Spetsialistist juhiks

Tegevused, mis aitavad algajal juhil edukas olla

Spetsialistist juhiks

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Aasta Koolitaja 2022
Koolitus on mõeldud uutele juhtidele – ettevõtjatele, kes on ühtäkki juhi rollis, ja spetsialistidele, kes on ametiredelil liikunud juhi staatusesse.
Koolitusel võetakse läbi olulised teemad, mis aitavad juhil esimesi samme teha ning arutatakse, milliseid väljakutseid juhtimine kaasa toob ja kuidas neid väljakutseid ületada.

❓Kuidas peaks juhtima inimesi, kui pole veel kogemusi? Millest alustada? Millised on need juhi tegevused ja oskused, mida tuleb teada ja osata?

❓ Kuidas toimida edasi, kui oled loonud oma ettevõtte ja ühel hetkel on Sul 10 (või rohkem) inimest tööl?

❓Mis saab siis, kui alles eile olid oma ettevõttes turundusspetsialist või müügiesindaja, raamatupidaja või logistik ja täna pead sedasama meeskonda hakkama juhtima?

 • õpi mõistma juhtimise olemust ning juhi rolli ettevõttes ja meeskonnas;
 • selgita välja juhtimise kõige olulisemad tegevused, eesmärgid ja ülesanded;
 • õpi analüüsima ennast juhina;
 • leia üles iseenda kui juhi „käekiri“ ja meetodid selle elluviimiseks;
 • oska toime tulla kriisisituatsioonides ja õppida märkama probleeme meeskonnas.

Koolituse sihtgrupiks on alustavad ettevõtjad, värsked juhid ning juhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab juhtimist, juhi rolli olemust ja juhtimise väljakutseid;
 • teab ja tunneb juhtimise põhitegevusi;
 • oskab analüüsida end juhina ja iseenda käekirja luua;
 • teeb vahet juhil ja liidril, oskab analüüsida erinevaid juhi tüüpe ja juhtimisviise;
 • on teadlikum ja enesekindlam oma organisatsioonis juhina muutuste elluviimiseks, et liikuda suurema koostöö ja efektiivsema tulemuse suunas.

Käsitletavad teemad:

 • Juhtimise vajalikkus, juhtimise alused ja juhi peamised tegevused ettevõttes.
 • Eesmärgistamine, motiveerimine, kontrollimine, eestvedamine.
 • Töö inimestega ja finantsidega - tasakaalus tulemuskaart juhi tööriistana.
 • Erinevad juhitüübid ja juhtimisviisid; - juht kui liider.
 • Juhtimine meeskonna eesotsas, meeskonnatöö olulisus ja väljakutsed.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Spetsialistis juhiks koolitusel osalenutele soovitame jätkukoolitusena "Spetsialistist juhiks 2. osa", mis aitab praktiseerival juhil arendada oma juhtimisoskused järgmisele tasemele.

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px) - Lilyjan Viitak, Barrus AS

Akadeemia Tagasiside Lilyjan

"Koolituse otsimine sai alguse sellest, et kasvasin tiimist välja tiimijuhiks, mistõttu tundsin, et tahan leida koolitust, mis mind kõnetaks ja  ka aitaks. Antud koolituse teemad kõnetasid mind väga. Olen tänulik koolitajale, kes andis erinevaid raamatusoovitusi – väga hea võimalus juurde lugeda ja õppida. Koolitusel jäi kõlama mitmed teemad. Näiteks delegeerimine, mida paljud juhid ei oska ja mis ka mulle keeruline on. Asi pole selles, et ei usaldaks oma tiimiliikmeid, vaid see on lihtne kontrolliomamise soov. Koolitaja tõi väga palju näited, millega sai samastuda või mida meelde jätta. Koolitus oli hea sissejuhatus juhtimisse."

Tärnid (210x40 Px) - Pavel Issajev, Bauroc AS

Akadeemia Tootepilt 2

„Tihti juhtub see, et juht juhib endast targemaid inimesi. Selle all mõtlen seda, et alluv võib olla inimkäitumises juhist targem. Minu meelest jääb paljudel juhtidel puudu psühholoogiateadmistest. Kristo täitis need lüngad, oli meeldiva suhtumisega, tõmbas koolitusel osalejaid kaasa ning tõi palju praktilise elu näiteid. Leidsin ka kinnitust oma mõttele otsustamise osas: parem võtta vastu otsus kui jääda kahevahele või üldse mitte otsustada. Isegi kui arvad, et eksid, siis ikkagi ole julge otsustama!“

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

  Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

  Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

  Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

Juhtimine ja juht

 • Kes on juht ja millega ta tegeleb?
 • Mis on juhtimise eesmärgid, juhtimine praktikas, juhi ja meeskonna rollid

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Juhi peamised tegevused ja „tööriistad“

 • Eesmärgistamine
 • Motiveerimine
 • Kontrollimine
 • Eestvedamine
 • Juhtimised „tööriistad“ – tasakaalus tulemuskaart, eelarve, kontrollsüsteemid

Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja näidisjuhtumid

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Juht kui liider

 • Juhi erinevad rollid
 • Liider vs administratiivne juht
 • Juhi „käekiri“

Kasutatavad meetodid: näidisjuhtumid ja praktilised ülesanded

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Juhi suurimad väljakutsed ja komistuskivid

 • Kuidas ja miks juhid ebaõnnestuvad?
 • Kuidas juhtida nii, et meeskond oleks koostööaldis?
 • Olulisemad meeskonnatöö juhtimisvõtted

Kasutatavad meetodid: näidisjuhtumid ja praktilised ülesanded

Spetsialistist juhiks

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Aasta Koolitaja 2022
Koolitus on mõeldud uutele juhtidele – ettevõtjatele, kes on ühtäkki juhi rollis, ja spetsialistidele, kes on ametiredelil liikunud juhi staatusesse.
Koolitusel võetakse läbi olulised teemad, mis aitavad juhil esimesi samme teha ning arutatakse, milliseid väljakutseid juhtimine kaasa toob ja kuidas neid väljakutseid ületada.

❓Kuidas peaks juhtima inimesi, kui pole veel kogemusi? Millest alustada? Millised on need juhi tegevused ja oskused, mida tuleb teada ja osata?

❓ Kuidas toimida edasi, kui oled loonud oma ettevõtte ja ühel hetkel on Sul 10 (või rohkem) inimest tööl?

❓Mis saab siis, kui alles eile olid oma ettevõttes turundusspetsialist või müügiesindaja, raamatupidaja või logistik ja täna pead sedasama meeskonda hakkama juhtima?

 • õpi mõistma juhtimise olemust ning juhi rolli ettevõttes ja meeskonnas;
 • selgita välja juhtimise kõige olulisemad tegevused, eesmärgid ja ülesanded;
 • õpi analüüsima ennast juhina;
 • leia üles iseenda kui juhi „käekiri“ ja meetodid selle elluviimiseks;
 • oska toime tulla kriisisituatsioonides ja õppida märkama probleeme meeskonnas.

Koolituse sihtgrupiks on alustavad ettevõtjad, värsked juhid ning juhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab juhtimist, juhi rolli olemust ja juhtimise väljakutseid;
 • teab ja tunneb juhtimise põhitegevusi;
 • oskab analüüsida end juhina ja iseenda käekirja luua;
 • teeb vahet juhil ja liidril, oskab analüüsida erinevaid juhi tüüpe ja juhtimisviise;
 • on teadlikum ja enesekindlam oma organisatsioonis juhina muutuste elluviimiseks, et liikuda suurema koostöö ja efektiivsema tulemuse suunas.

Käsitletavad teemad:

 • Juhtimise vajalikkus, juhtimise alused ja juhi peamised tegevused ettevõttes.
 • Eesmärgistamine, motiveerimine, kontrollimine, eestvedamine.
 • Töö inimestega ja finantsidega - tasakaalus tulemuskaart juhi tööriistana.
 • Erinevad juhitüübid ja juhtimisviisid; - juht kui liider.
 • Juhtimine meeskonna eesotsas, meeskonnatöö olulisus ja väljakutsed.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Spetsialistis juhiks koolitusel osalenutele soovitame jätkukoolitusena "Spetsialistist juhiks 2. osa", mis aitab praktiseerival juhil arendada oma juhtimisoskused järgmisele tasemele.

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px) - Lilyjan Viitak, Barrus AS

Akadeemia Tagasiside Lilyjan

"Koolituse otsimine sai alguse sellest, et kasvasin tiimist välja tiimijuhiks, mistõttu tundsin, et tahan leida koolitust, mis mind kõnetaks ja  ka aitaks. Antud koolituse teemad kõnetasid mind väga. Olen tänulik koolitajale, kes andis erinevaid raamatusoovitusi – väga hea võimalus juurde lugeda ja õppida. Koolitusel jäi kõlama mitmed teemad. Näiteks delegeerimine, mida paljud juhid ei oska ja mis ka mulle keeruline on. Asi pole selles, et ei usaldaks oma tiimiliikmeid, vaid see on lihtne kontrolliomamise soov. Koolitaja tõi väga palju näited, millega sai samastuda või mida meelde jätta. Koolitus oli hea sissejuhatus juhtimisse."

Tärnid (210x40 Px) - Pavel Issajev, Bauroc AS

Akadeemia Tootepilt 2

„Tihti juhtub see, et juht juhib endast targemaid inimesi. Selle all mõtlen seda, et alluv võib olla inimkäitumises juhist targem. Minu meelest jääb paljudel juhtidel puudu psühholoogiateadmistest. Kristo täitis need lüngad, oli meeldiva suhtumisega, tõmbas koolitusel osalejaid kaasa ning tõi palju praktilise elu näiteid. Leidsin ka kinnitust oma mõttele otsustamise osas: parem võtta vastu otsus kui jääda kahevahele või üldse mitte otsustada. Isegi kui arvad, et eksid, siis ikkagi ole julge otsustama!“

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

  Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

  Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

  Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

Juhtimine ja juht

 • Kes on juht ja millega ta tegeleb?
 • Mis on juhtimise eesmärgid, juhtimine praktikas, juhi ja meeskonna rollid

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Juhi peamised tegevused ja „tööriistad“

 • Eesmärgistamine
 • Motiveerimine
 • Kontrollimine
 • Eestvedamine
 • Juhtimised „tööriistad“ – tasakaalus tulemuskaart, eelarve, kontrollsüsteemid

Kasutatavad meetodid: diskussioonid ja näidisjuhtumid

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Juht kui liider

 • Juhi erinevad rollid
 • Liider vs administratiivne juht
 • Juhi „käekiri“

Kasutatavad meetodid: näidisjuhtumid ja praktilised ülesanded

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Juhi suurimad väljakutsed ja komistuskivid

 • Kuidas ja miks juhid ebaõnnestuvad?
 • Kuidas juhtida nii, et meeskond oleks koostööaldis?
 • Olulisemad meeskonnatöö juhtimisvõtted

Kasutatavad meetodid: näidisjuhtumid ja praktilised ülesanded

Registreerimine

Hind
Osalejaid

28.02.2024 Spetsialistist juhiks

Kohad täis
0

21.03.2024 Spetsialistist juhiks

Jäänud 6 kohta!

469,00 €

572,18 € km-ga

0

12.04.2024 Spetsialistist juhiks

499,00 €

608,78 € km-ga

0

06.06.2024 Spetsialistist juhiks

549,00 €

669,78 € km-ga

0

10.09.2024 Spetsialistist juhiks

549,00 €

669,78 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

28.02.2024 Spetsialistist juhiks

OsalejaidHind
0
Kohad täis

21.03.2024 Spetsialistist juhiks

Jäänud 6 kohta!

OsalejaidHind
0

469,00 €

572,18 € km-ga

12.04.2024 Spetsialistist juhiks

OsalejaidHind
0

499,00 €

608,78 € km-ga

06.06.2024 Spetsialistist juhiks

OsalejaidHind
0

549,00 €

669,78 € km-ga

10.09.2024 Spetsialistist juhiks

OsalejaidHind
0

549,00 €

669,78 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]