Inimeste juhtimine coaching'u abil

Aktiivse kuulamise ning oskusliku peegeldamise ja küsimisega pühendunud ja eduka meeskonnani!

Inimeste juhtimine coaching'u abil

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Coaching on üks tulemuslikumaid juhtide ja töötajate arendamise metoodikaid, mille investeeringutasuvust on tõendatud erinevate uuringute raames (sh Harvard Business Review). Koolitusel omandad teadmised coachingu-filosoofiast ja treenid oma mõtteviisi, et olla enda ja oma inimeste arengukatalüsaatoriks ja suurte saavutuste võimaldajaks. Väikesed, kuid põhimõttelised muutused juhtimiskäekirjas loovad vajalikud eeldused soovitud eesmärkide saavutamiseks. Lisaks äriliste sihtide toetamisele suurendad coachinguga meeskonnaliikmete motivatsiooni ja pühendumust ning toetad tegutsemisvabadust.

Koolituse eesmärk on anda juhtidele sissevaade coachingu metoodikasse ja mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks.

Sihtgrupp:

 • ettevõtjad ja kõikide astmete juhid, kes soovivad parandada oma meeskonna motivatsiooni ja vastutuse võtmist;
 • juhid, kes mõistavad, et eesmärke saavad nad saavutada vaid läbi iseenese mõtteviisi ja käitumise muutmise.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab coachingu mõtteviisi ja selle praktilist kasu endale ja meeskonnale;
 • teab coachingu rakendamisvõimalusi;
 • teab peamisi coachingutööriistu;
 • mõistab aktiivset kuulamist ja mittekuulamist;
 • oskab peegeldamist ja tagasisidestamist;
 • oskab küsimuste kaudu juhtida.

Metoodika:

Koolitus baseerub arutelu ja harjutamise formaadil, et toetada kogemuspõhist õpet. Koolituse tulemusel valmib arenguplaan, millele järgneb tööpraktikas plaani elluviimine, selle läbiarutamine kaasõppijaga ja elluviimisel kogetu kohta kokkuvõtte kirjutamine. Koolituspäeva lõpuks on igal osalejal tegevuskava omandatud oskuste/teadmiste rakendamiseks oma ettevõttes.

Koolitust viib läbi Toomas Tamsar.

Toomas on Eesti üks tuntumaid coache, kes on juhtide arendamise temaatikaga tegelenud üle 20 aasta. Ta on International Coach Federationi (ICF) akrediteeringuga Professional Certified Coach (PCC) ja oli ICF Eesti esimene president. Coachingut õppis ta peamiselt Suurbritannias (AoEC, ITS) ja Eestis (EBS).

Toomas Tamsarel on 25 aastat mitmekesist tippjuhi kogemust nii era- kui kolmanda sektori organisatsioonides: Eesti Tööandjate Keskliit, Tallinna Kaubamaja, NG Investeeringud, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Ta asutas Pärnu Juhtimiskonverentsid ja juhtis seda üle 20 aasta.

Loe Toomas Tamsare artiklit Koolitaja juhtimissoovitus: sa pead inimestest hoolima >

Tagasiside koolitusele:

Akadeemia Marget Privits

Marget Privits
Koolijuht

"Ma jäin koolituspäevaga igati rahule! Kaasa võtsin kindlasti koolituse praktilise poole. Kõige olulisem ju ongi praktiline kogemus ja sellele tuginevate seoste loomine. Toomas Tamsar on ekspert kõige paremas võtmes.

Miks mulle Äripäeva koolitused meeldivad ongi just see, et siin koged avaramat vaadet, kuuled erinevaid seisukohti, saad enamat, kui ainult oma kitsa valdkonna koolitustelt. Siin on osalejad erinevatest sektoritest:  avalikust-, erasektorist, idufirmadest. See annab koolitusele kindlasti lisaväärtust  ja erinevaid vaatenurki. Kuid inimeste probleemid on ikka samad, olenemata missugustes sektorites nad tegutsevad. Juhtimisvaldkonnas ettetulevad probleemid on juhtidel tihti sarnase iseloomuga. Organisatsioonikultuurist ja juhi isikust tulenevad erinevused on need, mis neid vürtsitavad. Koolitusel oli tore neid kogemusi jagada."

 

 Akadeemia Raido Lember

Raido Lember
Välisinvesteeringute Keskus äriarendusjuht
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja KredExi ühendasutus

„Coachingu oskus on moodsa ajajuhtimise üks põnevamaid tööriistu. Olen ise ka varem coachinguga kokku puutunud ja seda nii teadlikult kui ka mitteteadlikult kasutanud. Pean ütlema, et see töötab!

Olen ka mentorluskoolituse läbinud, mis on nii-öelda eeltase. Coachingu puhul on kõige tähtsam praktiseerimine. Coaching on ikkagi selles osas Eestis uus, moodne ja vägev tööriist ja häid oskajaid ja gurusid on üsna vähe. Seega iga sellealane nõu ja lugemissoovitus kulub hädasti ära. Toomas Tamsare puhul hindan esmalt tema kogemusi ja teadmiseid. Teiseks, oskab ta neid oskuseid heas „söödavas“ tempos kommunikeerida. Kolmandaks, saime koolitusel kõike ühiselt läbi teha ja praktiseerida. Sain kaasa nii coachingu põhimõtted kui küsimused, kuidas avada inimese kaudu tee juurprobleemini. Sest see, mis algul meile paistab, ei pruugi üldse olla tegelik probleemi põhjus. Kuidas jõuda tegeliku väljakutseni nende küsimuste kaudu? Mida tähendab selle juures usaldus inimese osas, keda sa coachid. Usaldus tema vastu, et sa ei lähe kohe kontrollima, vaid usaldad neid fakte, mida tema ise sulle esitab. Aga ikkagi läbi nende küsimuste probleemi arutamine ja uue nurga leidmine!“

Koolitajad

 • Toomas Tamsar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja ICF poolt rahvusvaheliselt tunnustatud PCC taseme coach.

   

   

  Toomas Tamsar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja ICF poolt rahvusvaheliselt tunnustatud PCC taseme coach.

   

   

Ajakava

09:30 – 09:45

Saabumine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

1.Sissejuhatus, coachingu tutvustus. Kuulamine ja mittekuulamine, praktilised harjutused.

 • Coachingu alustalad, coachingu kasutusvõimalused.
 • Aktiivne kuulamine ja mittekuulamine kui coachiva juhtimise tööriistad, selle mõju inimestele.

Kasutatavad meetodid: Harjutused, loeng, arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Peegeldamine ja tagasisidestamine

 • Peegeldamine ja tagasisidestamine kui coachiva juhtimise tööriistad.
 • Teise inimese positsiooni mõistmine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, coachiva vestluse praktiseerimine.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Küsimuste abil juhtimine

 • Küsimine kui info hankimine, toetamine, vastutuse andmine.
 • Eesmärkide seadmine, vastutuse andmine

Kasutatavad meetodid: Loeng, arutelu, coachiva vestluse praktiseerimine.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Harjutamine ja kokkuvõte

 • Plaani koostamine, õpitu peegeldamine, toetuse küsimine.
 • Vastutuse võtmine

Kasutatavad meetodid: coachiva vestluse praktiseerimine, arutelu, iseseisev töö, tagasisidestamine.

Inimeste juhtimine coaching'u abil

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Coaching on üks tulemuslikumaid juhtide ja töötajate arendamise metoodikaid, mille investeeringutasuvust on tõendatud erinevate uuringute raames (sh Harvard Business Review). Koolitusel omandad teadmised coachingu-filosoofiast ja treenid oma mõtteviisi, et olla enda ja oma inimeste arengukatalüsaatoriks ja suurte saavutuste võimaldajaks. Väikesed, kuid põhimõttelised muutused juhtimiskäekirjas loovad vajalikud eeldused soovitud eesmärkide saavutamiseks. Lisaks äriliste sihtide toetamisele suurendad coachinguga meeskonnaliikmete motivatsiooni ja pühendumust ning toetad tegutsemisvabadust.

Koolituse eesmärk on anda juhtidele sissevaade coachingu metoodikasse ja mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks.

Sihtgrupp:

 • ettevõtjad ja kõikide astmete juhid, kes soovivad parandada oma meeskonna motivatsiooni ja vastutuse võtmist;
 • juhid, kes mõistavad, et eesmärke saavad nad saavutada vaid läbi iseenese mõtteviisi ja käitumise muutmise.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab coachingu mõtteviisi ja selle praktilist kasu endale ja meeskonnale;
 • teab coachingu rakendamisvõimalusi;
 • teab peamisi coachingutööriistu;
 • mõistab aktiivset kuulamist ja mittekuulamist;
 • oskab peegeldamist ja tagasisidestamist;
 • oskab küsimuste kaudu juhtida.

Metoodika:

Koolitus baseerub arutelu ja harjutamise formaadil, et toetada kogemuspõhist õpet. Koolituse tulemusel valmib arenguplaan, millele järgneb tööpraktikas plaani elluviimine, selle läbiarutamine kaasõppijaga ja elluviimisel kogetu kohta kokkuvõtte kirjutamine. Koolituspäeva lõpuks on igal osalejal tegevuskava omandatud oskuste/teadmiste rakendamiseks oma ettevõttes.

Koolitust viib läbi Toomas Tamsar.

Toomas on Eesti üks tuntumaid coache, kes on juhtide arendamise temaatikaga tegelenud üle 20 aasta. Ta on International Coach Federationi (ICF) akrediteeringuga Professional Certified Coach (PCC) ja oli ICF Eesti esimene president. Coachingut õppis ta peamiselt Suurbritannias (AoEC, ITS) ja Eestis (EBS).

Toomas Tamsarel on 25 aastat mitmekesist tippjuhi kogemust nii era- kui kolmanda sektori organisatsioonides: Eesti Tööandjate Keskliit, Tallinna Kaubamaja, NG Investeeringud, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Ta asutas Pärnu Juhtimiskonverentsid ja juhtis seda üle 20 aasta.

Loe Toomas Tamsare artiklit Koolitaja juhtimissoovitus: sa pead inimestest hoolima >

Tagasiside koolitusele:

Akadeemia Marget Privits

Marget Privits
Koolijuht

"Ma jäin koolituspäevaga igati rahule! Kaasa võtsin kindlasti koolituse praktilise poole. Kõige olulisem ju ongi praktiline kogemus ja sellele tuginevate seoste loomine. Toomas Tamsar on ekspert kõige paremas võtmes.

Miks mulle Äripäeva koolitused meeldivad ongi just see, et siin koged avaramat vaadet, kuuled erinevaid seisukohti, saad enamat, kui ainult oma kitsa valdkonna koolitustelt. Siin on osalejad erinevatest sektoritest:  avalikust-, erasektorist, idufirmadest. See annab koolitusele kindlasti lisaväärtust  ja erinevaid vaatenurki. Kuid inimeste probleemid on ikka samad, olenemata missugustes sektorites nad tegutsevad. Juhtimisvaldkonnas ettetulevad probleemid on juhtidel tihti sarnase iseloomuga. Organisatsioonikultuurist ja juhi isikust tulenevad erinevused on need, mis neid vürtsitavad. Koolitusel oli tore neid kogemusi jagada."

 

 Akadeemia Raido Lember

Raido Lember
Välisinvesteeringute Keskus äriarendusjuht
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja KredExi ühendasutus

„Coachingu oskus on moodsa ajajuhtimise üks põnevamaid tööriistu. Olen ise ka varem coachinguga kokku puutunud ja seda nii teadlikult kui ka mitteteadlikult kasutanud. Pean ütlema, et see töötab!

Olen ka mentorluskoolituse läbinud, mis on nii-öelda eeltase. Coachingu puhul on kõige tähtsam praktiseerimine. Coaching on ikkagi selles osas Eestis uus, moodne ja vägev tööriist ja häid oskajaid ja gurusid on üsna vähe. Seega iga sellealane nõu ja lugemissoovitus kulub hädasti ära. Toomas Tamsare puhul hindan esmalt tema kogemusi ja teadmiseid. Teiseks, oskab ta neid oskuseid heas „söödavas“ tempos kommunikeerida. Kolmandaks, saime koolitusel kõike ühiselt läbi teha ja praktiseerida. Sain kaasa nii coachingu põhimõtted kui küsimused, kuidas avada inimese kaudu tee juurprobleemini. Sest see, mis algul meile paistab, ei pruugi üldse olla tegelik probleemi põhjus. Kuidas jõuda tegeliku väljakutseni nende küsimuste kaudu? Mida tähendab selle juures usaldus inimese osas, keda sa coachid. Usaldus tema vastu, et sa ei lähe kohe kontrollima, vaid usaldad neid fakte, mida tema ise sulle esitab. Aga ikkagi läbi nende küsimuste probleemi arutamine ja uue nurga leidmine!“

Koolitajad

 • Toomas Tamsar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja ICF poolt rahvusvaheliselt tunnustatud PCC taseme coach.

   

   

  Toomas Tamsar

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja ICF poolt rahvusvaheliselt tunnustatud PCC taseme coach.

   

   

Ajakava

09:30 – 09:45

Saabumine ja hommikukohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

1.Sissejuhatus, coachingu tutvustus. Kuulamine ja mittekuulamine, praktilised harjutused.

 • Coachingu alustalad, coachingu kasutusvõimalused.
 • Aktiivne kuulamine ja mittekuulamine kui coachiva juhtimise tööriistad, selle mõju inimestele.

Kasutatavad meetodid: Harjutused, loeng, arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Peegeldamine ja tagasisidestamine

 • Peegeldamine ja tagasisidestamine kui coachiva juhtimise tööriistad.
 • Teise inimese positsiooni mõistmine.

Kasutatavad meetodid: Loeng, coachiva vestluse praktiseerimine.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Küsimuste abil juhtimine

 • Küsimine kui info hankimine, toetamine, vastutuse andmine.
 • Eesmärkide seadmine, vastutuse andmine

Kasutatavad meetodid: Loeng, arutelu, coachiva vestluse praktiseerimine.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Harjutamine ja kokkuvõte

 • Plaani koostamine, õpitu peegeldamine, toetuse küsimine.
 • Vastutuse võtmine

Kasutatavad meetodid: coachiva vestluse praktiseerimine, arutelu, iseseisev töö, tagasisidestamine.

Registreerimine

Hind
Osalejaid

04.09.2024 Inimeste juhtimine coachingu abil

549,00 €

669,78 € km-ga

04.09.2024 Inimeste juhtimine coachingu abil

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.   

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.  

Ratastooliga ligipääs on tagatud.   

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]