Ettevõtte finantsanalüüs

Finantsanalüüsi meetodid ja hindamine, ärikasumi ja suhtarvude analüüs, rahavoogude analüüs

Ettevõtte finantsanalüüs

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Raamatupidamine võib olla väga heaks infoallikaks ettevõtte juhile otsuste tegemiseks. See eeldab aga sellist finantssüsteemi ülesehitust, mis tagab info kättesaadavuse ning oskust infot aruannetest välja lugeda. Finantsanalüüsi rakendamine ettevõttes annab ettevõtetele konkurentsieelise, sest võimaldab paremat ülevaadet ressursside kasutusest ning eesmärkide täitmisest. See aitab mõista ettevõtte kasumlikust ning efektiivsust.

Koolitus selgitab, kuidas luua ja arendada finantssüsteemi, mis võimaldab juhtimisotsuste jaoks vajaliku info saamist. Õpetame läbi viima kasumiaruande, bilansi ja rahavoo aruande analüüsi. Teeme läbi suhtarvu analüüsi ühe ettevõtte näitel. Uurime, kuidas paremini juhtida käibekapitali ja milliseid mõõdikuid jälgida. 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised finantsanalüüsi olemusest, meetoditest ja rakendamise viisidest ning praktilised oskused aruannete mõistmiseks ja tõlgendamiseks.

Sihtgrupp:

 • raamatupidajad, kes soovivad tõsta oma kompetentsi ja omandada teadmisi finantsanalüüsi teostamiseks;
 • finantsjuhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja edasi arendada;
 • ettevõtete juhid.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas luua ja parendada ettevõtte finantssüsteemi;
 • mõistab finantsanalüüsi olemust ja rakendamise võimalusi;
 • teab, kuidas lugeda finantsaruandeid ja tõlgendada suhtarve;
 • teab, kuidas mõõta ja hinnata efektiivsust, kasumlikkust, likviidsust;
 • teab, kuidas juhtida käibekapitali nii, et tulemuseks oleks rohkem vaba raha.

Metoodika:

Koolitus toimub osalejaid kaasavas vormis, kus teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Koolitaja paneb rõhku praktilistele tegevustele ning toob reaalelulisi näiteid.

Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Maht: 16 akadeemilist tundi

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

 

Koolitust viib läbi Inga Stelmak.

Inga on suure kogemustepagasiga finantsjuht, kes on töötanud mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks Sportland International Group AS-is ja Six Apples Finance OÜ-s. Samuti on ta olnud Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud aastatel 2014–2022.

Inga suurim tugevus koolitajana on tema oskus keerulisi finantsteemasid selgelt ja kaasahaaravalt edasi anda. Tema koolitused on tuntud praktilise suunitluse poolest.

Inga on raamatu „Juhi ja ettevõtja raharaamat. Ettevõtte finantsidest lihtsalt ja selgelt“ autor. Olles ise ettevõtja, mõistab ta finantsteadlikkuse olulisust eduka ja konkurentsivõimelise ettevõtte loomisel ja arendamisel. Tema jaoks pole finantsid keeruline valdkond, vaid lihtne tööriist ettevõtte edukaks juhtimiseks.

Koolitaja on ka aktiivne Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige.

Koolitajad

 • Inga Stelmak

  Kogenud finantsist, koolitaja ja ettevõtja

  Inga Stelmak

  Kogenud finantsist, koolitaja ja ettevõtja

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Sissejuhatus kursusesse. Ettevõtte finantssüsteem

 • finantsarvestuse ja juhtimisarvestuse olemus ja erinevused
 • finantsjuhtimise olemus
 • finantsjuhi roll tänapäeva organisatsioonis
 • finantssüsteemi loomine, parendamine ja  arendamine

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Finantsaruanded finantsisti pilgu läbi

 • kasumiaruanne, bilanss ja rahavoo aruanne finantsisti pilguga

Kasutatavad meetodid: näited, harjutused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Finantsaruanded finantsisti vaatest

 • finantsanalüüsi olemus, metoodika ja roll ettevõtte tulemuslikuks juhtimiseks
 • suhtarvu analüüs

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Finantsaruanded finantsisti vaatest

 • suhtarvu analüüs jätkub
Ettevõtte finantsanalüüs

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Raamatupidamine võib olla väga heaks infoallikaks ettevõtte juhile otsuste tegemiseks. See eeldab aga sellist finantssüsteemi ülesehitust, mis tagab info kättesaadavuse ning oskust infot aruannetest välja lugeda. Finantsanalüüsi rakendamine ettevõttes annab ettevõtetele konkurentsieelise, sest võimaldab paremat ülevaadet ressursside kasutusest ning eesmärkide täitmisest. See aitab mõista ettevõtte kasumlikust ning efektiivsust.

Koolitus selgitab, kuidas luua ja arendada finantssüsteemi, mis võimaldab juhtimisotsuste jaoks vajaliku info saamist. Õpetame läbi viima kasumiaruande, bilansi ja rahavoo aruande analüüsi. Teeme läbi suhtarvu analüüsi ühe ettevõtte näitel. Uurime, kuidas paremini juhtida käibekapitali ja milliseid mõõdikuid jälgida. 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised finantsanalüüsi olemusest, meetoditest ja rakendamise viisidest ning praktilised oskused aruannete mõistmiseks ja tõlgendamiseks.

Sihtgrupp:

 • raamatupidajad, kes soovivad tõsta oma kompetentsi ja omandada teadmisi finantsanalüüsi teostamiseks;
 • finantsjuhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja edasi arendada;
 • ettevõtete juhid.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas luua ja parendada ettevõtte finantssüsteemi;
 • mõistab finantsanalüüsi olemust ja rakendamise võimalusi;
 • teab, kuidas lugeda finantsaruandeid ja tõlgendada suhtarve;
 • teab, kuidas mõõta ja hinnata efektiivsust, kasumlikkust, likviidsust;
 • teab, kuidas juhtida käibekapitali nii, et tulemuseks oleks rohkem vaba raha.

Metoodika:

Koolitus toimub osalejaid kaasavas vormis, kus teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Koolitaja paneb rõhku praktilistele tegevustele ning toob reaalelulisi näiteid.

Koolitusel peab kaasas olema internetivõrku ühendatav arvuti koos  MS Excel programmiga.

Maht: 16 akadeemilist tundi

* Koolitus on osa Finantsjuhtimise arenguprogrammist. Koolitusmooduleid on võimalik osta eraldi või ühe paketina.

 

Koolitust viib läbi Inga Stelmak.

Inga on suure kogemustepagasiga finantsjuht, kes on töötanud mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks Sportland International Group AS-is ja Six Apples Finance OÜ-s. Samuti on ta olnud Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud aastatel 2014–2022.

Inga suurim tugevus koolitajana on tema oskus keerulisi finantsteemasid selgelt ja kaasahaaravalt edasi anda. Tema koolitused on tuntud praktilise suunitluse poolest.

Inga on raamatu „Juhi ja ettevõtja raharaamat. Ettevõtte finantsidest lihtsalt ja selgelt“ autor. Olles ise ettevõtja, mõistab ta finantsteadlikkuse olulisust eduka ja konkurentsivõimelise ettevõtte loomisel ja arendamisel. Tema jaoks pole finantsid keeruline valdkond, vaid lihtne tööriist ettevõtte edukaks juhtimiseks.

Koolitaja on ka aktiivne Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige.

Koolitajad

 • Inga Stelmak

  Kogenud finantsist, koolitaja ja ettevõtja

  Inga Stelmak

  Kogenud finantsist, koolitaja ja ettevõtja

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Sissejuhatus kursusesse. Ettevõtte finantssüsteem

 • finantsarvestuse ja juhtimisarvestuse olemus ja erinevused
 • finantsjuhtimise olemus
 • finantsjuhi roll tänapäeva organisatsioonis
 • finantssüsteemi loomine, parendamine ja  arendamine

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Finantsaruanded finantsisti pilgu läbi

 • kasumiaruanne, bilanss ja rahavoo aruanne finantsisti pilguga

Kasutatavad meetodid: näited, harjutused

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Finantsaruanded finantsisti vaatest

 • finantsanalüüsi olemus, metoodika ja roll ettevõtte tulemuslikuks juhtimiseks
 • suhtarvu analüüs

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

Finantsaruanded finantsisti vaatest

 • suhtarvu analüüs jätkub

Registreerimine

HindSoodushind
Osalejaid

25.-26.09.2024 Ettevõtte finantsanalüüs

975,00 €

1189,50 € km-ga

975,00 €

899,00 €

1096,78 € km-ga

899,00 €

1096,78 € km-ga

25.-26.09.2024 Ettevõtte finantsanalüüs, 2+ osaleja erihind

975,00 €

1189,50 € km-ga

975,00 €

849,00 €

1035,78 € km-ga

849,00 €

1035,78 € km-ga

25.-26.09.2024 Ettevõtte finantsanalüüs

OsalejaidHind

975,00 €

1189,50 € km-ga

975,00 €

899,00 €

1096,78 € km-ga

899,00 €

1096,78 € km-ga

25.-26.09.2024 Ettevõtte finantsanalüüs, 2+ osaleja erihind

OsalejaidHind

975,00 €

1189,50 € km-ga

975,00 €

849,00 €

1035,78 € km-ga

849,00 €

1035,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga.  Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis. Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]