Tooteomanik – põhialuste koolitus

Tooteomanik – põhialuste koolitus

Kestus:

12 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Üha laialdasemaks on muutumas agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine oma töö korraldamisel.

Agiilsed organisatsioonid ja tiimid on tõestanud, et nad suudavad vastata kliendi ootustele ning luua väärtust eelarve ja ajakava raamides ning kõiges selles on üks peamiseid võtmerolli kandjaid Tooteomanik.

 

Koolituse lühikokkuvõte:

„Tooteomanik – põhialuste koolitus“ koolituse käigus saab teada, kes on tooteomanik ning milliseid tööriistu ja praktikaid tuleks kasutada, mis aitavad tooteomanikuna õnnestuda.

Kursuse eesmärgiks on aidata osalejatel aru saada, milleks on vaja toote visiooni, kuidas hallata ja prioriseerida  toote tööjärge, kuidas kirjutada tiimile kasutuslugusid ja hinnata tehtavat tööd ning kuidas eelarvestada toote arendust.

Koolitusel on kolm teemaplokki - Moodul 1: Tootejuhtimine, Moodul 2: Kasutuslugude kirjutamine ning Moodul 3: Toote tööjärje haldamine ja toote reliisimine.

Koolituspäevade jooksul seotakse teooria praktiliste harjutustega. 

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud hetkel tarkvara arenduses töötavad või alustavad tooteomanikud ning teised tarkvara arendusega seotud isikud, et saada paremat ülevaadet tooteomaniku tööst.

Kursus annab vajalikud teadmised ka juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutust.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, kes on tooteomanik ja millised on erinevad tooteomandi kontekstid
 • Saab aru, mis on toote visioon, miks seda on vaja ja kuidas seda kasutada
 • Teab, kuidas kirjutada kasutuslugusid ja hallata toote tööjärge
 • Teab, kuidas planeerida reliise
 • Teab, mida tooteomanikuna oma töös vältida
 • Teab, kuidas tagada kõrge kvaliteediga toode

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Teadmised agiilsuse põhitõdedest ja rollidest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: 

Koolitust on võimalik tellida ka inglise ja vene keeles!

Koolitus on kokku pandud kolme koolitaja koostöös – iga koolitaja on tegutsev praktik ja oma ala ekspert. 

Koolitust viivad korraga läbi 2 koolitajat - koolitajate erinev kogemus ja taust tagavad selle, et osalejatele antakse edasi tervikpilt agiilsest meetodist ning Scrumi rakendamisest.

Koolitus viiakse läbi loengu vormis kombineerituna töötubadega – loengute käigus kuuldut saavad osalejad töötubades praktiseerida ja luua seoseid, et omandatud paremini kinnistada.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude käigus (osalejate ootused vs tagasiside).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus.

Maht: 12 akadeemilist tundi

Tutvu ka "Agiilse arenduse põhialused" koolitusega, kus samad koolitajad õpetavad tundma enim levinud agiilseid meetodeid. Loe lähemalt SIIT

  

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.
   

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Loe ka koolitusest artiklit: 

"Kolm viisi, kuidas tooteomaniku rolli vääralt kasutada"

 

Osalejate tagasiside koolitusele:

⭐⭐⭐⭐⭐

Maria Tamm, Tartu Ülikooli analüütik-testija

„Jäin koolitusega väga rahule. Alustasin täiesti puhta lehena. Sain väga palju uusi teadmisi nii tooteomaniku rollist ja selle rolliga kaasnevatest ülesannetest, kui ka tööprotsessist, kuidas sprinte ja reliise planeerida.
Lisaks sain veel palju praktilisi näpunäiteid ning vihjeid, milliseid töövahendeid kasutada.

Oskan nüüd täpsemalt kasutuslugusid kirja panna, mis annab võimaluse arendajatel paremini aru saada neile suunatud taskidest/bugidest.

Koolitajad olid väga toredad ja asjalikud. Teooria ja praktika on sujuvalt ühendatud, toodud on nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Jäin väga rahule, sest koolitus oli väga sisukas ning kaasahaarav."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Praktiline, piisavalt palju elulisi näiteid. Küsimused said alati ammendava vastuse.
Õppisin koolituselt 1. Kasutuslugude kirjutamist, 2. Töö jagamine väiksemateks osadeks, 3. Ülesannete delegeerimist. "

Koolitajad

 • Kristi Paas (CSM)

  Kristi on erinevate tiimidega töötanud üle 15 aasta, täites nii üksuse juhi, projektijuhi kui ka scrum masteri rolli. Viimased kaheksa aastat on ta tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas. Kristi alustas projektijuhina riigisektoris ning viimased neli aastat on ta töötanud väikeste agiilsete tiimidega scrum masteri ning agiilsete praktikate coach’i ja koolitajana. Ta hindab kõrgelt agiilseid väärtuseid ja põhimõtteid, kuna näeb oma igapäevases töös, kuidas agiilne tööviis aitab luua motiveerivat töökeskkonda ja efektiivsust eesmärkide saavutamisel.

  Kristi Paas (CSM)

  Kristi on erinevate tiimidega töötanud üle 15 aasta, täites nii üksuse juhi, projektijuhi kui ka scrum masteri rolli. Viimased kaheksa aastat on ta tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas. Kristi alustas projektijuhina riigisektoris ning viimased neli aastat on ta töötanud väikeste agiilsete tiimidega scrum masteri ning agiilsete praktikate coach’i ja koolitajana. Ta hindab kõrgelt agiilseid väärtuseid ja põhimõtteid, kuna näeb oma igapäevases töös, kuidas agiilne tööviis aitab luua motiveerivat töökeskkonda ja efektiivsust eesmärkide saavutamisel.

 • Andri Vanem (CSPO)

  Andri on töötanud tarkvara arenduses aastast 2010. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana. Toote haldamise kohta oli Andril aga väga palju öelda ning ta otsustas liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua paremat sisendit tarkvaraarendajatele. Tänaseks on see toonud teda tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas kõrge kvaliteediga tarkvara tooteid klientidele tarnida.

  Andri Vanem (CSPO)

  Andri on töötanud tarkvara arenduses aastast 2010. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana. Toote haldamise kohta oli Andril aga väga palju öelda ning ta otsustas liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua paremat sisendit tarkvaraarendajatele. Tänaseks on see toonud teda tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas kõrge kvaliteediga tarkvara tooteid klientidele tarnida.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

1.Kes on tooteomanik?

 • Tooteomaniku rolli peamised ülesanded
 • Mida tooteomanikuna vältida
 • Tooteomaniku erinevad töövormid/kontekstid

Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Toode

 • Mis on toode ja kuidas seda defineerida
 • Toote visioon
 • Toote elukaar
 • Toote arengu teekaart

Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud

Tooteomanik – põhialuste koolitus

Kestus:

12 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

IT Koolitus

Üha laialdasemaks on muutumas agiilsete praktikate ja meetodite kasutamine oma töö korraldamisel.

Agiilsed organisatsioonid ja tiimid on tõestanud, et nad suudavad vastata kliendi ootustele ning luua väärtust eelarve ja ajakava raamides ning kõiges selles on üks peamiseid võtmerolli kandjaid Tooteomanik.

 

Koolituse lühikokkuvõte:

„Tooteomanik – põhialuste koolitus“ koolituse käigus saab teada, kes on tooteomanik ning milliseid tööriistu ja praktikaid tuleks kasutada, mis aitavad tooteomanikuna õnnestuda.

Kursuse eesmärgiks on aidata osalejatel aru saada, milleks on vaja toote visiooni, kuidas hallata ja prioriseerida  toote tööjärge, kuidas kirjutada tiimile kasutuslugusid ja hinnata tehtavat tööd ning kuidas eelarvestada toote arendust.

Koolitusel on kolm teemaplokki - Moodul 1: Tootejuhtimine, Moodul 2: Kasutuslugude kirjutamine ning Moodul 3: Toote tööjärje haldamine ja toote reliisimine.

Koolituspäevade jooksul seotakse teooria praktiliste harjutustega. 

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud hetkel tarkvara arenduses töötavad või alustavad tooteomanikud ning teised tarkvara arendusega seotud isikud, et saada paremat ülevaadet tooteomaniku tööst.

Kursus annab vajalikud teadmised ka juhtidele, kes kaaluvad oma organisatsioonis agiilsete tööviiside juurutust.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, kes on tooteomanik ja millised on erinevad tooteomandi kontekstid
 • Saab aru, mis on toote visioon, miks seda on vaja ja kuidas seda kasutada
 • Teab, kuidas kirjutada kasutuslugusid ja hallata toote tööjärge
 • Teab, kuidas planeerida reliise
 • Teab, mida tooteomanikuna oma töös vältida
 • Teab, kuidas tagada kõrge kvaliteediga toode

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Teadmised agiilsuse põhitõdedest ja rollidest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted: 

Koolitust on võimalik tellida ka inglise ja vene keeles!

Koolitus on kokku pandud kolme koolitaja koostöös – iga koolitaja on tegutsev praktik ja oma ala ekspert. 

Koolitust viivad korraga läbi 2 koolitajat - koolitajate erinev kogemus ja taust tagavad selle, et osalejatele antakse edasi tervikpilt agiilsest meetodist ning Scrumi rakendamisest.

Koolitus viiakse läbi loengu vormis kombineerituna töötubadega – loengute käigus kuuldut saavad osalejad töötubades praktiseerida ja luua seoseid, et omandatud paremini kinnistada.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude käigus (osalejate ootused vs tagasiside).

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus.

Maht: 12 akadeemilist tundi

Tutvu ka "Agiilse arenduse põhialused" koolitusega, kus samad koolitajad õpetavad tundma enim levinud agiilseid meetodeid. Loe lähemalt SIIT

  

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.
   

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Loe ka koolitusest artiklit: 

"Kolm viisi, kuidas tooteomaniku rolli vääralt kasutada"

 

Osalejate tagasiside koolitusele:

⭐⭐⭐⭐⭐

Maria Tamm, Tartu Ülikooli analüütik-testija

„Jäin koolitusega väga rahule. Alustasin täiesti puhta lehena. Sain väga palju uusi teadmisi nii tooteomaniku rollist ja selle rolliga kaasnevatest ülesannetest, kui ka tööprotsessist, kuidas sprinte ja reliise planeerida.
Lisaks sain veel palju praktilisi näpunäiteid ning vihjeid, milliseid töövahendeid kasutada.

Oskan nüüd täpsemalt kasutuslugusid kirja panna, mis annab võimaluse arendajatel paremini aru saada neile suunatud taskidest/bugidest.

Koolitajad olid väga toredad ja asjalikud. Teooria ja praktika on sujuvalt ühendatud, toodud on nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Jäin väga rahule, sest koolitus oli väga sisukas ning kaasahaarav."

⭐⭐⭐⭐⭐

"Praktiline, piisavalt palju elulisi näiteid. Küsimused said alati ammendava vastuse.
Õppisin koolituselt 1. Kasutuslugude kirjutamist, 2. Töö jagamine väiksemateks osadeks, 3. Ülesannete delegeerimist. "

Koolitajad

 • Kristi Paas (CSM)

  Kristi on erinevate tiimidega töötanud üle 15 aasta, täites nii üksuse juhi, projektijuhi kui ka scrum masteri rolli. Viimased kaheksa aastat on ta tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas. Kristi alustas projektijuhina riigisektoris ning viimased neli aastat on ta töötanud väikeste agiilsete tiimidega scrum masteri ning agiilsete praktikate coach’i ja koolitajana. Ta hindab kõrgelt agiilseid väärtuseid ja põhimõtteid, kuna näeb oma igapäevases töös, kuidas agiilne tööviis aitab luua motiveerivat töökeskkonda ja efektiivsust eesmärkide saavutamisel.

  Kristi Paas (CSM)

  Kristi on erinevate tiimidega töötanud üle 15 aasta, täites nii üksuse juhi, projektijuhi kui ka scrum masteri rolli. Viimased kaheksa aastat on ta tegutsenud tarkvaraarenduse valdkonnas. Kristi alustas projektijuhina riigisektoris ning viimased neli aastat on ta töötanud väikeste agiilsete tiimidega scrum masteri ning agiilsete praktikate coach’i ja koolitajana. Ta hindab kõrgelt agiilseid väärtuseid ja põhimõtteid, kuna näeb oma igapäevases töös, kuidas agiilne tööviis aitab luua motiveerivat töökeskkonda ja efektiivsust eesmärkide saavutamisel.

 • Andri Vanem (CSPO)

  Andri on töötanud tarkvara arenduses aastast 2010. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana. Toote haldamise kohta oli Andril aga väga palju öelda ning ta otsustas liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua paremat sisendit tarkvaraarendajatele. Tänaseks on see toonud teda tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas kõrge kvaliteediga tarkvara tooteid klientidele tarnida.

  Andri Vanem (CSPO)

  Andri on töötanud tarkvara arenduses aastast 2010. Ta alustas oma karjääri tarkvaraarendajana. Toote haldamise kohta oli Andril aga väga palju öelda ning ta otsustas liikuda edasi tooteomaniku rolli, et luua paremat sisendit tarkvaraarendajatele. Tänaseks on see toonud teda tootearenduse tiimide eestvedamiseni. Erinevates riikides, klientide ja kontekstidega töötamine, agiilselt ja mitte agiilselt, on andnud Andrile väga head teadmised, kuidas kõrge kvaliteediga tarkvara tooteid klientidele tarnida.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev

09:15 – 09:30

Kogunemine

Koolitus toimub aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn, IT Koolituse ruumides. Parkida saab Europarki parklas Veerenni 36, EP63.

09:30 – 11:00

1.Kes on tooteomanik?

 • Tooteomaniku rolli peamised ülesanded
 • Mida tooteomanikuna vältida
 • Tooteomaniku erinevad töövormid/kontekstid

Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud

11:00 – 11:15

Kohvipaus

11:15 – 12:45

2. Toode

 • Mis on toode ja kuidas seda defineerida
 • Toote visioon
 • Toote elukaar
 • Toote arengu teekaart

Kasutatavad meetodid: auditoorne õpe, arutelud

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]