Professionaalne projektijuhtimine

Toimivad lahendused projektijuhtimise väljakutsetele

Professionaalne projektijuhtimine

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Koolitus annab sügavad teadmised projektijuhtimise protsessist, tagades osalejatele süsteemse arusaama projekti tulemuste kindlustamisest õigeaegselt ja eelarve piires.

Kas oled kogenud raskuseid juhtides ajutiste meeskondadega ühekordseid projekte, kus puuduvad väljakujunenud protseduurid? Probleemid nagu segane lähteülesanne, ebarealistlikud tähtajad, tellijate muutuvad ootused ja koostööraskused võivad kahjustada projekti kulgu. Koolitus pakub toimivaid lahendusi ja tööriistu, mis aitavad ületada just taolisi sagedasemaid projektijuhtimise väljakutseid.

Koolituse eesmärk on täiustada projektide juhtimise jaoks vajaminevaid oskusi, saada juurde olulisi tööriistu, tuvastada arendamist vajavaid valdkondi ning parandada puudusi.

Sihtgrupp: töötajad, kes korraldavad ajutiste meeskondade tööd ja juhivad erinevaid inimesi ja osapooli, sõltumata oma ametinimest ja igapäevastest tööülesannetest:

 • projektijuhid, kes alles alustavad sellealast tööd või juba omavad projektijuhtimise kogemust
 • keskastmejuhid, kelle spetsialistid osalevad erinevates projektides, või kes peavad korraldama koostööd maatriksorganisatsioonis
 • spetsialistid, kes peavad korraldama erineva suurusega projekte ning soovivad paremini mõista projektijuhtimise ja maatriksjuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab struktureeritud ülevaate projektijuhtimise protsessist ja sellega toimetulekuks vajalikud töövahendid;
 • omab arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
 • oskab süsteemselt korraldada koostööd projektiga seotud erinevate üksuste ja organisatsioonide vahel; 
 • saab hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
 • saab praktilised juhised ja teesihi, mis arendavad projektijuhtimise oskuseid ning muudavad projektijuhi enesekindlamaks.

Metoodika:

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest. Üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ning osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimises ja arendustegevuse juhtimiseks ning väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Lõplik koolitusprogramm kujuneb koolitusgrupi vajadustele ja probleemidele vastavalt. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii osalejad kui koolitaja.

Maht: 16 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Tiit Valm

Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6. tase). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta töötanud ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste alused rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Koolitaja on kogemustega ja andis põhjaliku ülevaate projektijuhtimise ja projekti planeerimise alguse, lõpu protsessi kohta."
✔️ "Suur tänu koolitajale - Tiit on tähelepanelik ja mõnusalt kaasav koolitaja."
✔️ "Väga hästi ja professionaalselt edastatud koolitus."

Koolitajad

 • Tiit Valm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Projekti ja projektijuhtimise määratlus

 • Koolituse kokkulepped.
 • Mis on edukas projekt ja edukas projektijuhtimine?
 • Erinevate osapooltega koostöös huvide ja vajadustega arvestamine.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Projekti organiseerimine

 • Projekti organiseerimine.
 • Püsiva ja ajutise meeskonna töö korraldamise erisused.
 • Kes mille eest vastutab ja milles see väljendub?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Projekti alustamine

 • Täpse lähteülesande kindlustamine.
 • Projekti teostatavuse hindamiseks info määratlemine ja kogumine.
 • Projekti läbiviimise metoodika määratlus (agile, waterfall).
 • WBS (ulatuse) kokkulepped.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Määramatus projektis

 • Tööplaani koostamine.
 • Projekti määramatuse definitsioon ja hindamine.
 • Meetmed määramatuse mõju vähendamiseks.
Professionaalne projektijuhtimine

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Koolitus annab sügavad teadmised projektijuhtimise protsessist, tagades osalejatele süsteemse arusaama projekti tulemuste kindlustamisest õigeaegselt ja eelarve piires.

Kas oled kogenud raskuseid juhtides ajutiste meeskondadega ühekordseid projekte, kus puuduvad väljakujunenud protseduurid? Probleemid nagu segane lähteülesanne, ebarealistlikud tähtajad, tellijate muutuvad ootused ja koostööraskused võivad kahjustada projekti kulgu. Koolitus pakub toimivaid lahendusi ja tööriistu, mis aitavad ületada just taolisi sagedasemaid projektijuhtimise väljakutseid.

Koolituse eesmärk on täiustada projektide juhtimise jaoks vajaminevaid oskusi, saada juurde olulisi tööriistu, tuvastada arendamist vajavaid valdkondi ning parandada puudusi.

Sihtgrupp: töötajad, kes korraldavad ajutiste meeskondade tööd ja juhivad erinevaid inimesi ja osapooli, sõltumata oma ametinimest ja igapäevastest tööülesannetest:

 • projektijuhid, kes alles alustavad sellealast tööd või juba omavad projektijuhtimise kogemust
 • keskastmejuhid, kelle spetsialistid osalevad erinevates projektides, või kes peavad korraldama koostööd maatriksorganisatsioonis
 • spetsialistid, kes peavad korraldama erineva suurusega projekte ning soovivad paremini mõista projektijuhtimise ja maatriksjuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab struktureeritud ülevaate projektijuhtimise protsessist ja sellega toimetulekuks vajalikud töövahendid;
 • omab arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
 • oskab süsteemselt korraldada koostööd projektiga seotud erinevate üksuste ja organisatsioonide vahel; 
 • saab hulga töökorralduslikke võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
 • saab praktilised juhised ja teesihi, mis arendavad projektijuhtimise oskuseid ning muudavad projektijuhi enesekindlamaks.

Metoodika:

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest. Üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ning osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimises ja arendustegevuse juhtimiseks ning väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Lõplik koolitusprogramm kujuneb koolitusgrupi vajadustele ja probleemidele vastavalt. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii osalejad kui koolitaja.

Maht: 16 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Tiit Valm

Tiit Valm on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6. tase). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta töötanud ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste alused rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Koolitaja on kogemustega ja andis põhjaliku ülevaate projektijuhtimise ja projekti planeerimise alguse, lõpu protsessi kohta."
✔️ "Suur tänu koolitajale - Tiit on tähelepanelik ja mõnusalt kaasav koolitaja."
✔️ "Väga hästi ja professionaalselt edastatud koolitus."

Koolitajad

 • Tiit Valm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

  Tiit Valm

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, konsultant ja täiskasvanute koolitaja

  Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Projekti ja projektijuhtimise määratlus

 • Koolituse kokkulepped.
 • Mis on edukas projekt ja edukas projektijuhtimine?
 • Erinevate osapooltega koostöös huvide ja vajadustega arvestamine.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Projekti organiseerimine

 • Projekti organiseerimine.
 • Püsiva ja ajutise meeskonna töö korraldamise erisused.
 • Kes mille eest vastutab ja milles see väljendub?

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Projekti alustamine

 • Täpse lähteülesande kindlustamine.
 • Projekti teostatavuse hindamiseks info määratlemine ja kogumine.
 • Projekti läbiviimise metoodika määratlus (agile, waterfall).
 • WBS (ulatuse) kokkulepped.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Määramatus projektis

 • Tööplaani koostamine.
 • Projekti määramatuse definitsioon ja hindamine.
 • Meetmed määramatuse mõju vähendamiseks.

Registreerimine

Hind
Osalejaid

18.11.-19.11.2024 Professionaalne projektijuhtimine

975,00 €

1189,50 € km-ga

18.11.-19.11.2024 Professionaalne projektijuhtimine

OsalejaidHind

975,00 €

1189,50 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga.  Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde ja arutelude käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.

Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]