juhtimine

Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat

90 parimat juhtimistsitaati koos kasutusjuhistega
Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat pilt
Autor: James McGrath Ilmumisaeg 20.05.2019 Kirjastus: Äripäev Lehekülgi: 256

James McGrathi sulest ilmunud „Suure juhtimistarkuse väike käsiraamat“ on järg tema menukile „Suurte juhtimisteooriate väikene käsiraamat“, mis hinnati aastal 2015 Suurbritannia juhtimisinstituudi ja Briti raamatukogu poolt praktilise juhi kategooria parimaks. Sarnaselt McGrathi eelmisele kogumikule külvab ka selle järg lugeja üle tarkuseteradega, millest enamik teooriaõpikuid vaikivad.

Kogumikus saavad sõna üksnes need, kes teavad, millest nad räägivad. Olgu selleks kasvõi legendaarne investeerimisguru Warren Buffett, kes on kord öelnud: „Töötajat värvates tuleb vaadata tema kolme omadust: siirust, arukust ja usinust. Kui tal esimest ei ole, siis teised kaks toovad sulle üksnes hukatust … Kui palkad kellegi, kes pole siiras, siis tahad pigem, et ta oleks loll ja laisk.“ Kuldsed sõnad, mis võtavad tabavalt kokku viimase üleilmse majanduskriisi, milles mängisid esimest viiulit ütlemata arukad ja motiveeritud, kuid samas uskumatult küünilised pankurid.

Kuid ajatud tsitaadid pole kaugeltki kõik, millega autor lugeja meeli köidab. McGrathi on peatükkidele lisanud ka isiklikke tähelepanekuid, mis aitavad loetut paremini mõista ning argipäeva põimida. Käsiraamatu üheks tugevuseks on seegi, et autor on kuni viimase silbini sümpaatselt konkreetset joont hoidnud. Kulub vaid napp viis minutit, kui sedagi, et tsitaadi tuumast end paari lehekülje abil läbi pureda.

Muu hulgas leiab kaante vahelt vastuseid sellistelegi küsimustele, kuidas:

  • juhtida, planeerida ning arendada oma äri,
  • juhtida iseend ja oma karjääri,
  • juhtida ning motiveerida inimesi,
  • klientidest oma partnerid kujundada.

Tsitaadiraamatust saavad uut hoogu nii need, kelle silmad on juba tippjuhi elu näinud, kui ka need, kes alles plaanivad juhatuse laua taga istet võtta.

Tellimine


Failid
Sisukord

Sisukord

Autorist, tänuavaldused ............................................................................14
Sissejuhatus, tsitaatide valik .....................................................................15
Mis kasu teil sellest raamatust on? ...........................................................16
Kuidas see raamat on üles ehitatud .........................................................17
Kuidas sellest raamatust kõige rohkem kasu saada ................................18

1. OSA. EDUKA ÄRI JUHTIMINE .............................................................19

Sissejuhatus .............................................................................................21
1. Peter Drucker sellest, miks kliendid on tähtsamad kui kasum
(valitud esikümnesse) .............................................................................. 22
2. Jack Walsh konkurentsieelise vajadusest ........................................... 24
3. Marvin Bower sellest, miks organisatsioonis on vaja
rohkem sidusust ja vähem hierarhiat ....................................................... 26
4. Harold Geneen sellest, miks raha on kuningas ................................... 28
5. Andrew Carnegie pennide korjamisest ............................................... 30
6. Sam Walton sellest, miks tuleks tavatarkust eirata .............................. 32
7. Jeff Bozos äri laiendamise kahest võimalusest ................................... 36
8. Philip Kotler turgude loomisest ............................................................ 38
9. Laurence J. Peter sellest, miks tõustakse karjääriredelil
oma ebakompetentsuse tasandile........................................................... 42
10. Warren Bennis sellest, miks raskustes olevad organisatsioonid
vajavad eestvedamist, mitte karmimat juhtimist....................................... 44
Kokkuvõte................................................................................................. 46

2. OSA. ISEENDA JA OMA KARJÄÄRI JUHTIMINE............................... 47

Sissejuhatus............................................................................................. 48
11. Theodore Levitt sellest, kuidas võtta oma karjääri
kui äri........................................................................................................ 50
12. Henry Ford oma südame järgimisest................................................. 54
13. Dale Carnegie sellest, kellena inimesed teid näevad ....................... 56
14. Henry Ford enesekindlusest ja eneses kõhklemisest
(valitud esikümnesse) .............................................................................. 58
15. Molly Sargent sellest, kuidas investeerida kõige kallimasse
varasse – iseendasse............................................................................... 60
16. Andrew Carnegie sellest, miks ei saa kõike ise teha ........................ 62
17. Thomas Alva Edison sellest, miks edu toob visadus,
mitte inspiratsioon ................................................................................... 64
18. Bill Watkins sellest, miks ei peaks kunagi
juhtkonna arvamust küsima ..................................................................... 66
19. Andrew Carnegie sellest, et karjääri tuleb panustada
100 protsenti oma energiast .................................................................... 68
20. Thomas Alva Edison aja säästmisest ................................................ 70
Kokkuvõte................................................................................................. 72

3. OSA. INIMESTE JA MEESKONDADE JUHTIMINE.............................. 73

Sissejuhatus............................................................................................. 75
21. Charles Handy sellest, milles juhtimine
peaks seisnema....................................................................................... 76
22. Peter Drucker ja juhitöö 13 sõnaga ................................................... 78
23. Peter Drucker sellest, kuidas õppida töötama sellega,
mis sul on................................................................................................. 80
24. Robert Townsend sellest, kuidas hoida organisatsioon tõhus,
elujõuline ja trimmis.................................................................................. 82
25. Warren Buffett sellest, miks trumpab töötajate värbamisel
siirus arukuse ja usinuse üle
(valitud esikümnesse) .............................................................................. 84
26. Marcus Buckingham juhtidest ja kuldreeglist.................................... 86
27. Theodore Roosevelt sellest, miks mikrojuhtimine
on halb..................................................................................................... 88
28. Dee Hock selle kohta, miks tuleks hoida asjad
selged ja lihtsad ...................................................................................... 90
29. Alfred P. Sloan erandite kaudu juhtimisest ........................................ 92
30. Jack Welch äri kolme peamise mõõdupuu kohta ............................. 94
31. Ron Dennis nõrgima lüli toetamisest ................................................. 96
32. Zig Ziglar sellest, miks tuleb investeerida
töötajate koolitamisse .............................................................................. 98
Kokkuvõte .............................................................................................. 100

4. OSA. JUHTIMINE ...............................................................................101

Sissejuhatus........................................................................................... 103
33. Warren Bennis juhiks saamisest
(valitud esikümnesse) ............................................................................ 104
34. Howard D. Schultz sellest, miks juhid peavad
oma järgijatele andma tähenduse ja eesmärgi...................................... 106
35. Peter Drucker sellest, miks tulemused teevad
juhist juhi ................................................................................................ 108
36. Warren Bennis sellest, miks juhid peavad
oma sõnade järgi käima .........................................................................110
37. Edward Deming sellest, kuidas saavutada
järgijate silmis usaldust...........................................................................112
38. Henry Mintzberg sellest, miks hea juhtimine
ongi eestvedamine ................................................................................. 114
39. S. K. Chakraborty organisatsiooni väärtuste
allikast .....................................................................................................116
40. Claude I. Taylor visiooni loomisest ...................................................118
41. Doris Kearns Goodwin sellest, miks juhtidel on vaja
vastuvaidlemist .......................................................................................120
42. John Adams sellest, kuidas aru saada,
kas te olete liider ....................................................................................122
Kokkuvõte ...............................................................................................124

5. OSA. MOTIVATSIOON........................................................................125

Sissejuhatus ...........................................................................................127
43. Robert Frost silmade avamisest töökohal.........................................128
44. Kenneth ja Scott Blanchard vajadusest selgitada
inimestele, miks nende töö on tähtis.......................................................130
45. Frederick Herzberg motivatsiooni allikatest
(valitud esikümnesse) .............................................................................132
46. Tom Peters sisemisest motivatsioonist .............................................134
47. Kindral George S. Patton delegeerimise kaudu
motiveerimisest .......................................................................................136
48. John Wooden sellest, miks on vaja hoolimist näidata ......................138
Kokkuvõte................................................................................................140

6. OSA. OTSUSTAMINE..........................................................................141

Sissejuhatus............................................................................................143
49. Robert Townsend otsustamise lihtsustamisest.................................144
50. Helga Drummond sellest, miks ei peaks kunagi kaotustesse
kinni jääma .............................................................................................146
51. Ken Blanchard eesliinile delegeerimisest .........................................148
52. Bud Hadfield kõhutunde rollist otsustamises ...................................150
53. Mary Parker Follett sellest, miks valikuid on alati rohkem
kui kaks (valitud esikümnesse) ...............................................................152
54. Rosabeth Moss Kanter sellest, miks parim info
ei pesitse juhi kabinetis ..........................................................................154
55. Warren Bennis info ja selle tähenduse
ülitähtsast erinevusest ............................................................................156
56. Peter Drucker ja õigus ära öelda ......................................................158
Kokkuvõte............................................................................................... 160

7. OSA. MUUDATUSTE JUHTIMINE.......................................................161

Sissejuhatus............................................................................................163
57. Gary Hamel sellest, miks muudatus peaks toimuma
alt üles ....................................................................................................164
58. Michael Hammer ja James Champy sellest, miks liiga rohked
muudatused võivad organisatsiooni tappa ........................................... 166
59. Peter Drucker järjepidevuse säilitamisest
muutmisprotsessi ajal .............................................................................168
60. Daniel Webster sellest, miks muudatus ise pole tappev,
vaid üleminek..........................................................................................170
61. Niccolò Machiavelli muudatuste vaenlastest
(valitud esikümnesse) .............................................................................172
62. Seth Godin vajadusest teha muudatusi enne,
kui olete selleks sunnitud........................................................................ 174
63. Peter Drucker sellest, miks tuleks hoiduda
organisatsioonikultuuri muutmisest ........................................................176
Kokkuvõte................................................................................................178

8. OSA. PLANEERIMINE ........................................................................179

Sissejuhatus............................................................................................181
64. Dwight Eisenhower sellest, miks plaanid on kasutud,
aga planeerimine hädavajalik ................................................................182
65. Andrew S. Grove sellest, miks on vaja paindlikku tööjõudu .............184
66. Edmund Burke sellest, miks ei saa tulevikuplaane tehes
lähtuda minevikusündmustest ................................................................186
67. James Yorke plaan B vajalikkusest ...................................................188
68. Michael E. Porter strateegia paikapanemisest ................................ 190
69. Winston Churchill vajadusest hinnata oma strateegiat
(valitud esikümnesse) .............................................................................192
Kokkuvõte ...............................................................................................194

9. OSA. VÕIM JA MÕJUJÕUD...............................................................195

Sissejuhatus........................................................................................... 196
70. Max Weber autoriteedist ..................................................................198
71. John French jr ja Bertram Raven sotsiaalse võimu
viiest allikast........................................................................................... 200
72. Robin Sharma mõjujõu võimust ....................................................... 202
73. Niccolò Machiavelli ellujäämisest .................................................... 204
74. Einstein sellest, miks peaks autoriteedi vastu võitlema ................... 206
75. Rosabeth Moss Kanter ja Sophokles sellest, kuidas
võimu kaotada (valitud esikümnesse) ................................................... 208
Kokkuvõte............................................................................................... 210

10. OSA. KLIENTIDE PARTNERIKS MUUTMINE.................................. 211

Sissejuhatus........................................................................................... 213
76. Clayton M. Christensen sellest, kuidas kliendid
teie organisatsiooni valitsevad............................................................... 214
77. Dale Carnegie sellest, miks asi ei keerle teie ümber
(valitud esikümnesse) ............................................................................ 216
78. Bill Gates sellest, mida saab õppida
rahulolematutelt klientidelt ......................................................................218
79. Tom Peters sellest, miks tuleb alati vähem lubada
ja rohkem teha ....................................................................................... 220
80. Warren Buffett sellest, kuidas kaotada head mainet ....................... 222
81. Jeff Bezos halbade uudiste mõju kohta digitaalajastul ................... 224
82. Warren Bennis võrdleva analüüsi väärtusest .................................. 226
Kokkuvõte............................................................................................... 228

11. OSA. MITMESUGUST TARKUST..................................................... 229

Sissejuhatus........................................................................................... 231
83. Elvis Presley teadmisest, milliseid eksperte te vajate ..................... 232
84. Eileen C. Shapiro vajadusest vältida juhtimises
moeröögatustega kaasa minemist ........................................................ 234
85. John Pierpont Morgan sellest, miks peaks aruandes alati
esitama lahendusi, mitte probleeme ..................................................... 236
86. Peter Drucker mõtisklemise ja kaalutlemise väärtusest .................. 238
87. Abraham Maslow sellest, miks tuleb anda endast parim ................ 240
88. Aaron Levenstein nähtamatust statistikast ...................................... 242
89. David Packard marketingi tähtsusest .............................................. 244
90. Alan Kay läbikukkumise väärtusest ................................................ 246
Kokkuvõte............................................................................................... 248
Juhtimistarkuse tsitaatide esikümme..................................................... 249
Lugemissoovitusi ................................................................................... 252
Tsitaatide autorid.................................................................................... 253

 

Raamatuklubi info

Äripäeva raamatuklubi

on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja, mis avaldab maailma parimaid psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Klubi on tegutsenud juba 15 aastat ja pikaajalisele kogemusele tuginedes tehakse maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolikas valik. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega. Raamatuklubi liikmena hoiate end kursis maailma parimate juhtimisteooriatega, õpite edukate ettevõtete kogemustest ning teate, kuidas rakendada neuroteaduse ja psühholoogia uusi avastusi edu ja õnne vankri ette.

• Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatu 21% soodsamalt.
• Raamatu saadame Omniva pakiautomaati tasuta, võimalik on kasutada ka kullerteenust.
• Raamatud saab tellida ka e-raamatuna.
• Klubiraamatu eest saate mugavalt tasuda e-arve püsimakse või arvega.
• Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadetakse iga kuu (v.a juulis) üks uus raamat. Raamatu ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

LIITU KLUBIGA