rühmad tippjuhtidele. Tema töövaldkonnad on juhtide konsulteerimine ja kogemusõpe organisatsioonikäitumise küsimustes, juhtimiskompetentside hindamine ja arendamine ning organisatsiooni uuringud. Tema kõige uuemaks huviobjektiks on inimese võimalused teadvuse seisundite juhtimisel ning taju- ja mõtlemise selgust suurendavad tehnikad.

Tipptegijate kool

Kestus:

18 päeva

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Mare Porki Tipptegijate kool alustas Äripäeva Akadeemias 2007. aastal. Selle ajaga on majanduses toimunud väga suured muutused ja peale kasvanud uus põlvkond juhte. Oleme selle muutusega kaasas käinud ja saame täie kindlusega öelda, et Tipptegijate kool on tippudele parim arengu koht.

Aasta koolitaja 2021

Koolis osalejad on öelnud, et Tipptegijate kooli peamine väärtus on intensiivne kvaliteetaeg – võimalus töötada läbi endale olulisi teemasid arvestatavas referentgrupis, inimestega, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb.

Ootame Teid Tipptegijate kooli!

See intensiivkoolitus on kogemustega tippjuhtidele ja tippspetsialistidele, kes soovivad enda karjääris ja elutunnetuses edasi areneda.

Töötame oluliste teemadega, millest tavaliselt ei räägita, kuid peaks rääkima. See annab võimaluse murda välja harjumuse  vs stereotüüpide kammitsast ja lahendada probleeme harjumuspärasest erineval viisil. Kui Te leiate end ikka ja jälle tegemas samu asju, tundmas samu tundeid, kasutamas samu mustreid käitumises ja inimsuhetes, siis on see koolitus kindlasti just Teie jaoks.

Nagu kirjutas Manfred Kets de Vries: „Mõistus on nagu vihmavari – see töötab ainult siis, kui ta on avatud“.

Tipptegijate kool annab:

 • võimaluse põhjalikult läbi töötada tipule olulisi valdkondi vs tipule olulisi juhtimispsühholoogia valdkondi;
 • erinevaid seisukohti konkreetsete eluliste näidetega teistelt tippudelt;
 • igapäevaelus kasutatavaid intensiivseid mõjutustehnikaid;
 • oskuse paremini tunnetada teiste inimeste maailmataju;
 • psühholoogilise süvaanalüüsi meetodeid;
 • uusi enesejuhtimise tehnikaid;
 • teadmised sellest, kuidas leida ja käivitada eri inimtüüpide potentsiaali;
 • lisaarusaamisi iseendast, enda tegutsemisloogikast ja motivatsioonist;
 • võimaluse saada kinnitust isiklikule käitumisloogikale;
 • võimaluse laiendada sotsiaalset kapitali tugevate uute kontaktidega.

Koolituse läbiviimine

Tipptegijate kool koosneb 9 moodulist ja toimub kaks korda kuus alates septembrist 2024 kuni maikuuni 2025.

See intensiivkoolitus erineb tavapärastest nii vormilt kui ka sisult. Tipptegijate koolis on teoreetilise osa kõrval samaväärne rõhk praktiliste, tegelikust elust tulenevate kogemuste vahetamisel ja osalejate enda toodud juhtumite analüüsil.

Teid ootavad praktilised ning üllatavad lahendused keerulistele olukordadele ja inimsuhete probleemidele. Programmi jooksul tehakse üle 50 harjutuse, mängulisi teste ning käsitletakse konkreetseid juhtumeid tööelust, kollegiaalsetest ja lähedussuhetest. Samas ei panda ühtegi osalejat rolli või olukorda, milleks ta ise valmis ei ole.

Koolitus ei kuluta ühtki päeva, mil Teie ettevõte Teid vajab. Iga sessioon algab esimese päeva lõunal (kl 13-17) ja lõppeb teise päeva lõunal (kl 9-13). Selline formaat on ennast tõestanud juba alates 2003. aastast, mil Mare Pork alustas EQ koolitust juhtidele.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Loe 2024. aasta jaanuaris koolitajaga tehtud intervjuud SIIT!

🎧Kuula Igor Rõtovi ja Mare Porki juhtimiskooli podcasti teemal "hea juht ei lasku letargiasse ega pahurusse". 

2024 septembris alustava grupi kuupäevad ja ajakava:

I moodul 17. – 18. september 2024
17. september 12:45 – 17:00
18. september 8:45 – 13:00

II moodul 15. – 16. oktoober 2024
15. oktoober 12:45 – 17:00
16. oktoober 8:45 – 13:00

III moodul 12. – 13. november 2024
12. november 12:45 – 17:00
13. november 8:45 – 13:00

IV moodul 10. - 11. detsember 2024
10. detsember 12:45 – 17:00
11. detsember 8:45 - 13:00

V moodul 21. – 22. jaanuar 2025
21. jaanuar  12:45 – 17:00
22. jaanuar  8:45 – 13:00

VI moodul 18. – 19. veebruar 2025
18. veebruar 12:45 – 17:00
19. veebruar 8:45 – 13:00

VII moodul 18. – 19. märts 2025
18. märts 12:45 – 17:00
19. märts 8:45 – 13:00

VIII moodul 22. – 23. aprill 2025
22. aprill 12:45 – 17:00
23. aprill 8:45 – 13:00

IX moodul 13. – 14. mai 2025
13. mai 12:45 – 17:00
14. mai 8:45 – 13:00

 

Teemad, mida Tipptegijate kooli käigus käsitletakse:

Juhtimine ja inimkäitumise varjatud tagamaad

Üks juhi olulisi kompetentse on inimeste käitumise mõistmine ka olukordades, kus see võib kõrvalseisja jaoks tunduda täiesti uskumatu või arusaamatu. Juhil on vaja täpselt tajuda enda mõjuvõimu, analüüsida läbini vastuolulisi situatsioone ja tegutseda loogikavajadust arvestades. Oskus inimeste käitumist mõista ja sellele õigel viisil reageerida võimaldab lahendada ka lahendamatuna näivaid situatsioone. The Dark Triad – juhtimise kalgimast osast. Millal on vaja teha karme otsuseid ja mis see maksab?

Suhtlustehnikad

Koolitusel käsitletakse mitmesuguseid igapäevases töös kasutatavaid suhtlustehnikaid. Üks fookustest on kultuuri-erinevustel ärisuhtluses. Õpitakse võtteid leidmaks töistes situatsioonides konkreetseid lahendusi probleemidele töötajatega. Miks inimene mingis olukorras nii käitub, mõtleb või ütleb? Võtted, mille abil saab aru, mis toimub teise inimesega. Oluline on ära tunda erinevaid ärevuse allikaid. Ja õppida neid kasutama

Kokkulepped

Inimeste juhtimist võib vaadelda kui toimivate kokkulepete sõlmimist. Mõnikord öeldakse „jah”, ent sõnadele ei järgne tegusid. Mis teeb kokkuleppest kokkuleppe? Miks mõnikord tundub, et kokkulepe on saavutatud, aga tegelikult seda ei järgita? Kuidas tagada koostöö ja toimivad kokkulepped? Kuidas me saame teha nii, et asjad hakkavad tegelikult toimuma?

Koosolekud

Mis teeb koosolekust sündmuse? Kuidas murda mänguliste ja muude ootamatute võtete abil koosolekurutiini? Millised võtted kindlustaksid, et ükski koosolek poleks mõttetu ega tüütu, vaid säästaks aega ja innustaks osalejaid? Kuidas jälgida ja juhtida rühmaprotsesside dünaamikat?

Isiklik ja töine elu – üks või kaks elu?

Palju saavutanud juhid küsivad ühel hetkel: miks ma pole rahul sellega, mis ma olen teinud või mis mul on? Tihtipeale põimuvad inimeste era- ja tööelu emotsionaalselt vastastikku arendavalt, mõnikord segavalt. Mida tarka on leitud tööelu ja eraelu tasakaalustamiseks? Millal on vaja isiklikus elus muutusi, et saavutada edu äritegevuses?

Sotsiaalne kapital

Tähtsad inimesed tööl, kolleegid, äripartnerid. Kuidas jõuda selliste suheteni äripartneritega, et te mõlemad kohtudes rõõmustaksite? Initsiatiiv, aktiivsus, kirg, entusiasm – millised on nende tüüpilised ja ebatüüpilised vallandajad? Kuidas initsiatiivi esile kutsuda? Mida saab juht teha ise, et töötajad koos temaga innustuksid? Osalejad jagavad oma erialaseid teadmisi ja juhtimistarkusi.

Enesejuhtimine ja pingetaluvus

Kuidas saada ja jääda iseendaks ka kriitilises olukorras? Kuidas kriisi puhul kõige paremini ennast ja teisi säästa? Miks just äärmine paindlikkus võimaldab meil olla kriisisituatsioonides piisavalt tugev? Kuidas ma õnnestun ja miks vahel ebaõnnestun? Leiame ja kasutame häid reegleid.

Isiklike lisaressursside avastamine

Kui palju oled õppinud kasutama oma sisemaailma juhtimisvahendina? Mida annab teadvelolek (Mindfulness) ja millised tehnikad kujundavad soovitud teadvuse seisundeid? Mis kindlustab eluga rahulolu pikemas perspektiivis? Milliseid kogemusi peaks kindlustama keskiga? Kuidas olla iseendaga kooskõlas nii, et töötegemine oleks lust? Sisemise aja avastamine.

Võim organisatsioonis

Organisatsioonilise ärevuse allikad. Kuidas võim tekitab sõltuvust ja milles see avaldub? Võimu liigid. Võimu ja vaimu konfliktist. Võimumängud. Kuidas vabaneda sõltuvusest? Varjatud agendad: nende märkamine ja arvestamine. Mis juhtudel võib eksida? Millised on suhete vajalikud ja piisavad distantsid?

 

Loe Tipptegijate koolis osalenute muljeid:

Rain Vääna

Ragn-Sellsi juhatuse esimees, Tipptegijate kooli vilistlane. Loe SIIT

Kristjan Rotenberg

Harju Elekter Elektrotehnika tehasejuht, Tipptegijate kooli vilistlane. Loe SIIT

Andero Keronen

NoBananase tegevjuht, Tipptegijate kooli vilistlane. Loe SIIT

Koolitajad

 • Mare Pork

  koolitaja, juhtimiskonsultant, psühholoogiaprofessor ja nõustaja

  Mare Pork on psühhoanalüütilise taustaga koolitaja, juhtimiskonsultant ja nõustaja. Ta on ka Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor.

  Mare Pork käivitas esimesena Eestis EQ kestvad rühmad tippjuhtidele. Tema töövaldkonnad on juhtide konsulteerimine ja kogemusõpe organisatsioonikäitumise küsimustes, juhtimiskompetentside hindamine ja arendamine ning organisatsiooni uuringud. Tema kõige uuemaks huviobjektiks on inimese võimalused teadvuse seisundite juhtimisel ning taju- ja mõtlemise selgust suurendavad tehnikad.

  Mare Pork

  koolitaja, juhtimiskonsultant, psühholoogiaprofessor ja nõustaja

  Mare Pork on psühhoanalüütilise taustaga koolitaja, juhtimiskonsultant ja nõustaja. Ta on ka Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor.

  Mare Pork käivitas esimesena Eestis EQ kestvad rühmad tippjuhtidele. Tema töövaldkonnad on juhtide konsulteerimine ja kogemusõpe organisatsioonikäitumise küsimustes, juhtimiskompetentside hindamine ja arendamine ning organisatsiooni uuringud. Tema kõige uuemaks huviobjektiks on inimese võimalused teadvuse seisundite juhtimisel ning taju- ja mõtlemise selgust suurendavad tehnikad.

Registreerimine

Hind
Osalejaid

Tipptegijate kool 2024/2025

Kohad täis

Tipptegijate kool 2024/2025

OsalejaidHind
Kohad täis

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.

Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 1 kuu enne kogu koolitusprogrammi algust, tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Kui teatate vähemalt 2 nädalat varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

 

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]