Tõhus juht

Tõhus juht pilt
Autor: Mark Horstman Lehekülgi: 208 Ilmumisaeg: 20.10.2017 Kirjastus: Äripäev Raamatuklubi: Äripäeva raamatuklubi

Amazoni 2016. aasta parima äri- ja juhtimisraamatu nominent.

 

Tegu on ülipraktilise käsiraamatuga, mis annab iga juhtimistasandi jaoks vajalikke näpunäiteid. Raamatu autor on maailmas enim kuulatud äritaskuhäälingu ja koolitusettevõtte Manger Tools juht, kes on selle raamatu tarvis destilleerinud oma 25aastase ärikoolitaja kogemuse selgeteks ja tõhusateks sammudeks.

Tõhus juht on see, kes saavutab häid tulemusi ja hoiab oma inimesi. Juht ei tohi juhirolli võtmist vältida, ta ei saa olla oma alluvatele sõber ega meeskonnas teistega võrdne liige. Aga kuidas jõuda selleni, et teie meeskond annaks oma maksimumi ja oleks seejuures rahul? Palju on räägitud, et hea juht annab alluvatele rohkesti tagasisidet ja oskab tööd delegeerida. Kuidas aga anda tagasisidet nii, et see ei nörritaks, vaid õhutaks paremini tegutsema? Mida teha, kui tahate tööd delegeerida, aga alluv ütleb, et tal pole aega lisatööd võtta?

Kõigile neile küsimustele annab Mark Horstmani raamat konkreetsed ja praktikas palju kordi läbi proovitud lahendused. Tema neli peamist soovitust on: õppige oma inimesi tundma, rääkige töö tulemuslikkusest, nõudke rohkem ja suunake tööd allapoole. Juhtnöörid, kuidas seda täpselt teha, leiab raamatust.

Enamik juhtimisraamatuid on kirjutatud pigem suurte firmade kõrgema tasandi juhtidele, kuid see on nimelt suunatud iga tasandi juhtidele – selles antakse kätte juhi käitumise kondikava, mida saab kujundada iga meeskonna vajadustele vastavaks.

Vaata lisaks, mida arvab raamatust juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaa: 

Tellimine


Failid
Sisukord

Sissejuhatus. Kellele see raamat on mõeldud, millest see räägib ja miks?   11
Firmast Manager Tools   14
Märkus andmete kohta   15
Märkus soo kohta   16

  1. Mida tähendab tõhus juht?   17
   Teie esimene kohustus juhina on saavutada tulemusi   18
   Teie teine kohustus juhina on hoida oma inimesi   20
   Tõhus juht on see, kes saavutab tulemusi ja hoiab oma inimesi   20
  2. Neli määrava tähtsusega käitumist   23
   Esimene määrava tähtsusega käitumine: õppige oma inimesi tundma   24
   Teine määrava tähtsusega käitumine: rääkige töö tulemuslikkusest   33
   Kolmas määrava tähtsusega käitumine: nõudke rohkem   36
   Neljas määrava tähtsusega käitumine: suunake tööd allapoole   38
  3. Õpetatavad ja jätkusuutlikud meetodid   41
  4. Tundke oma inimesi – neljasilmakoosolekud   53
   Ajakavas paika pandud   53
   Iga nädal   59
   30minutiline koosolek   63
   Iga alluvaga   65
   Juht teeb märkmeid   67
   Kus neljasilmakoosolekuid pidada?   71
  5. Neljasilmakoosolekute kohta esitatavad tavalised küsimused ja vastuväited   75
   Vastuseisu kõige tavalisemad vormid   75
   Liiga palju või liiga vähe rääkimine   87
   Vastuseis märkmete tegemisele   96
   Kas neljasilmakoosolekuid saab pidada ka telefoni teel?   98
   Kas ma võin oma alluvatega sõber olla?   103
   Kas ma projektijuhina võin neljasilmakoosolekuid teha?   111
  6. Kuidas neljasilmakoosolekutega alustada   117
   Valige kalendris aeg   117
   Saatke e-kirja teel neljasilmakoosoleku kutse   118
   Jätke ruumi võimalikeks lähitulevikus toimuvateks muutusteks   119
   Tutvustage neljasilmakoosolekute eesmärki, põhireegleid ja päevakorda üldkoosolekul   119
   Vastake küsimustele   120
   Ärge võtke 12 nädala jooksul muid uuendusi käsile   120
   Ärge kiirustage tagasisidet andma!   120
   Ärge kiirustage negatiivset tagasisidet andma   121
  7. Rääkige töö tulemuslikkusest – tagasiside   123
   Soosige edaspidist tõhusat käitumist   128
   Millal peaksin tagasisidet andma?   141
  8. Tagasiside kohta esitatavad tavalised küsimused ja vastuväited   147
   Kuidas see kõlab?   147
   Viimane lihv: süsteemne tagasiside   153
  9. Kuidas alustada tagasiside andmist   161
   Teatage oma kavatsusest personali nädalakoosolekul   161
   Lisage ajakavasse 30 minutit teavitamiseks   162
   Kasutage meie materjale   162
   Tutvustage tagasiside eesmärki   162
   Tutvustage üksipulgi kõiki tagasisidemudeli samme   163
   Andke kaheksa nädalat ainult positiivset tagasisidet   163
   Lisage negatiivne tagasiside kaheksa nädala pärast   164
   Jääge võimalikult positiivseks   165
  10. Nõudke rohkem – juhendamine   167
   Esimene samm: seadke üheskoos eesmärk   169
   Teine samm: leidke üheskoos ajurünnaku käigus ressursid   172
   Kolmas samm: looge üheskoos plaan   174
   Neljas samm: alluv tegutseb plaani järgi ja annab aru   180
  11. Kuidas alustada juhendamist   183
  12. Lükake tööd allapoole – delegeerimine   185
   Miks on delegeerimine hea lahendus – delegeerimise kaskaad   187
   Kuidas delegeerida – Manager Toolsi delegeerimise mudel   193
  13. Delegeerimise kohta esitatavad tavalised küsimused ja vastuväited   199
   Mida te peaksite delegeerima?   199
   Mis siis, kui alluv vastab delegeerimispalvetele kogu aeg eitavalt?   200
  14. Kuidas delegeerimist alustada   203

Järelsõna   205

Arvustused
Veiko Valkiainen
Veiko Valkiainen
Juhtimiskvaliteedi arendaja, taskuhäälingu „Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis“ eestvedaja

Edu peitub suhetes – tõhusa juhi neli igapäevast juhtimispraktikat
Tegevjuhi ja juhtimiskvaliteedi arendajana olen täheldanud, et mida tugevam oma valdkonna asjatundja juht ise on, seda enam peab ta keskenduma inimsuhete arendamise oskustele, mida juhtimistudengitele koolipingis kahjuks ei õpetata.


Mulle on Mark Horstman tuttav oma ülimenuka taskuhäälingu Manager Tools eestvedaja ja kaas­autorina. Nüüd on tema tosin aastat väl­danud ja ligi 1000 saatest koosneva taskuhäälingu palad jõudnud ka juhtimisraamatu „Tõhus juht“ kaante vahele.

Mark Horstmani raamatu põhisõnum on, et juhi töö tulemuslikkus oleneb 40% ulatuses sellest, kui hea on tema suhe oma meeskonna liikmetega. Teisisõnu, juhtimisedukus oleneb eelkõige juhi ja tema mees­konna suhete kvaliteedist. Autor väidab veelgi konkreetsemalt, et juht, kes tunneb oma meeskonnaliikmeid ühe standardhälbe jagu paremini kui keskmine juht, saavutab tulemused, mis on kahe standardhälbe võrra paremad kui keskmise juhi tulemused. Suhetes peitub edu.

Majanduslik edu oleneb väga palju meeskonna suhete kvaliteedist. Üldiselt ei mõelda inimsuhete majanduslikule mõõtmele, sest suhtekvaliteedi mõiste seostub pigem eraelu suhetega ning sellele äritegevuse kontekstis liiga palju keskenduda justkui poleks paslik. Mark Horstman väidab aga, et ette­võtte majanduslik edu oleneb paljuski just meeskonna suhete kvaliteedist. Suur usaldus ärisuhetes mõjutab meeskonna käekäiku kahtepidi: ühelt poolt suurendavad usalduslikud suhted meeskonna tegutsemiskiirust ja teiselt poolt vähendavad tegevuskulusid.

Mark Horstmani juhitööle lähenemine on ülipraktine. Ta keskendub sellele, mille eest juht tegelikult palka saab. Ülikoolis õpitud juhtimisteooriad on väärtuslikud strateegilisel juhtimis­tasandil, kuid raamatus esitatud praktilised käitumisjuhised annavad juhile kindlustunde, kuidas tagada igapäevases tööelus edukas juhtimine. Autor on kaante vahele pannud hulga kohe rakendatavaid nõuandeid ja juhi päriselust võetud näiteid. Tõhusa juhi neli peamist käitumistööriista – tundke oma inimesi, suunake tööd allapoole, olge nõudlik ja rääkige töö tulemuslikkusest – on olemuselt lihtsad ja kergesti omandatavad. Raamatu juhendite ja näpunäidete abil on võimalik samm-sammult kohe oma juhtimiskvaliteeti parandama hakata.

Kui uskuda selle raamatu põhiteesi, et ettevõtte peamine konkurentsieelis seisneb meeskonnasuhete hoidmises ja arendamises, siis on suhtekvaliteedi kasvatamine igapäevases juhtimistöös ülekaalukalt kõige tähtsam osa, millele juht peab tulemuste parandamiseks tähelepanu pöörama. Kuidas ja mida selleks iga päev teha – sellest kogu raamat räägibki. Lugege ikka. Soovitan.

Loe edasi >
Taavi Veskimägi
Taavi Veskimägi
Elering ASi juhatuse esimees

Juhtimine pole valitutele, hea juhtimine on omandatav
Töö võib muutuda. Juhile pandavad ootused ei muutu. Juhi mõõdupuu on tulemus. Raamat „Tõhus juht“ pakub tööriistakasti soovitud tulemuste saavutamiseks. Mark Horstmani tööriistakasti kasutades suudab meist igaüks teha õigeid asju õigesti ja saavutada tulemusi. Ning mitte ühe korra, juhuslikult, vaid järjepidevalt edu korrates.

Ärge arvake, et inimesed teevad tööd organisatsiooni eesmärkidest lähtudes, nad töötavad omaenda, egoistlikke eesmärke silmas pidades. Seepärast on juhi esmane ülesanne suuta mõista, miks inimesed hommikul tööle tulevad ja mis hoiab neil sära silmas. Raamatus kirjeldatud meetodeid kasutades saate te selle teada.

Hea juhtimine algab mõistmisest, et juhi tegelik töö ongi juhtimine. Mina võtan selles raamatus pakutud mõttemudeli kokku sõnadega: juht ei saavuta tulemusi mitte teiste kaudu, vaid koos teistega. Juhtimine ei seisne selles, mida sina teed. Juhtimine seisneb selles, mille tegemise sa teiste jaoks võimalikuks ja atraktiivseks muudad. Selleks räägi oma inimestega. Usalda neid. Ja mis kõige olulisem, kuula, mida nemad räägivad. Me tunneme juhtidena kohustust ise liiga palju rääkida ja võtame liiga vähe aega aktiivselt kuulata. Raamatus pakutud neljasilmakoosolekute formaat, kus juht esmalt alati kuulab kolleegi ja teeb märkmeid, on hea praktiline käitumisjoonis kuulata enam. Märkmete tegemine näitab, et juht on kohal ja kuulab aktiivselt.

Kehv juhtimiskvaliteet jääb ettevõtte kasvule jalgu. Ärge kartke raamatus välja pakutut kohandada oma organisatsiooni eripäradest lähtudes. Juhtimine pole ette antud valemite mõttevaba rakendamine, ja mis tahes meetodite kasutamine konkreetset organisatsiooni konteksti arvestamata on rumalus.

Õhutan Eesti keskmise ja väikese suurusega ettevõtete tippjuhte seda raamatut läbi töötama ja rakendama. Just seal on juhtimiskvaliteediga ja selle aluseks oleva juhtimisfilosoofia ning käitumismudelitega kõige enam probleeme ning see takistab nende ettevõtete kasvu. Ja see ei ole ainult nende ettevõtete tragöödia, vaid selle taga on kinni kogu meie ühiskonna heaolu kasv. Selle raamatu lugemine aitab meil seda ületada ja Eesti organisatsioonide juhtimiskvaliteeti parandada.

Loe edasi >
Anto Liivat
Anto Liivat
Estonian Business Schooli juhtimise õppetooli lektor, juhtimistreener ja saatejuht (Buum)

Juhi kaks peamist ülesannet on saavutada häid tulemusi ja hoida oma inimesi

Oktoobris ilmus Mark Horstmani raamat „Tõhus juht“, mis annab kätte inimeste juhtimiseks vajalikud otsad. Sageli õpitakse juhtimist katse ja eksituse meetodil, aga kiirem ja tõhusam on õppida juba teada faktidest ja läbitehtud kogemustest.

Mark Horstmani sõnul loete tema raamatut osalt kindlasti just seepärast, et te polnud vähimatki juhikoolitust saanud, enne kui sellesse rolli tõusite. Tihtipeale kiputaksegi arvama, et juhtimine on imelihtne. Ja mõnd juhtimisõpikut lugedes võibki selline mulje jääda, justkui heaks juhiks saamiseks tuleb vaid õigesti planeerida, organiseerida, olla eestvedajaks ning kontrollida. Samahästi võiks imelihtsaks pidada kalapüüki – tuleb vaid minna õigel ajal sobiva püügiriistaga õigesse kohta õngitsema ning kala muudkui tuleb. Kõik, kes on aga juhtimise või kalapüügiga praktikas lähemalt kokku puutunud, teavad, et tulemuste saavutamine pole sugugi nii kerge, kui esmapilgul paista võib.

Spetsialistist juhiks saamine ei ole väike samm. Olen viimase 10 aasta jooksul viinud läbi palju koolitusi esmatasandi juhtidele nii suuremates kui ka väiksemates ettevõtetes. Spetsialistist juhiks saamine võib tähendada ametiredelil vaid üht väikest sammu, aga kõik, kes on selle sammu astunud, teavad, kui suur on tegelikult muutus. Muutub nii see, mille järgi hinnatakse teie tööpanust, kui ka see, millist käitumist teilt oodatakse. Raamat „Tõhus juht“ pakub ülevaate olulistest baasoskustest, mille juhid omandavad reeglina aastatepikkuse harjutamise tulemusena n-ö katse-eksituse meetodil, aga ka hulganisti praktilisi käitumisjuhiseid. Viimane on vast olulisemgi, sest juba enne, kui jõuate end juhirollist leides juhtimisteooriaga põhjalikult tutvuda, tuleb teil hakata tegutsema.

Jääge iseendaks. Voorus on eelkõige harjumus ja harjumus omandatakse harjutamise teel. Ükski Horstmani raamatus käsitletud oskustest või käitumisjuhistest ei ole juhtimisega kokku puutunud inimeste jaoks uus või üllatav, aga need on tõhusad, kui neid järjepidevalt rakendada. Seejuures tasub aga meeles pidada, et mistahes juhtimisvõtete kasutamine on alati kontekstitundlik ja soovitud tulemuseni võib viia mitu õiget rada. Sestap julgustan teid leidma raamatust üles praktikad ja tehnikad, mis just teile sobivad ja jääma mistahes tööriistu kasutades iseendaks, püüdmata liigselt kopeerida kellegi teise töövõtteid. Ja ärge unustage, et juhiks olemine ei ole kohustus – see on valik. Kui juhtida hea tuju ja armastusega, tuleb see paremini välja.

Loe edasi >
Raamatuklubi info

Äripäeva raamatuklubi

on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja, mis avaldab maailma parimaid psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid.

Klubi on tegutsenud juba 15 aastat ja pikaajalisele kogemusele tuginedes tehakse maailma uusimast juhtimiskirjandusest hoolikas valik. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega. Raamatuklubi liikmena hoiate end kursis maailma parimate juhtimisteooriatega, õpite edukate ettevõtete kogemustest ning teate, kuidas rakendada neuroteaduse ja psühholoogia uusi avastusi edu ja õnne vankri ette.

• Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatu 21% soodsamalt.
• Raamatu saadame Omniva pakiautomaati tasuta, võimalik on kasutada ka kullerteenust.
• Raamatud saab tellida ka e-raamatuna.
• Klubiraamatu eest saate mugavalt tasuda e-arve püsimakse või arvega.
• Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadetakse iga kuu (v.a juulis) üks uus raamat. Raamatu ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

LIITU KLUBIGA