Agiilse arenduse põhialused

Kestus: 12 akadeemilist tundi

Veebikoolitus

Üha laialdasemaks on muutumas agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine oma töö korraldamisel. Agiilsed organisatsioonid ja tiimid on tõestanud, et nad suudavad vastata kliendi ootustele ning luua väärtust eelarve ja ajakava raamides.

Koolituse lühikokkuvõte:

Agiilse arenduse põhialuste koolituse käigus õpitakse tundma enim levinud agiilseid meetodeid – kuidas töötab Scrum, mis on  Kanban meetod ning saab selgeks, mida tähendab Lean mõtteviis ja kuidas see on seotud agiilsete tööviiside ja raamistikega. Samuti räägitakse kursusel ka ettevõtte agiilsuse (Business Agility) põhimõtetest. Õpingute käigus seotakse teooria erinevate praktiliste näidete ja harjutustega. Kursus lõppeb praktilise ja lõbusa Scrumi simulatsiooniga.

Koolitusel on kolm teemaplokki - Moodul 1: Agiilne mõtteviis ja põhimõtted, Moodul 2: Scrum raamistik ja tootejuhtimine ning Moodul 3: Scrum raamistiku simulatsioon.

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade agiilsest mõtteviisist, väärtustest ja põhimõtetest.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud uute agiilsete meeskondade liikmed või mõnd agiilset praktikat juba varasemalt rakendanud inimesed, kes soovivad oma teadmisi värskendada, leida uusi ideid, kuulda praktilisi näiteid või lahendusi keerukamatele olukordadele.

Samuti soovitame koolitust juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutust.

Kursus sobib ka ettevõtetele ja inimestele, kes ei tegutse otseselt IT valdkonnas, kuivõrd agiilne mõtteviis ja tööviisid on oma loomult universaalsed ja rakendatavad organisatsiooni töökorralduse tõhustamisel mistahes valdkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Tunneb agiilset mõtteviisi, väärtuseid ja põhimõtteid ning seda, kuidas agiilse tööviisi kaudu parandada ettevõtte tulemuslikkust.
  • Mõistab Lean mõtteviisi, teab, mis on Scrum raamistik ja Kanban meetod.
  • Teab, mis on Business Agility ja mida on vaja selleks, et luua agiilne organisatsioon
  • On saanud proovida Scrum raamistiku rakendamist töö korraldamisel

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Puuduvad

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolituskava on kokku pandud kolme koolitaja koostöös – iga koolitaja on tegutsev praktik ja oma ala ekspert. 

Koolitust viivad korraga läbi 2 koolitajat - koolitajate erinev kogemus ja taust tagavad selle, et osalejatele antakse edasi tervikpilt agiilsest meetodist ning Scrumi rakendamisest.

15.-17.12. on koolitajateks Kristi Paas (CSM) ja Einar Koltšanov (CSM).

Loeng viiakse läbi kombineerituna töötubadega – loengute käigus kuuldut saavad osalejad töötubades praktiseerida ja luua seoseid, et omandatud paremini kinnistada.

Enne kursust saadetakse koolitatavatele ettevalmistavaid materjale (lugemine ja lühikesed videod).

Õpitulemuste saavutamist hinnatakse arutelude käigus (osalejate ootused vs tagasiside).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 12 akadeemilist tundi

Lisaks on meil "Tooteomanik - põhialuste koolitus", kus samad koolitajad räägivad kes on tooteomanik ning milliseid tööriistu ja praktikaid tuleks kasutada. Loe lähemalt SIIT

 

Koolitust on võimalik tellida ka inglise ja vene keeles!

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0413 Juhtimise ja halduse õppekavarühm

 

Koolitushind sisaldab:

õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Näeme koolitusel! 

 

Loe ka koolitusest artiklit:

Miks mulle meeldib Scrum? Vastab Scrum Master!

 

Osaleja tagasiside koolitusele: 

"Jäin koolitusega väga rahule. Nüüd on selge ja arusaadav pilt rollidest. Saab kohe kaasarääkida, et ei tekiks protsessis arusaamatusi ning segadust." 

KOOLITAJAD

Kristi Paas (CSM)

Kristi Paas (CSM)

Einar Koltšanov (CSM)

Einar Koltšanov (CSM)

Andri Vanem (CSPO)

Andri Vanem (CSPO)

AJAKAVA

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

1. Agiilsus – miks me seda vajame?

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

2. Agiilsus – miks me seda vajame?

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

1. Scrum raamistik, kanban

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

2. Tootejuhtimine

09:15 - 09:30

09:15 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

09:30 - 11:00

1. Scrum raamistiku simulatsioon (sh Scrum ühe sündmuse – retrospektiivi - läbitegemine)

11:00 - 11:15

11:00 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 12:45

11:15 - 12:45

2. Jätkub Scrum raamistiku simulatsioon

REGISTREERIMINE
15.-17.12.2021 Agiilse arenduse põhialused
Hind:
1090 €
1308 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
|
618 1727 | [email protected]

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

COVID-19

Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.

- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.

Vaata ka neid