Ettevõtte eduraamat. Finantsmaailma teejuht nii Unistajale kui ka Tegijale

Ettevõtte eduraamat. Finantsmaailma teejuht nii Unistajale kui ka Tegijale pilt
Autor: Krista Teearu Lehekülgi: 128 Ilmumisaasta: 2018 Kirjastus: Äripäev

Finantstontide peletaja igale ettevõtjale

Ühe ettevõtjaga vesteldes tuli jutuks ka see, mis takistab tema ettevõtte arengut. Minu suureks üllatuseks ütles ta, et tunneb puudust heast raamatupidajast. Heast just selles mõttes, et ta mõistaks ettevõtte olemust ja oskaks ettevõtja otsuseid ja arengut oma finantsteadmistega proaktiivselt toetada. On ju sageli nii, et ettevõtlusega alustaja ei saa õieti arugi, mida raamatupidaja räägib. Ettevõtluses tippu jõudnutest ei saa aga enam raamatupidajad aru. Ja kuigi üha rohkem räägitakse sellest, et ettevõtja/juht ja raamatupidaja/finantsist peaksid rohkem koostööd tegema ja üksteise vaatepunkte mõistma, on tegelik side lünklik. See on ka üks põhjuseid, miks paljud lennukad äriideed jäävad teostamata ja paljulubavad ettevõtted arengus kängu.

Selle lünga täidab aga novembris ilmuv „Ettevõtte eduraamat. Finantsmaailma teejuht nii Unistajale kui Tegijale.“ Raamatu autor on ettevõtja ja finantsist Krista Teearu, kellele meeldibtõlkida finants- jaraamatupidamisinfo lihtsaks, selgeks ja arusaadavaks. Krista sõnutsi on inimestel liiga palju müüte ja hirme, mis muudavad rahaasjad ettevõtlust takistavaks tondiks.

Millega neid tonte raamatus peletatakse? Krista võtab ettevõtja käevangu ja jalutab koos temaga läbi viie olulisema arenguetapi ja selle prioriteetide ja infovajaduse - erinevad ju ettevõtlusest alles unistava inimese vajadused suuresti sellest, mida tipptegija vajab.

  • Unistaja alles kirjutab äriplaani ja kontrollib äririske.
  • Alustaja keskendub turunduse ja müügi õppimisele ja oma toote
  • Edeneja hakkab end finantsteemadega kurssi viima ja õpib, kuidas

lugeda oma peamisi finantsaruandeid, kuidas raha planeerida ning millised on ettevõtja maksudega seotud kohustused ja millised õigused.

  • Ettevõtja keskendub ettevõtte struktuuri arendamisele, harib end

finantseerimisvõimaluste vallas ja hakkab kasutama lihtsaid juhtimisaruandeid ja prognoose.

  • Tegija loob süsteeme ja arendab kontrolle ning õpib ettevõtet juhtima aruandluse kaudu.

 

Iga arenguetapi juures vaadeldakse lähemalt viit olulisemat kategooriat: prioriteedid, struktuur, planeerimine, aruandlus, vajalikud teadmised finantsvaldkonnast. Lihtsad ja humoorikad selgitused ning lisalugemise soovitused muudavad raamatu praktiliseks töövahendiks, mis aitab olulist ebaolulisest eristada ja finantsides orienteerudes edasi liikuda nii algajal kui tegijal. Lisaboonus on muidugi see, et nende teadmistega varustatult paistab ettevõtja oma (tulevase) raamatupidaja silmis väga arukas ja tõsiseltvõetav.

Tellimine


Failid
Sisukord

Sisukord

Sissejuhatus – ettevõtja arenguetapid          11


1. Unistaja
                            15


1.1. Prioriteedid                                 16

Idee katsetamine ja äriplaan                         16


1.2. Ettevõtte struktuur                      17

Osanikevahelised suhted                              17


1.3. Planeerimine                              20

Erinõuded                                                      20

Maksukohustused välismaal                         21


1.4. Aruandlus                                   22


1.5. Vajalikud teadmised finantsvaldkonnast 22


2. Alustaja                                                                          27


2.1. Prioriteedid                                 27

Turundus ja müük                                         28

Koolitused ja toetused                                               28


2.2. Ettevõtte struktuur                      29

Raamatupidaja valik                                      29

 

2.3. Planeerimine                              31

Et raha otsa ei saaks                                     31


2.4. Aruandlus                                   31

Riigi nõutavad aruanded ja deklaratsioonid 32


2.5. Vajalikud teadmised finantsvaldkonnast 33

Raamatupidamise põhireeglid alustavale ettevõtjale 33


3. Edeneja                              39


3.1. Prioriteedid                                 40

Müügiprotsesside paikaseadmine                 40


3.2. Ettevõtte struktuur                      40

Kümme peamist funktsiooni                         40

Raamatupidaja kui abiline ja nõustaja                       43


3.3. Planeerimine                              44

Raha liikumise planeerimine                         44


3.4. Aruandlus                                   45

Kasumiaruanne                                                         45

Bilanss                                                                       46

Rahavoogude aruanne                                             48


3.5. Vajalikud teadmised finantsvaldkonnast 49

Maksudeklaratsioonid                                               49

Maksukohustused                                         51

Kingitused                                                      53

Maksuõigused ehk millised kulud

saab ettevõte kanda maksuvabalt?              55


4. Ettevõtja                            69


4.1. Prioriteedid                                 70

Ettevõtte juhtimine ja kasvatamine               70

Finantsnumbrite parem mõistmine ja kasutamine 70


4.2. Ettevõtte struktuur                      71

Töötajate palkamine                                      71

Raamatupidamisbüroo vahetamine              71


4.3. Planeerimine                              73

Pikaajalised eesmärgid                                             73

Ettevõtte võimalik müügihind                                    76


4.4. Aruandlus                                   80

Lihtne juhtimisaruandlus                                80

Lihtsad mittefinantsmõõdikud (KPI-d)                      81


4.5. Vajalikud teadmised finantsvaldkonnast 83

Finantssuhtarvud                                           83

Vajalikud teadmised finantsvaldkonnast                   83

Käibekapital                                                   87

Eri laenuandjad                                                         88

Laenu võtmise vajadus                                             92

Mitmesuguste varade finantseerimine                      94

Võimalikud laenuliigid                                                95


5. Tegija                                 103


5.1. Prioriteedid                                 104

Süsteemid ja kontrollid                                              104

Ettevõtte juhtimine arvude abil                                  104


5.2. Ettevõtte struktuur                      105

Süsteemide loomine                                      105

Enda finantsosakonna ehitamine                  106


5.3. Planeerimine                              107

Läbimõeldud otsused                                                107

Planeerimine ja kontroll                                             107

Eelarvestamine ja prognoosimine                 108


5.4. Aruandlus                                   109

Juhid vajavad infot                                        109

Juhtimisaruandluse kasutamine                               110

Juhtimisaruannete koostamise parimad praktikad 112

Sobivad graafikutüübid mitmesugustele andmetele 114


5.5. Vajalikud teadmised finantsvaldkonnast 115

Kuluarvestus                                                  115

Mõõdikud                                                       119


Lõppsõna                                          127