Intelligentne investor

Väärtuspõhise investeerimise teejuht

Intelligentne investor
Benjamin Graham, Jason Zweig
Lehekülgi: 544
Ilmub: 20.04.2018

Benjamin Graham on üks 20. sajandi tunnustatumaid investeerimisnõustajaid, ta on kõikjal maailmas inimesi õpetanud ja inspireerinud. Tema väärtusinvesteerimise teooria – mis kaitseb investoreid suurte vigade eest ja õpetab looma pikaajalisi strateegiaid – on teinud raamatust „Intelligentne investor“ aktsiaturu piibli alates selle esimese trüki ilmumisest 1949. aastal. Warren Buffett nimetab seda raamatut parimaks investeerimisraamatuks, mis on iial kirjutatud.

Aastate vältel on turu arengud tõestanud Grahami strateegiate tarkust. Käesolevas täiendatud väljaandes on säilitatud Grahami algne tekst ning sellele on lisatud tunnustatud finantsajakirjaniku Jason Zweigi kommentaarid. Jason Zweigi vaatenurk hõlmab tänapäeva turu olukorda, tõmbab paralleele Grahami näidete ja tänapäevaste finantssuundumuste vahel ning annab lugejale põhjaliku arusaama, kuidas Grahami põhimõtteid rakendada.

 

Autoritest 

Benjamin Graham (1894–1976) on väärtusinvesteerimise isa, kes on inspireerinud paljusid tänapäeva ärimehi.

Jason Zweig kirjutab iganädalast Wall Street Journali kolumni „Intelligentne investor“. Ta on teinud kaastööd ajakirjadele Money, Times ja Forbes ning kirjutanud investeerimisest alates 1997. aastast.

LHV  Nasdaq

 

„Kaugelt kõige parem investeerimisraamat, mis on kunagi kirjutatud.“

Warren Buffett

Sisukord

Eessõna neljandale väljaandele    11
Autorist      13
Sissejuhatus. Mis on selle raamatu eesmärk?  17
Kommentaar sissejuhatusele    26
1. peatükk. Investeerimine või spekulatsioon: milliseid tulemusi võib oodata arukas investor?  33
Kommentaar 1. peatükile    47
2. peatükk. Investor ja inflatsioon   59
Kommentaar 2. peatükile    68
3. peatükk. Aktsiabörsi saja-aastane ajalugu: aktsiahindade tase 1972. aasta alguses   75
Kommentaar 3. peatükile    89
4. peatükk. Üldine portfellistrateegia: alalhoidlik investor 97
Kommentaar 4. peatükile    109
5. peatükk. Alalhoidlik investor ja lihtaktsiad  119
Kommentaar 5. peatükile    129
6. peatükk. Ettevõtliku investori portfellistrateegia: negatiivne lähenemine    137
Kommentaar 6. peatükile    147
7. peatükk. Ettevõtliku investori portfellistrateegia: positiivne aspekt     155
Kommentaar 7. peatükile    175
8. peatükk. Investor ja turukõikumised   183
Kommentaar 8. peatükile    202
9. peatükk. Investeerimine investeerimisfondidesse  215
Kommentaar 9. peatükile    229
10. peatükk. Investor ja tema nõuandjad   243
Kommentaar 10. peatükile    256
11. peatükk. Väärtpaberianalüüs tavainvestorile: üldine lähenemine    263
Kommentaar 11. peatükile    281
12. peatükk. Kasum aktsia kohta: mida jälgida?  289
Kommentaar 12. peatükile    299
13. peatükk. Nelja börsiettevõtte võrdlus   .307
Kommentaar 13. peatükile    315
14. peatükk. Aktsiate valimine alalhoidlikule investorile 323
Kommentaar 14. peatükile    340
15. peatükk. Aktsiate valimine ettevõtlikule investorile 349
Kommentaar 15. peatükile    366
16. peatükk. Konverteeritavad väärtpaberid ja varrantid 373
Kommentaar 16. peatükile    387
17. peatükk. Neli ülimalt õpetlikku näidet  391
Kommentaar 17. peatükile    405
18. peatükk. Kaheksa paari ettevõtete võrdlus  413
Kommentaar 18. peatükile    437
19. peatükk. Aktsionärid ja juhtkond: dividendipoliitika 449
Kommentaar 19. peatükile    456
20. peatükk. Turvavaru kui keskne kontseptsioon investeerimisel     469
Kommentaar 20. peatükile    480
Järelsõna      487
Kommentaar järelsõnale    489
Lisad      491
Lõpumärkused     529
Jason Zweigi tänuavaldused    539

Arvustused

Tarmo TanilasSwedbanki investeeringute strateeg

Väärtusinvesteerimise suurmeister
Kui investeerimises korraldataks ülemaailmseid suurvõistlusi, oleks selle esimeseks olümpiavõitjaks suure tõenäosusega kuulutatud Briti päritolu USA investor Benjamin Graham. Tema teadmised investorite psühholoogiast ja varade õiglase hinna määramisest ning oskus oma peaga mõelda ja vajadusel turu suuna suhtes vastupidi liikuda, andnuks talle konkurentidega võrreldes selge edumaa. Sellest sai suurepäraselt aru ka tema kuulsaim õpilane Warren Buffett, kes on nimetanud Benjamin Grahami 1949. aastal esmakordselt üllitatud ja hiljem bestselleriks kujunenud teost „Intelligentne investor“ kõigi aegade parimaks investeerimisraamatuks. Just Graham oli Buffetti peamine mentor, kelle käest õpitud oskused on tal aastakümnete jooksul võimaldanud saavutada turu keskmisega võrreldes imetlusväärse tootluse. Autosõitu ei saa õpetada inimesed, kes pole ise kunagi autot juhtinud. Teoreetiliselt on see muidugi võimalik, aga ma ei suuda selliseid juhendajaid tõsiselt võtta. Samamoodi on ka investeerimisega. Mulle meeldib Benjamin Graham, sest ta on praktik, kes räägib ausalt nii õnnestunud kui ka ebaõnnestunud tehingutest. Tema näited on selged ja elulähedased ning neil on väga suur praktiline väärtus algajale investorile, kes liigub oma finantsvabaduse poole. Selle raamatu hoolikas lugemine ning loetu praktikas rakendamine võimaldab kõigil meil saada intelligentseks investoriks. Stockmanni hulludel päevadel on terve linn täis kollaseid kilekotte, sest tualettpaberi 30% hinnalangus paneb massid kauplusele tormi jooksma. Kui aga aktsiaturul pakutakse varasid samasuguse hinnasoodustusega, läheb enamik meist paanikasse ning soovib positsioonidest kiiresti loobuda! Kas pole mitte absurdne? Inimpsühholoogia mõistmine ning oskus varade hinda õiglaselt hinnata on eduka investeerimise peamised nurgakivid. Hindan kõrgelt Benjamin Grahami oskust lihtsate ning eluliste näidete varal demonstreerida, kuidas väga intelligentsed inimesed muutuvad börsidel äkitselt täiesti ebaratsionaalseks. Lugege seda raamatut väga hoolikalt, tehke märkmeid ning analüüsige oma senist finantsturgudel käitumist. Korralik kodutöö, selgete sihtide ja reeglite seadmine ning tugev närvikava teevad teist üsna ruttu investorid, kes hea tahtmise korral võiksid minna ka investeerimise suurvõistlustele.

Mikk TarasLHV Maailma Aktsiad Fondi juht

1920ndate lõpus ülemaailmset majandust tabanud suures depressioonis kaotasid paljud investorid kõik eelneva töö tulemuse. Üks nendest oli Benjamin Graham (1894-1976), kes otsustas oma isikliku kogemuse pealt kirja panna põhimõtted, kuidas finantsturgudel pikaks ajaks ellu jääda ja edu saavutada.

Grahami põhimõtetest kasvas välja väärtusinvestorite koolkond, mille tuntuim esindaja on investeerimislegend Warren Buffett. Kui Graham oli ennast suure börsikrahhi järel uuesti üles töötanud, õppis Buffett investeerimist just tema käe all.
Nii nagu nimi ütleb, keskendub väärtusinvesteerimine vara fundamentaalväärtuse leidmisele. See ei ole panustamine mingi regiooni või sektori kasvu, vaid konkreetsele varale, mis on turu poolt valesti hinnatud. Lähenemise keskmes on investeerimisportfelli mõõdukas hajutamine alahinnatud varade vahel, mille puhul on suur rõhuasetus pandud kapitali püsiva kaotuse vältimisele.

Tänapäeva lühiajalises, indekseeritud ja passiivse investeerimisstiiliga maailmas on järjest vähem investoreid, kes varade väärtusele tähelepanu pööravad. Väärtpaberite keskmine hoiuperiood on langenud aastatelt kuudele ja sageli isegi nädalatele. Positsioonid hajutatakse tuhandetest ettevõtetest koosnevatesse indeksfondidesse, mille väärtust isegi keegi ei püüa hinnata.
Õiglase väärtuse hindamise asemel on börsiosaliste tähelepanu koondunud valdavalt turuhindadele, millest on pikaajalisel investeerimisel pigem kahju kui kasu. Lühiajaline kaotusvalu paneb investoreid positsioone müüma ja ilmajäämise tunne turutippudes agressiivselt riske võtma. Nõnda käitutakse täpselt vastupidi mõistlikule tegevusele. Poodi tormatakse siis, kui kaup on üles hinnatud, ja välja siis, kui kaup alla hinnatud.

„Intelligentne investor“ on raamat, mis tuletab investoritele meelde olulisi põhitõdesid, kuidas investeerida pikaajaliselt, arvutada varade õiglast väärtust, hajutada investeeringuid ja kasutada turgude kõikumist edukalt enda kasuks, mitte kahjuks.
Suuresti on see raamat turupsühholoogiast, mille mittetundmine osutub paljudele investoritele saatuslikuks. Graham tuletab kohe raamatu alguses investoritele meelde, et börsidel ei ole investori suurim vaenlane mitte kunagi vale aktsia või tähtede seis, vaid investor ise, kes ei pea kinni baastõdedest.

Praktikas eeldab üksikinvesteeringute õiglase väärtuse välja arvutamine väga põhjalikke teadmisi erinevatest tööstusharudest ja valmidust hoida kapitali finantsturgudel vähemalt aastaid, kuna varad võivad püsida alla õiglast väärtust väga pikka aega.
Varade hindamise juures võiks väärtusinvestor pöörata suurt tähelepanu ka nende kvaliteedile. Graham ise rõhutab tabavalt, et heade varade eest liiga kõrge hinna maksmine võib olla reaalne risk, kuid see ei ole investoritele suurim oht. Suurim viga on osta halva kvaliteediga ettevõtteid, mis paistavad majandustsükli heal ajal odavad, kuid muutuvad kiirelt väga kalliks, kui halval ajal kasumid järsult langevad. See on ilmselt üks kõige alahinnatumaid tõdesid finantsturgudel.

Kriisid ja krahhid börsidel on paratamatud. Need olid ja jäävad finantsturgude loomulikuks osaks. Pikaajaliste investorite jaoks on kõige olulisem hoida portfellis tugevaid ärisid, mille hinnatase on mõistlik. Need on ettevõtted, mille aktsiad ronivad pärast igat langust tagasi üles, kusjuures sageli kõrgemale kui varem, sest nende nõrgemad konkurendid on teelt pühitud.
Graham soovitab hajutada aktiivselt juhitud investeerimisportfell 10-30 investeeringu vahel. Põhimõte on lihtne. Parem vähem investeeringuid, millest teame palju, kui palju investeeringuid, millest teame vähe. Warren Buffetti kõrval teine Berkshire Hathaway investeerimislegend Charlie Munger usub, et portfelli mõistlikuks hajutamiseks piisab täiesti kümnest ettevõttest, mis on kvaliteetsed ja mõeldud pikaajaliseks hoidmiseks.

Warren Buffett ja Charlie Munger on mõlemad väärtusinvesteerimise printsiipe kasutades suutnud investeeringuid turu keskmisest kordades rohkem kasvatada. Seda peegeldab ka Berkshire Hathaway aktsiahind, mis on alates 1960ndatest, kui Buffett seda juhtima asus, tõusnud 155 korda rohkem kui USA aktsiaturg tervikuna.
Kuid teiste edestamine ei tohiks olla kunagi ühegi väärtusinvestori jaoks eesmärk omaette. Maratoni joostes võib kindel olla, et keegi on alati 100m arvestuses sinust kiirem. Pikaajalisel investeerimisel ei käi mitte kunagi võistlus teistega, vaid pigem iseendaga.

Grahami „Intelligentne investor“ loob lugejale suurepärase raamistiku, kuidas börsidel ratsionaalselt ja mõistlikult tegutseda. Vähim, mida see lugejatele pakub, on suurte vigade kordamine, mis raamatu autori enda kord vee alla viisid. Paremal juhul avab see tee väärtusinvesteerimise maailma, mis on üks väheseid lähenemisi, millega investoritel on õnnestunud headel aegadel kapitali kasvatada ja rasketel aegadel seda säilitada.

Kaarel OtsNasdaq Tallinna börsi juht

„Intelligentne investor“ on nagu aabits. Aabits selle kõige paremas tähenduses. Aabits, sest temas sisalduvad mõtted ja õpetussõnad on ajatud, universaalsed ja kõigile omandatavad. Kui mõelda, kuidas investeerimis- ja finantsmaailm on saja aastaga arenenud ja on praegu arenemas, näib ühest küljest uskumatu, et keegi suutis 1940. aastatel kirjutada sel teemal ajatu teose. Kuid nii on. Teisest küljest on jällegi loogiline, et fundamentaalsed tõed jäävad kehtima ka aja möödudes.

Tänases hoomamatus infoväljas jääb sisukaid, läbi mõeldud, universaalseid – ja seega ajaproovile vastu pidavaid – tekste võib-olla mitte päriselt vähemaks, aga muu müra sisse kadumise tõttu tunnetuslikult vähemaks kindlasti. Seda enam pakub mulle rõõmu ja rahuldust, kui saan võtta aeg-ajalt kätte midagi ajatut, raamatu, mida lugedes ma saan rahuliku südamega olla kindel, et seal kirjas olevad printsiibid jäävad kehtima. Ka kümne, kahekümne ja saja aasta pärast. „Intelligentne Investor“ on üks neist oma valdkonna tugiteostest, millest saab muu ja pidevalt muutuva virvarri taustal kindlalt kinni hoida.

Olen veendunud, et seda raamatut – ja nüüd juba ka eestikeelsena – loetakse, nauditakse ja sätitakse oma investeerimispõhimõtete alustalaks veel väga pikka aega. Olgu siis tegu algajaga, kes investeerimisega alles tutvust teeb, või juba kogenud investoriga, kes tahab endale väärtusinvesteerimise põhitõdesid uuesti meelde tuletada.

Jaak Roosaareinvestor, “Rikkaks saamise õpiku” autor

Intelligentne investor
Kui investeerimises korraldataks ülemaailmseid suurvõistlusi, oleks selle esimeseks olümpiavõitjaks suure tõenäosusega kuulutatud Briti päritolu USA investor Benjamin Graham. Tema teadmised investorite psühholoogiast ja varade õiglase hinna määramisest ning oskus oma peaga mõelda ja vajadusel turu suuna suhtes vastupidi liikuda, andnuks talle konkurentidega võrreldes selge edumaa.

Sellest sai suurepäraselt aru ka tema kuulsaim õpilane Warren Buffett, kes on nimetanud Benjamin Grahami 1949. aastal esmakordselt üllitatud ja hiljem bestselleriks kujunenud teost „Intelligentne investor“ kõigi aegade parimaks investeerimisraamatuks. Just Graham oli Buffetti peamine mentor, kelle käest õpitud oskused on tal aastakümnete jooksul võimaldanud saavutada turu keskmisega võrreldes imetlusväärse tootluse. Autosõitu ei saa õpetada inimesed, kes pole ise kunagi autot juhtinud. Teoreetiliselt on see muidugi võimalik, aga ma ei suuda selliseid juhendajaid tõsiselt võtta. Samamoodi on ka investeerimisega. Mulle meeldib Benjamin Graham, sest ta on praktik, kes räägib ausalt nii õnnestunud kui ka ebaõnnestunud tehingutest. Tema näited on selged ja elulähedased ning neil on väga suur praktiline väärtus algajale investorile, kes liigub oma finantsvabaduse poole.

Selle raamatu hoolikas lugemine ning loetu praktikas rakendamine võimaldab kõigil meil saada intelligentseks investoriks. Stockmanni hulludel päevadel on terve linn täis kollaseid kilekotte, sest tualettpaberi 30% hinnalangus paneb massid kauplusele tormi jooksma. Kui aga aktsiaturul pakutakse varasid samasuguse hinnasoodustusega, läheb enamik meist paanikasse ning soovib positsioonidest kiiresti loobuda! Kas pole mitte absurdne?

Inimpsühholoogia mõistmine ning oskus varade hinda õiglaselt hinnata on eduka investeerimise peamised nurgakivid. Hindan kõrgelt Benjamin Grahami oskust lihtsate ning eluliste näidete varal demonstreerida, kuidas väga intelligentsed inimesed muutuvad börsidel äkitselt täiesti ebaratsionaalseks. Lugege seda raamatut väga hoolikalt, tehke märkmeid ning analüüsige oma senist finantsturgudel käitumist. Korralik kodutöö, selgete sihtide ja reeglite seadmine ning tugev närvikava teevad teist üsna ruttu investorid, kes hea tahtmise korral võiksid minna ka investeerimise suurvõistlustele.

Indrek Naurvandeadvokaat, investor

Väärtusinvestori piibel 

Oma investoritee alguses otsisin raamatut, kust saaks investeerimise kohta süvendatud teadmisi. Lugesin läbi sadu raamatuid ja ainus raamat, mida ma ka hiljem olen mitu korda lugenud, on Benjamin Grahami „Intelligentne Investor“.

Benjamin Grahami raamatut „Intelligentne Investor“ võib ilma liialdamata pidada väärtusinvestori piibliks, sest piibliks võib ülekantud tähenduses lugeda iga raamatut, mis on mingis valdkonnas tähtsaim või põhiline. Mul on hea meel, et tänu Investor Toomasele on väärtusinvestori piibel nüüd ka eesti keeles.

Kes on väärtusinvestor? Lühidalt öeldes on väärtusinvestor see, kes otsib börsilt aktsiaid, mille hind on võrreldes ettevõtte väärtusega odav. Graham pidas allahinnatuks ettevõtteid, mille aktsiatega kaubeldakse alla likvideerimisväärtuse (P/B). Ta pidas tähtsaks ostmise ja hoidmise põhimõtet, sest varjatud väärtusega ettevõtte väärtus kasvab ajaga – ettevõtte kapitalisatsioon suureneb ja jooksvalt jaotatakse aktsionäridele kasumit. Graham ei hinnanud aktsiatega spekuleerimist ja pidas tähtsaks massipsühholoogia tunnetamist, sest odav väljamüük annab väärtusinvestorile võimaluse soetada väärtusliku ettevõtte aktsiaid mõistliku hinnaga.

Grahami kuulsaim õpilane Warren Buffett peab seda raamatut maailma parimaks raamatuks ja kasutab raamatu põhimõtteid siiani. Usun, et kui keegi Eestis järjekindlalt kasutab Grahami raamatu „Intelligentne Investor“ põhimõtteid, võib ükskord ka Eestis olla oma Warren Buffett.

Head väärtusinvesteerimist!

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga
Intelligentne investor

Intelligentne investor

Benjamin Graham, Jason Zweig
Väärtuspõhise investeerimise teejuht
Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Benjamin Graham on üks 20. sajandi tunnustatumaid investeerimisnõustajaid, ta on kõikjal maailmas inimesi õpetanud ja inspireerinud. Tema väärtusinvesteerimise teooria – mis kaitseb investoreid suurte vigade eest ja õpetab looma pikaajalisi strateegiaid – on teinud raamatust „Intelligentne investor“ aktsiaturu piibli alates selle esimese trüki ilmumisest 1949. aastal. Warren Buffett nimetab seda raamatut parimaks investeerimisraamatuks, mis on iial kirjutatud.

Aastate vältel on turu arengud tõestanud Grahami strateegiate tarkust. Käesolevas täiendatud väljaandes on säilitatud Grahami algne tekst ning sellele on lisatud tunnustatud finantsajakirjaniku Jason Zweigi kommentaarid. Jason Zweigi vaatenurk hõlmab tänapäeva turu olukorda, tõmbab paralleele Grahami näidete ja tänapäevaste finantssuundumuste vahel ning annab lugejale põhjaliku arusaama, kuidas Grahami põhimõtteid rakendada.

 

Autoritest 

Benjamin Graham (1894–1976) on väärtusinvesteerimise isa, kes on inspireerinud paljusid tänapäeva ärimehi.

Jason Zweig kirjutab iganädalast Wall Street Journali kolumni „Intelligentne investor“. Ta on teinud kaastööd ajakirjadele Money, Times ja Forbes ning kirjutanud investeerimisest alates 1997. aastast.

LHV  Nasdaq

 

„Kaugelt kõige parem investeerimisraamat, mis on kunagi kirjutatud.“

Warren Buffett

Lisainfo

Benjamin Graham, Jason Zweig
Lehekülgi: 544
Ilmub: 20.04.2018

Sisukord

Eessõna neljandale väljaandele    11
Autorist      13
Sissejuhatus. Mis on selle raamatu eesmärk?  17
Kommentaar sissejuhatusele    26
1. peatükk. Investeerimine või spekulatsioon: milliseid tulemusi võib oodata arukas investor?  33
Kommentaar 1. peatükile    47
2. peatükk. Investor ja inflatsioon   59
Kommentaar 2. peatükile    68
3. peatükk. Aktsiabörsi saja-aastane ajalugu: aktsiahindade tase 1972. aasta alguses   75
Kommentaar 3. peatükile    89
4. peatükk. Üldine portfellistrateegia: alalhoidlik investor 97
Kommentaar 4. peatükile    109
5. peatükk. Alalhoidlik investor ja lihtaktsiad  119
Kommentaar 5. peatükile    129
6. peatükk. Ettevõtliku investori portfellistrateegia: negatiivne lähenemine    137
Kommentaar 6. peatükile    147
7. peatükk. Ettevõtliku investori portfellistrateegia: positiivne aspekt     155
Kommentaar 7. peatükile    175
8. peatükk. Investor ja turukõikumised   183
Kommentaar 8. peatükile    202
9. peatükk. Investeerimine investeerimisfondidesse  215
Kommentaar 9. peatükile    229
10. peatükk. Investor ja tema nõuandjad   243
Kommentaar 10. peatükile    256
11. peatükk. Väärtpaberianalüüs tavainvestorile: üldine lähenemine    263
Kommentaar 11. peatükile    281
12. peatükk. Kasum aktsia kohta: mida jälgida?  289
Kommentaar 12. peatükile    299
13. peatükk. Nelja börsiettevõtte võrdlus   .307
Kommentaar 13. peatükile    315
14. peatükk. Aktsiate valimine alalhoidlikule investorile 323
Kommentaar 14. peatükile    340
15. peatükk. Aktsiate valimine ettevõtlikule investorile 349
Kommentaar 15. peatükile    366
16. peatükk. Konverteeritavad väärtpaberid ja varrantid 373
Kommentaar 16. peatükile    387
17. peatükk. Neli ülimalt õpetlikku näidet  391
Kommentaar 17. peatükile    405
18. peatükk. Kaheksa paari ettevõtete võrdlus  413
Kommentaar 18. peatükile    437
19. peatükk. Aktsionärid ja juhtkond: dividendipoliitika 449
Kommentaar 19. peatükile    456
20. peatükk. Turvavaru kui keskne kontseptsioon investeerimisel     469
Kommentaar 20. peatükile    480
Järelsõna      487
Kommentaar järelsõnale    489
Lisad      491
Lõpumärkused     529
Jason Zweigi tänuavaldused    539

Arvustused (5)

Tarmo TanilasSwedbanki investeeringute strateeg

Väärtusinvesteerimise suurmeister
Kui investeerimises korraldataks ülemaailmseid suurvõistlusi, oleks selle esimeseks olümpiavõitjaks suure tõenäosusega kuulutatud Briti päritolu USA investor Benjamin Graham. Tema teadmised investorite psühholoogiast ja varade õiglase hinna määramisest ning oskus oma peaga mõelda ja vajadusel turu suuna suhtes vastupidi liikuda, andnuks talle konkurentidega võrreldes selge edumaa. Sellest sai suurepäraselt aru ka tema kuulsaim õpilane Warren Buffett, kes on nimetanud Benjamin Grahami 1949. aastal esmakordselt üllitatud ja hiljem bestselleriks kujunenud teost „Intelligentne investor“ kõigi aegade parimaks investeerimisraamatuks. Just Graham oli Buffetti peamine mentor, kelle käest õpitud oskused on tal aastakümnete jooksul võimaldanud saavutada turu keskmisega võrreldes imetlusväärse tootluse. Autosõitu ei saa õpetada inimesed, kes pole ise kunagi autot juhtinud. Teoreetiliselt on see muidugi võimalik, aga ma ei suuda selliseid juhendajaid tõsiselt võtta. Samamoodi on ka investeerimisega. Mulle meeldib Benjamin Graham, sest ta on praktik, kes räägib ausalt nii õnnestunud kui ka ebaõnnestunud tehingutest. Tema näited on selged ja elulähedased ning neil on väga suur praktiline väärtus algajale investorile, kes liigub oma finantsvabaduse poole. Selle raamatu hoolikas lugemine ning loetu praktikas rakendamine võimaldab kõigil meil saada intelligentseks investoriks. Stockmanni hulludel päevadel on terve linn täis kollaseid kilekotte, sest tualettpaberi 30% hinnalangus paneb massid kauplusele tormi jooksma. Kui aga aktsiaturul pakutakse varasid samasuguse hinnasoodustusega, läheb enamik meist paanikasse ning soovib positsioonidest kiiresti loobuda! Kas pole mitte absurdne? Inimpsühholoogia mõistmine ning oskus varade hinda õiglaselt hinnata on eduka investeerimise peamised nurgakivid. Hindan kõrgelt Benjamin Grahami oskust lihtsate ning eluliste näidete varal demonstreerida, kuidas väga intelligentsed inimesed muutuvad börsidel äkitselt täiesti ebaratsionaalseks. Lugege seda raamatut väga hoolikalt, tehke märkmeid ning analüüsige oma senist finantsturgudel käitumist. Korralik kodutöö, selgete sihtide ja reeglite seadmine ning tugev närvikava teevad teist üsna ruttu investorid, kes hea tahtmise korral võiksid minna ka investeerimise suurvõistlustele.

Mikk TarasLHV Maailma Aktsiad Fondi juht

1920ndate lõpus ülemaailmset majandust tabanud suures depressioonis kaotasid paljud investorid kõik eelneva töö tulemuse. Üks nendest oli Benjamin Graham (1894-1976), kes otsustas oma isikliku kogemuse pealt kirja panna põhimõtted, kuidas finantsturgudel pikaks ajaks ellu jääda ja edu saavutada.

Grahami põhimõtetest kasvas välja väärtusinvestorite koolkond, mille tuntuim esindaja on investeerimislegend Warren Buffett. Kui Graham oli ennast suure börsikrahhi järel uuesti üles töötanud, õppis Buffett investeerimist just tema käe all.
Nii nagu nimi ütleb, keskendub väärtusinvesteerimine vara fundamentaalväärtuse leidmisele. See ei ole panustamine mingi regiooni või sektori kasvu, vaid konkreetsele varale, mis on turu poolt valesti hinnatud. Lähenemise keskmes on investeerimisportfelli mõõdukas hajutamine alahinnatud varade vahel, mille puhul on suur rõhuasetus pandud kapitali püsiva kaotuse vältimisele.

Tänapäeva lühiajalises, indekseeritud ja passiivse investeerimisstiiliga maailmas on järjest vähem investoreid, kes varade väärtusele tähelepanu pööravad. Väärtpaberite keskmine hoiuperiood on langenud aastatelt kuudele ja sageli isegi nädalatele. Positsioonid hajutatakse tuhandetest ettevõtetest koosnevatesse indeksfondidesse, mille väärtust isegi keegi ei püüa hinnata.
Õiglase väärtuse hindamise asemel on börsiosaliste tähelepanu koondunud valdavalt turuhindadele, millest on pikaajalisel investeerimisel pigem kahju kui kasu. Lühiajaline kaotusvalu paneb investoreid positsioone müüma ja ilmajäämise tunne turutippudes agressiivselt riske võtma. Nõnda käitutakse täpselt vastupidi mõistlikule tegevusele. Poodi tormatakse siis, kui kaup on üles hinnatud, ja välja siis, kui kaup alla hinnatud.

„Intelligentne investor“ on raamat, mis tuletab investoritele meelde olulisi põhitõdesid, kuidas investeerida pikaajaliselt, arvutada varade õiglast väärtust, hajutada investeeringuid ja kasutada turgude kõikumist edukalt enda kasuks, mitte kahjuks.
Suuresti on see raamat turupsühholoogiast, mille mittetundmine osutub paljudele investoritele saatuslikuks. Graham tuletab kohe raamatu alguses investoritele meelde, et börsidel ei ole investori suurim vaenlane mitte kunagi vale aktsia või tähtede seis, vaid investor ise, kes ei pea kinni baastõdedest.

Praktikas eeldab üksikinvesteeringute õiglase väärtuse välja arvutamine väga põhjalikke teadmisi erinevatest tööstusharudest ja valmidust hoida kapitali finantsturgudel vähemalt aastaid, kuna varad võivad püsida alla õiglast väärtust väga pikka aega.
Varade hindamise juures võiks väärtusinvestor pöörata suurt tähelepanu ka nende kvaliteedile. Graham ise rõhutab tabavalt, et heade varade eest liiga kõrge hinna maksmine võib olla reaalne risk, kuid see ei ole investoritele suurim oht. Suurim viga on osta halva kvaliteediga ettevõtteid, mis paistavad majandustsükli heal ajal odavad, kuid muutuvad kiirelt väga kalliks, kui halval ajal kasumid järsult langevad. See on ilmselt üks kõige alahinnatumaid tõdesid finantsturgudel.

Kriisid ja krahhid börsidel on paratamatud. Need olid ja jäävad finantsturgude loomulikuks osaks. Pikaajaliste investorite jaoks on kõige olulisem hoida portfellis tugevaid ärisid, mille hinnatase on mõistlik. Need on ettevõtted, mille aktsiad ronivad pärast igat langust tagasi üles, kusjuures sageli kõrgemale kui varem, sest nende nõrgemad konkurendid on teelt pühitud.
Graham soovitab hajutada aktiivselt juhitud investeerimisportfell 10-30 investeeringu vahel. Põhimõte on lihtne. Parem vähem investeeringuid, millest teame palju, kui palju investeeringuid, millest teame vähe. Warren Buffetti kõrval teine Berkshire Hathaway investeerimislegend Charlie Munger usub, et portfelli mõistlikuks hajutamiseks piisab täiesti kümnest ettevõttest, mis on kvaliteetsed ja mõeldud pikaajaliseks hoidmiseks.

Warren Buffett ja Charlie Munger on mõlemad väärtusinvesteerimise printsiipe kasutades suutnud investeeringuid turu keskmisest kordades rohkem kasvatada. Seda peegeldab ka Berkshire Hathaway aktsiahind, mis on alates 1960ndatest, kui Buffett seda juhtima asus, tõusnud 155 korda rohkem kui USA aktsiaturg tervikuna.
Kuid teiste edestamine ei tohiks olla kunagi ühegi väärtusinvestori jaoks eesmärk omaette. Maratoni joostes võib kindel olla, et keegi on alati 100m arvestuses sinust kiirem. Pikaajalisel investeerimisel ei käi mitte kunagi võistlus teistega, vaid pigem iseendaga.

Grahami „Intelligentne investor“ loob lugejale suurepärase raamistiku, kuidas börsidel ratsionaalselt ja mõistlikult tegutseda. Vähim, mida see lugejatele pakub, on suurte vigade kordamine, mis raamatu autori enda kord vee alla viisid. Paremal juhul avab see tee väärtusinvesteerimise maailma, mis on üks väheseid lähenemisi, millega investoritel on õnnestunud headel aegadel kapitali kasvatada ja rasketel aegadel seda säilitada.

Kaarel OtsNasdaq Tallinna börsi juht

„Intelligentne investor“ on nagu aabits. Aabits selle kõige paremas tähenduses. Aabits, sest temas sisalduvad mõtted ja õpetussõnad on ajatud, universaalsed ja kõigile omandatavad. Kui mõelda, kuidas investeerimis- ja finantsmaailm on saja aastaga arenenud ja on praegu arenemas, näib ühest küljest uskumatu, et keegi suutis 1940. aastatel kirjutada sel teemal ajatu teose. Kuid nii on. Teisest küljest on jällegi loogiline, et fundamentaalsed tõed jäävad kehtima ka aja möödudes.

Tänases hoomamatus infoväljas jääb sisukaid, läbi mõeldud, universaalseid – ja seega ajaproovile vastu pidavaid – tekste võib-olla mitte päriselt vähemaks, aga muu müra sisse kadumise tõttu tunnetuslikult vähemaks kindlasti. Seda enam pakub mulle rõõmu ja rahuldust, kui saan võtta aeg-ajalt kätte midagi ajatut, raamatu, mida lugedes ma saan rahuliku südamega olla kindel, et seal kirjas olevad printsiibid jäävad kehtima. Ka kümne, kahekümne ja saja aasta pärast. „Intelligentne Investor“ on üks neist oma valdkonna tugiteostest, millest saab muu ja pidevalt muutuva virvarri taustal kindlalt kinni hoida.

Olen veendunud, et seda raamatut – ja nüüd juba ka eestikeelsena – loetakse, nauditakse ja sätitakse oma investeerimispõhimõtete alustalaks veel väga pikka aega. Olgu siis tegu algajaga, kes investeerimisega alles tutvust teeb, või juba kogenud investoriga, kes tahab endale väärtusinvesteerimise põhitõdesid uuesti meelde tuletada.

Jaak Roosaareinvestor, “Rikkaks saamise õpiku” autor

Intelligentne investor
Kui investeerimises korraldataks ülemaailmseid suurvõistlusi, oleks selle esimeseks olümpiavõitjaks suure tõenäosusega kuulutatud Briti päritolu USA investor Benjamin Graham. Tema teadmised investorite psühholoogiast ja varade õiglase hinna määramisest ning oskus oma peaga mõelda ja vajadusel turu suuna suhtes vastupidi liikuda, andnuks talle konkurentidega võrreldes selge edumaa.

Sellest sai suurepäraselt aru ka tema kuulsaim õpilane Warren Buffett, kes on nimetanud Benjamin Grahami 1949. aastal esmakordselt üllitatud ja hiljem bestselleriks kujunenud teost „Intelligentne investor“ kõigi aegade parimaks investeerimisraamatuks. Just Graham oli Buffetti peamine mentor, kelle käest õpitud oskused on tal aastakümnete jooksul võimaldanud saavutada turu keskmisega võrreldes imetlusväärse tootluse. Autosõitu ei saa õpetada inimesed, kes pole ise kunagi autot juhtinud. Teoreetiliselt on see muidugi võimalik, aga ma ei suuda selliseid juhendajaid tõsiselt võtta. Samamoodi on ka investeerimisega. Mulle meeldib Benjamin Graham, sest ta on praktik, kes räägib ausalt nii õnnestunud kui ka ebaõnnestunud tehingutest. Tema näited on selged ja elulähedased ning neil on väga suur praktiline väärtus algajale investorile, kes liigub oma finantsvabaduse poole.

Selle raamatu hoolikas lugemine ning loetu praktikas rakendamine võimaldab kõigil meil saada intelligentseks investoriks. Stockmanni hulludel päevadel on terve linn täis kollaseid kilekotte, sest tualettpaberi 30% hinnalangus paneb massid kauplusele tormi jooksma. Kui aga aktsiaturul pakutakse varasid samasuguse hinnasoodustusega, läheb enamik meist paanikasse ning soovib positsioonidest kiiresti loobuda! Kas pole mitte absurdne?

Inimpsühholoogia mõistmine ning oskus varade hinda õiglaselt hinnata on eduka investeerimise peamised nurgakivid. Hindan kõrgelt Benjamin Grahami oskust lihtsate ning eluliste näidete varal demonstreerida, kuidas väga intelligentsed inimesed muutuvad börsidel äkitselt täiesti ebaratsionaalseks. Lugege seda raamatut väga hoolikalt, tehke märkmeid ning analüüsige oma senist finantsturgudel käitumist. Korralik kodutöö, selgete sihtide ja reeglite seadmine ning tugev närvikava teevad teist üsna ruttu investorid, kes hea tahtmise korral võiksid minna ka investeerimise suurvõistlustele.

Indrek Naurvandeadvokaat, investor

Väärtusinvestori piibel 

Oma investoritee alguses otsisin raamatut, kust saaks investeerimise kohta süvendatud teadmisi. Lugesin läbi sadu raamatuid ja ainus raamat, mida ma ka hiljem olen mitu korda lugenud, on Benjamin Grahami „Intelligentne Investor“.

Benjamin Grahami raamatut „Intelligentne Investor“ võib ilma liialdamata pidada väärtusinvestori piibliks, sest piibliks võib ülekantud tähenduses lugeda iga raamatut, mis on mingis valdkonnas tähtsaim või põhiline. Mul on hea meel, et tänu Investor Toomasele on väärtusinvestori piibel nüüd ka eesti keeles.

Kes on väärtusinvestor? Lühidalt öeldes on väärtusinvestor see, kes otsib börsilt aktsiaid, mille hind on võrreldes ettevõtte väärtusega odav. Graham pidas allahinnatuks ettevõtteid, mille aktsiatega kaubeldakse alla likvideerimisväärtuse (P/B). Ta pidas tähtsaks ostmise ja hoidmise põhimõtet, sest varjatud väärtusega ettevõtte väärtus kasvab ajaga – ettevõtte kapitalisatsioon suureneb ja jooksvalt jaotatakse aktsionäridele kasumit. Graham ei hinnanud aktsiatega spekuleerimist ja pidas tähtsaks massipsühholoogia tunnetamist, sest odav väljamüük annab väärtusinvestorile võimaluse soetada väärtusliku ettevõtte aktsiaid mõistliku hinnaga.

Grahami kuulsaim õpilane Warren Buffett peab seda raamatut maailma parimaks raamatuks ja kasutab raamatu põhimõtteid siiani. Usun, et kui keegi Eestis järjekindlalt kasutab Grahami raamatu „Intelligentne Investor“ põhimõtteid, võib ükskord ka Eestis olla oma Warren Buffett.

Head väärtusinvesteerimist!

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]