Toote keskkonnamõjude hindamine

Miks ja kuidas mõõta toote keskkonnamõju ja milline on toote keskkonnajalajälje mõõtmise protsess?

Toote keskkonnamõjude hindamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Uute regulatsioonidega oodatakse ettevõtetelt, et nad vähendaksid enda tegevuse negatiivset keskkonnamõju. Keskkonnamõju mõõtmise maailm on kompleksne, sest valikuid on palju – alates sellest, et millised on üldse olulised keskkonnamõjud mida mõõta, kuni konkreetsete standardite/alusraamistike valiku ja neis sisalduvate reegliteni. Tuleb suuta orienteeruda võõraste terminite ja lühendite maailmas (LCA, süsiniku jalajälg, EPD, keskkonna käejälg jne).

Ettevõtted ei ole alati läbi mõelnud, millised on organisatsiooni kui terviku jalajälje hindamise vs toote jalajälje hindamise plussid ja miinused ehk kust ja kuidas oleks üldse kõige otstarbekam alustada. Puududa võivad ka teadmised, kuidas toote jalajälje hindamine praktikas toimub, milliste osadega võib ettevõte ise hakkama saada ning kus läheb vaja välist abi. Kui jalajälg on mõõdetud, seisab alati ees küsimus, et mis nüüd edasi saab? 

Koolituse eesmärk on luua selgus toote keskkonnajalajälje mõõtmise standardite, alusraamistike ja peamiste reeglite osas – olelusringi hindamine (LCA ehk Life Cycle Assessment), toote keskkonnadeklaratsioon (EPD ehk Environmental Product Declaration), välditud mõjude kvantifitseerimine (nn toote käejälg ehk handprint).

Sihtgrupp: tööstuse ja tootmisettevõtete keskkonnaspetsialistid/-juhid, kvaliteedispetsialistid/-juhid, aga sõltuvalt organisatsioonist ka kõik teised, kelle „lauale“ keskkonnajalajäljega seonduvad teemad jõuavad. Koolitus aitab neis teemades orienteeruda, annab praktilise arusaama nii toote jalajälje hindamise protsessist kui järgmistest sammudest mõjude vähendamisel.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas koostööpartnerid/kliendid uurivad sinu ettevõtte toodete keskkonnamõjude kohta ning sa  pole päris kindel, kuidas selle teemaga tegelema hakata ja millest alustada?
 • Kas sa arvad, et teie toode on alternatiividega võrreldes keskkonnasõbralikum aga pole fakte, millega oma arvamust tõestada?
 • Kas sul on soov oma toote jalajälge mõõta, kuid puudub teadmine, kuidas see protsess käib?
 • Kas sind huvitab see, kas ettevõtte tegevuse positiivset mõju keskkonnale on ka võimalik kokku arvutada?
 • soovite teada, mis võimalused on enda toote jalajälje vähendamiseks?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on peamised keskkonnamõjud ja keskkonnajalajälje mõõtmise standardid/alusraamistikud ning nende rakendamise reeglid;
 • teadvustab, milline jalajälje hindamine on tema ettevõtte vaatest kõige prioriteetsem;
 • teab olelusringi hindamise etappe „hällist hällini“, st alates toorme tootmisest, transpordist, tootmistegevusest, toote kasutamisest kuni toote kasutusest kõrvaldamise ja ringlusse suunamiseni;
 • saab aru toote jalajälje hindamise protsessist, andmevajadusest ja tulemuste kasutamise võimalustest;
 • teadvustab toote jalajälje vähendamise võimalusi lühemas ja pikemas perspektiivis;
  on saanud praktilise kogemuse toote jalajälje hindamisest.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Metoodika:

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Teoreetiline osa vaheldub harjutustega.

 

Koolitust viib läbi Sirli Pehme.

Sirli on vabakutseline ekspert, kel on nüüdseks üle 10 aasta pikkune kogemus keskkonnamõjude mõõtmise ja mõju vähendamise sammude seadmisega. Ta on sel teemal töötanud väga erinevate ettevõtetega alates põllumajandusest, energiatootmisest, erinevatest tööstustest kuni IT teenuste ja haiglateni. Sirli tugevuseks on keskkonnajalajälje uurimise kogemus nii teadusuuringute raames kui hea arusaam ettevõtte praktilisest vaatest ja vajadustest.

 

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

 

Loe Sirli Pehme artiklit Toote keskkonnamõju mõõtmine – andmepõhine alus järgmiste sammude seadmiseks >

Koolitajad

 • Sirli Pehme

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, keskkonnaekspert

  Sirli Pehme

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, keskkonnaekspert

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Keskkonnamõjud – mis need täpsemalt on ja miks on mõistlik neid teadmispõhiselt juhtida? Mõõtmise üldised põhimõtted – olelusringi hindamine

 • Olulisemate keskkonnamõjude ülevaade. Milliseid keskkonnamõjusid on võimalik mõõta?
 • Miks peaks keskkonnamõjude juhtimisega tegelema? Kust tuleb surve/motivatsioon? Millised on äririskid, kui teemat ignoreerida? Head näited Eestist ja maailmast.
 • Olelusringi hindamise üldised põhimõtted ja protsess.

Kasutatavad meetodid: osalejate teadmiste ja hoiakute tuvastamine läbi avatud küsimuste, loeng, näited, aktiivne arutelu (vaheküsimused ja näidisjuhtumite lahendamine)

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Toote keskkonnajalajälje mõõtmise peamised standardid ja alusraamistikud, erinevate lähenemiste peamised reeglid

 • Olulisemate standardite ja alusraamistike ülevaade, nende nõuded, eripärad ja rakendamise võimalused.
 • Toote vs organisatsiooni jalajälje erisused.
 • Toote jalajälje mõõtmise tulemuste kasutusvõimalused.
 • Praktilised näited tulemustest.

Kasutatavad meetodid: loeng, näited, arutelu, grupitöö

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Jalajälje mõõtmine, praktiline grupitöö

 •      Grupitööna arvutatakse etteantud andmete põhjal toote süsiniku jalajälg.
 • Tulemuste tutvustus ja arutelu.

Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Mis saab edasi pärast toote jalajälje mõõtmist? Mida koolitusel osalejad edasi teevad?

 •       Millised on toote keskkonnajalajälje vähendamise võimalused?
 • Ettevõtte strateegiline vaade ja ambitsioon jalajälje vähendamisel, lühem ja pikem perspektiiv. Millega tuleks vähendamise teekonnal arvestada? Millised on võimalused ja takistused?
 • Kodutöö tutvustus: individuaalne kirjalik ülesanne osalejatele, mõtestada 2 nädala jooksul enda ettevõtte vaatest järgmised sammud (abiks on toetavad küsimused), millele koolitaja annab kirjalikku tagasisidet.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, iseseisev töö

Toote keskkonnamõjude hindamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Uute regulatsioonidega oodatakse ettevõtetelt, et nad vähendaksid enda tegevuse negatiivset keskkonnamõju. Keskkonnamõju mõõtmise maailm on kompleksne, sest valikuid on palju – alates sellest, et millised on üldse olulised keskkonnamõjud mida mõõta, kuni konkreetsete standardite/alusraamistike valiku ja neis sisalduvate reegliteni. Tuleb suuta orienteeruda võõraste terminite ja lühendite maailmas (LCA, süsiniku jalajälg, EPD, keskkonna käejälg jne).

Ettevõtted ei ole alati läbi mõelnud, millised on organisatsiooni kui terviku jalajälje hindamise vs toote jalajälje hindamise plussid ja miinused ehk kust ja kuidas oleks üldse kõige otstarbekam alustada. Puududa võivad ka teadmised, kuidas toote jalajälje hindamine praktikas toimub, milliste osadega võib ettevõte ise hakkama saada ning kus läheb vaja välist abi. Kui jalajälg on mõõdetud, seisab alati ees küsimus, et mis nüüd edasi saab? 

Koolituse eesmärk on luua selgus toote keskkonnajalajälje mõõtmise standardite, alusraamistike ja peamiste reeglite osas – olelusringi hindamine (LCA ehk Life Cycle Assessment), toote keskkonnadeklaratsioon (EPD ehk Environmental Product Declaration), välditud mõjude kvantifitseerimine (nn toote käejälg ehk handprint).

Sihtgrupp: tööstuse ja tootmisettevõtete keskkonnaspetsialistid/-juhid, kvaliteedispetsialistid/-juhid, aga sõltuvalt organisatsioonist ka kõik teised, kelle „lauale“ keskkonnajalajäljega seonduvad teemad jõuavad. Koolitus aitab neis teemades orienteeruda, annab praktilise arusaama nii toote jalajälje hindamise protsessist kui järgmistest sammudest mõjude vähendamisel.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas koostööpartnerid/kliendid uurivad sinu ettevõtte toodete keskkonnamõjude kohta ning sa  pole päris kindel, kuidas selle teemaga tegelema hakata ja millest alustada?
 • Kas sa arvad, et teie toode on alternatiividega võrreldes keskkonnasõbralikum aga pole fakte, millega oma arvamust tõestada?
 • Kas sul on soov oma toote jalajälge mõõta, kuid puudub teadmine, kuidas see protsess käib?
 • Kas sind huvitab see, kas ettevõtte tegevuse positiivset mõju keskkonnale on ka võimalik kokku arvutada?
 • soovite teada, mis võimalused on enda toote jalajälje vähendamiseks?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on peamised keskkonnamõjud ja keskkonnajalajälje mõõtmise standardid/alusraamistikud ning nende rakendamise reeglid;
 • teadvustab, milline jalajälje hindamine on tema ettevõtte vaatest kõige prioriteetsem;
 • teab olelusringi hindamise etappe „hällist hällini“, st alates toorme tootmisest, transpordist, tootmistegevusest, toote kasutamisest kuni toote kasutusest kõrvaldamise ja ringlusse suunamiseni;
 • saab aru toote jalajälje hindamise protsessist, andmevajadusest ja tulemuste kasutamise võimalustest;
 • teadvustab toote jalajälje vähendamise võimalusi lühemas ja pikemas perspektiivis;
  on saanud praktilise kogemuse toote jalajälje hindamisest.

🍃 Koolitus on osa Äripäeva kestlikkuse arenguprogrammist "Muutume, et kesta". Muutuste elluviimiseks soovitame läbida programmi organisatsioonina ehk kaasata erinevates moodulites vastava valdkonna eest vastutavad isikud. 

Metoodika:

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Teoreetiline osa vaheldub harjutustega.

 

Koolitust viib läbi Sirli Pehme.

Sirli on vabakutseline ekspert, kel on nüüdseks üle 10 aasta pikkune kogemus keskkonnamõjude mõõtmise ja mõju vähendamise sammude seadmisega. Ta on sel teemal töötanud väga erinevate ettevõtetega alates põllumajandusest, energiatootmisest, erinevatest tööstustest kuni IT teenuste ja haiglateni. Sirli tugevuseks on keskkonnajalajälje uurimise kogemus nii teadusuuringute raames kui hea arusaam ettevõtte praktilisest vaatest ja vajadustest.

 

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

 

Loe Sirli Pehme artiklit Toote keskkonnamõju mõõtmine – andmepõhine alus järgmiste sammude seadmiseks >

Koolitajad

 • Sirli Pehme

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, keskkonnaekspert

  Sirli Pehme

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, keskkonnaekspert

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Keskkonnamõjud – mis need täpsemalt on ja miks on mõistlik neid teadmispõhiselt juhtida? Mõõtmise üldised põhimõtted – olelusringi hindamine

 • Olulisemate keskkonnamõjude ülevaade. Milliseid keskkonnamõjusid on võimalik mõõta?
 • Miks peaks keskkonnamõjude juhtimisega tegelema? Kust tuleb surve/motivatsioon? Millised on äririskid, kui teemat ignoreerida? Head näited Eestist ja maailmast.
 • Olelusringi hindamise üldised põhimõtted ja protsess.

Kasutatavad meetodid: osalejate teadmiste ja hoiakute tuvastamine läbi avatud küsimuste, loeng, näited, aktiivne arutelu (vaheküsimused ja näidisjuhtumite lahendamine)

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Toote keskkonnajalajälje mõõtmise peamised standardid ja alusraamistikud, erinevate lähenemiste peamised reeglid

 • Olulisemate standardite ja alusraamistike ülevaade, nende nõuded, eripärad ja rakendamise võimalused.
 • Toote vs organisatsiooni jalajälje erisused.
 • Toote jalajälje mõõtmise tulemuste kasutusvõimalused.
 • Praktilised näited tulemustest.

Kasutatavad meetodid: loeng, näited, arutelu, grupitöö

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Jalajälje mõõtmine, praktiline grupitöö

 •      Grupitööna arvutatakse etteantud andmete põhjal toote süsiniku jalajälg.
 • Tulemuste tutvustus ja arutelu.

Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Mis saab edasi pärast toote jalajälje mõõtmist? Mida koolitusel osalejad edasi teevad?

 •       Millised on toote keskkonnajalajälje vähendamise võimalused?
 • Ettevõtte strateegiline vaade ja ambitsioon jalajälje vähendamisel, lühem ja pikem perspektiiv. Millega tuleks vähendamise teekonnal arvestada? Millised on võimalused ja takistused?
 • Kodutöö tutvustus: individuaalne kirjalik ülesanne osalejatele, mõtestada 2 nädala jooksul enda ettevõtte vaatest järgmised sammud (abiks on toetavad küsimused), millele koolitaja annab kirjalikku tagasisidet.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, iseseisev töö

Registreerimine

Hind
Osalejaid

12.12.2024 Toote keskkonnamõjude hindamine

549,00 €

669,78 € km-ga

12.12.2024 Toote keskkonnamõjude hindamine

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta.

Ratastooliga ligipääs on tagatud. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]