Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine

Paindliku töökorraldusega tugevate tulemusteni!

Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine

Kestus:

12 akadeemilist tundi

On tõestatud, et agiilsed organisatsioonid ja tiimid suudavad vastata kliendi ootustele ning väärtust luua lühema ajaga ja tõhusamalt. Praktikumis omandad oskused, kuidas kujundada paindlik töökultuur, mis toetaks muutuvas keskkonnas parimate tulemuste saavutamist. Tule ja saa teada, mida teha selleks, et protsessid ja töömeetodid ei kujuneks takistuseks eesmärkide saavutamise teekonnal ning oskamatus agiilsete tööviiside praktikaid enda kasuks tööle panna ei devalveeriks saadavat kasutegurit. Õppe tulemusel mõistad, millised eeltingimused peavad olema täidetud, et agiilne meeskond ja organisatsioon jõuaksid soovitud eduni.

Õpe on muuhulgas heaks ettevalmistuseks Professional Scrum Master PSM I eksamiks.

Praktikumi eesmärk on anda osalejatele põhjalik arusaam agiilsest mõtteviisist ja toimimispraktikatest ning teadmised, kuidas vastavaid metoodikaid tulemuslikult rakendada. Vajaliku taustsüsteemi loomisega arendatakse oskuseid, kuidas juhtida organisatsiooni või tiime efektiivsel ja väärtustlooval moel. Põhjalikumalt süvenetakse Scrum raamistikku, mis on IT terminoloogiasse ja tööpraktikasse toonud mitmed rollid ja protsessid (nt product owner, scrum master, stand-up, sprint review, backlog refinement, iterative development jne), mida kasutavad paljud organisatsioonid. Õpe loob oskused, kuidas antud raamistikku organisatsiooni hüvanguks tööle panna.

Sihtgrupp: uute agiilsete meeskondade liikmed, kes soovivad alustada teadlikult ja ettevalmistunult oma agiilset teekonda ja ka juba kogenud agiilsete praktikate kasutajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada, arutleda ja leida uusi vaatenurki, kuulda praktilisi näiteid ning lahendusi keerukamatele olukordadele. Praktikumi soovitame ka juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutamist.

Osalema julgustame ka huvilisi väljaspool IT-valdkonda, kuivõrd agiilne mõtteviis ja toimimispraktikad on loomult universaalsed ja rakendatavad organisatsiooni töökorralduse tõhustamisel mistahes valdkonnas.

Praktikumi tulemusena osaleja:

 • omandab arusaama agiilsest mõtteviisist, väärtustest ja põhimõtetest ning nende toimimisest praktikas/elulistes olukordades;
 • mõistab, kuidas töötab Scrum raamistik, mõtestab läbi tiimiliikmete ülesanded ja rollijaotuse;
 •  oskab agiilses tiimis efektiivselt tööd korraldada, teab kuidas vältida raiskamist ning komplekteerib endale sobivad meetodid, mida praktikas kasutada.

Metoodika:

Praktikumi käigus vaheldub teoreetiline osa eluliste harjutuste ja aruteludega. Osalejatel on võimalus uusi teadmisi läbi grupitööde kinnistada, seostada oma senist kogemust õpituga ning arutleda reaalsete olukordade võimalike lahendusvariantide üle. Pärast koolitust on osalejatel võimalus saada e-posti teel konsultatsiooni õpitud teemade kohta.

Maht: 12 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Kristi Paas.

Kristi Paas on tegutsenud koolitajana ja nõustajana üle 15 aasta ning ka tööalaselt olnud nii osakonnajuht, projektijuht, Scrum master kui ka coach. Viimased 10 aastat on ta olnud tegev tarkvaraarenduse valdkonnas - IT projektijuhist avalikus sektoris Scrum masteri, agile coach’i ja koolitajana erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides.

Agiilset mõtteviisi ja praktikaid on ta aidanud tiimides juurutada üle 6 aasta. Selle aja jooksul on Kristi koos tiimidega praktiseerinud nii Scrum raamistikku kui ka Kanban süsteemidisaini, korraldanud hulga eksperimente töökorralduse tõhustamiseks ning läbi viinud koolitusi, töötubasid ja mängulisi simulatsioone agiilse mõtteviisi ja praktikate tutvustamiseks ja juurutamiseks väga erineva taustaga inimestele.

Kristil on Tartu Ülikoolist magistrikraad politoloogia ning täiendõppena on ta läbinud 2017. aastal Scrum Alliance’i Scrum masteri sertifikaadi koolituse (CSM) ning hiljem ka Kanban süsteemidisaini (Devtraining) ja Lean IT (Avo Raup) koolitused.

Loe ka koolitusest artiklit:

Miks mulle meeldib Scrum? Vastab Scrum Master!

Osaleja tagasiside koolitusele: 

"Jäin koolitusega väga rahule. Nüüd on selge ja arusaadav pilt rollidest. Saab kohe kaasa rääkida, et ei tekiks protsessis arusaamatusi ning segadust." 

Koolitajad

 • Kristi Paas

  IT Koolitus koostööpartner

  Kristi Paas

  IT Koolitus koostööpartner

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Agiilne mõtteviis teoorias ja praktikas

Agiilse tiimi/organisatsiooni tunnused/omadused

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Lean mõtteviis ja efektiivsus läbi väärtusloome

Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine

Kestus:

12 akadeemilist tundi

On tõestatud, et agiilsed organisatsioonid ja tiimid suudavad vastata kliendi ootustele ning väärtust luua lühema ajaga ja tõhusamalt. Praktikumis omandad oskused, kuidas kujundada paindlik töökultuur, mis toetaks muutuvas keskkonnas parimate tulemuste saavutamist. Tule ja saa teada, mida teha selleks, et protsessid ja töömeetodid ei kujuneks takistuseks eesmärkide saavutamise teekonnal ning oskamatus agiilsete tööviiside praktikaid enda kasuks tööle panna ei devalveeriks saadavat kasutegurit. Õppe tulemusel mõistad, millised eeltingimused peavad olema täidetud, et agiilne meeskond ja organisatsioon jõuaksid soovitud eduni.

Õpe on muuhulgas heaks ettevalmistuseks Professional Scrum Master PSM I eksamiks.

Praktikumi eesmärk on anda osalejatele põhjalik arusaam agiilsest mõtteviisist ja toimimispraktikatest ning teadmised, kuidas vastavaid metoodikaid tulemuslikult rakendada. Vajaliku taustsüsteemi loomisega arendatakse oskuseid, kuidas juhtida organisatsiooni või tiime efektiivsel ja väärtustlooval moel. Põhjalikumalt süvenetakse Scrum raamistikku, mis on IT terminoloogiasse ja tööpraktikasse toonud mitmed rollid ja protsessid (nt product owner, scrum master, stand-up, sprint review, backlog refinement, iterative development jne), mida kasutavad paljud organisatsioonid. Õpe loob oskused, kuidas antud raamistikku organisatsiooni hüvanguks tööle panna.

Sihtgrupp: uute agiilsete meeskondade liikmed, kes soovivad alustada teadlikult ja ettevalmistunult oma agiilset teekonda ja ka juba kogenud agiilsete praktikate kasutajad, kes soovivad oma teadmisi värskendada, arutleda ja leida uusi vaatenurki, kuulda praktilisi näiteid ning lahendusi keerukamatele olukordadele. Praktikumi soovitame ka juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutamist.

Osalema julgustame ka huvilisi väljaspool IT-valdkonda, kuivõrd agiilne mõtteviis ja toimimispraktikad on loomult universaalsed ja rakendatavad organisatsiooni töökorralduse tõhustamisel mistahes valdkonnas.

Praktikumi tulemusena osaleja:

 • omandab arusaama agiilsest mõtteviisist, väärtustest ja põhimõtetest ning nende toimimisest praktikas/elulistes olukordades;
 • mõistab, kuidas töötab Scrum raamistik, mõtestab läbi tiimiliikmete ülesanded ja rollijaotuse;
 •  oskab agiilses tiimis efektiivselt tööd korraldada, teab kuidas vältida raiskamist ning komplekteerib endale sobivad meetodid, mida praktikas kasutada.

Metoodika:

Praktikumi käigus vaheldub teoreetiline osa eluliste harjutuste ja aruteludega. Osalejatel on võimalus uusi teadmisi läbi grupitööde kinnistada, seostada oma senist kogemust õpituga ning arutleda reaalsete olukordade võimalike lahendusvariantide üle. Pärast koolitust on osalejatel võimalus saada e-posti teel konsultatsiooni õpitud teemade kohta.

Maht: 12 akadeemilist tundi

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitust viib läbi Kristi Paas.

Kristi Paas on tegutsenud koolitajana ja nõustajana üle 15 aasta ning ka tööalaselt olnud nii osakonnajuht, projektijuht, Scrum master kui ka coach. Viimased 10 aastat on ta olnud tegev tarkvaraarenduse valdkonnas - IT projektijuhist avalikus sektoris Scrum masteri, agile coach’i ja koolitajana erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides.

Agiilset mõtteviisi ja praktikaid on ta aidanud tiimides juurutada üle 6 aasta. Selle aja jooksul on Kristi koos tiimidega praktiseerinud nii Scrum raamistikku kui ka Kanban süsteemidisaini, korraldanud hulga eksperimente töökorralduse tõhustamiseks ning läbi viinud koolitusi, töötubasid ja mängulisi simulatsioone agiilse mõtteviisi ja praktikate tutvustamiseks ja juurutamiseks väga erineva taustaga inimestele.

Kristil on Tartu Ülikoolist magistrikraad politoloogia ning täiendõppena on ta läbinud 2017. aastal Scrum Alliance’i Scrum masteri sertifikaadi koolituse (CSM) ning hiljem ka Kanban süsteemidisaini (Devtraining) ja Lean IT (Avo Raup) koolitused.

Loe ka koolitusest artiklit:

Miks mulle meeldib Scrum? Vastab Scrum Master!

Osaleja tagasiside koolitusele: 

"Jäin koolitusega väga rahule. Nüüd on selge ja arusaadav pilt rollidest. Saab kohe kaasa rääkida, et ei tekiks protsessis arusaamatusi ning segadust." 

Koolitajad

 • Kristi Paas

  IT Koolitus koostööpartner

  Kristi Paas

  IT Koolitus koostööpartner

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

Agiilne mõtteviis teoorias ja praktikas

Agiilse tiimi/organisatsiooni tunnused/omadused

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

Lean mõtteviis ja efektiivsus läbi väärtusloome

Registreerimine

Hind
Osalejaid

03.12.-05.12.2024 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine

1199,00 €

1462,78 € km-ga

03.12.-05.12.2024 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine

OsalejaidHind

1199,00 €

1462,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infogaKoolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.  

Ratastooliga ligipääs on tagatud 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

IT Koolitus | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 6181727 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]