Äripäeva juhtimiskool

Viis peamist juhtimise valdkonda kogenud juhile

Äripäeva juhtimiskool

Kestus:

40 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Äripäeva juhtimiskool on viiest koolituspäevast koosnev programm, mida viivad läbi oma valdkonna tipptegijad: Urve Palo, Toomas Tamsar, Marko Rillo, Andres Kukke ja Tiina Saar-Veelmaa. Koolituse teemad ja koolitajad on valitud juhtide jaoks olulistest valdkondadest ning koolitus keskendub uutele suundadele ettevõtluses ja probleemkohtadele juhtimises.

Programmi käigus on võimalus juhtidel teiste omasuguste juhtidega analüüsida seniseid kogemusi, täiendada oskusi ning parandada enda töö tulemuslikkust viies valdkonnas: meeskonna juhtimine, strateegiline paindlikkus ja innovatsioon, coaching, ärianalüütika ning organisatsioonikultuur.

Äripäeva juhtimiskooli eesmärk on aidata juhil analüüsida seniseid kogemusi, täiendada oskusi ja seeläbi parandada juhi töö tulemuslikkust viies aktuaalses valdkonnas: meeskonna juhtimine,  strateegiline paindlikkus ja innovatsioon, coaching; ärianalüütika ja AI ning organisatsioonikultuur.

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad oma juhtimisoskusi ja -teadmisi korrastada ja laiendada ning selle abil oma organisatsiooni erinevaid valdkondi analüüsida ja arendada.

Äripäeva juhtimiskooli valdkonnad ja teemad

Äripäeva juhtimiskool koosneb viiest 1-päevasest moodulist. Iga mooduli viib läbi erinev, oma valdkonna tippkoolitaja.

 1. päev (26.10.2022) - Juht ja meeskond - Kuidas olla juht, kellele järgnetakse nii headel kui halbadel aegadel? Jagame teadmisi ja kogemusi käitumis- ja juhtimisstiilidest, töötajate valimisest ja nende hoidmisest. Koolitaja on Urve Palo.
 2. päev (10.11.2022) - Inimeste juhtimine coaching'u abil - Kuidas anda inimestele vastutus nende tulemuste ja arengu eest? Anname juhtidele sissevaade coachingusse, coachingu mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks. Koolitaja on Toomas Tamsar.
 3. päev (30.11.2022) - Ärianalüütika ja AI - Kuidas andmed enda ettevõtte jaoks tööle panna? Anname esmased teadmised ja oskused, kuidas kasutada andmeid mitte ainult mineviku raporteerimise jaoks, vaid ettevõtte ärieesmärkide ja paremate tulemuste saavutamiseks. Koolitaja on Andres Kukke.
 4. päev (14.12.2022) - Strateegiline paindlikkus, innovatsioon ja megatrendid - Kuidas olla uuenduslik ja püsida konkurentsis? Anname uudseid teadmisi ja oskusi strateegilise paindlikkuse ja innovatsiooni tööriistade juurutamiseks oma organisatsioonis. Koolitaja on Marko Rillo.
 5. päev (11.01.2023) - Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks - Organisatsioonikultuur, mis muudab töötajad õnnelikuks ja produktiivseks. Värskendame arusaama muutunud eneseteostusest ja tööõnne komponentidest. Vaatleme põlvkondade vahelisi erinevusi tööturul ja rätsepatööna kujundatud töösuhete võimalusi, et selle pinnalt disainida oma organisatsioonis uut juhtimiskultuuri. Koolitaja on Tiina Saar-Veelmaa.

Äripäeva juhtimiskooli tulemusena osaleja:

 • analüüsib oma käitumis- ja juhtimisstiile ning teab, kuidas neid erinevates olukordades kasutada;
 • oskab valida õiged inimesed õigetele kohtadele ja teab, kuidas hoida töötajaid ning toetada nende arengut ja innovatsiooni;
 • mõistab coachingu mõtteviisi ja teab coachingu rakendamisvõimalusi, teab peamisi coachingu tööriistu ja oskab küsimuste abil töötamist ja juhtimist;
 • teab kaasaegseid ärianalüütika ja andmeanalüütika võimalusi ja oskab neid juhtimisotsuste tegemisel kasutada; teab, kuidas tekitada ettevõttes andmepõhist kultuuri;
 • oskab kasutada erinevaid tehnikaid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust;
 • oskab kasutada tööriistu, mille abil ühiskonna ja tööstusharu trende hinnata, analüüsida oma firma sisemisi võimekusi;
 • oskab luua innovaatilisi äriideid, mille käigus organisatsiooni strateegiaid uuendada;
 • oskab kasutada erinevaid metoodikaid, et saada teada, mida inimesed päriselt mõtlevad ja mis neid motiveerib;
 • loob metoodikad, mis võimaldavad töötajatel olla ise motiveeritud ning algatus- ja vastutusvõimelised;
 • hindab adekvaatselt, mis on paar kivi organisatsioonikultuuri kinganinas, mis päriselt väärivad muutmist.

Äripäeva juhtimiskooli läbiviimise põhimõtted

Koolituse moodulid kujutavad endast peamiselt kogemusõpet, koosnedes individuaalsetest, paariviisilistest ja väikse rühmaga harjutustest, samuti suure ringi diskussioonidest ja energiseerijatest. Koolitajad esitavad lühidalt ka vajalikku teoreetilist materjali, samuti seletusskeeme rühmas tekkinud küsimustele. Koolitatavad toovad näiteid isiklikust kogemusest ja saavad tagasisidet nii rühmalt kui koolitajalt. Koolituspäevale võib eelneda või järgneda praktiline ülesanne, mis aitab õpitut seostada osaleja igapäevatöö teemadega. Nn kodutööd toetavad koolituspäeval õpitu ellu rakendamist ja aitavad käsitletavaid teemasid üheks tervikpildiks siduda - see on osalejale eelkõige võimalus saada koolituselt maksimaalset kasu.

Kestus: 5 päeva (40 akadeemilist tundi)

Koolitajad

 • Urve Palo

  Urve Palo on olnud juht erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetes üle 16 aasta. Ta on juhtinud 30 inimesega müügiorganisatsiooni, 250 liikmega teenindusettevõtet ja olnud neli korda erinevas valitsuses ministriametis (rahvastikuminister, majandus-ja taristuminister, ettevõtlusminister, ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister). Lisaks suurele kogemustepagasile on Urve lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna Strateegilise juhtimise eriala (MBA), läbinud ettevõtte strateegilise juhtimise alaseid õppeaineid Estonian Business Schoolis ning osalenud mitmetel juhtimis- ja enesearengu koolitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis ja mujal. Urve on sertifitseeritud Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) ja sellega seotud instrumentide kasutaja.

  Urve Palo

  Urve Palo on olnud juht erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetes üle 16 aasta. Ta on juhtinud 30 inimesega müügiorganisatsiooni, 250 liikmega teenindusettevõtet ja olnud neli korda erinevas valitsuses ministriametis (rahvastikuminister, majandus-ja taristuminister, ettevõtlusminister, ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister). Lisaks suurele kogemustepagasile on Urve lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna Strateegilise juhtimise eriala (MBA), läbinud ettevõtte strateegilise juhtimise alaseid õppeaineid Estonian Business Schoolis ning osalenud mitmetel juhtimis- ja enesearengu koolitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis ja mujal. Urve on sertifitseeritud Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) ja sellega seotud instrumentide kasutaja.

 • Toomas Tamsar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja ICF poolt rahvusvaheliselt tunnustatud PCC taseme coach.

   

   

  Toomas Tamsar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja ICF poolt rahvusvaheliselt tunnustatud PCC taseme coach.

   

   

 • Andres Kukke

  Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.

  Andres töötab ettevõttes Infovara OÜ ärianalüütika ja andmekirjaoskuse konsultandina. Ta omab andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. 
  Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoskuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTechi ja Äripäeva Akadeemias.

  Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade - riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

  Andres Kukke

  Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.

  Andres töötab ettevõttes Infovara OÜ ärianalüütika ja andmekirjaoskuse konsultandina. Ta omab andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. 
  Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoskuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTechi ja Äripäeva Akadeemias.

  Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade - riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

 • Marko Rillo

  Marko on rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja. Ta on käivitanud mitmeid algatusi: BeWellWork.com, Helge Kool MTÜ, SeriousPlayPro.com, JuhtimisAju.ee, Eesti Phare abirahade üksus. Marko on restruktureerinud organisatsioone Eestis, Lätis ja Kosovos, vedanud eest miljoniprojekte, töötades rahvusvaheliste suurfirmadega (Samsung, Danfoss, LEGO, Sabic, Kemira), rahvusvaheliste institutsioonide (Euroopa Komisjon, Maailmapank, ÜRO) ja avaliku sektori organisatsioonidega. Ta on ka nõustanud juhte strateegia, äriprotsesside, tiimitöö ja inimeste juhtimise teemadel. Markol on doktorikraad strateegia ja innovatsiooni alal (Dr.Oeconomicae University of St.Gallen, Šveits), majandusmagister TalTechist, juhtiv-coach`i diplom (Executive Coaching Diploma) Erickson International ACTP-st ja LEGO SERIOUS PLAY Certified Facilitator tunnistus LEGO Foundationist.

  Marko Rillo

  Marko on rahvusvahelise kogemusega strateegia, innovatsiooni ja muudatuste juhtimise asjatundja. Ta on käivitanud mitmeid algatusi: BeWellWork.com, Helge Kool MTÜ, SeriousPlayPro.com, JuhtimisAju.ee, Eesti Phare abirahade üksus. Marko on restruktureerinud organisatsioone Eestis, Lätis ja Kosovos, vedanud eest miljoniprojekte, töötades rahvusvaheliste suurfirmadega (Samsung, Danfoss, LEGO, Sabic, Kemira), rahvusvaheliste institutsioonide (Euroopa Komisjon, Maailmapank, ÜRO) ja avaliku sektori organisatsioonidega. Ta on ka nõustanud juhte strateegia, äriprotsesside, tiimitöö ja inimeste juhtimise teemadel. Markol on doktorikraad strateegia ja innovatsiooni alal (Dr.Oeconomicae University of St.Gallen, Šveits), majandusmagister TalTechist, juhtiv-coach`i diplom (Executive Coaching Diploma) Erickson International ACTP-st ja LEGO SERIOUS PLAY Certified Facilitator tunnistus LEGO Foundationist.

 • Tiina Saar-Veelmaa

  Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant

  Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Aastatel 2011-2017 tegutses Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proekspert tööõnnespetsialistina ja disainis omanäolise personalifilosoofia, millega võitis 2017. aastal Euroopa äriauhindade konkursil (European Excellence Awards in Human Resources) I koha, edestades sellega Coca-Cola European Partners Germanyit, Deutsche Telekomi ja Henkelit. Tiina on Happy Workplace-i üks asutajatest ja loonud uue ajastu juhtimise tarkvarasid, nagu HappyMe.ee, Healthyme.ee jm. Ta on Sotsiaalministeeriumi kureeritava programmi Peresõbraliku tööandja märgis üks loojatest ja organisatsioonide assessor ja konsultant. Tiina on kirjutanud kuus raamatut, millest viimane on “Tööga õnnelikuks”. Tiina osaleb mitmetes projektides, et muuta Eesti õnneliku töötamise maaks. Alates 2001. aastast on ta proovinud jälile jõuda tööõnne valemile - inimeste tööalase pühendumise ja organisatsioonide kasvu seoste uurimisele. Tiina on tänaseks innustanud sadu Eesti organisatsioone, tuhandeid töötajaid ja tööotsijaid.

  Tiina Saar-Veelmaa

  Tööõnne uurija, koolitaja ja konsultant

  Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamisteks uurimisteemadeks on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Aastatel 2011-2017 tegutses Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proekspert tööõnnespetsialistina ja disainis omanäolise personalifilosoofia, millega võitis 2017. aastal Euroopa äriauhindade konkursil (European Excellence Awards in Human Resources) I koha, edestades sellega Coca-Cola European Partners Germanyit, Deutsche Telekomi ja Henkelit. Tiina on Happy Workplace-i üks asutajatest ja loonud uue ajastu juhtimise tarkvarasid, nagu HappyMe.ee, Healthyme.ee jm. Ta on Sotsiaalministeeriumi kureeritava programmi Peresõbraliku tööandja märgis üks loojatest ja organisatsioonide assessor ja konsultant. Tiina on kirjutanud kuus raamatut, millest viimane on “Tööga õnnelikuks”. Tiina osaleb mitmetes projektides, et muuta Eesti õnneliku töötamise maaks. Alates 2001. aastast on ta proovinud jälile jõuda tööõnne valemile - inimeste tööalase pühendumise ja organisatsioonide kasvu seoste uurimisele. Tiina on tänaseks innustanud sadu Eesti organisatsioone, tuhandeid töötajaid ja tööotsijaid.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Käitumisstiilid ja mina

 • Käitumisstiilide erinevused ja sellest tingitud tegutsemis- ja suhtlemisviisid.
 • Minu isiklikud tugevused ja käitumiseelistused.
 • Millega peaksin arvestama minust erinevate käitumiseelistustega inimestega suhtlemisel, et leida ühist keelt ja täita seatud eesmärke?
 • Kas minu Isikliku Profiili Analüüs toob välja frustratsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, Isikliku Profiili Analüüs (DISC) ja arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Juhtimisstiilid

 • Millised on 6 erinevat juhtimise stiili ja millal neid kasutada?
 • Millised on mulle omased stiilid, tulenevalt DISC analüüsist, mida pean arendama ja silmas pidama?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, 6 juhtimisstiili analüüs (D. Goleman, R.Boyatzis, A. McGee)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas valida töötajaid?

 • Millele pöörata tähelepanu uute töötajate valimisel?
 • Kuidas koostada ametikoha profiili

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, Ametikoha profiili analüüsi täitmise praktiline harjutus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas hoida töötajaid?

 • Juhi 8 hädavajalikku oskust
 • Kuidas olla vastukaja tekitav liider?
 • Kuidas luua organisatsioonikultuur, mis toetab arengut ja innovatsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud

Äripäeva juhtimiskool

Kestus:

40 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Äripäeva juhtimiskool on viiest koolituspäevast koosnev programm, mida viivad läbi oma valdkonna tipptegijad: Urve Palo, Toomas Tamsar, Marko Rillo, Andres Kukke ja Tiina Saar-Veelmaa. Koolituse teemad ja koolitajad on valitud juhtide jaoks olulistest valdkondadest ning koolitus keskendub uutele suundadele ettevõtluses ja probleemkohtadele juhtimises.

Programmi käigus on võimalus juhtidel teiste omasuguste juhtidega analüüsida seniseid kogemusi, täiendada oskusi ning parandada enda töö tulemuslikkust viies valdkonnas: meeskonna juhtimine, strateegiline paindlikkus ja innovatsioon, coaching, ärianalüütika ning organisatsioonikultuur.

Äripäeva juhtimiskooli eesmärk on aidata juhil analüüsida seniseid kogemusi, täiendada oskusi ja seeläbi parandada juhi töö tulemuslikkust viies aktuaalses valdkonnas: meeskonna juhtimine,  strateegiline paindlikkus ja innovatsioon, coaching; ärianalüütika ja AI ning organisatsioonikultuur.

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad oma juhtimisoskusi ja -teadmisi korrastada ja laiendada ning selle abil oma organisatsiooni erinevaid valdkondi analüüsida ja arendada.

Äripäeva juhtimiskooli valdkonnad ja teemad

Äripäeva juhtimiskool koosneb viiest 1-päevasest moodulist. Iga mooduli viib läbi erinev, oma valdkonna tippkoolitaja.

 1. päev (26.10.2022) - Juht ja meeskond - Kuidas olla juht, kellele järgnetakse nii headel kui halbadel aegadel? Jagame teadmisi ja kogemusi käitumis- ja juhtimisstiilidest, töötajate valimisest ja nende hoidmisest. Koolitaja on Urve Palo.
 2. päev (10.11.2022) - Inimeste juhtimine coaching'u abil - Kuidas anda inimestele vastutus nende tulemuste ja arengu eest? Anname juhtidele sissevaade coachingusse, coachingu mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks. Koolitaja on Toomas Tamsar.
 3. päev (30.11.2022) - Ärianalüütika ja AI - Kuidas andmed enda ettevõtte jaoks tööle panna? Anname esmased teadmised ja oskused, kuidas kasutada andmeid mitte ainult mineviku raporteerimise jaoks, vaid ettevõtte ärieesmärkide ja paremate tulemuste saavutamiseks. Koolitaja on Andres Kukke.
 4. päev (14.12.2022) - Strateegiline paindlikkus, innovatsioon ja megatrendid - Kuidas olla uuenduslik ja püsida konkurentsis? Anname uudseid teadmisi ja oskusi strateegilise paindlikkuse ja innovatsiooni tööriistade juurutamiseks oma organisatsioonis. Koolitaja on Marko Rillo.
 5. päev (11.01.2023) - Kuidas saada atraktiivseks tööandjaks - Organisatsioonikultuur, mis muudab töötajad õnnelikuks ja produktiivseks. Värskendame arusaama muutunud eneseteostusest ja tööõnne komponentidest. Vaatleme põlvkondade vahelisi erinevusi tööturul ja rätsepatööna kujundatud töösuhete võimalusi, et selle pinnalt disainida oma organisatsioonis uut juhtimiskultuuri. Koolitaja on Tiina Saar-Veelmaa.

Äripäeva juhtimiskooli tulemusena osaleja:

 • analüüsib oma käitumis- ja juhtimisstiile ning teab, kuidas neid erinevates olukordades kasutada;
 • oskab valida õiged inimesed õigetele kohtadele ja teab, kuidas hoida töötajaid ning toetada nende arengut ja innovatsiooni;
 • mõistab coachingu mõtteviisi ja teab coachingu rakendamisvõimalusi, teab peamisi coachingu tööriistu ja oskab küsimuste abil töötamist ja juhtimist;
 • teab kaasaegseid ärianalüütika ja andmeanalüütika võimalusi ja oskab neid juhtimisotsuste tegemisel kasutada; teab, kuidas tekitada ettevõttes andmepõhist kultuuri;
 • oskab kasutada erinevaid tehnikaid, et leida lahendusi ärilistele probleemidele, ning hinnata nende loodud väärtust;
 • oskab kasutada tööriistu, mille abil ühiskonna ja tööstusharu trende hinnata, analüüsida oma firma sisemisi võimekusi;
 • oskab luua innovaatilisi äriideid, mille käigus organisatsiooni strateegiaid uuendada;
 • oskab kasutada erinevaid metoodikaid, et saada teada, mida inimesed päriselt mõtlevad ja mis neid motiveerib;
 • loob metoodikad, mis võimaldavad töötajatel olla ise motiveeritud ning algatus- ja vastutusvõimelised;
 • hindab adekvaatselt, mis on paar kivi organisatsioonikultuuri kinganinas, mis päriselt väärivad muutmist.

Äripäeva juhtimiskooli läbiviimise põhimõtted

Koolituse moodulid kujutavad endast peamiselt kogemusõpet, koosnedes individuaalsetest, paariviisilistest ja väikse rühmaga harjutustest, samuti suure ringi diskussioonidest ja energiseerijatest. Koolitajad esitavad lühidalt ka vajalikku teoreetilist materjali, samuti seletusskeeme rühmas tekkinud küsimustele. Koolitatavad toovad näiteid isiklikust kogemusest ja saavad tagasisidet nii rühmalt kui koolitajalt. Koolituspäevale võib eelneda või järgneda praktiline ülesanne, mis aitab õpitut seostada osaleja igapäevatöö teemadega. Nn kodutööd toetavad koolituspäeval õpitu ellu rakendamist ja aitavad käsitletavaid teemasid üheks tervikpildiks siduda - see on osalejale eelkõige võimalus saada koolituselt maksimaalset kasu.

Kestus: 5 päeva (40 akadeemilist tundi)

Koolitajad

 • Urve Palo

  Urve Palo on olnud juht erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetes üle 16 aasta. Ta on juhtinud 30 inimesega müügiorganisatsiooni, 250 liikmega teenindusettevõtet ja olnud neli korda erinevas valitsuses ministriametis (rahvastikuminister, majandus-ja taristuminister, ettevõtlusminister, ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister). Lisaks suurele kogemustepagasile on Urve lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna Strateegilise juhtimise eriala (MBA), läbinud ettevõtte strateegilise juhtimise alaseid õppeaineid Estonian Business Schoolis ning osalenud mitmetel juhtimis- ja enesearengu koolitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis ja mujal. Urve on sertifitseeritud Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) ja sellega seotud instrumentide kasutaja.

  Urve Palo

  Urve Palo on olnud juht erineva suuruse ja valdkonna ettevõtetes üle 16 aasta. Ta on juhtinud 30 inimesega müügiorganisatsiooni, 250 liikmega teenindusettevõtet ja olnud neli korda erinevas valitsuses ministriametis (rahvastikuminister, majandus-ja taristuminister, ettevõtlusminister, ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister). Lisaks suurele kogemustepagasile on Urve lõpetanud Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna Strateegilise juhtimise eriala (MBA), läbinud ettevõtte strateegilise juhtimise alaseid õppeaineid Estonian Business Schoolis ning osalenud mitmetel juhtimis- ja enesearengu koolitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis ja mujal. Urve on sertifitseeritud Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) ja sellega seotud instrumentide kasutaja.

 • Toomas Tamsar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja ICF poolt rahvusvaheliselt tunnustatud PCC taseme coach.

   

   

  Toomas Tamsar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja ICF poolt rahvusvaheliselt tunnustatud PCC taseme coach.

   

   

 • Andres Kukke

  Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.

  Andres töötab ettevõttes Infovara OÜ ärianalüütika ja andmekirjaoskuse konsultandina. Ta omab andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. 
  Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoskuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTechi ja Äripäeva Akadeemias.

  Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade - riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

  Andres Kukke

  Andrese huviks on andmetest mustrite ning mudelite leidmine ning ettevõtete konkurentsieeliste loomine analüütilise võimekuse kaudu.

  Andres töötab ettevõttes Infovara OÜ ärianalüütika ja andmekirjaoskuse konsultandina. Ta omab andmemajanduse vallas töökogemust rohkem kui 20 aastat ja Andres on juhtinud enam kui 60 erinevate ärianalüütika projekti ning nõustanud ettevõtteid analüütilise võimekuse projektides. Andresel on kogemus ka avalikust sektorist, töötades 4 aastat Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja andmeteaduse ning andmehalduse suunal. 
  Lisaks tegutseb Andres ärianalüütika ja andmekirjaoskuse koolituse vallas, peamiselt lektorina EBSi arenguprogrammides, TalTechi ja Äripäeva Akadeemias.

  Andrese osalemisel ning juhtimisel loodud avalikud rakendused: Riigirahanduse üelvaade - riigiraha.fin.ee, Peaministri digitaalne juhtimislaud „Tõetamm“ – tamm.stat.ee, Valdkondlikud ja regionaalsed töölauad juhtimislauad.stat.ee

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Käitumisstiilid ja mina

 • Käitumisstiilide erinevused ja sellest tingitud tegutsemis- ja suhtlemisviisid.
 • Minu isiklikud tugevused ja käitumiseelistused.
 • Millega peaksin arvestama minust erinevate käitumiseelistustega inimestega suhtlemisel, et leida ühist keelt ja täita seatud eesmärke?
 • Kas minu Isikliku Profiili Analüüs toob välja frustratsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, Isikliku Profiili Analüüs (DISC) ja arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Juhtimisstiilid

 • Millised on 6 erinevat juhtimise stiili ja millal neid kasutada?
 • Millised on mulle omased stiilid, tulenevalt DISC analüüsist, mida pean arendama ja silmas pidama?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, 6 juhtimisstiili analüüs (D. Goleman, R.Boyatzis, A. McGee)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Kuidas valida töötajaid?

 • Millele pöörata tähelepanu uute töötajate valimisel?
 • Kuidas koostada ametikoha profiili

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud, Ametikoha profiili analüüsi täitmise praktiline harjutus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Kuidas hoida töötajaid?

 • Juhi 8 hädavajalikku oskust
 • Kuidas olla vastukaja tekitav liider?
 • Kuidas luua organisatsioonikultuur, mis toetab arengut ja innovatsiooni?

Kasutatavad meetodid: teooria, arutelud

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]