Argumenteerimine juhtimises

Tugev argument--> suurem usaldus--> tugevam sooritus

Argumenteerimine juhtimises

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Tunned, et juhtimispositsioonist, või autoriteedist jääb argumenteerimisel sageli väheseks, meeskond ei võta otsuseid soovitud tõsidusega ning leiad, et pingutus tegevuste elluviimisel võiks olla suurem ja ehk ka entusiastlikum? Tule ja täienda oma oskuseid ning võta koolituselt kaasa tööriistad, mis tõstavad otsuste kvaliteeti ning muudavad need ühtlasi ka usaldusväärsemaks. Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest saadakse aru, nii organisatsioonis, klientide seas kui ka vajalike sihtgruppide hulgas laiemalt.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tehnikatest, kuidas teha selgeid, loogilisi ja põhjendatud otsuseid ning neid veenvalt soovitud osapoolteni viia.

Sihtgrupp:

 • tipp- ja keskastme juhid, kes tahavad viia oma otsuseid selgelt ja veenvalt töötajateni;
 • nõukogu ja juhatuse liikmed, kes tahavad oma organisatsioonis kujundada välja argumenteeritud juhtimiskultuuri;
 • kõik, kes peavad looma või juhtima läbipaistvaid, kaasavaid ja ratsionaalseid otsustusprotsesse.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab koostada oma otsuse tegemiseks ja toetuseks selgeid, loogilisi ja põhjendatud argumente;
 • oskab analüüsida suhtluspartneri poolt esitatud seisukohti ja neile adekvaatselt vastata;
 • oskab tunda ära demagoogiat ja sellele reageerida;
 • oskab kasutada erinevaid argumentatsiooni strateegiaid lähtuvalt kuulajaskonnast.

Metoodika:

Tegemist on aktiivõppega. Koolitus on praktikapõhine, et osalejad omandaksid esmajärjekorras rakendatavaid oskuseid, mitte teadmisi. Individuaalsetes ja grupitöö harjutustes kasutatavaid olukordasid saavad kõik osalejad ise välja pakkuda koolituse alguses. Erinevate õpistiilidega osalejate toetamiseks kasutatakse muuhulgas audio-visuaalseid materjale.

Koolitust viib läbi Margo Loor.

Margo on Äripäeva ja Personaliuudised.ee "Aasta koolitaja 2021". Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja. Alates 1998. aastast on ta läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele ning juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel ning töötanud lektorina Tallinna Ülikoolis. Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlusprogrammide käivitamist ja arendamist (Myanmar, Laos, Kambodža, Nepaal) ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel (loengud Chiang Mai Ülikoolis, Tais, Istanbulis).

Koolitusi ja konsultatsioone on ta läbi viinud ettevõtete tippjuhtidele, kommunikatsioonitöötajatele, raadiohäältele, ülikoolide juhtidele ja õppejõududele, õpetajatele, avaliku sektori juhtidele, meeskondadele ja vabaühendustele ning sotsiaalsetele ettevõtetele.

Lisaks koolitajatööle on Margo IT ettevõtte CitizenOS kaasasutaja ja tehnoloogia evangelist ning kaasasutaja ja konsultant ettevõttes Õpidisain. Varasem juhtimiskogemus pärineb nii sotsiaalsest ettevõtlusest kui ka erasektorist. Margo on töötanud juristina, 6 aastat portfellijuhina Heateo Sihtasutuses (käivitades mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid nagu Noored Kooli ja Uuskasutuskeskus), 4 aastat Eesti Väitlusseltsi juhina, viies seltsi üheks suurimaks MTÜks Eestis ning 3 aastat Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu juhina. Tal on pikaajaline projekti- ja inimeste juhtimise kogemus, mis annab võimaluse täiendada koolitust lahendustega praktilistele ja igapäevastele küsimustele. Margo töötab eesti ning kõrgtasemel inglise keeles.

*Koolitajal on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Osalejad koolitusest:

✔️ "Kliendiga vesteldes jälgin, kas nende väidetel on ka tõestus olemas."

✔️ "Mul on nüüd argumenteerimiseks süsteem - seisukoht, selgitus, põhjendus."

✔️ "Kasutan teadlikult argumenteerimise komponente."

✔️ "Vaatan, et minu jutus oleks alati olemas selgitused ja tõestused."

✔️ "Head argumendid muudavad vestluse käiku!"


Loe koolitaja artikleid:

Kuidas saada, mida tahad ehk argumenteerimise nipid

Kuidas tulla toime jonnaka suhtlejaga?

Parimad lahendused sünnivad arutelus

Uus kvaliteet põhjamaises juhtimises

Mida ootab oma juhilt uue aja talent?


Raadiosaade:
 

Kuidas saada, mida tahad ehk argumenteerimise nipid

Koolitajad

 • Margo Loor

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator

  Margo Loor

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator

Ajakava

09:30 – 09:45

Saabumine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. 

09:45 – 17:00

Koolitus

Teemad, mida koolituse käigus käsitletakse

 • Ratsionaalne ja emotsionaalne otsustamine
 • Argument kui mõtlemise ja juhtimise tööriist:
  • argumenteeritud mõtlemisviis
  • argumendi olemus ja struktuur
  • tõestamise viisid
 • Argumenteerimisolukordade analüüs videotes (videod on välja valitud heade näidete toomiseks):
  • argumendi struktuur
  • väidete selgitamine ja tõestamine – toimivad võtted ja piirangud
  • tervikliku argumentatsiooni ülesehitamine vastavalt olukorrale
  • demagoogiavõtete analüüs
 • Sisukas suhtlus erinevate sihtgruppidega:
  • meeldetuletus avalikust esinemisest
  • kuulajakonna analüüs
  • strateegiate ja argumentide kasutamine erineva kuulajaskonna (nt nõudlik klient, eriarvamusel olev kolleeg, eelarvenõudlik partner) puhul
 • Praktilised harjutused: argumenteeritud seisukohtade loomine, ümberlükkamine ja taastugevdamine osavõtjate töös esinevate olukordade näitel.

Koolituse ajakava:

 • 09:45 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:00 Lõuna
 • 14:00 - 15:30 Koolitus
 • 15:30 - 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 - 17.00 Koolitus
Argumenteerimine juhtimises

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Tunned, et juhtimispositsioonist, või autoriteedist jääb argumenteerimisel sageli väheseks, meeskond ei võta otsuseid soovitud tõsidusega ning leiad, et pingutus tegevuste elluviimisel võiks olla suurem ja ehk ka entusiastlikum? Tule ja täienda oma oskuseid ning võta koolituselt kaasa tööriistad, mis tõstavad otsuste kvaliteeti ning muudavad need ühtlasi ka usaldusväärsemaks. Püsiva mõjuga otsus on selline, mille loogikast ja tõestusest saadakse aru, nii organisatsioonis, klientide seas kui ka vajalike sihtgruppide hulgas laiemalt.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tehnikatest, kuidas teha selgeid, loogilisi ja põhjendatud otsuseid ning neid veenvalt soovitud osapoolteni viia.

Sihtgrupp:

 • tipp- ja keskastme juhid, kes tahavad viia oma otsuseid selgelt ja veenvalt töötajateni;
 • nõukogu ja juhatuse liikmed, kes tahavad oma organisatsioonis kujundada välja argumenteeritud juhtimiskultuuri;
 • kõik, kes peavad looma või juhtima läbipaistvaid, kaasavaid ja ratsionaalseid otsustusprotsesse.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab koostada oma otsuse tegemiseks ja toetuseks selgeid, loogilisi ja põhjendatud argumente;
 • oskab analüüsida suhtluspartneri poolt esitatud seisukohti ja neile adekvaatselt vastata;
 • oskab tunda ära demagoogiat ja sellele reageerida;
 • oskab kasutada erinevaid argumentatsiooni strateegiaid lähtuvalt kuulajaskonnast.

Metoodika:

Tegemist on aktiivõppega. Koolitus on praktikapõhine, et osalejad omandaksid esmajärjekorras rakendatavaid oskuseid, mitte teadmisi. Individuaalsetes ja grupitöö harjutustes kasutatavaid olukordasid saavad kõik osalejad ise välja pakkuda koolituse alguses. Erinevate õpistiilidega osalejate toetamiseks kasutatakse muuhulgas audio-visuaalseid materjale.

Koolitust viib läbi Margo Loor.

Margo on Äripäeva ja Personaliuudised.ee "Aasta koolitaja 2021". Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja väitlusoskuste koolitaja. Alates 1998. aastast on ta läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele ning juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel ning töötanud lektorina Tallinna Ülikoolis. Margo on nõustanud mitmete välisriikide väitlusprogrammide käivitamist ja arendamist (Myanmar, Laos, Kambodža, Nepaal) ning töötanud koolitajana rahvusvahelisel tasemel (loengud Chiang Mai Ülikoolis, Tais, Istanbulis).

Koolitusi ja konsultatsioone on ta läbi viinud ettevõtete tippjuhtidele, kommunikatsioonitöötajatele, raadiohäältele, ülikoolide juhtidele ja õppejõududele, õpetajatele, avaliku sektori juhtidele, meeskondadele ja vabaühendustele ning sotsiaalsetele ettevõtetele.

Lisaks koolitajatööle on Margo IT ettevõtte CitizenOS kaasasutaja ja tehnoloogia evangelist ning kaasasutaja ja konsultant ettevõttes Õpidisain. Varasem juhtimiskogemus pärineb nii sotsiaalsest ettevõtlusest kui ka erasektorist. Margo on töötanud juristina, 6 aastat portfellijuhina Heateo Sihtasutuses (käivitades mitmeid sotsiaalseid ettevõtteid nagu Noored Kooli ja Uuskasutuskeskus), 4 aastat Eesti Väitlusseltsi juhina, viies seltsi üheks suurimaks MTÜks Eestis ning 3 aastat Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu juhina. Tal on pikaajaline projekti- ja inimeste juhtimise kogemus, mis annab võimaluse täiendada koolitust lahendustega praktilistele ja igapäevastele küsimustele. Margo töötab eesti ning kõrgtasemel inglise keeles.

*Koolitajal on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Osalejad koolitusest:

✔️ "Kliendiga vesteldes jälgin, kas nende väidetel on ka tõestus olemas."

✔️ "Mul on nüüd argumenteerimiseks süsteem - seisukoht, selgitus, põhjendus."

✔️ "Kasutan teadlikult argumenteerimise komponente."

✔️ "Vaatan, et minu jutus oleks alati olemas selgitused ja tõestused."

✔️ "Head argumendid muudavad vestluse käiku!"


Loe koolitaja artikleid:

Kuidas saada, mida tahad ehk argumenteerimise nipid

Kuidas tulla toime jonnaka suhtlejaga?

Parimad lahendused sünnivad arutelus

Uus kvaliteet põhjamaises juhtimises

Mida ootab oma juhilt uue aja talent?


Raadiosaade:
 

Kuidas saada, mida tahad ehk argumenteerimise nipid

Koolitajad

 • Margo Loor

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator

  Margo Loor

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator

Ajakava

09:30 – 09:45

Saabumine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn. 

09:45 – 17:00

Koolitus

Teemad, mida koolituse käigus käsitletakse

 • Ratsionaalne ja emotsionaalne otsustamine
 • Argument kui mõtlemise ja juhtimise tööriist:
  • argumenteeritud mõtlemisviis
  • argumendi olemus ja struktuur
  • tõestamise viisid
 • Argumenteerimisolukordade analüüs videotes (videod on välja valitud heade näidete toomiseks):
  • argumendi struktuur
  • väidete selgitamine ja tõestamine – toimivad võtted ja piirangud
  • tervikliku argumentatsiooni ülesehitamine vastavalt olukorrale
  • demagoogiavõtete analüüs
 • Sisukas suhtlus erinevate sihtgruppidega:
  • meeldetuletus avalikust esinemisest
  • kuulajakonna analüüs
  • strateegiate ja argumentide kasutamine erineva kuulajaskonna (nt nõudlik klient, eriarvamusel olev kolleeg, eelarvenõudlik partner) puhul
 • Praktilised harjutused: argumenteeritud seisukohtade loomine, ümberlükkamine ja taastugevdamine osavõtjate töös esinevate olukordade näitel.

Koolituse ajakava:

 • 09:45 - 11:30 Koolitus
 • 11:30 - 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 - 13:15 Koolitus
 • 13:15 - 14:00 Lõuna
 • 14:00 - 15:30 Koolitus
 • 15:30 - 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 - 17.00 Koolitus

Registreerimine

Hind
Osalejaid

14.10.2024 Argumenteerimine juhtimises

549,00 €

669,78 € km-ga

14.10.2024 Argumenteerimine juhtimises

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis 

Ratastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

 

Asukoht ja kontaktid

Aadress

 Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]