Teabevara

Maksuteabevara

Kogu info maksuseaduste ja maksustamise eri aspektide kohta

Põhiteemad on maksumaksja õigused ja kohustused, tulumaks, käibemaks, aktsiisid, tollimaks, siirdehinnad, rahvusvaheline maksustamine. Lisaks saate lugeda ettevõtte maksustamisest, rahvusvahelise maksustamise põhimõtetest ja reeglitest ning füüsilise isiku maksustamisest.

Teabevara valmib koostöös juhtiva ärinõustamis- ja audiitorfirmaga KPMG Baltics, kelle tunnustatud maksunõustajad vastavad Teie küsimustele ka e-nõuandekeskuses. Peatoimetaja on Moonika Roogna.

Aastalitsentsiga saate

 • ligipääsu igal kuul uuenevale teabevarale
 • kasutada e-nõuandekeskust
 • lisavõimalusena paberväljaande ja selle täiendused kord kvartalis
 • e-uudiskirja Õigusuudised 10 korda aastas

 

Sisukord 

       1. Sissejuhatus
       2. Audio ja video UUS
       3. Ettevõtlus Eestis
       4. Maksukorraldus: maksumaksja õigused ja kohustused
       5. Tulu maksustamine UUS
       6. Muud ettevõtja poolt makstavad maksud
       7. Kaudne maksustamine UUS 
       8. Ettevõtete ühinemise, jagunemise ja muude reorganiseerimise juhtumite maksustamise aspektid
       9. Rahvusvahelised maksustamise aspektid UUS
      10. Siirdehinnad
      11. Muud maksustamise juhtumid 

 
Näidispeatükk

9.3.4.
Dividendi maksustamine

Dividendi väljamaksmisel tekib kohustus tasuda tulumaks tulumaksuseaduse (TuMS) § 50 lg 1 alusel. Erandid selle kohta on sätestatud TuMS § 50 lg-s 11.

Väljamaksed maksustatud dividendide arvel

Ema- ja tütarühingu direktiiv 2011/96/EL (direktiivi varasem redaktsioon kandis numbrit 90/435/EMÜ) keelab dividendilt tulumaksu kinni pidada, kui dividendi saaja on teises liikmesriigis asuv äriühing, kellele kuulub vähemalt 10% osalus dividendi maksvas äriühingus. Direktiivi eesmärk on vabastada tulumaksust ka selline dividend, mida makstakse välja teiselt isikult saadud maksustatud dividendi arvel. Eeltoodu laieneb nii residendist kui ka mitteresidendist äriühingult saadud dividendile.

Alates 1. jaanuarist 2009 ei maksustata enam tulumaksuga mitteresidendist juriidilisele isikule väljamakstavat dividendi.

Tulumaksuga ei maksustata dividendi, mis on saadud

 • lepinguriigi või Šveitsi Konföderatsiooni residendist ja tulumaksukohustuslasest äriühingult (v.a madala maksumääraga territooriumil asuv äriühing) tingimusel, et dividendi saajale kuulus vähemalt 10% osalus nimetatud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest. Sealjuures ei nõuta, et tulumaks oleks välisriigis tasutud, kuid peab olema tõend, et ollakse tulumaksukohustuslane;
 • residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kasumi arvel;
 • muult välisriigi äriühingult (v.a madala maksumääraga territooriumil asuvalt äriühingult), kui:
  • sellelt dividendilt on tulumaks kinni peetud,
  • selle aluseks olev kasumiosa on tulumaksuga maksustatud.
Dividendi saaja osalus dividendi maksnud äriühingus peab dividendi saamise ajal olema vähemalt 10%.

Kõnealuste riikide puhul nõutakse, et tulumaks on kinni peetud või tasutud.

Kui dividendi saadi äriühingust, kus saaja osalus oli väiksem kui 10%, on dividendi saajal õigus välisriigis kinni peetud tulumaks Eestis tasuda tulevast tulumaksust maha arvata. Mahaarvatava tulumaksu summa ei tohi ületada dividendilt tasutava tulumaksu summat (maksumäär 20/80).

 

Kuidas teabevara kasutada

Tellimine

Liitumine aastase sammuga