Meediku meele tervis

Meditsiinitöötajate vaimse vastupidavuse programm

Meediku meele tervis

Kestus:

30 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Programmi edukal läbimisel võimalik saada 30 täiendõppepunkti!

Tohutu töömaht ja raskete emotsioonidega toimetuleku surve tekitavad tervishoiutöötajates palju stressi. Erinevate uuringute ja analüüside põhjal võib öelda, et tegu on pikaaegse probleemga. 2019. aastal Sotsiaalministeeriumis valminud Eesti ettevõtete töökeskkonna vaimse tervise analüüs näitas, et Eesti haiglad paistavad silma ka töökiusamisega. Küllap tekib kolleegide vahel pingeid igas tervishoiuasutuses, sest tööd on palju, olukorrad nõuavad otsustuskiirust ning aega patareisid laadida on vähe. 

Meie koolitusprogramm on loodud spetsiaalselt toetama tervishoiutöötajate vaimset tervist. Viisime sisendite saamiseks koolitusprogrammi loomise eel läbi küsitluse arstide ja õdede seas, kus oli üle 300 vastaja. Vastustest koorus välja väga palju murekohti seoses stressi, ülekoormuse, läbipõlemise ning konfliktidega kolleegide ja patsientide vahel. Paljud vastajad tõdesid, et kiiret ja tõhusat abi neil kusagilt võtta ei olnud – raskel hetkel oli abiks kolleegi õlg, perekond, hobid või mõni elukogemuse käigus omandatud eneseabi võte. 

Koolitusprogrammi loomisel juhinduti nendest väärtustest, mis vastajaid nende enda hinnangul aidata võiks, et olla parem spetsialist, kolleeg, inimene. 

Programm on mõeldud aitava elukutse esindajatele nt tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuse osutajatele ja ravimifirmade esindajatele, kes vajavad praktilisi teadmisi ja tehnikaid, selleks et:   

 • paremini  toime tulla pingeliste tööpäevadega, ohjata stressi, liigset muretsemist ja ärevust; 
 • tunda erinevaid tehnikaid raskete emotsioonidega tervislikuks toimetulekuks; 
 • osata konflikte ennetada ja lahendada; 
 • suuta võimendada positiivseid emotsioone, et olla õnnelikum; 
 • osata nii patsientide kui kolleegidega suhelda tähelepanelikult, toetavalt ja motiveerivalt; 
 • jpm. 

Koolituspäevad on praktilised – teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutustega, kogemuste jagamise ja enesereflektsioonidega. Kõik teemad seotakse isiklike kogemustega ning eneseabivõtted tehakse kohapeal läbi. Osalejad saavad koolituselt kaasa praktilised soovitused ja minipraktikad, mida on kerge oma igapäevaelus rakendada. 

Parima kogemuse saamiseks soovitame programmi läbida tervikuna, kuid soovi korral saab osaleda ka üksikutes moodulites.  

Äripäeva vaimse vastupidavuse programm meditsiinitöötajatele koosneb viiest moodulist, mida viivad läbi valdkonna tipptegijad:

23.04.2024 Praktiline stressijuhtimine ja enesehool (Haide Antson TÜ psühholoogia MA, juhtimiskonsultant ja juhtide arengu toetaja) 

Koolituspäev keskendub küsimusele, kuidas teisi aidates hoolitseda ka iseenda eest. Osalejad õpivad efektiivseid igapäevaellu rakendatavaid võtteid stressi ja tasakaalu juhtimiseks ning muretsemise ja ärevuse ohjamiseks. Koolituse läbinud suudavad paremini toime tulla pingeliste tööpäevadega ning tunda end rahulolevamatena.  

 

07.05.2024 Raskete emotsioonidega toimetulek (Haide Antson) 

Koolituspäeva käigus omandatakse praktilised igapäevaellu rakendatavad võtted oma emotsionaalse intelligentsuse arendamiseks, emotsioonide reguleerimiseks ning raskete tunnetega toimetulekuks.  

Inimene, kelle oma tass on täis ja kes on iseendaga heas tasakaalus, jaksab märgata, kuulata ja toetada teisi.   

 

22.05.2024 Positiivsete emotsioonide võimendamine (Helena Väljaste TLÜ psühholoogia MA, praktiseeriv psühholoog, teadveloleku õpetaja ja motiveeriva intervjueerimise treener) 

Koolituspäeva keskmes on küsimus, kuidas olla õnnelikum. Osalejad õpivad tähelepanu juhtimise ja positiivsete emotsioonide võimendamise oskust, mis toetab igapäevast õnnetaset.  

Aitava elukutse esindaja, kes valdab positiivsete emotsioonide võimendamise tehnikaid ja on enda suhtes hooliv, tuleb igapäevatöös palju oskuslikumalt toime nii stressi, takistuste kui ootamatustega ning teda saadab meelerahu, enesekindlus ja elurõõm. 

 

05.06.2024 Konflikti ennetamine meditsiinipraktikas (Tõnu Lehtsaar PhD religiooni-ja suhtlemispsühholoog, Tartu Ülikooli nõustaja-kaplan) 

Koolituspäev keskendub konfliktide ennetamisele ja lahendamisele nii patsientide kui kolleegidega suheldes.  

Koolitus püüab kaasa aidata, et pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada hoopis edasiviiv jõud ning et suhtlemine pakuks rõõmu, toetaks meeskonnatööd ja patsientide heaolu. 

 

18.06.2024 Rõõmu loovad suhtlemisoskused (Helena Väljaste) 

Koolituspäeva fookuses on viiside avastamine, kuidas muuta enda suhtumis- ja suhtlemismustreid moel, mis viivad efektiivse ja rõõmu loova kommunikatsioonini. Osalejad õpivad selgust ja ühendust loovaid kuulamis- ja suhtlemisoskuseid ning mõistavad, kuidas suhelda motiveerival moel. 

 

Õpiväljundite saavutamist hindavad koolitajad aktiivse osavõtu baasil ning iga koolituse edukas läbimine annab 6 täiendõppepunkti. Terve programmi edukal läbimisel on võimalik saada 30 täiendõppepunkti.

Koolitusprogrammi läbinutele väljastatakse tunnistus. Eraldi koolituspäeval osalejatele antakse välja tunnistus osaletud koolituspäeva kohta. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Maht: 30 akadeemilist tundi 

Koolitajad

 • Helena Väljaste

  Helena Väljaste on praktiseeriv psühholoog, koolitaja, teadveloleku õpetaja ja motiveeriva intervjueerimise treener. Tema missiooniks on muuta maailma paremaks – ta usub, et kui üha suurem hulk inimesi on teadlikud, hoolivad ja õnnelikud, siis on ka maailm üks parem koht, kus elada.

  Helena on lõpetanud cum laude Tallinna Ülikooli psühholoogia magistriõppe ning pidevalt täiendanud end teadveloleku (mindfulness) ja nõustamisoskuste (motiveeriv intervjueerimine jt) vallas – ta on inimene, kes õpib pidevalt midagi uut. Ja mitte ainult ei õpi, vaid rakendab ka ellu! Tal on 13-aastane isiklik kogemus teadveloleku ja (enese)hoolivuse praktikate rakendamisest – see on justkui lõhn, mis on imbunud ta elukanga kiududesse.

  Koolitajana panustab Helena aktiivselt hea vaimse vormi ja suhtlemisoskuste valdkonda, tegutsedes sel alal aastast 2012. Tal on ohtralt kogemusi nii avatud koolituste juhendamisest kui riigi- ja erasektori asutuste koolitamisest.

  Suhtlemisoskuseid õpetab Helena psühholoogina nõustamisseanssidel, motiveeriva intervjueerimise koolituste ning teadveloleku ja enesesõbralikkuse koolituste raames.

  Helena Väljaste

  Helena Väljaste on praktiseeriv psühholoog, koolitaja, teadveloleku õpetaja ja motiveeriva intervjueerimise treener. Tema missiooniks on muuta maailma paremaks – ta usub, et kui üha suurem hulk inimesi on teadlikud, hoolivad ja õnnelikud, siis on ka maailm üks parem koht, kus elada.

  Helena on lõpetanud cum laude Tallinna Ülikooli psühholoogia magistriõppe ning pidevalt täiendanud end teadveloleku (mindfulness) ja nõustamisoskuste (motiveeriv intervjueerimine jt) vallas – ta on inimene, kes õpib pidevalt midagi uut. Ja mitte ainult ei õpi, vaid rakendab ka ellu! Tal on 13-aastane isiklik kogemus teadveloleku ja (enese)hoolivuse praktikate rakendamisest – see on justkui lõhn, mis on imbunud ta elukanga kiududesse.

  Koolitajana panustab Helena aktiivselt hea vaimse vormi ja suhtlemisoskuste valdkonda, tegutsedes sel alal aastast 2012. Tal on ohtralt kogemusi nii avatud koolituste juhendamisest kui riigi- ja erasektori asutuste koolitamisest.

  Suhtlemisoskuseid õpetab Helena psühholoogina nõustamisseanssidel, motiveeriva intervjueerimise koolituste ning teadveloleku ja enesesõbralikkuse koolituste raames.

 • Tõnu Lehtsaar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tõnu Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008. aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“ (2. trükk ilmus aastal 2015).

  Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Tema koolitusi on tellinud ettevõtted, ministeeriumid, pangad ja haridusasutused. Teda on kutsutud lepitajaks ja loengupidajaks ministeeriumitesse, koolidesse ja meditsiiniasutustesse. 

  Tõnu Lehtsaar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tõnu Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008. aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“ (2. trükk ilmus aastal 2015).

  Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Tema koolitusi on tellinud ettevõtted, ministeeriumid, pangad ja haridusasutused. Teda on kutsutud lepitajaks ja loengupidajaks ministeeriumitesse, koolidesse ja meditsiiniasutustesse. 

 • Haide Antson

  Haide Antson on arengupartneri ja -treenerina toetanud organisatsioonide, meeskondade ja juhtide arengut üle 20 aasta. Tal on pikaaegne kogemus tippjuhtide arengutreenerina, äriteemade fassilitaatorina ja organisatsioonide kultuuri arengu suunajana. Ta on ise olnud konsultatsioonifirma tegevjuht ja ärisuunajuht.

  Haide peab end praktikuks, kes eelistab vajaduspõhist lähenemist. Ta tugineb aastatega kogunenud tööriistakorvile, millesse kuuluvad psühholoogi haridus, suhtlemistreeneri õpe, regulaarsed coachingu täiendõpped ja mitmed pikaaegsed teraapiaväljaõpped (süsteemne pereteraapia, lahenduskeskne lühiteraapia, protsessitöö, psühhodraama grupijuht jms). Viimastel aastatel on põhiteemad olnud seotud vaimse tervisega – stressijuhtimise, emotsionaalse vastupidavuse arendamise ja läbipõlemise ennetamisega.

  Lisaks on Haide teadveloleku treener, maailmas enim uuritud ja teaduslikult tõestatud stressileevendusprogrammi MBSR sertifitseeritud juhendaja ja ise pikaaegne meditatsioonipraktik.

  ,,Pean oluliseks, et Eestis oleks rohkem õnnelikke ja terveid organisatsioone, kus inimesed saavad teha tähendusrikast tööd, tunda end väärtustatuna ning arendada ja kasutada maksimaalselt oma potentsiaali.”

  Haide Antson

  Haide Antson on arengupartneri ja -treenerina toetanud organisatsioonide, meeskondade ja juhtide arengut üle 20 aasta. Tal on pikaaegne kogemus tippjuhtide arengutreenerina, äriteemade fassilitaatorina ja organisatsioonide kultuuri arengu suunajana. Ta on ise olnud konsultatsioonifirma tegevjuht ja ärisuunajuht.

  Haide peab end praktikuks, kes eelistab vajaduspõhist lähenemist. Ta tugineb aastatega kogunenud tööriistakorvile, millesse kuuluvad psühholoogi haridus, suhtlemistreeneri õpe, regulaarsed coachingu täiendõpped ja mitmed pikaaegsed teraapiaväljaõpped (süsteemne pereteraapia, lahenduskeskne lühiteraapia, protsessitöö, psühhodraama grupijuht jms). Viimastel aastatel on põhiteemad olnud seotud vaimse tervisega – stressijuhtimise, emotsionaalse vastupidavuse arendamise ja läbipõlemise ennetamisega.

  Lisaks on Haide teadveloleku treener, maailmas enim uuritud ja teaduslikult tõestatud stressileevendusprogrammi MBSR sertifitseeritud juhendaja ja ise pikaaegne meditatsioonipraktik.

  ,,Pean oluliseks, et Eestis oleks rohkem õnnelikke ja terveid organisatsioone, kus inimesed saavad teha tähendusrikast tööd, tunda end väärtustatuna ning arendada ja kasutada maksimaalselt oma potentsiaali.”

Meediku meele tervis

Kestus:

30 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Programmi edukal läbimisel võimalik saada 30 täiendõppepunkti!

Tohutu töömaht ja raskete emotsioonidega toimetuleku surve tekitavad tervishoiutöötajates palju stressi. Erinevate uuringute ja analüüside põhjal võib öelda, et tegu on pikaaegse probleemga. 2019. aastal Sotsiaalministeeriumis valminud Eesti ettevõtete töökeskkonna vaimse tervise analüüs näitas, et Eesti haiglad paistavad silma ka töökiusamisega. Küllap tekib kolleegide vahel pingeid igas tervishoiuasutuses, sest tööd on palju, olukorrad nõuavad otsustuskiirust ning aega patareisid laadida on vähe. 

Meie koolitusprogramm on loodud spetsiaalselt toetama tervishoiutöötajate vaimset tervist. Viisime sisendite saamiseks koolitusprogrammi loomise eel läbi küsitluse arstide ja õdede seas, kus oli üle 300 vastaja. Vastustest koorus välja väga palju murekohti seoses stressi, ülekoormuse, läbipõlemise ning konfliktidega kolleegide ja patsientide vahel. Paljud vastajad tõdesid, et kiiret ja tõhusat abi neil kusagilt võtta ei olnud – raskel hetkel oli abiks kolleegi õlg, perekond, hobid või mõni elukogemuse käigus omandatud eneseabi võte. 

Koolitusprogrammi loomisel juhinduti nendest väärtustest, mis vastajaid nende enda hinnangul aidata võiks, et olla parem spetsialist, kolleeg, inimene. 

Programm on mõeldud aitava elukutse esindajatele nt tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuse osutajatele ja ravimifirmade esindajatele, kes vajavad praktilisi teadmisi ja tehnikaid, selleks et:   

 • paremini  toime tulla pingeliste tööpäevadega, ohjata stressi, liigset muretsemist ja ärevust; 
 • tunda erinevaid tehnikaid raskete emotsioonidega tervislikuks toimetulekuks; 
 • osata konflikte ennetada ja lahendada; 
 • suuta võimendada positiivseid emotsioone, et olla õnnelikum; 
 • osata nii patsientide kui kolleegidega suhelda tähelepanelikult, toetavalt ja motiveerivalt; 
 • jpm. 

Koolituspäevad on praktilised – teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutustega, kogemuste jagamise ja enesereflektsioonidega. Kõik teemad seotakse isiklike kogemustega ning eneseabivõtted tehakse kohapeal läbi. Osalejad saavad koolituselt kaasa praktilised soovitused ja minipraktikad, mida on kerge oma igapäevaelus rakendada. 

Parima kogemuse saamiseks soovitame programmi läbida tervikuna, kuid soovi korral saab osaleda ka üksikutes moodulites.  

Äripäeva vaimse vastupidavuse programm meditsiinitöötajatele koosneb viiest moodulist, mida viivad läbi valdkonna tipptegijad:

23.04.2024 Praktiline stressijuhtimine ja enesehool (Haide Antson TÜ psühholoogia MA, juhtimiskonsultant ja juhtide arengu toetaja) 

Koolituspäev keskendub küsimusele, kuidas teisi aidates hoolitseda ka iseenda eest. Osalejad õpivad efektiivseid igapäevaellu rakendatavaid võtteid stressi ja tasakaalu juhtimiseks ning muretsemise ja ärevuse ohjamiseks. Koolituse läbinud suudavad paremini toime tulla pingeliste tööpäevadega ning tunda end rahulolevamatena.  

 

07.05.2024 Raskete emotsioonidega toimetulek (Haide Antson) 

Koolituspäeva käigus omandatakse praktilised igapäevaellu rakendatavad võtted oma emotsionaalse intelligentsuse arendamiseks, emotsioonide reguleerimiseks ning raskete tunnetega toimetulekuks.  

Inimene, kelle oma tass on täis ja kes on iseendaga heas tasakaalus, jaksab märgata, kuulata ja toetada teisi.   

 

22.05.2024 Positiivsete emotsioonide võimendamine (Helena Väljaste TLÜ psühholoogia MA, praktiseeriv psühholoog, teadveloleku õpetaja ja motiveeriva intervjueerimise treener) 

Koolituspäeva keskmes on küsimus, kuidas olla õnnelikum. Osalejad õpivad tähelepanu juhtimise ja positiivsete emotsioonide võimendamise oskust, mis toetab igapäevast õnnetaset.  

Aitava elukutse esindaja, kes valdab positiivsete emotsioonide võimendamise tehnikaid ja on enda suhtes hooliv, tuleb igapäevatöös palju oskuslikumalt toime nii stressi, takistuste kui ootamatustega ning teda saadab meelerahu, enesekindlus ja elurõõm. 

 

05.06.2024 Konflikti ennetamine meditsiinipraktikas (Tõnu Lehtsaar PhD religiooni-ja suhtlemispsühholoog, Tartu Ülikooli nõustaja-kaplan) 

Koolituspäev keskendub konfliktide ennetamisele ja lahendamisele nii patsientide kui kolleegidega suheldes.  

Koolitus püüab kaasa aidata, et pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada hoopis edasiviiv jõud ning et suhtlemine pakuks rõõmu, toetaks meeskonnatööd ja patsientide heaolu. 

 

18.06.2024 Rõõmu loovad suhtlemisoskused (Helena Väljaste) 

Koolituspäeva fookuses on viiside avastamine, kuidas muuta enda suhtumis- ja suhtlemismustreid moel, mis viivad efektiivse ja rõõmu loova kommunikatsioonini. Osalejad õpivad selgust ja ühendust loovaid kuulamis- ja suhtlemisoskuseid ning mõistavad, kuidas suhelda motiveerival moel. 

 

Õpiväljundite saavutamist hindavad koolitajad aktiivse osavõtu baasil ning iga koolituse edukas läbimine annab 6 täiendõppepunkti. Terve programmi edukal läbimisel on võimalik saada 30 täiendõppepunkti.

Koolitusprogrammi läbinutele väljastatakse tunnistus. Eraldi koolituspäeval osalejatele antakse välja tunnistus osaletud koolituspäeva kohta. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Maht: 30 akadeemilist tundi 

Koolitajad

 • Helena Väljaste

  Helena Väljaste on praktiseeriv psühholoog, koolitaja, teadveloleku õpetaja ja motiveeriva intervjueerimise treener. Tema missiooniks on muuta maailma paremaks – ta usub, et kui üha suurem hulk inimesi on teadlikud, hoolivad ja õnnelikud, siis on ka maailm üks parem koht, kus elada.

  Helena on lõpetanud cum laude Tallinna Ülikooli psühholoogia magistriõppe ning pidevalt täiendanud end teadveloleku (mindfulness) ja nõustamisoskuste (motiveeriv intervjueerimine jt) vallas – ta on inimene, kes õpib pidevalt midagi uut. Ja mitte ainult ei õpi, vaid rakendab ka ellu! Tal on 13-aastane isiklik kogemus teadveloleku ja (enese)hoolivuse praktikate rakendamisest – see on justkui lõhn, mis on imbunud ta elukanga kiududesse.

  Koolitajana panustab Helena aktiivselt hea vaimse vormi ja suhtlemisoskuste valdkonda, tegutsedes sel alal aastast 2012. Tal on ohtralt kogemusi nii avatud koolituste juhendamisest kui riigi- ja erasektori asutuste koolitamisest.

  Suhtlemisoskuseid õpetab Helena psühholoogina nõustamisseanssidel, motiveeriva intervjueerimise koolituste ning teadveloleku ja enesesõbralikkuse koolituste raames.

  Helena Väljaste

  Helena Väljaste on praktiseeriv psühholoog, koolitaja, teadveloleku õpetaja ja motiveeriva intervjueerimise treener. Tema missiooniks on muuta maailma paremaks – ta usub, et kui üha suurem hulk inimesi on teadlikud, hoolivad ja õnnelikud, siis on ka maailm üks parem koht, kus elada.

  Helena on lõpetanud cum laude Tallinna Ülikooli psühholoogia magistriõppe ning pidevalt täiendanud end teadveloleku (mindfulness) ja nõustamisoskuste (motiveeriv intervjueerimine jt) vallas – ta on inimene, kes õpib pidevalt midagi uut. Ja mitte ainult ei õpi, vaid rakendab ka ellu! Tal on 13-aastane isiklik kogemus teadveloleku ja (enese)hoolivuse praktikate rakendamisest – see on justkui lõhn, mis on imbunud ta elukanga kiududesse.

  Koolitajana panustab Helena aktiivselt hea vaimse vormi ja suhtlemisoskuste valdkonda, tegutsedes sel alal aastast 2012. Tal on ohtralt kogemusi nii avatud koolituste juhendamisest kui riigi- ja erasektori asutuste koolitamisest.

  Suhtlemisoskuseid õpetab Helena psühholoogina nõustamisseanssidel, motiveeriva intervjueerimise koolituste ning teadveloleku ja enesesõbralikkuse koolituste raames.

 • Tõnu Lehtsaar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tõnu Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008. aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“ (2. trükk ilmus aastal 2015).

  Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Tema koolitusi on tellinud ettevõtted, ministeeriumid, pangad ja haridusasutused. Teda on kutsutud lepitajaks ja loengupidajaks ministeeriumitesse, koolidesse ja meditsiiniasutustesse. 

  Tõnu Lehtsaar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tõnu Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008. aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“ (2. trükk ilmus aastal 2015).

  Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Tema koolitusi on tellinud ettevõtted, ministeeriumid, pangad ja haridusasutused. Teda on kutsutud lepitajaks ja loengupidajaks ministeeriumitesse, koolidesse ja meditsiiniasutustesse. 

 • Haide Antson

  Haide Antson on arengupartneri ja -treenerina toetanud organisatsioonide, meeskondade ja juhtide arengut üle 20 aasta. Tal on pikaaegne kogemus tippjuhtide arengutreenerina, äriteemade fassilitaatorina ja organisatsioonide kultuuri arengu suunajana. Ta on ise olnud konsultatsioonifirma tegevjuht ja ärisuunajuht.

  Haide peab end praktikuks, kes eelistab vajaduspõhist lähenemist. Ta tugineb aastatega kogunenud tööriistakorvile, millesse kuuluvad psühholoogi haridus, suhtlemistreeneri õpe, regulaarsed coachingu täiendõpped ja mitmed pikaaegsed teraapiaväljaõpped (süsteemne pereteraapia, lahenduskeskne lühiteraapia, protsessitöö, psühhodraama grupijuht jms). Viimastel aastatel on põhiteemad olnud seotud vaimse tervisega – stressijuhtimise, emotsionaalse vastupidavuse arendamise ja läbipõlemise ennetamisega.

  Lisaks on Haide teadveloleku treener, maailmas enim uuritud ja teaduslikult tõestatud stressileevendusprogrammi MBSR sertifitseeritud juhendaja ja ise pikaaegne meditatsioonipraktik.

  ,,Pean oluliseks, et Eestis oleks rohkem õnnelikke ja terveid organisatsioone, kus inimesed saavad teha tähendusrikast tööd, tunda end väärtustatuna ning arendada ja kasutada maksimaalselt oma potentsiaali.”

  Haide Antson

  Haide Antson on arengupartneri ja -treenerina toetanud organisatsioonide, meeskondade ja juhtide arengut üle 20 aasta. Tal on pikaaegne kogemus tippjuhtide arengutreenerina, äriteemade fassilitaatorina ja organisatsioonide kultuuri arengu suunajana. Ta on ise olnud konsultatsioonifirma tegevjuht ja ärisuunajuht.

  Haide peab end praktikuks, kes eelistab vajaduspõhist lähenemist. Ta tugineb aastatega kogunenud tööriistakorvile, millesse kuuluvad psühholoogi haridus, suhtlemistreeneri õpe, regulaarsed coachingu täiendõpped ja mitmed pikaaegsed teraapiaväljaõpped (süsteemne pereteraapia, lahenduskeskne lühiteraapia, protsessitöö, psühhodraama grupijuht jms). Viimastel aastatel on põhiteemad olnud seotud vaimse tervisega – stressijuhtimise, emotsionaalse vastupidavuse arendamise ja läbipõlemise ennetamisega.

  Lisaks on Haide teadveloleku treener, maailmas enim uuritud ja teaduslikult tõestatud stressileevendusprogrammi MBSR sertifitseeritud juhendaja ja ise pikaaegne meditatsioonipraktik.

  ,,Pean oluliseks, et Eestis oleks rohkem õnnelikke ja terveid organisatsioone, kus inimesed saavad teha tähendusrikast tööd, tunda end väärtustatuna ning arendada ja kasutada maksimaalselt oma potentsiaali.”

Registreerimine

Hind
Osalejaid

Meediku meele tervis (23.04., 07.05., 22.05., 05.06., 18.06.2024)

1500,00 €

1830,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

Meediku meele tervis (23.04., 07.05., 22.05., 05.06., 18.06.2024)

OsalejaidHind
0

1500,00 €

1830,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]