Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta”

Kriitilise tähtsusega tegevused ettevõtte tulevikukindluse kujundamiseks

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta”

Kestus:

43 akadeemilist tundi

Arvestades meie planeedi kliima tulevikuprognoose pole vastutustundlik käitumine enam valik, vaid vajadus. Euroopas on kokku lepitud, et meie ühine eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. See eeldab muutusi kõikidel ühiskondlikel tasanditel. Kuidas ettevõtjana eesolevate muutustega toime tulla? Kuidas kohandada oma ettevõtte strateegiat, et siht oleks õige ja arvestaks ESG-ga? Kuidas näha tulevate muutuste keerises oma ettevõtte võimalusi ja riske? Kuidas muuta ärimudeleid, et need teeniks meid ka tulevikus?

Äripäeva koolitused soovivad toetada Eesti ettevõtjaid eesolevateks muutusteks valmistumisel. Selleks oleme kokku pannud kestlikkuse arenguprogrammi “Muutume, et kesta”. See programm on mõeldud ettevõtete võtmetöötajatele, kes vajavad uusi teadmisi ja oskusi selleks, et:

 • mõista, mis on ESG ja miks on vaja selle põhimõtteid oma ettevõttes rakendada;
 • mõista, mis on ringmajandus ja kuidas seda mudelit oma tegevustes rakendada;
 • mõista, mis on toote elutsükkel ja mis meetoditega seda kasvatada saab;
 • mõista, mis on rohepesu ja kuidas kommunikeerida oma keskkonnahoidlikest tegemistest;
 • teada, kuidas mõõta oma tegevuse jalajälge ning kuidas seda vähendada;
 • teada, kuidas valmistuda kestlikkusaruandluseks;
 • jpm.

Metoodika:

Koolituspäevad on praktilised ja osalejaid kaasavad – teoreetiline osa vaheldub harjutuste ja grupitöödega. Arvesse võetakse osalejate tegevusvaldkonda ja sisendeid konkreetsete valukohtade käsitlemiseks.

Enamik mooduleid on silmaringi laiendamiseks vajalikud kõikidele juhirollis olevatele inimestele. Mõnes moodulis oleks hea kaasata lisaks ka vastava töölõiguga seotud spetsialiste. Et ettevõttes oleks muutusi hõlpsam läbi viia, soovitame koolitusprogrammi läbida võtmeisikutel ühiselt.

 

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm koosneb viiest moodulist, mida viivad läbi valdkonna tipptegijad:

ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku (Marko Siller, Maris Ojamuru)

Koolituspäeva keskmes on ESG põhimõtted: millised on tegevuse mõjud, millised on vastutustundlikud juhtimispõhimõtted. Koolituspäeva lõpuks on osalejatel tegevusplaan oma ettevõtte mõjude vähendamiseks ja esmane raamistik raporteerimiseks.

Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid (Kadi Kenk)

Koolituspäeval  selgitatakse ringmajanduse põhimõtteid ja meetodeid, kuidas praegune lineaarne tegevus ringseks muuta. Koolitaja aitab osalejatel leida üles oma ettevõtte negatiivse keskkonnamõju kohad ja kirjeldada võimalikke muutusi ärimudelis, mis aitaks keskkonnamõju vähendada ja muutuda ringsemaks.

Süsiniku jalajälje mõõtmine ettevõttes (Kristiina Kerge, Sirli Pehme)
Koolituspäev keskendub sellele, kuidas oma keskkonnamõju EL standarditele vastavalt hinnata. Osalejad saavad põhjalikud teadmised süsiniku jalajälje olemusest, mõõtmisest ning sellest, kuidas planeerida selle vähendamist.

Veebikeskkonnas toimuval jätkukohtumisel on igal osalejal võimalus esitleda oma ettevõtte andmetel põhinevat tegevusplaani ja saada koolitajalt nõuandeid ja tagasisidet.

CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine  (Merili Vares, Katre Kluust)

Koolituspäev keskendub Euroopa Komisjoni kestlikkusaruandluse direktiivi ja selle alusel loodud aruandlusstandarditele. Osaleja saab koolitajate abil luua konkreetselt oma ettevõtte aruandluskohustuseks vajalike tegevuste kava.

Toote keskkonnamõjude hindamine  (Sirli Pehme)

Koolitus aitab luua selgust, mis on olelusringi hindamine (LCA), toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) ja toote käejälg. Lisaks saavad osalejad praktilise ülesandena oma ettevõtte toote mõjusid kalkuleerida ja teha seda lähtudes konkreetse toote andmetest. Koolitaja jagab nõuandeid ja annab tagasisidet.

Tule muuda oma ettevõte tulevikukindlaks! 

Maht: 43 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitajad

 • Maris Ojamuru

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

  Maris on ESG ekspert, kellel on enam kui viisteist aastat kogemust ESG ja jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamise ja strateegilise juhtimise valdkonnas. Marise fookus klienditöödes on eelkõige ESG juhtimisega seotud strateegilised tööd (ESG poliitika, strateegia ja ESG juhtimissüsteem ettevõtetes) ning avaliku sektori nõustamised.  Lisaks eelnevale on Maris Sustinere digiplatvormi Greenspect üks eestvedajatest.

  Marise klientideks on olnud ettevõtted ja organisatsioonid nagu LHV Pank, Coop Pank, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK),  Ülemiste Keskus, Tele2, Ekspress Grupp, Regionaalhaigla (PERH), Harju Elekter, Elering, Tallink Grupp jt.

  Jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamist alustas Maris 2006. aastal Hansapangast (hiljem Swedbank), kel turu liidrina oli oluline roll oma ühiskondliku vastutuse mõistmisel ning juhtimisel. 2013.-2015. aastal oli Maris tegev Baltikumi ainsa strateegilise filantroopia fondi Heateo SA juhina. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne juhatuse liige Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis, koolitaja ja konsultant ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele CSR valdkonnas alates 2012. aastast.

  Maris Ojamuru

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

  Maris on ESG ekspert, kellel on enam kui viisteist aastat kogemust ESG ja jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamise ja strateegilise juhtimise valdkonnas. Marise fookus klienditöödes on eelkõige ESG juhtimisega seotud strateegilised tööd (ESG poliitika, strateegia ja ESG juhtimissüsteem ettevõtetes) ning avaliku sektori nõustamised.  Lisaks eelnevale on Maris Sustinere digiplatvormi Greenspect üks eestvedajatest.

  Marise klientideks on olnud ettevõtted ja organisatsioonid nagu LHV Pank, Coop Pank, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK),  Ülemiste Keskus, Tele2, Ekspress Grupp, Regionaalhaigla (PERH), Harju Elekter, Elering, Tallink Grupp jt.

  Jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamist alustas Maris 2006. aastal Hansapangast (hiljem Swedbank), kel turu liidrina oli oluline roll oma ühiskondliku vastutuse mõistmisel ning juhtimisel. 2013.-2015. aastal oli Maris tegev Baltikumi ainsa strateegilise filantroopia fondi Heateo SA juhina. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne juhatuse liige Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis, koolitaja ja konsultant ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele CSR valdkonnas alates 2012. aastast.

 • Marko Siller

  Sustinere asutaja & ESG ekspert

  Marko on enam kui 10 aasta jooksul aidanud paljudel ettevõtetel kujundada strateegilist lähenemist ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimisele – alates oluliste mõjukohtade ja fookusteemade kaardistamisest kuni mõõdikute, eesmärkide ja arendustegevuste seadmise, raporteerimise ja strateegia loomiseni. Ta on viinud läbi rohkelt töötubasid, juhtkonna arutelusid ja meeskonnaüritusi jätkusuutlikkuse plaanide arendamiseks.

  Tema klientideks on juhtivad börsi- ja riigifirmad ning suurettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus – näiteks Utilitas, Foxway, airBaltic, Nordic Milk, Conexus Baltic Grid, Tallinna Sadam, Ekspress Grupp jpt. 2010. aastal oli Marko üks esimesi, kes tegeles püsivalt ESG ja jätkusuutlikkuse teemade teadliku arendamisega Eesti ärimaastikul. Ta on töötanud varem ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhina, esinenud erinevatel üritustel, viinud läbi koolitusi sadade ettevõtete esindajatele ning toetanud avalikku sektorit ettevõtluskeskkonna kujundamisel.

  Marko Siller

  Sustinere asutaja & ESG ekspert

  Marko on enam kui 10 aasta jooksul aidanud paljudel ettevõtetel kujundada strateegilist lähenemist ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimisele – alates oluliste mõjukohtade ja fookusteemade kaardistamisest kuni mõõdikute, eesmärkide ja arendustegevuste seadmise, raporteerimise ja strateegia loomiseni. Ta on viinud läbi rohkelt töötubasid, juhtkonna arutelusid ja meeskonnaüritusi jätkusuutlikkuse plaanide arendamiseks.

  Tema klientideks on juhtivad börsi- ja riigifirmad ning suurettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus – näiteks Utilitas, Foxway, airBaltic, Nordic Milk, Conexus Baltic Grid, Tallinna Sadam, Ekspress Grupp jpt. 2010. aastal oli Marko üks esimesi, kes tegeles püsivalt ESG ja jätkusuutlikkuse teemade teadliku arendamisega Eesti ärimaastikul. Ta on töötanud varem ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhina, esinenud erinevatel üritustel, viinud läbi koolitusi sadade ettevõtete esindajatele ning toetanud avalikku sektorit ettevõtluskeskkonna kujundamisel.

 • Merili Vares

  Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

  Merili Vares

  Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

 • Katre Kluust

  Katre on aastast 2021 vandeaudiitor. Katre liitus PwC-ga 2016. aastal ning tal on kogemusi finantssektori kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete ja kontsernide auditeerimisel. Lisaks finantsauditile, juhib Katre ESG aruandluse ja auditeerimisega seotud projekte, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel ette valmistada kestlikkusaruandluse avalikustamise ja auditeerimise kohustuseks. Katre on tunnustatud koolitaja nii auditi kui ESG valdkonnas.

  Katre Kluust

  Katre on aastast 2021 vandeaudiitor. Katre liitus PwC-ga 2016. aastal ning tal on kogemusi finantssektori kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete ja kontsernide auditeerimisel. Lisaks finantsauditile, juhib Katre ESG aruandluse ja auditeerimisega seotud projekte, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel ette valmistada kestlikkusaruandluse avalikustamise ja auditeerimise kohustuseks. Katre on tunnustatud koolitaja nii auditi kui ESG valdkonnas.

 • Kristiina Kerge

  Kristiina tegeleb igapäevaselt keskkonnaandmetega, veab eest ettevõtete kliimamõju hindamise teenuse Sustaxo arendust ning on Teeme Ära tehnoloogia ja innovatsiooni arendusjuht. Muuhulgas on Kristiina loonud andmepõhise rakenduse Kuhuviia.ee ja uurib praegu Eesti Maaülikooli doktorantuuris ringmajanduse teemasid. 
  Koolitajana on Kristiina eesmärk on luua turvaline keskkond, kus osalejad saavad kogeda, et tõeline tunne millegi uue õppimisest on tegelikult segaduses, ummikus olemise tunne, teadmatus, mida teha ja pingutamine, et materjalist aru saada, probleemi lahendada – see on õppimise lähtepunkt.

  Kristiina Kerge

  Kristiina tegeleb igapäevaselt keskkonnaandmetega, veab eest ettevõtete kliimamõju hindamise teenuse Sustaxo arendust ning on Teeme Ära tehnoloogia ja innovatsiooni arendusjuht. Muuhulgas on Kristiina loonud andmepõhise rakenduse Kuhuviia.ee ja uurib praegu Eesti Maaülikooli doktorantuuris ringmajanduse teemasid. 
  Koolitajana on Kristiina eesmärk on luua turvaline keskkond, kus osalejad saavad kogeda, et tõeline tunne millegi uue õppimisest on tegelikult segaduses, ummikus olemise tunne, teadmatus, mida teha ja pingutamine, et materjalist aru saada, probleemi lahendada – see on õppimise lähtepunkt.

 • Kadi Kenk

  Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ringmajanduse teemavaldkonna juht / Teeme Ära SA ühiskondlike muutuste juhtimise ekspert

  Kadi on CIRCO ringsete ärimudelite arendamise koolitaja, avalik kõneleja ja Euroopa ringmajandusettevõtete liidu juhatuse liige. Hetkel on ta omandamas Maaülikoolis ringmajanduse teemalist doktorikraadi. Varsemalt on lõpetanud ühiskondlike muutuste juhtimise magistri eriala Tartu Ülikoolis ning omab Zero Waste saadiku ja koolitaja täiendkoolituse sertifikaati.

  Kadi on pikaajaliselt juhtinud ülemaailmset vabatahtlikke meeskonda ja rahvusvahelisi sektorite üleseid partnersuhteid. Ta on ringmajanduse põhimõtete juurutamisel mentoriks ja nõustajaks nii ettevõtetele kui kohalikele omavalitsustele.

  Kadi Kenk

  Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ringmajanduse teemavaldkonna juht / Teeme Ära SA ühiskondlike muutuste juhtimise ekspert

  Kadi on CIRCO ringsete ärimudelite arendamise koolitaja, avalik kõneleja ja Euroopa ringmajandusettevõtete liidu juhatuse liige. Hetkel on ta omandamas Maaülikoolis ringmajanduse teemalist doktorikraadi. Varsemalt on lõpetanud ühiskondlike muutuste juhtimise magistri eriala Tartu Ülikoolis ning omab Zero Waste saadiku ja koolitaja täiendkoolituse sertifikaati.

  Kadi on pikaajaliselt juhtinud ülemaailmset vabatahtlikke meeskonda ja rahvusvahelisi sektorite üleseid partnersuhteid. Ta on ringmajanduse põhimõtete juurutamisel mentoriks ja nõustajaks nii ettevõtetele kui kohalikele omavalitsustele.

 • Sirli Pehme

  Sirli Pehme on vabakutseline ekspert, kel on nüüdseks üle 10 aasta pikkune kogemus keskkonnamõjude mõõtmise ja mõju vähendamise sammude seadmisega. Ta on sel teemal töötanud väga erinevate ettevõtetega alates põllumajandusest, energiatootmisest, erinevatest tööstustest kuni IT teenuste ja haiglateni. Sirli tugevuseks on keskkonnajalajälje uurimise kogemus nii teadusuuringute raames kui hea arusaam ettevõtte praktilisest vaatest ja vajadustest.

  Sirli Pehme

  Sirli Pehme on vabakutseline ekspert, kel on nüüdseks üle 10 aasta pikkune kogemus keskkonnamõjude mõõtmise ja mõju vähendamise sammude seadmisega. Ta on sel teemal töötanud väga erinevate ettevõtetega alates põllumajandusest, energiatootmisest, erinevatest tööstustest kuni IT teenuste ja haiglateni. Sirli tugevuseks on keskkonnajalajälje uurimise kogemus nii teadusuuringute raames kui hea arusaam ettevõtte praktilisest vaatest ja vajadustest.

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta”

Kestus:

43 akadeemilist tundi

Arvestades meie planeedi kliima tulevikuprognoose pole vastutustundlik käitumine enam valik, vaid vajadus. Euroopas on kokku lepitud, et meie ühine eesmärk on saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. See eeldab muutusi kõikidel ühiskondlikel tasanditel. Kuidas ettevõtjana eesolevate muutustega toime tulla? Kuidas kohandada oma ettevõtte strateegiat, et siht oleks õige ja arvestaks ESG-ga? Kuidas näha tulevate muutuste keerises oma ettevõtte võimalusi ja riske? Kuidas muuta ärimudeleid, et need teeniks meid ka tulevikus?

Äripäeva koolitused soovivad toetada Eesti ettevõtjaid eesolevateks muutusteks valmistumisel. Selleks oleme kokku pannud kestlikkuse arenguprogrammi “Muutume, et kesta”. See programm on mõeldud ettevõtete võtmetöötajatele, kes vajavad uusi teadmisi ja oskusi selleks, et:

 • mõista, mis on ESG ja miks on vaja selle põhimõtteid oma ettevõttes rakendada;
 • mõista, mis on ringmajandus ja kuidas seda mudelit oma tegevustes rakendada;
 • mõista, mis on toote elutsükkel ja mis meetoditega seda kasvatada saab;
 • mõista, mis on rohepesu ja kuidas kommunikeerida oma keskkonnahoidlikest tegemistest;
 • teada, kuidas mõõta oma tegevuse jalajälge ning kuidas seda vähendada;
 • teada, kuidas valmistuda kestlikkusaruandluseks;
 • jpm.

Metoodika:

Koolituspäevad on praktilised ja osalejaid kaasavad – teoreetiline osa vaheldub harjutuste ja grupitöödega. Arvesse võetakse osalejate tegevusvaldkonda ja sisendeid konkreetsete valukohtade käsitlemiseks.

Enamik mooduleid on silmaringi laiendamiseks vajalikud kõikidele juhirollis olevatele inimestele. Mõnes moodulis oleks hea kaasata lisaks ka vastava töölõiguga seotud spetsialiste. Et ettevõttes oleks muutusi hõlpsam läbi viia, soovitame koolitusprogrammi läbida võtmeisikutel ühiselt.

 

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm koosneb viiest moodulist, mida viivad läbi valdkonna tipptegijad:

ESG teemad, mis otsustavad sinu äri jätkusuutliku tuleviku (Marko Siller, Maris Ojamuru)

Koolituspäeva keskmes on ESG põhimõtted: millised on tegevuse mõjud, millised on vastutustundlikud juhtimispõhimõtted. Koolituspäeva lõpuks on osalejatel tegevusplaan oma ettevõtte mõjude vähendamiseks ja esmane raamistik raporteerimiseks.

Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid (Kadi Kenk)

Koolituspäeval  selgitatakse ringmajanduse põhimõtteid ja meetodeid, kuidas praegune lineaarne tegevus ringseks muuta. Koolitaja aitab osalejatel leida üles oma ettevõtte negatiivse keskkonnamõju kohad ja kirjeldada võimalikke muutusi ärimudelis, mis aitaks keskkonnamõju vähendada ja muutuda ringsemaks.

Süsiniku jalajälje mõõtmine ettevõttes (Kristiina Kerge, Sirli Pehme)
Koolituspäev keskendub sellele, kuidas oma keskkonnamõju EL standarditele vastavalt hinnata. Osalejad saavad põhjalikud teadmised süsiniku jalajälje olemusest, mõõtmisest ning sellest, kuidas planeerida selle vähendamist.

Veebikeskkonnas toimuval jätkukohtumisel on igal osalejal võimalus esitleda oma ettevõtte andmetel põhinevat tegevusplaani ja saada koolitajalt nõuandeid ja tagasisidet.

CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine  (Merili Vares, Katre Kluust)

Koolituspäev keskendub Euroopa Komisjoni kestlikkusaruandluse direktiivi ja selle alusel loodud aruandlusstandarditele. Osaleja saab koolitajate abil luua konkreetselt oma ettevõtte aruandluskohustuseks vajalike tegevuste kava.

Toote keskkonnamõjude hindamine  (Sirli Pehme)

Koolitus aitab luua selgust, mis on olelusringi hindamine (LCA), toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) ja toote käejälg. Lisaks saavad osalejad praktilise ülesandena oma ettevõtte toote mõjusid kalkuleerida ja teha seda lähtudes konkreetse toote andmetest. Koolitaja jagab nõuandeid ja annab tagasisidet.

Tule muuda oma ettevõte tulevikukindlaks! 

Maht: 43 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitajad

 • Maris Ojamuru

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

  Maris on ESG ekspert, kellel on enam kui viisteist aastat kogemust ESG ja jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamise ja strateegilise juhtimise valdkonnas. Marise fookus klienditöödes on eelkõige ESG juhtimisega seotud strateegilised tööd (ESG poliitika, strateegia ja ESG juhtimissüsteem ettevõtetes) ning avaliku sektori nõustamised.  Lisaks eelnevale on Maris Sustinere digiplatvormi Greenspect üks eestvedajatest.

  Marise klientideks on olnud ettevõtted ja organisatsioonid nagu LHV Pank, Coop Pank, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK),  Ülemiste Keskus, Tele2, Ekspress Grupp, Regionaalhaigla (PERH), Harju Elekter, Elering, Tallink Grupp jt.

  Jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamist alustas Maris 2006. aastal Hansapangast (hiljem Swedbank), kel turu liidrina oli oluline roll oma ühiskondliku vastutuse mõistmisel ning juhtimisel. 2013.-2015. aastal oli Maris tegev Baltikumi ainsa strateegilise filantroopia fondi Heateo SA juhina. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne juhatuse liige Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis, koolitaja ja konsultant ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele CSR valdkonnas alates 2012. aastast.

  Maris Ojamuru

  Sustinere asutaja ja ESG ekspert

  Maris on ESG ekspert, kellel on enam kui viisteist aastat kogemust ESG ja jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamise ja strateegilise juhtimise valdkonnas. Marise fookus klienditöödes on eelkõige ESG juhtimisega seotud strateegilised tööd (ESG poliitika, strateegia ja ESG juhtimissüsteem ettevõtetes) ning avaliku sektori nõustamised.  Lisaks eelnevale on Maris Sustinere digiplatvormi Greenspect üks eestvedajatest.

  Marise klientideks on olnud ettevõtted ja organisatsioonid nagu LHV Pank, Coop Pank, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK),  Ülemiste Keskus, Tele2, Ekspress Grupp, Regionaalhaigla (PERH), Harju Elekter, Elering, Tallink Grupp jt.

  Jätkusuutlikkuse teemade lahtimõtestamist alustas Maris 2006. aastal Hansapangast (hiljem Swedbank), kel turu liidrina oli oluline roll oma ühiskondliku vastutuse mõistmisel ning juhtimisel. 2013.-2015. aastal oli Maris tegev Baltikumi ainsa strateegilise filantroopia fondi Heateo SA juhina. Lisaks sellele on ta olnud aktiivne juhatuse liige Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumis, koolitaja ja konsultant ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele CSR valdkonnas alates 2012. aastast.

 • Marko Siller

  Sustinere asutaja & ESG ekspert

  Marko on enam kui 10 aasta jooksul aidanud paljudel ettevõtetel kujundada strateegilist lähenemist ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimisele – alates oluliste mõjukohtade ja fookusteemade kaardistamisest kuni mõõdikute, eesmärkide ja arendustegevuste seadmise, raporteerimise ja strateegia loomiseni. Ta on viinud läbi rohkelt töötubasid, juhtkonna arutelusid ja meeskonnaüritusi jätkusuutlikkuse plaanide arendamiseks.

  Tema klientideks on juhtivad börsi- ja riigifirmad ning suurettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus – näiteks Utilitas, Foxway, airBaltic, Nordic Milk, Conexus Baltic Grid, Tallinna Sadam, Ekspress Grupp jpt. 2010. aastal oli Marko üks esimesi, kes tegeles püsivalt ESG ja jätkusuutlikkuse teemade teadliku arendamisega Eesti ärimaastikul. Ta on töötanud varem ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhina, esinenud erinevatel üritustel, viinud läbi koolitusi sadade ettevõtete esindajatele ning toetanud avalikku sektorit ettevõtluskeskkonna kujundamisel.

  Marko Siller

  Sustinere asutaja & ESG ekspert

  Marko on enam kui 10 aasta jooksul aidanud paljudel ettevõtetel kujundada strateegilist lähenemist ESG ja jätkusuutlikkuse teemade juhtimisele – alates oluliste mõjukohtade ja fookusteemade kaardistamisest kuni mõõdikute, eesmärkide ja arendustegevuste seadmise, raporteerimise ja strateegia loomiseni. Ta on viinud läbi rohkelt töötubasid, juhtkonna arutelusid ja meeskonnaüritusi jätkusuutlikkuse plaanide arendamiseks.

  Tema klientideks on juhtivad börsi- ja riigifirmad ning suurettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus – näiteks Utilitas, Foxway, airBaltic, Nordic Milk, Conexus Baltic Grid, Tallinna Sadam, Ekspress Grupp jpt. 2010. aastal oli Marko üks esimesi, kes tegeles püsivalt ESG ja jätkusuutlikkuse teemade teadliku arendamisega Eesti ärimaastikul. Ta on töötanud varem ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhina, esinenud erinevatel üritustel, viinud läbi koolitusi sadade ettevõtete esindajatele ning toetanud avalikku sektorit ettevõtluskeskkonna kujundamisel.

 • Merili Vares

  Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

  Merili Vares

  Merili Vares on PwC Eesti ESG teenuste juht. Merili on nõustanud ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone alates 2006. aastast. Merili on aidanud luua ettevõtete ESG ja kliimaneutraalsuse strateegiaid ja poliitikaid, arendanud ESG aruandlussüsteeme ning hinnanud vastavust EL taksonoomiale, Kestlikkusaruandluse direktiivi jt regulatsioonidele. Samuti on ta panustanud riikliku süsinikujalajälje mõõtmise metoodika väljatöötamisse ning osalenud ettevõtete süsiniku jalajälje hindamise tööriistade väljatöötamisel. Merili on tunnustatud koolitaja, EBSi ESG juhi arenguprogrammi juht ja õppejõud.

Registreerimine

Hind
Osalejaid

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta” (03.09.2024, 24.09.2024, 15.10.2024, 29.10.2024 (jätkupäev veebis), 21.11.2024, 12.12.2024)

2700,00 €

3294,00 € km-ga

Äripäeva kestlikkuse arenguprogramm “Muutume, et kesta” (03.09.2024, 24.09.2024, 15.10.2024, 29.10.2024 (jätkupäev veebis), 21.11.2024, 12.12.2024)

OsalejaidHind

2700,00 €

3294,00 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolitusprogrammi läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus arenguprogrammis osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Eraldi koolituspäeval osalejatele antakse välja tunnistus osaletud koolituspäeva kohta. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. Ratastooliga ligipääs on tagatud.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]